ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1992

VII. volební období

51

Vládní návrh

Zákon

České národní rady

ze dne ...... října 1992

kterým se mění zákon České národní rady č. 579/1991 Sb.,

o státním rozpočtu České republiky na rok 1992 a o změně

a doplnění zákona České národní rady č. 576/1990 Sb.,

o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České

republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla

republiky)

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Čl. I

Zákon České národní rady č. 579/1991 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1992 a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), se mění takto:

1. § 1 odst. 1 zní:

"(1) Celkové příjmy státního rozpočtu České republiky na rok 1992 (dále jen "státní rozpočet republiky") se stanoví částkou 249 865 029 000 Kčs,

celkové výdaje státního rozpočtu republiky se stanoví částkou 249 865 029 000 Kčs

(příloha č. 1).".

2. V § 1 odst. 2 se částka "58 388 200 000 Kčs" nahrazuje částkou "52 388 200 000 Kčs".

3. Příloha č. 1 zní:

Celkový přehled

státního rozpočtu republiky
PŘÍJMY
v tis. Kčs
Příjmy z hospodářství České republiky 186,687,355
v tom: z hospodářství 106,926,221
z vědy a techniky212,600
z peněžních a technických služeb 9,376,064
ze společenských služeb a činností pro obyvatelstvo 9,831,470
z bezpečnosti a vězeňství 141,000
daň z obratu60,200,000
Daně od obyvatelstva a poplatky 59,139,500
Ostatní příjmy738,174
Dotace z federace3,300,000
CELKEM
249,865,029

VÝDAJE
v tis. Kčs
Výdaje ústředně řízených organizací 197,476,829
v tom: na hospodářství 33,693,202
na vědu a techniku3,981,392
na peněžní a technické služby 5,977,760
na společenské služby a činnosti pro obyvatelstvo 140,464,404
na bezpečnost a vězeňství 8,557,179
na správu4,802,892
Dotace do rozpočtů okresních úřadů a obcí 52,388,200
CELKEM
249,865,029

4. Příloha č. 2 zní:

Vztah státního rozpočtu republiky

k rozpočtům okresních úřadů pro vyrovnání

rozpočtů okresních úřadů a obcí

v mil. Kčs

OKRESNeúčelová dotace Účelové dotace na: Dotace celkem
jmenovité stavby domy s pečovatelskou službou stavby rozestavěné do r. 1990 stavby zlepšující životní prostředí stavby pro zdravot., školství a soc. zabezp. sociální dávky
Magistrát hl.m.Prahy4,376.1 1900.01,000.3 4.041.3210.5 7,532.2
Benešov107.1 9.515.117.5 4.016.4169.6
Beroun89.1 7.16.416.7 7.914.8142.0
Kladno222.8 1.323.827.0 5.628.8309.3
Kolín103.8 26.215.1 7.916.8169.8
Kutná Hora112.6 4.819.9 10.33.214.6 165.4
Mělník98.4 11.929.4 11.920.617.9 190.1
Mladá Boleslav134.0 60.023.8 9.510.319.4 257.0
Nymburk100.8 17.514.3 6.316.5155.4
Praha-východ82.0 3.29.5 20.73.216.4 135.0
Praha-západ91.1 6.335.8 17.56.312.9 169.9
Příbram137.0 .239.7 11.14.021.6 213.6
Rakovník100.9 16.7 11.92.49.6 141.5
České Budějovice303.8 5.665.9 16.76.337.8 436.1
Český Krumlov94.9 30.04.839.7 15.92.411.9 199.6
Jindřichův Hradec126.7 7.928.6 15.15.516.4 200.2
Pelhřimov104.6 5.631.0 11.110.313.4 176.0
Písek89.0 9.524.69.5 2.413.7148.7
Prachatice76.360.0 5.615.913.5 2.411.1184.8
Strakonice93.9 5.68.710.3 13.513.7145.7
Tábor120.8 15.17.9 4.018.4166.2
Domažlice82.6 6.03.218.3 1.610.7122.4
Cheb196.3 14.312.711.9 4.016.9256.1
Karlovy Vary193.4210.0 6.367.55.6 5.620.1508.5
Klatovy138.6 15.94.011.1 7.117.9194.6
Plzeň-město380.5 19.917.5 24.625.435.1 503.0
Plzeň-jih90.6 6.319.1 14.317.511.9 159.7
Plzeň-sever86.2 7.215.1 7.913.1129.5

OKRESNeúčelová dotace Účelové dotace na: Dotace celkem
jmenovité stavby domy s pečovatelskou službou stavby rozestavěné do r. 1990 stavby zlepšující životní prostředí stavby pro zdravot., školství a soc. zabezp. sociální dávky
Rokycany66.0 2.411.98.7 7.911.1108.0
Sokolov150.948.0 13.57.911.9 4.017.7253.9
Tachov82.9 5.911.912.7 4.013.0130.4
Česká Lípa153.6 15.946.1 12.73.220.2 251.7
Děčín267.7 30.03.018.3 13.54.825.5 362.8
Chomutov264.870.0 7.947.78.0 8.725.6432.7
Jablonec n. N.128.8 70.04.09.5 11.93.219.7 247.1
Liberec221.6 2.438.14.0 18.336.0320.4
Litoměřice189.5 71.06.338.1 9.54.818.9 338.1
Louny116.2 5.815.911.1 7.918.9175.8
Most303.3 9.531.819.1 8.023.8395.5
Teplice254.232.0 11.918.36.4 5.526.0354.3
Ústí n. Labem376.1 9.589.0 8.04.021.5 508.1
Havlíčkův Brod129.1 5.622.2 8.76.418.1 190.1
Hradec Králové210.2 31.8 25.45.635.7 308.7
Chrudim135.8 3.219.912.7 5.618.0195.2
Jičín100.4 2.429.4 13.53.215.9 164.8
Náchod144.2 6.332.614.3 4.020.7222.1
Pardubice195.1 7.943.714.3 6.332.5299.8
Rychnov n. Kněžnou94.8 26.2 13.53.217.9 155.6
Semily100.084.0 9.524.612.7 4.813.5249.1
Svitavy122.1 17.518.314.3 8.022.2202.4
Trutnov132.1 7.934.212.7 4.821.9213.6
Ústí n. Orlicí132.8 10.322.2 7.27.223.9 203.6
Blansko120.9 6.414.320.7 4.018.2184.5
Brno869.640.0 14.3235.219.1 13.581.41,273.1
Brno-venkov159.2 23.820.713.5 6.331.5255.0
Břeclav128.0 130.05.616.7 9.55.626.3 321.7

OKRESNeúčelová dotace Účelové dotace na: Dotace celkem
jmenovité stavby domy s pečovatelskou službou stavby rozestavěné do r. 1990 stavby zlepšující životní prostředí stavby pro zdravot., školství a soc. zabezp. sociální dávky
Hodonín131.9 3.222.212.7 8.827.6206.4
Jihlava181.0140.0 5.658.811.9 4.022.3423.6
Kroměříž132.4 11.119.9 10.315.920.2 209.8
Prostějov150.2 130.06.411.9 22.34.018.8 343.6
Třebíč150.9 12.717.5 13.56.324.7 225.6
Uherské Hradiště164.5 6.427.0 14.314.324.9 251.4
Vyškov104.3 4.811.123.8 5.618.9168.5
Zlín236.0121.0 13.558.811.9 7.234.1482.5
Znojmo141.1 6.439.719.1 4.022.9233.2
Žďár n. Sázavou 159.03.0 9.522.34.8 24.4223.0
Bruntál123.3 5.611.17.2 14.321.7183.2
Frýdek-Místek267.3 1.219.9 8.014.352.6 363.3
Karviná364.474.0 19.158.89.5 23.059.8608.6
Nový Jičín217.2 5.219.9 9.58.735.3 295.8
Olomouc361.3 13.541.311.1 7.943.5478.6
Opava219.3 5.650.019.1 6.340.7341.0
Ostrava774.2 19.1191.511.1 11.962.51,070.3
Přerov166.3 25.48.8 4.729.4234.6
Šumperk163.3 6.471.515.9 7.935.3300.3
Vsetín172.1 3.214.315.9 22.226.5254.2
Úhrn OÚ17,663.8 3,300.0528.33,381.4 1,016.2607.82,000.0 28,497.5
Rezerva-zdravotnictví*)23,890.7 23,890.7
Úhrn ČR41,554.5 3,300.0528.33,381.4 1,016.2607.82,000.0 52,388.2

*) Finanční objem byl rozdělen v návaznosti na schválení zákona o Všeobecné zdravotní pojišťovně.

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Důvodová zpráva

k návrhu zákona České národní rady, kterým se mění zákon České

národní rady č. 579/1991 Sb., o státním rozpočtu České

republiky na rok 1992 a o změně a doplnění zákona České

národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s

rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České

republice (rozpočtová pravidla republiky)

Vláda České republiky projednala na svém zasedání dne 12. srpna 1992 zprávu o vývoji rozpočtového hospodaření České republiky v 1. pololetí roku 1992. Konstatovala, že i přes udržení rozpočtové rovnováhy v prvních šesti měsících roku bude hospodaření státního rozpočtu spojeno se značnými problémy. Současně naznačila, že na základě výsledků plnění rozpočtu k 31. srpnu rozhodne o nezbytných opatřeních k zajištění rozpočtové rovnováhy.

Zpřesněná prognóza výsledků státního rozpočtu za osm měsíců ukazuje, že bez dodatečných opatření by rozpočtové hospodaření skončilo schodkem ve výši 16 - 20 mld Kčs.

Zprávu o vývoji rozpočtového hospodaření České republiky v 1. pololetí 1992 projednala dne 24. září 1992 Česká národní rada. Přijala usnesení, ve kterém vzala zprávu na vědomí a požádala vládu o urychlené přijetí opatření k zachování rozpočtové rovnováhy včetně změny zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1992.

Vláda České republiky na svém zasedání dne 30. září 1992 odsouhlasila návrh ministra financí trvale vázat v kapitolách státního rozpočtu částku 9,3 mld Kčs dosaženou regulací výdajů na 1. až 3. čtvrtletí t.r.

K vázání výdajů je zmocněna vláda České republiky na základě ustanovení § 13 odst. 3 zákona České národní rady č. 576/1990 Sb., o rozpočtových pravidlech republiky.

toto rozpočtové opatření však není plně dostačující k zabezpečení potřebné rozpočtové rovnováhy.

Proto vláda navrhla přikročit k úsporným opatřením i ve vztahu k místním rozpočtům, která spočívají v krácení dotace ve výši 6 mld Kčs, tj. cca 17% z objemu dotací, které byly stanoveny (bez rezervy na financování zdravotnictví prostřednictvím Všeobecné zdravotní pojišťovny pro místní rozpočty.

Snížení dotace je možno uskutečnit změnou zákona o státním rozpočtu.

Vláda přitom vychází ze zásady, že hospodaření okresů a obcí nemůže být plně izolováno od problémů, které se projevují obecně v ekonomice a ovlivňují její výsledky. Proto situace, vzniklá neplněním rozpočtových příjmů, vyžaduje, aby opatření směřující k udržení rozpočtové rovnováhy byla uplatněna na všechny články rozpočtové soustavy, tedy i na místní rozpočty.

Opodstatněnost uvedeného postupu je dána m.j. i tím, že státní rozpočet v roce 1992 garantuje prostřednictvím dotace téměř 80% příjmů místních rozpočtů.

Přijetím návrhu zákona nebude ohroženo rozpočtové hospodaření okresů a obcí, které vykazovalo ke konci srpna přebytek 10,8 mld Kčs. V rezervních fondech bylo dále k dispozici 2,8 mld Kčs. Navíc nad rámec rozpočtových výdajů roku 1992 budou rozpočtům okresů a obcí poskytnuty pozastavené dotace z roku 1991 ve výši 1,5 mld Kčs a z Fondu národního majetku jim budou převedeny prostředky na krytí dopadů transformace ekonomiky ve výši 1,2 mld Kčs. Na řešení dopadů platové úpravy bude ze státního rozpočtu poskytnuto okresním úřadům a obcím ještě 0,5 mld Kčs.

Skutečná míra inflace, která je nižší než předpokládal státní rozpočet, krácení výdajů částečně kompenzuje.

Česká národní rada svým usnesením ze dne 24. září 1992 žádá též vládu, aby přijala opatření v oblasti příjmové části státního rozpočtu.

Vláda a ministerstvo financí se permanentně této otázce věnují a přijímají v tomto směru opatření.

Byla uplatněna systémová opatření směřující k zamezení daňových úniků u daně z obratu při vývozu tabákových výrobků, lihovin, piva a vína, která se projevila ve zvýšení výnosu daně z obratu.

S účinností od 1. září 1992 byly provedeny úpravy zazeb daně z obratu vybraných výrobků, jejichž daňový přínos pro Českou republiku se předpokládá ve výši cca 0,8 mld Kčs.

Obdobně s účinností od 21. září 1992 byla do Sazebníku daně z obratu zahrnuta další položka, týkající se zdanění směsí používaných místo motorové nafty. Dosud tyto směsi zdaňovány nebyly.

Finanční úřady důsledně kontrolují dodržování nově přijatých opatření v oblasti výkonu práce u fyzických a právnických osob, směřujících k zamezení daňových úniků u odvodu a daně z objemu mezd.

V zájmu zlepšení osvěty a posílení právního vědomí připravilo ministerstvo financí k projednání v České národní radě zákon, který upraví podmínky pro poskytování daňového poradenství.

Ministerstvo financí věnuje soustavnou pozornost zlepšení kvality správy a kontroly daní. V tomto směru se zaměřuje zejména na zvýšení odborné úrovně pracovníků a jejich připravenosti na výkon správy daní cestou trvalého a systematického prohlubování jejich kvalifikace.

Na doměrkách odvodů a daní bylo do 30. září vybráno 3,2 mld Kčs, což je o 0,7 mld Kčs více než za celý minulý rok.

Podrobněji je problematika daňových úniků a opatření proti nim rozvedena v materiálu, který ministerstvo financí České republiky předložilo rozpočtovému a kontrolnímu výboru České národní rady.

Vláda je přesvědčena, že uvedenými opatřeními zejména v oblasti výdajů, tj. snížením výdajů v rozpočtových kapitolách o 9,3 mld Kčs a krácením dotací do rozpočtů okresů a obcí o 6 mld Kčs bude zajištěna rovnováha státního rozpočtu České republiky v roce 1992.

V Praze dne 30. září 1992

Předseda vlády České republiky

Doc. Ing. Václav Klaus, CSc., v.r.

Místopředseda vlády a ministr financí

České republiky

Ing. Ivan Kočárník, CSc., v.r.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP