ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1992

VII. VOLEBNÍ OBDOBÍ

31

Návrh

Usnesení

České národní rady,

kterým se výjimečně povoluje projednat v České národní radě vládní návrh zákona České národní rady o Státním fondu tržní regulace v zemědělství (tisk 26) ve lhůtě kratší než 60 dnů ode dne, kdy byl rozeslán poslancům České národní rady.

Předsednictvo České národní rady dne 10. září 1992 svým usnesením č. 89 rozhodlo navrhnout podle § 75 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, aby Česká národní rada přijala toto usnesení:

"Česká národní rada souhlasí, aby vládní návrh na vydání zákona České národní rady o Státním fondu tržní regulace v zemědělství byl projednán ve lhůtě kratší než 60 dnů ode dne, kdy byl rozeslán poslancům České národní rady, s tím, že bude dodržena lhůta 7 dnů.".

V Praze dne 10. září 1992

Milan Uhde v.r.

předseda České národní radySouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP