Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky

VII. volební období

37

INTERPELACE

poslance Sněmovny lidu P. Sochy na ministra obrany ČSFR Ing. Imricha Andrejčáka ve věci zneužívání velitelské pravomoci a porušení zákona o apolitičnosti v Č-S A

POSLANEC

FEDERÁLNEHO ZHROMAŽDENIA

ČESKEJ A SLOVENSKEJ FEDERATÍVNEJ REPUBLIKY

Praha 30. 7. 1992

PharmDr. Peter Socha

Vážený pán

Imrich Andrejčák

Minister

F M O

Tychonovova 1

Praha 6

Vážený pán minister!

Dovožujem si oznámiť Vám, že som sa dozvedel závažnú informáciu o zneužívaní velitežskej právomoci a o porušení zákona o apolitičnosti velitežov Č-S A.

V čase volieb do ústavodárnych zborov v ČSFR, velitež útvaru 6164 v Starej Boleslavi /bezprostredne pred aktom vožby/ dal zhromaždiť vojakov základnej služby do jednej miestnosti a tam im nariadil voliť ODS, v krajnom prípade SPR-RSČ.

Odstupujem Vám túto informáciu, nakožko sa jedná o vážny protiústavny čin. A dovožujem si požiadať Vás, aby ste ma, v prípade preukázania pravdivosti tejto správy, informovali o vykonaných opatreniach voči zmienenému velitežovi.

Za odpoveď vopred ďakujúc zostávam s pozdravom

Peter Socha

/pplk. v zál./

člen Ústavnoprávneho

výboru Sź FZ


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP