ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1992

VII. VOLEBNÍ OBDOBÍ

91

Návrh

Usnesení

České národní rady,

kterým se výjimečně povoluje projednat v České národní radě návrh poslanců Viktora Dobala, Ivany Janů, Josefa Ježka a Jana Litomiského na vydání zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 418/1990 Sb., o hl. městě Praze, ve znění zákona České národní rady č. 439/1991 Sb. (tisk 86) ve lhůtě kratší než 60 dnů ode dne, kdy byl rozeslán poslancům České národní rady.

Předsednictvo České národní rady dne 22. října 1992 svým usnesením č. 170 rozhodlo navrhnout podle § 75 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, aby Česká národní rada přijala toto usnesení:

"Česká národní rada souhlasí, aby návrh poslanců Viktora Dobala, Ivany Janů, Josefa Ježka a Jana Litomiského na vydání zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 418/1990 Sb., o hl. městě Praze, ve znění zákona České národní rady č. 439/1991 Sb. byl projednán ve lhůtě kratší než 60 dnů ode dne, kdy byl rozeslán poslancům České národní rady, s tím, že bude dodržena lhůta 40 dnů.".

V Praze dne 22. října 1992

Milan Uhde v.r.

předseda České národní radySouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP