Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky

VII. volební období

31

Návrh

poslance Sněmovny lidu Jiřího Konopáče na volbu prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky

V Praze, dne 23. 7. 1992

Vážený pane předsedo,

oznamuji Vám, že na základě řádu pro volbu prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky navrhuji na funkci prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky pana Zdeňka Viktora Procházku, narozeného 12. února 1953 v Otrokovicích, trvale bytem Zářičí 63, 7 68 11 Chropyně.

Přílohami návrhu jsou:

Prohlášení kandidáta

Životopis kandidáta s fotografií

 

Jiří Konopáč

poslanec SL FS

Vážený pan

Michal Kováč

předseda FS

Vinohradská 1

Praha 1

 

Příloha:

PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji v souladu s bodem A/5 řádu pro volbu prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky schváleného Federálním shromážděním dne 25. června 1992, že

a) splňuji podmínky volitelnosti stanovené v čl. 62 odst. 1 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 a 3 zákona č. 47/1990 Sb., o volbách do Federálního shromáždění, ve znění pozdějších předpisů. Jsem státním občanem České a Slovenské Federativní Republiky, nebyl jsem zbaven ani omezen ve způsobilosti k právním úkonům,

b) souhlasím se svou kandidaturou na funkci prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky v nastávajícím volebním období.

Rodné číslo: 53. 02. 12/006

Číslo občanského průkazu: 87 48 25 VK

Ve Zlíně 19. července 1992

 

Zdeněk Procházka

Jar. Staše 5

763 02 Zlín - Malenovice

Životopis

Narodil jsem se 12. února 1953 v Otrokovicích. V roce 1972 jsem maturoval na Střední průmyslové škole elektrotechnické v Brně, po základní vojenské službě jsem pracoval v Energoinvestu, ředitelství výstavby ČEZ, pak 10 let v Jihomoravských energetických závodech jako dispečer. Na pracovišti jsem kriticky vystupoval proti nešvarům totality. A tak v roce 1985 jsem byl komunisty donucen k odchodu do zahraničí.

Po sedmi měsících v Rakousku jsem se usadil v Kanadě. Pracoval jsem ve svém oboru elektro a současně jsem se zajímal o oblast kanadské politiky, ekonomiky, bankovnictví a soukromého podnikání. V roce 1988 jsem si inkolportoval vlastní podnik a od roku 1990 je mým zdrojem obživy. V prosinci 1990 jsem se sešel s poslancem Donem Blenkarnem, který předal můj dopis o mé cestě do Československa a o mém úsilí pomoci této zemi ministru zahraničí Joe Clarkovi. Po mém návratu do Československa jsem se snažil působit na ČSL, aby se postavila do opozice, proti vládnoucím stranám. Avšak bezúspěšně. Také jsem v té době začal stavět vlastní podnik. Když jsem se přesvědčil o staronové funkci ČSL, vrátil jsem se ke své původní myšlence o republikánství a spojil se s organizací SPR-RSČ ve Zlíně. Uspořádali jsme několik mítinků. Navázal jsem mezinárodní styky pro SPR-RSČ s USA a Canadou. Předvolební kampaň v letošních parlamentních volbách jsem dělal velmi důsledně a bylo to znát. Po volbách jsem se zaměřil na plnění našeho volebního programu.

Vzhledem k tomu, že Československo se nachází v kritickém stavu, chci jemu pomoci a to prostřednictvím funkce prezidenta ČSFR. Aby Československo prostřednictvím zemského uspořádání bylo zachováno. Dále zabránit prodeji celého Československa cizákům, čímž bychom ztratili kontrolu nad svou vlastní zemí a v neposlední řadě pracovat na prohloubení demokracie a vytvoření skutečně nezávislé státní administrativy.

Záležitost mého odchodu ze země bych rád doplnil v tom směru, že dobře víme, jak nevhodně působili komunisté na společnost a kolik rodin zmrzačili. I má rodina se stala obětí tohoto nelidského systému na nějž doplatili moji dva chlapci.

Mým krédem byla, je a bude vždy poctivá práce a smýšlení pro vlast, a proto ji chci dovést dále než se nyní nachází. 

 

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky

VII. volební období

Dodatek

k tisku 31

k návrhu poslance SL J. Konopáče na volbu prezidenta ČSFR

Poslanec

Federálního shromáždění

V Praze dne 27. července 1992

Vážený pane předsedo,

dne 23. července 1992 jsem podal návrh na prezidenta ČSFR (tisk 31), který upřesňuji:

podle volebního řádu navrhuji na funkci prezidenta ČSFR pana Zdeňka Procházku, narozeného 12. února 1953 v Otrokovicích, trvale bytem Zářičí 63, Chropyně.

Jiří Konopáč

poslanec SL

 

Vážený pan

Michal Kováč

předseda Federálního shromáždění

Praha


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP