ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1992

VII. VOLEBNÍ OBDOBÍ

54

Návrh

Usnesení

České národní rady,

kterým se výjimečně povoluje projednat v České národní radě vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 579/1991 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1992 a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky) (tisk 51) ve lhůtě kratší než 60 dnů ode dne, kdy byl rozeslán poslancům České národní rady.

Předsednictvo České národní rady dne 8. října 1992 svým usnesením č. 138 rozhodlo navrhnout podle § 75 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, aby Česká národní rada přijala toto usnesení:

"Česká národní rada souhlasí, aby vládní návrh na vydání zákona České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 579/1991 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1992 a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky) byl projednán ve lhůtě kratší než 60 dnů ode dne, kdy byl rozeslán poslancům České národní rady, s tím, že bude dodržena lhůta 11 dní.".

V Praze dne 8. října 1992

Milan Uhde v.r.

předseda České národní radySouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP