ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1992

VII. VOLEBNÍ OBDOBÍ

92

Návrh

Usnesení

České národní rady,

kterým se výjimečně povoluje projednat v České národní radě návrh ústavně právního výboru České národní rady na vydání ústavního zákona České národní rady, kterým se zřizuje Soud ochrany ústavnosti České republiky (tisk 88) ve lhůtě kratší než 60 dnů ode dne, kdy byl rozeslán poslancům České národní rady.

Předsednictvo České národní rady dne 5. listopadu 1992 svým usnesením č. 180 rozhodlo navrhnout podle § 75 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, aby Česká národní rada přijala toto usnesení:

Česká národní rada souhlasí, aby návrh ústavně právního výboru České národní rady na vydání ústavního zákona České národní rady, kterým se zřizuje Soud ochrany ústavnosti České republiky byl projednán ve lhůtě kratší než 60 dnů ode dne, kdy byl rozeslán poslancům České národní rady, s tím, že bude dodržena lhůta 17 dnů.".

V Praze dne 5. listopadu 1992

Milan Uhde v.r.

předseda České národní rady



Související odkazy



Přihlásit/registrovat se do ISP