ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1992

VII. volební období

83A

ODPOVĚĎ NA INTERPELACI

poslance ČNR Oldřicha Vrchy

na ministra hospodářství České republiky

Karla Dybu

ve věci odbavování cestujících systémy AMS u ČSAD a ARES u ČSD

Ministr hospodářství České republiky Karel Dyba zaslal odpověď na interpelaci poslance ČNR Oldřicha Vrchy dopisem ze dne 13.11.1992.

Podle § 89 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, předkládám České národní radě odpověď ministra hospodářství České republiky Karla Dyby na interpelaci poslance Oldřich Vrchy. Odpověď je přílohou tohoto sněmovního tisku.

V Praze dne 17. listopadu 1992

Milan Uhde v.r.

Příloha

Příloha sněm. tisku
č. 83A

MINISTR HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
Ing. Karel Dyba, CSc.

V Praze 13. listopadu 1992
Čj.: 514471/92-50

Vážený pane poslanče,

k Vaší interpelaci ze dne 20. října 1992 uvádím následující stanovisko.

Interpelace se v první části týká služeb, které poskytuje předprodejní kancelář AMS na aut. nádraží Praha, Florenc. Toto zařízení je součástí akciové společnosti ČSAD Ústřední autobusové nádraží Praha, Florenc, Křížíkova 6, Praha 8 - Karlín. Nejedná se tedy již o státní podnik, jehož zakladatelem bylo dříve ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj ČR, ale ode dne 1.5.1992 o akciovou společnost. Prošetřování a vyřizování stížností na činnost této obchodní společnosti není již v kompetenci ministerstva hospodářství ČR. Tuto část interpelace jsem předal Fondu národního majetku České republiky se žádostí o uložení nápravných opatření představenstvu a.s.

Pokud jde o část interpelace týkající se problematiky železnic bylo Vám stanovisko již odesláno dne 8.10.1992 Ústředním ředitelstvím ČSD (viz příloha). Pro úplnost uvádím, že kompetence v železniční dopravě přešly na Českou republiku od 29.10.1992

S pozdravem

Příloha

Vážený pan
Oldřich Vrcha
poslanec ČNR
Domamyslická 128
Prostějov

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP