ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1992

VII. volební období

71 A

ODPOVĚĎ NA INTERPELACI

poslance ČNR Alfréda Frommera

na ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Petra Piťhu

ve věci úpravy učebních plánů a zavedení nového studijního oboru

skupiny Elektro na střední průmyslové škole elektrotechnické,

Božetěchova ulice, Olomouc

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Petr Piťha zaslal odpověď na interpelaci poslance ČNR Alfréda Frommera dopisem ze dne 26. 10. 1992.

Podle § 89 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, předkládám České národní radě odpověď ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Petra Piťhy na interpelaci poslance Alfréda Frommera. Odpověď je přílohou tohoto sněmovního tisku.

V Praze dne 16. listopadu 1992

Milan Uhde v. r.

Příloha

Ministr školství,
mládeže a tělovýchovy
České republiky
Příloha sněm. tisku
č. 71 A

Praha 26.10.1992
čj. 2619/92-211

Vážený pane poslanče,

obdržel jsem Vaši interpelaci týkající se úpravy učebních plánů a zavedení nového studijního oboru skupiny Elektro na Střední průmyslové škole elektrotechnické, Božetěchova ul., Olomouc.

Vzhledem k nástupu příslušného pracovníka na dovolenou, byla s vedením školy věc konzultována telefonicky začátkem měsíce července ve smyslu pozdějšího vyřízení, odeslaného nezávisle na Vaší interpelaci pod čj.23.547/92-211 dne 23.9.1992.

K této záležitosti uvádím, že o zavedení studijních oborů, které jsou již schváleny MŠMT ČR a jsou uvedeny v příloze vyhlášky MŠMT ČR č.354/91 Sb., o středních školách /a o takový obor se také jednalo/, není MŠMT ČR nutné žádat.

Zavedení tohoto oboru je plně v kompetenci ředitele střední školy, pouze je nutná dohoda s příslušným školským úřadem vzhledem k případnému zvýšení finančních nároků, spojených s jeho zavedením.

Ke změnám v předmětech uvádím, že za tímto účelem byl ve skupině Elektro oborů SOŠ zaveden do soustavy obor 26-65-6 Slaboproudá elektrotechnika, který umožňuje řediteli školy po jeho dohodě s pedagogickou radou školy zařazovat do oboru takové předměty, které umožňují maximální flexibilitu profilu absolventů, a to především pro různé regionální podmínky a úspěšnost umístění absolventů.

Na základě těchto skutečností je jasné, že žádost střední průmyslové školy elektrotechnické nebyla nutná a ředitel školy mohl celou záležitost rozhodnout sám.
S pozdravem

Vážený pan
Alfréd Frommer
poslanec ČNR

Praha

NA VĚDOMÍ:
PhDr. Milan Uhde
předseda ČNR

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP