Pátek 11. září 1992

ZPRÁVA

o 4 schůzi Sněmovny lidu

Pátek 11. 9. 1992

Přítomno: 135 poslanců Sněmovny lidu

Nepřítomní poslanci:

E. Dufala, R. Filkus, R. Hofbauer, J. Jílek,

J. Karlovský, V. Komárek, M. Kováč, A. Martinková, P. Michálek, J. Moravčík, D. Slobodník, I. Sviták, F. Šedivý, M. Šidík, J. Vidím

Návrh pořadu schůze:

Návrh poslanců Sněmovny lidu na odvolání předsedy Sněmovny lidu (tisk 75)

Schůze zahájena: 19.05 hodin.

Předsedající místopředsedkyně SL E. Mitrová: Vážení kolegovia, vážené kolegyne! Žiadam, aby v Snemovni žudu boli zaujaté miesta. Kolegov poslancov zo Snemovne národov žiadam, pokiaž chcú zotrvať, aby taktiež obsadili miesta, pokiaž nie, prosím, aby láskavo opustili rokovaciu sálu.

Dámy a páni! Otváram rokovanie 4. samostatnej schôdze Snemovne žudu. Konštatujem, že sme uznášaniaschopní. Predseda Snemovne žudu zvolal túto schôdzu na žiadosť poslancov Snemovne žudu v súvislosti s § 14 odst. 2 vetou druhou zákona o Rokovacom poriadku Federálneho zhromaždenia.

V písomnej žiadosti je uvedený aj návrh programu tejto schôdze, pričom poslanci prikladajú návrh na odvolanie pána predsedu Snemovne žudu Václava Bendu, a to z dôvodov povýšenia úzkych straníckych záujmov nad povinnosti vyplývajúce z funkcie, do ktorej bol zvolený, t.j. z funkcie predsedu Snemovne žudu.

Prosím, aby sa k tomuto zneniu návrhu hlasovalo o jeho prijatí do programu. Prosím.

Poslanec SL M. Tyl: Paní předsedající, vážení kolegové a kolegyně, bývá zvykem, že se předsedající zeptá, zda na program schůze nenavrhuje ještě někdo nějaký jiný bod. Nicméně, já budu postupovat opačným způsobem.

Navrhuji, abychom nezařadili na program naší schůze tento bod a odmítli o něm jednat. Byla by to stejně neplodná debata, která by po mnoha hodinách vedla k výměně dnes navzájem nesouměřitelných názorů na tuto záležitost. Navrhuji, aby tento bod byl stažen z programu našeho jednání.

Předsedající místopředsedkyně SL E. Mitrová: Vážený pán poslanec, ak táto schôdza bola zvolaná k tomuto jednému bodu, musíme o jeho zaradení na program rokovať. Potom môže nastúpiť hlasovanie o vašom pozměňujúcom návrhu.

Takže sa vraciam k pôvodnej otázke. (Ověřilo se hlasovací zařízení.)

Kto je pre zaradenie navrhovaného bodu tak, ako tu odznel, na program tejto schôdze? (Hlasy z pléna: Zopakujte návrh.) Prosím, zopakujem. Je to návrh na odvolanie pána Václava Bendu z funkcie predsedu Snemovne žudu z dôvodov povýšenia úzkych straníckych záujmov nad povinnosti, vyplývajúce z funkcie, do ktorej bol zvolený, t.j. z funkcie predsedu Snemovne žudu.

Předsedající místopředsedkyně SL E. Mitrová: Prosím, budeme hlasovať o tomto návrhu.

Kto je pre zaradenie tohto návrhu do programu schôdze - hlasujú len poslanci Snemovne žudu, nech zdvihne ruku a stlačí tlačidlo!

Hlasování: 19.09

(SL 50)

Kto je proti?

(SL 53)

Kto sa zdržal hlasovania?

(SL 7)

Konštatujem, že tento návrh neprešiel a nebude do programu zaradený. Preto teda už nemá zmysel hlasovať o pozmeňujúcom návrhu. Keďže program samostatnej schôdze Snemovne žudu nebol schválený, končím túto štvrtú schôdzu Snemovne žudu. (Potlesk.)

Schůze skončila: 19.11 hodin.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP