ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1992

VII. volební období

87 B

ODPOVĚĎ NA PODNĚT

poslance ČNR Dalibora Matulky

na předsedu vlády České republiky Václava Klause

ve věci zvážení možnosti vydávání bulletinu pro poslance České národní rady

Předseda vlády České republiky Václav Klaus zaslal odpověď na podnět poslance ČNR Jiřího Karase dopisem ze dne 27. 10. 1992.

Podle § 89 zákona ČNR č. 35/1 989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, předkládám České národní radě odpověď předsedy vlády České republiky Václava Klause na podnět poslance Jiřího Karase. Odpověď je přílohou tohoto sněmovního tisku.

V Praze dne 16. listopadu 1992

Milan Uhde v. r.

Příloha

Příloha sněmovního tisku č. 87

PŘEDSEDA VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
Doc. Ing. Václav Klaus, CSc.

V Praze dne 27. října 1992
Č. j. 28003/92/OPK

Vážený pane poslanče,

na 5. schůzi České národní rady dne 21. 10. 1992 jste navrhl vládě České republiky zvážit možnost vydávání informačního bulletinu pro poslance České národní rady. Podle mého názoru, konzultovaného s dalšími členy vlády, je stávající forma vzájemných informačních vazeb mezi vládou a poslanci oboustranně funkční a vyhovující.

Poslanci České národní rady jsou informováni o všech zásadních věcech, jimiž se vláda zabývá i o jejích budoucích záměrech. Česká národní rada má k dispozici plán hlavních úkolů vlády, pravidelně je seznamována s programy schůzí vlády a následně s přijatými závěry. Poslanci mohou využívat materiály zpracované jednotlivými ministerstvy pro vládu a mají rovněž možnost na jednáních výborů a komisí ČNR i při tzv. hodinkách s vládou projednat s příslušnými ministry problémy, které je zajímají. V úvahu je třeba vzít i skutečnost, že bulletin by podával informace v určitých intervalech a proto opožděně a v obecné rovině. Z těchto důvodů jsme dospěli k závěru, že vydávání bulletinu by bylo málo efektivní.

S pozdravem

Vážený pan
JUDr. Dalibor Matulka
poslanec České národní rady

Praha

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP