ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1992

VII. VOLEBNÍ OBDOBÍ

84

Návrh

Usnesení

České národní rady,

kterým se výjimečně povoluje projednat v České národní radě návrh poslanců Karla Macha a Jana Černého na vydání zákona České národní rady, který se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech (tisk 70) ve lhůtě kratší než 60 dnů ode dne, kdy byl rozeslán poslancům České národní rady.

Předsednictvo České národní rady dne 15. října 1992 svým usnesením č. 159 rozhodlo navrhnout podle § 75 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, aby Česká národní rada přijala toto usnesení:

"Česká národní rada souhlasí, aby návrh poslanců Karla Macha a Jana Černého na vydání zákona České národní rady, který se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech byl projednán ve lhůtě kratší než 60 dnů ode dne, kdy byl rozeslán poslancům České národní rady, s tím, že bude dodržena lhůta 55 dnů.".

V Praze dne 15. října 1992

Milan Uhde v.r.

předseda České národní radySouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP