ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1992

VII. volební období

97

Zpráva

o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 20. října do 16. listopadu 1992

Podle § 32 odst. a) zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, se předkládá České národní radě zpráva o činnosti jejího předsednictva za dobu od 20. října do 16. listopadu 1992.

V tomto období se předsednictvo České národní rady sešlo k pěti schůzím, a to 22. října, 3. listopadu, 5. listopadu, 10. listopadu a 12. listopadu 1992.

Na své 17. schůzi 22. října 1992 předsednictvo České národní rady

- souhlasilo s upuštěním od projednávání zásad zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, a doplňuje zákon ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve výborech České národní rady,

- souhlasilo s upuštěním od projednávání zásad zákona ČNR, kterým se mění zákon ČNR č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve výborech České národní rady, a s předložením návrhu předsednictva ČNR České národní radě na zkrácení zákonné 60denní pro projednání tohoto návrhu zákona, přičemž bude dodržena lhůta 35 dnů; současně přikázalo tento návrh zákona ČNR k projednání

- ústavně právnímu výboru ČNR

- zemědělskému výboru ČNR

- hospodářskému výboru ČNR,

- souhlasilo s upuštěním od projednávání zásad zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona ČNR č. 439/1991 Sb., ve výborech České národní rady, a s předložením návrhu předsednictva ČNR České národní radě na zkrácení zákonné 60denní lhůty pro projednání tohoto návrhu zákona, přičemž bude dodržena lhůta 40 dnů; současně přikázalo tento návrh zákona ČNR k projednání

- ústavně právnímu výboru ČNR

- výboru ČNR pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí,

- vyhlásilo zákony přijaté v 5. schůzi České národní rady,

- souhlasilo s cestou poslanců ČNR, členů zahraničního výboru Jiřího Payna, Michala Lobkowicze, Josefa Ježka a Jaromíra Kaluse do Francie a zemí Beneluxu v termínu 26. - 3 1. 10. 1992 za účelem jednání s členy Evropského parlamentu a parlamentů jednotlivých zemí Beneluxu,

- souhlasilo s cestou poslanců ČNR, členů zahraničního výboru Ivany Janů, Tomáše Štěrby, Marie Stiborové, Kateřiny Lojdové a Petra Nečase do Francie v termínu 3. - 6. 11. 1992 za účelem jednání v Radě Evropy,

- souhlasilo s cestou místopředsedy ČNR Jana Kasala do Švýcarska v termínu 3. - 5. 11. 1992,

- souhlasilo s cestou poslanců České národní rady Ivana Bečváře, Jana Litomiského, Petra Peška, Václava Trojana, Jana Třebického a poslance, kterého určí zahraniční výbor, do Švýcarska v termínu 9. - 13. listopadu 1992 za účelem seznámení se s problematikou kompetencí na úrovni větších kantonů, kompetencí okresů směrem k obcím, mechanismem finančního vyrovnání mezi obcemi apod.,

- souhlasilo s cestou poslance ČNR Josefa Ježka, člena zahraničního výboru, do Belgie, kde se zúčastní v Bruselu v termínu 14. - 15. 12. 1992 mezinárodní konference o meziregionální spolupráci pořádané Komisí Evropských společenství.

Na své 18. schůzi 3. listopadu 1992 předsednictvo České národní rady

- přikázalo k projednání

- Dohodu o vytvoření celní unie mezi Českou republikou a Slovenskou republikou

- hospodářskému výboru ČNR (jako gesčnímu)

- zemědělskému výboru ČNR

- zahraničnímu výboru ČNR

- Smlouvu mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o měnovém uspořádání

- rozpočtovému výboru ČNR (jako gesčnímu)

- zahraničnímu výboru ČNR

- Smlouvu mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o generálním vymezení společných státních hranic

- zahraničnímu výboru ČNR (jako gesčnímu)

- výboru ČNR pro právní ochranu a bezpečnost

- Smlouvu mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o úpravě režimu a o spolupráci na společných státních hranicích

- zahraničnímu výboru ČNR (jako gesčnímu)

- výboru ČNR pro právní ochranu a bezpečnost

- výboru ČNR pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí

- Smlouvu mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o řešení právních účinků vzniku dvou samostatných států ve věcech osobních dokladů, cestovních dokladů, řidičských průkazů, evidence vozidel, zbraní a střeliva

- výboru ČNR pro právní ochranu a bezpečnost (jako gesčnímu)

- ústavně právnímu výboru ČNR

- zahraničnímu výboru ČNR

- Smlouvu mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o zrušení vízové povinnosti

- zahraničnímu výboru ČNR (jako gesčnímu)

- Smlouvu mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o společném postupu v otázkách pobytu cizinců ze třetích států na území České republiky a na území Slovenské republiky

- zahraničnímu výboru ČNR (jako gesčnímu)

- Smlouvu mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o společném využívání stanovených informačních a archivních fondů vzniklých z činnosti ministerstev vnitra v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti

- výboru ČNR pro právní ochranu a bezpečnost (jako gesčnímu)

- zahraničnímu výboru ČNR

- Smlouvu mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci v oblasti telekomunikačních služeb ministerstva vnitra a šifrové služby

- výboru ČNR pro právní ochranu a bezpečnost (jako gesčnímu)

- zahraničnímu výboru ČNR

- Smlouvu mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení

- výboru ČNR pro sociální politiku a zdravotnictví (jako gesčnímu)

- rozpočtovému výboru ČNR

- zahraničnímu výboru ČNR

- Smlouvu mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o vzájemném zaměstnávání občanů

- výboru ČNR pro sociální politiku a zdravotnictví (jako gesčnímu)

- rozpočtovému výboru ČNR

- zahraničnímu výboru ČNR

- hospodářskému výboru ČNR

- zemědělskému výboru ČNR

- Smlouvu mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních věcech

- ústavně právnímu výboru ČNR (jako gesčnímu)

- výboru ČNR pro právní ochranu a bezpečnost

- zahraničnímu výboru ČNR

- výboru ČNR petičnímu, pro lidská práva a národnosti

- Dohodu mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí

- výboru ČNR pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí (jako gesčnímu)

- zahraničnímu výboru ČNR

- Dohodu mezi Českou republikou a Slovenskou republikou pro oblast zdravotní péče

- výboru ČNR pro sociální politiku a zdravotnictví (jako gesčnímu)

- zahraničnímu výboru ČNR

- Dohodu mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci v oblasti vzdělávání

- výboru ČNR pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu (jako gesčnímu)

- zahraničnímu výboru ČNR

- Dohodu mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech vydávaných v ČR a SR

- výboru ČNR pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu (jako gesčnímu)

- zahraničnímu výboru ČNR,

- souhlasilo s pracovní cestou čtyř poslanců České národní rady do Bavorska dne 6. listopadu 1992 a pověřilo předsedu výboru ČNR pro právní ochranu a bezpečnost a předsedu zahraničního výboru ČNR předložit upřesňující informace 19. schůzi předsednictva ČNR,

- přikázalo vládní návrh ústavního zákona o zániku České a Slovenské Federativní Republiky /tisk FS 132/ k projednání ústavně právnímu výboru ČNR.

Na své 19. schůzi 5. listopadu 1992 předsednictvo České národní rady

- souhlasilo s upuštěním od projednávání zásad ústavního zákona ČNR, kterým se zřizuje Soud ochrany ústavnosti České republiky, ve výborech České národní rady, a s předložením návrhu předsednictva ČNR České národ ní radě na zkrácení zákonné 60denní lhůty pro projednání tohoto návrhu ústavního zákona, přičemž bude dodržena lhůta 17 dnů; současně přikázalo tento návrh ústavního zákona ČNR k projednání

- všem výborům České národní rady /kromě mandátového a imunitního výboru ČNR/,

- souhlasilo s upuštěním od projednávání zásad zákona ČNR o sankcích za nedodržení obecně závazných právních předpisů při transformaci zemědělství v družstvech a nápravě majetkových křivd v oblasti úpravy vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, tzv. sankční zákon, ve výborech České národní rady, a s předložením návrhu předsednictva ČNR České národní radě na zkrácení zákonné 60denní lhůty pro projednání tohoto návrhu zákona, přičemž bude dodržena lhůta 8 dnů; současně přikázalo tento návrh zákona ČNR k projednání

- ústavně právnímu výboru ČNR

- zemědělskému výboru ČNR,

- souhlasilo s upuštěním od projednávání zásad zákona ČNR o Sbírce zákonů ve výborech České národní rady, a s předložením návrhu předsednictva ČNR České národní radě na zkrácení zákonné 60denní lhůty pro projednání tohoto návrhu zákona, přičemž bude dodržena lhůta 7 dnů; současně přikázalo tento návrh zákona ČNR k projednání

- ústavně právnímu výboru ČNR,

- souhlasilo s upuštěním od projednávání zásad zákona ČNR o zvýšení důchodů v roce 1993 ve výborech České národní rady, a s předložením návrhu předsednictva ČNR České národní radě na zkrácení zákonné 60denní lhůty pro projednání tohoto návrhu zákona, přičemž bude dodržena lhůta 8 dnů; současně přikázalo tento návrh zákona ČNR k projednání

- ústavně právnímu výboru ČNR

- výboru ČNR pro sociální politiku a zdravotnictví

- rozpočtovému výboru ČNR,

- pověřilo předsedu České národní rady svolat 6. schůzi České národní rady na úterý 17. listopadu 1992 ve 13.00 hodin, středu 18. listopadu, čtvrtek 19. listopadu, pátek 20. listopadu, případně sobotu 21. listopadu a neděli 22. listopadu 1992, přičemž 7. schůze bude následovat bezprostředně po skončení 6. schůze České národní rady,

- vzalo na vědomí společnou zprávu výborů České národní rady k vládnímu návrhu zásad zákona ČNR o státní pokladně České republiky,

- jmenovalo soudce k soudům České republiky (viz usnesení předsednictva ČNR č. 186),

- vzalo na vědomí rezignaci soudce na jeho soudcovskou funkci,

- vzalo na vědomí interpelace poslanců České národní rady,

- souhlasilo s rozhodnutími předsedy České národní rady, jimiž přikázal k projednání

- zásady zákona České národní rady o majetku České republiky /tisk 69/

- všem výborům ČNR /kromě mandátového a imunitního výboru ČNR/

- návrh zákona, kterým se doplňuje zákon č. 195/1991 Sb., o odstupném poskytovaném při skončení pracovního poměru /tisk FS 109/

- ústavně právnímu výboru ČNR

- rozpočtovému výboru ČNR

- výboru ČNR pro sociální politiku a zdravotnictví

- výboru ČNR petičnímu, pro lidská práva a národnosti

- návrh zákona o využívání jaderné energie /tisk FS 125/

- ústavně právnímu výboru ČNR

- výboru ČNR pro právní ochranu a bezpečnost

- rozpočtovému výboru ČNR

- hospodářskému výboru ČNR

- zemědělskému výboru ČNR

- výboru ČNR pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí

- zásady zákona ČNR o novém systému odměňován státních funkcionářů /tisk 85/

- všem výborům ČNR /kromě mandátového a imunitního výboru ČNR/,

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP