ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1992

VII. volební období

72

INTERPELACE

poslance ČNR Vladimíra Procházky

na místopředsedu vlády a ministra zemědělství České republiky

Josefa Luxe

ve věci svízelné situace v zemědělském výzkumu

Z pověření předsednictva České národní rady předkládám v souladu s § 89 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu ČNR, poslancům České národní rady následující písemnou interpelaci poslance ČNR Vladimíra Procházky na místopředsedu vlády a ministra zemědělství České republiky Josefa Luxe. Interpelace je přílohou tohoto sněmovního tisku.

V Praze dne 20. října 1992

Milan Uhde v. r.

Příloha: 2 listy

Příloha ke sněmovnímu tisku
č. 72

Vážený pane místopředsedo,

obracím se na Vás ve věci svízelné situace v zemědělském výzkumu.

Zemědělská věda se u nás formovala od roku 1924, kdy byla založena Československá akademie zemědělská. Ta navazovala na bohaté tradice zemědělského školství a byla značně podporována zemědělskými průkopníky (odborníky) a různými hospodářskými společnostmi. Významné osobnosti navázaly zahraniční spolupráci v mnoha směrech.

Od roku 1950 (padesátých let) se postupně formovala síť specializovaných výzkumných ústavů, někdy až do nežádoucích rozměrů. V posledních letech byl vytvářen ekonomický tlak na omezení některých nevýzkumných aktivit, omezení vlastního výzkumu a režijních nákladů. Výsledky VÚ byly značně rozdílné, ale řada z nich vyrobila zančné hodnoty, které je nutné v současné době přinejmenším zachovat a využít pro další období.

Na zemědělské poslance jsou vznášeny různé dotazy, ale halvně předkládány žádosti o pomoc při řešení privatizace různých ústavů např. VÚ TPL Šumperk, výzkum. ústav Kroměříž a další. Aby se neřešily jednotlivé případy samostatně, nesystematicky, je nutné určit při jejich další činnosti směry a rozvoje zemědělského výzkumu. Tyto musí vycházet z potřeb českého zemědělství v návaznosti na světový trend v zemědělství. Východiskem se musí stát nově zpracovávaný agrární program vlády ČR. Vzhledem k hluboké krizi a bezvýchodnosti v níž se výzkum nachází je potřebné zásadní rozhodnutí ze strany ministerstva zemědělství ČR

Z výše uvedených důvodů podávám tedy interpelaci na ministra zemědělství ČR a vznáším tyto požadavky:

- přehodnotit privatizace specializovaných VÚ

- vypracovat koncepci vědní agrární politiky při souběžném vymezení kompetencí ČAZV na tvorbě a realizaci vědní politiky

- v rámci této koncepce vymezit roli a poslání stávajících ústavů

- spolehlivě zabezpečit úchovu genových zdrojů rostlin a zvířat

- cíleně organizovat mezinárodní spolupráci v agrárním výzkumu a umožnit vstup do této spolupráce.

Zároveň požaduji odpověď na tyto otázky a podání zprávy o těchto záměrech:

1/ privatizace výzkumu a jejich očekávaných důsledcích

2/ vyňatých osmi centrálních ústavů z privatizace

3/ specializovaných ústavů tzv. výrobkového zaměření

4/ dalšího systému řízení zemědělské vědy v oblasti zemědělství (jaká bude role ministerstva zemědělství ČR)

5/ vazby na agrární program vlády ČR

6/ vazbu vědy na VŠZ (způsob financování vědy na vysokých školách zemědělských, neboť sám trh vědy financování nevyřeší)

7/ k další existenci Akademie zemědělských věd ČR.

V Praze dne 23. 9. 1992Vladimír Procházka v.r.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP