ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1992

VII. VOLEBNÍ OBDOBÍ

66

Návrh

Usnesení

České národní rady,

kterým se výjimečně povoluje projednat v České národní radě návrh poslance Petra Koháčka a dalších na vydání zákona České národní rady o Tiskové kanceláři České republiky (tisk 63) ve lhůtě kratší než 60 dnů ode dne, kdy byl rozeslán poslancům České národní rady.

Předsednictvo České národní rady dne 8. října 1992 svým usnesením č. 140 rozhodlo navrhnout podle § 75 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, aby Česká národní rada přijala toto usnesení:

"Česká národní rada souhlasí, aby návrh poslance Petra Koháčka a dalších na vydání zákona České národní rady o Tiskové kanceláři České republiky byl projednán ve lhůtě kratší než 60 dnů ode dne, kdy byl rozeslán poslancům České národní rady, s tím, že bude dodržena lhůta 11 dní.".

V Praze dne 8. října 1992

Milan Uhde v.r.

předseda České národní radySouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP