ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1992

VII. VOLEBNÍ OBDOBÍ

36

Návrh

Usnesení

České národní rady,

kterým se výjimečně povoluje projednat v České národní radě návrh poslanců A. Gjuriče a dalších na vydání zákona České národní rady o psychologické činnosti a psychologické komoře České republiky (tisk 28) ve lhůtě kratší než 60 dnů ode dne, kdy byl rozeslán poslancům České národní rady.

Předsednictvo České národní rady dne 10. září 1992 svým usnesením č. 94 rozhodlo navrhnout podle § 75 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, aby Česká národní rada přijala toto usnesení:

"Česká národní rada souhlasí, aby návrh poslanců A. Gjuriče a dalších na vydání zákona České národní rady o psychologické činnosti a psychologické komoře České republiky byl projednán ve lhůtě kratší než 60 dnů ode dne, kdy byl rozeslán poslancům České národní rady, s tím, že bude dodržena lhůta 40 dnů.".

V Praze dne 10. září 1992

Milan Uhde v.r.

předseda České národní radySouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP