ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1992

VII. VOLEBNÍ OBDOBÍ

37

Návrh

Usnesení

České národní rady,

kterým se výjimečně povoluje projednat v České národní radě návrh poslanců Roberta Koláře a Martina Syky na vydání zákona České národní rady, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby ve znění zákona ČNR č. 438/1991 Sb. a zákona ČNR č. 282/1992 Sb.(tisk 27) ve lhůtě kratší než 60 dnů ode dne, kdy byl rozeslán poslancům České národní rady.

Předsednictvo České národní rady dne 10. září 1992 svým usnesením č. 95 rozhodlo navrhnout podle § 75 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, aby Česká národní rada přijala toto usnesení:

"Česká národní rada souhlasí, aby návrh poslanců Roberta Koláře a Martina Syky na vydání zákona České národní rady, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby ve znění zákona ČNR č. 438/1991 Sb. a zákona ČNR č. 282/1992 Sb. byl projednán ve lhůtě kratší než 60 dnů ode dne, kdy byl rozeslán poslancům České národní rady, s tím, že bude dodržena lhůta 6 dnů.".

V Praze dne 10. září 1992

Milan Uhde v.r.

předseda České národní radySouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP