Federální shromáždění ČSFR

VII. volební období

69

INTERPELACE

poslanců FS ČSFR SN Miroslava Grebeníčka a SL Jiřího Svobody předsedovi vlády ČSFR Janu Stráskému

V Praze dne 2. září 1992

Vážený pane předsedo vlády,

využíváme tímto našeho ústavního práva interpelovat vládu ČSFR a její členy ve smyslu ust. čl. 49 úst. zákona o československé federaci a podle ust. § 54 odst. 1 a 2 zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění:

Z denního tisku a zpravodajství ČSTK jsme se dozvěděli, že vláda ČSFR má na svém zasedání 2. září 1992 by měla projednávat odvolání Ing. P. Uhla z funkce ředitele ČSTK. Domníváme se, že podobným aktem, pokud by nebyl řádně věcně zdůvodněn z hlediska profesionální nezpůsobilosti, by došlo k dalšímu zúžení informační demokracie a tím i demokracie vůbec, k narušení nezávislosti informačních médií a ke zvýšení hrozby zvratu k nedemokratickým postupům v oblasti šíření informací. Pokud by vláda ČSFR podobné rozhodnutí učinila a nedokázala ho zdůvodnit profesionálními nedostatky, chápali bychom tento akt jako snahu koalice ODS, HZDS, která v ČR a SR vyšla z parlamentních voleb v roce 1992 jako nejsilnější o vytváření informačního monopolu a vytěsňování objektivního zpravodajství. ČSTK by podle našeho přesvědčení měla mít charakter nadstranický, napomáhat utváření demokratického pluralitního prostředí a přispívat k vytváření informační demokracie.

Žádáme Vás proto, vážený pane předsedo vlády, abyste na nejbližším zasedání Federálního shromáždění informoval o stavu věcí v této otázce, která právem znepokojuje nejen nás, ale i naši veřejnost.

Vzhledem k tomu, že hrozí nebezpečí z prodlení, ve smyslu zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění, § 55 odst. 3, pokládáme naši interpelaci za naléhavou a žádáme odpověď do jednoho týdne, tj. do pátku 11. 9. 1992.

Jiří Svoboda

Miroslav Grebeníček

poslanec SL FS ČSFR

poslanec SN FS ČSFR

 

Vážený pan

Jan Stráský

předseda vlády ČSFR

Praha


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP