ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1992

VII. volební období

78 J

ODPOVĚĎ NA PODNĚT

poslance ČNR Jiřího Karase

na předsedu vlády České republiky Václava Klause

ve věci uceleného řešení havárií a katastrof v České republice

Předseda vlády České republiky Václav Klause zaslal odpověď na podnět poslance ČNR Jiřího Karase dopisem ze dne 19. 10. 1992.

Podle § 89 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, předkládám České národní radě odpověď předsedy vlády České republiky Václava Klause na podnět poslance Jiřího Karase. Odpověď je přílohou tohoto sněmovního tisku.

V Praze dne 16. listopadu 1992

Milan Uhde v. r.

Příloha

Příloha sněm. tisku 78 J

PŘEDSEDA VLÁDY
ČESKÉ REPUBLIKY

Praha 19. října 1992
Čj. 95/92/KPV

Vážený pane poslanče,

k Vašemu podnětu, kterým jste se na mne obrátil na 4. schůzi České národní rady ve věci uceleného řešení havárií a katastrof v ČR, sděluji, že vláda České republiky si je existence tohoto problému vědoma bude se jím koncepčně zabývat. Vyjde přitom, mimo jiné, i z usnesení přijatého výborem ČNR pro právní ochranu a bezpečnost ze dne 7.10.1992 č. 29, jímž tento výbor doporučil vládě ČR zabývat se koordinací všech složek zabývajících se ochranou života, zdraví a majetku občanů ČR (komplexní záchranný systém). V této věci již v současné době probíhají příslušná jednání, prozatím však nebylo vládou ČR o dalším postupu rozhodnuto.

Dne 15. 10. 1992 se tvorbou komplexního záchranného systému ČR zabývala rovněž komise pro řešení otázek obrany státu a přijala doporučení ke vzniku samostatného státního orgánu, v jehož působnosti by mělo být vybudování a zajištění chodu tohoto systému. Jedná se však o záležitost spadající do působnosti více resortů ČR a je proto třeba zkoordinovat na odpovídající úrovni spolupráci jednotlivých zainteresovaných složek.

Závěrem mi dovolte, abych Vám poděkoval za projedenou iniciativu v oblasti ochrany obyvatelstva a ubezpečil Vás, že ji budu podporovat.

S pozdravem

Vážený pan
JUDr. Ing. Jiří Karas
poslanec České národní rady
Praha

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP