ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1992

VII. volební období

78 G

ODPOVĚĎ NA OTÁZKU

poslance ČNR Jiřího Vyvadila

na místopředsedu vlády a ministra financí České republiky

Ivana Kočárníka

ve věci řešení problému prostituce

Mistopředseda vlády a ministr financí České republiky Ivan Kočárník zaslal odpověď na otázku poslance ČNR Jiřího Vyvadila dopisem ze dne 7. 10. 1992.

Podle § 89 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, předkládám České národní radě odpověď místopředsedy vlády a ministra financí České republiky Ivana Kočárníka na otázku poslance Jiřího Vyvadila. Odpověď je přílohou tohoto sněmovního tisku.

V Praze dne 21. října 1992

Milan Uhde v. r.

Příloha

Příloha sněm. tisku 78 G
odpověď na dotaz poslance

MÍSTOPŘEDESEDA VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
a ministr financí
Ing. Ivan Kočárník, CSc.

V Praze dne 7. října 1992
Čj. 15/56 312/92

Vážený pane poslanče,

k otázce prostituce a zdanění příjmů získaných touto činností, kterou jste nastolil v České národní radě uvádím, že podle mého názoru k řešení této problematiky je třeba přistupovat komplexně a je třeba součinnosti všech zainteresovaných orgánů.

Pro otázku zdanění má zásadní význam kvalifikace prostituce podle živnostenského zákona. Zřejmě se v daném případě jedná o tzv. volnou živnost, která smí být provozována na základě ohlášení. Není-li tato povinnost splněna, je tato činnost provozována neoprávněně a vůči osobám provozujícím tuto činnost by měl být uplatněn postih podle přestupkového nebo trestního zákona.

Jedná-li se o živnost, podléhají tyto příjmy v návaznosti na živnostenský zákon od roku 1992 dani z příjmů obyvatelstva (předchozí právní úprava podnikání toto posouzení neumožňovala). Přiznání z příjmů dosažených v roce 1992 se bude podávat až v roce 1993. Správci daně ve spolupráci s policií a živnostenskými úřady budou shromažďovat podklady k podchycení těchto osob, zejména pro účely vyměření daně.

Nutno přitom konstatovat, že i když od roku 1993 vstoupí v platnost nový zákon o správě daní a poplatků, který má na rozdíl od dosavadní úpravy řadu nezbytných ustanovení potřebných pro takováto daňová řízení, nelze očekávat plnou úspěšnost. Za zásadní považuji, aby bylo jednoznačně kvalifikováno, zda se jedná či nejedná o živnost a vyvozeny praktické závěry v činnosti všech úřadů, tzn. živnostenských, finančních i policie.

S pozdravem

Ivan Kočárník v. r.

Vážený pan
Jiří Vyvadil
poslanec
Česká národní rada
Praha

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP