ČESKÁ NÁRODNÍ RADA

79

Společná zpráva

výborů České národní rady k vládnímu návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 1991

Ústavně právní výbor ČNR, hospodářský výbor ČNR, zemědělský výbor ČNR, výbor ČNR pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, výbor ČNR pro sociální politiku a zdravotnictví, výbor ČNR pro právní ochranu a bezpečnost, výbor ČNR pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a rozpočtový výbor ČNR projednaly na svých schůzích v říjnu 1992 jim příslušející kapitoly vládního návrhu závěrečného účtu České republiky za rok 1991 a na společné schůzi rozpočtového výboru České národní rady a zpravodajů výborů dne 14. října 1992 souhrnnou zprávu k návrhu státního závěrečného účtu ČR za rok 1991.

Výbory České národní rady doporučují České národní radě, aby předložený návrh schválila a přijala následující usnesení:

"Česká národní rada

I. schvaluje

státní závěrečný účet České republiky za rok 1991, který vykazuje příjmy 226 558 milionů Kčs, výdaje 240 205 milionů Kčs a celkový schodek 13 618 milionů Kčs;

II. souhlasí

se způsobem úhrady schodku rozpočtu české republiky za rok 1991 takto:

- úhradou odpuštěných odvodů z objemu mezd zemědělských organizacích z přebytku státního rozpočtou federace 1342 mil. Kčs
- úhradou odloženého odvodu z objemu mezd zemědělských organizací z odkladu jejich splatnosti do 31 března 1992 od zemědělských organizací 1342 mil. Kčs
- použitím prostředků z finančního vypořádání vztahů organizací se státním rozpočtem České republiky za rok 1991 1050 mil. Kčs
- emisí státních dluhopisů České republiky, schválenou zákonem České národní rady 9884 mil. Kčs

III. bere na vědomí

a) závěrečné účty státních fondů české republiky za rok 1991,

b) stav státních finančních aktiv České republiky, který k 31. prosinci 1991 činil 1326 milionů Kčs,

c) hospodaření podle rozpočtů okresních úřadů a obcí v České republice za rok 1991, které vykázaly příjmy 94 777 milionů Kčs, výdaje 89 554 milionů Kčs a celkový přebytek 5 223 milionů Kčs;

IV. doporučuje vládě České republiky, aby

a) důsledně realizovala opatření směřující k udržení rozpočtové disciplíny v závěru roku 1992,

b) řešila otázku vyčlenění vhodných objektů pro finanční orgány."

V Praze dne 14. října 1992
JUDr. Miloslav VÝBORNÝ, v.r.
JUDr. František KAČENKA, v.r.
předseda ústavně právního
zpravodaj ústavně právního
výboru ČNR
výboru ČNR

ing. Tomáš JEŽEK, v.r.

předseda a zpravodaj rozpočtového výboru ČNR
ing. Vladimír BUDINSKÝ, v.r.
ing. Antonín ZIMA, v.r.
předseda hospodářského výboru
zpravodaj hospodářského výboru
ČNR
ČNR
MVDr. Jan ČERNÝ, v.r.
ing. Vlastimil TLUSTÝ, CSc, v.r.
předseda zemědělského výboru ČNR
zpravodaj zemědělského výboru ČNR
ing. Leopold ZUBEK, v.r.
ing. Karel HRDÝ, v.r.
předseda výboru pro veřejnou
zpravodaj výboru pro veřejnou
správu, regionální rozvoj
správu, regionální rozvoj
a životní prostředí ČNR
a životní prostředí ČNR
MUDr. Martin SYKA, v.r.
MUDr. Emil JAROŠ, v.r.
předseda výboru pro sociální
zpravodaj výboru pro sociální
politiku a zdravotnictví ČNR
politiku a zdravotnictví ČNR

ing. Vladimír ŠUMAN, v.r.

předseda výboru pro právní ochranu a bezpečnost ČNR

PhDr. František KOZEL, v.r.

předseda a zpravodaj výboru pro vědu, vzdělání,

kulturu, mládež a tělovýchovu ČNRSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP