Česká národní rada 1992

VII. volební období

48

Vládní návrh

Zákon

České národní rady

ze dne ...... 1992

o emisi státních dluhopisů České republiky na krytí schodku státního rozpočtu České republiky za rok 1991

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

§ 1

Na krytí schodku státního rozpočtu České republiky za rok 1991 se vydávají státní dluhopisy [Zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech] v rozsahu 9 884 milionů Kčs s dobou splatnosti do pěti let od účinnosti tohoto zákona.

§ 2

Ministerstvo financí České republiky vydá státní dluhopisy zaknihováním a určí jejich emisní podmínky do jednoho měsíce od účinnosti tohoto zákona.

§ 3

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Důvodová zpráva

Schodek státního rozpočtu na rok 1991 ve výši 9 884 milionů Kčs vznikl z rozdílu plnění příjmů a výdajů státního rozpočtu. Tento schodek se navrhuje krýt ve výši 9884 milionů Kčs pomocí státních dluhopisů.

Státní dluhopisy na krytí schodku státního rozpočtu za rok 1991 v rozsahu 9 884 milionů Kčs budou vydány zaknihováním. Doba splatnosti státních dluhopisů se navrhuje 5 let od účinnosti tohoto zákona.

Ministerstvo financí České republiky jako emitent státních dluhopisů určí ve smyslu § 19 zákona č. 530/1990 Sb. o dluhopisech emisní podmínky a vyhlásí je uveřejněním plného znění ve Sbírce zákonů.

V Praze dne 29. června 1992

předseda vlády České republiky

v. z. Ing. Ivan Kočárník, CSc. v. r.

místopředseda vlády a ministr financí České republiky

Ing. Ivan Kočárník, CSc. v. r.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP