ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1992

VII. VOLEBNÍ OBDOBÍ

68

Návrh

Usnesení

České národní rady,

kterým se výjimečně povoluje projednat v České národní radě vládní návrh na vydání zákona České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (tisk 62) ve lhůtě kratší než 60 dnů ode dne, kdy byl rozeslán poslancům České národní rady.

Předsednictvo České národní rady dne 8. října 1992 svým usnesením č. 146 rozhodlo navrhnout podle § 75 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, aby Česká národní rada přijala toto usnesení:

"Česká národní rada souhlasí, aby vládní návrh na vydání zákona České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti byl projednán ve lhůtě kratší než 60 dnů ode dne, kdy byl rozeslán poslancům České národní rady, s tím, že bude dodržena lhůta 40 dnů.".

V Praze dne 8. října 1992

Milan Uhde v.r.

předseda České národní radySouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP