ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1992

VII. volební období

87 A

ODPOVĚĎ NA INTERPELACI

poslance ČNR Jozefa Wagnera

na předsedu vlády České republiky

ve věci stanoviska vlády České republiky k nutnosti rozpravy o geopolitických a globálních problémech vzniklých po dělení ČSFR v České národní radě

Předseda vlády České republiky Václav Klaus zaslal odpověď na naléhavou interpelaci poslance ČNR Jozefa Wagnera dopisem ze dne 26. 10. 1992.

Podle § 89 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, předkládám České národní radě odpověď předsedy vlády České republiky Václava Klause na naléhavou interpelaci poslance Jozefa Wagnera. Odpověď je přílohou tohoto sněmovního tisku.

V Praze dne 16. listopadu 1992

Milan Uhde v. r.

Příloha

Příloha sněmovního tisku č. 87 A

PŘEDSEDA VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
Doc. Ing. Václav Klaus, CSc.

V Praze dne 26. října 1992
Č. j. 28002/92/OPK/

Vážený pane poslanče,

na 5. schůzi České národní rady dne 21. října 1992 jste na mne, resp. na vládu České republiky vznesl naléhavou interpelaci, v níž se zajímáte o stanovisko vlády k nutnosti rozpravy o geopolitických a globálních problémech vzniklých po dělení ČSFR v České národní radě a jejich posouzení dříve, než bude přijato nějaké rozhodnutí.

Ujišťuji Vás, že vláda České republiky si je rozsahu a závažnosti Vámi zmíněných problémů plně vědoma a z této skutečnosti vychází i při realizaci svého programového prohlášení. Pokud Česká národní rada uzná za vhodné, že je třeba této problematice věnovat zvláštní pozornost, je vláda České republiky připravena poskytnout v této věci příslušné informace a podat požadovaná vysvětlení.

S pozdravem

Vážený pan
Jozef Wagner
poslanec České národní rady

Praha

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP