ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1992

VII. volební období

25D

ODPOVĚĎ NA INTERPELACI

poslance ČNR Vlastislava Kuchaře

na místopředsedu vlády České republiky a ministerstva financí

Ivana Kočárníka

ve věci krácení dotací ze státního rozpočtu České republiky v roce 1992

Místopředseda vlády České republiky Ivan Kočárník zaslal odpověď na interpelaci poslance ČNR Vlastislava Kuchaře dopisem ze dne 18. 9. 1992

Podle § 89 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady předkládám České národní radě odpověď místopředsedy vlády České republiky a ministra financí Ivana Kočárníka na interpelaci poslance Vlastislava Kuchaře. Odpověď je přílohou tohoto sněmovního tisku.

V Praze dne 21. září 1992

Milan Uhde v. r.

Příloha: 2 listy

Vážený pane poslanče,

k Vámi přednesené interpelaci týkající se námitky zástupců okresu Karviná proti krácení dotací ze státního rozpočtu České republiky v roce 1992 pro I. - III. čtvrtletí 1992 o 12 % celoročního objemu dotací sděluji následující stanovisko:

V návaznosti na jednání Finanční rady České a Slovenské Federativní Republiky a na jednání vlády České republiky ke Zprávě o vývoji rozpočtového hospodaření České republiky v roce 192 a o jeho otevřených problémech je regulace výdajů státního rozpočtu České republiky, tedy i dotací pro okresní úřady stanovena na období I. až III. čtvrtletí t. r. zatím ve výši 12 % celoroční částky dotací. Regulace výdajů státního rozpočtu České republiky ve vztahu k okresům se netýká výdajů na jmenovité stavby, zdravotnictví a na sociální dávky.

Celková roční částka dotací ze státního rozpočtu České republiky pro okresní úřady činí 36 365,3 mil. Kčs (po úpravách vyplývajících z organizačních změn zejména ve zdravotnictví). Z tohoto objemu podléhá regulaci (po odpočtu neregulovaných výdajů) částka 29 462,7 mil. Kčs.

Celoroční výše dotací ze státního rozpočtu České republiky pro okres Karviná činí 723,3 mil. Kčs, regulaci ve výši 12 % podléhá částka 601,4 mil. Kčs.

Pro informaci uvádím, že ke 30. 9. t. r. byla okresním úřadům v České republice uvolněna dotace ze státního rozpočtu České republiky ve výši 21 256,3 mil. Kčs, t toho pro okres Karviná byla určena částka ve výši 470,0 mil. Kčs.

Důvodem pro časovou regulaci výdajů ze státního rozpočtu České republiky byl od počátku roku 1992 trvající tlak na deficit státního rozpočtu. Podotýkám, že regulování výdajů ze státního rozpočtu se týká celé rozpočtové sféry, tedy ne pouze dotací pro územní orgány. Přitom se jedná o regulaci plošnou, bez regionálních rozdílů.

Na základě rozboru vývoje rozpočtového hospodaření České republiky k 31.8. 1992 zpracovává ministerstvo financí České republiky zpřesněnou informaci a prognózu plnění státního rozpočtu České republiky do konce roku. Součástí tohoto materiálu, který by měla projednat vláda České republiky a Česká národní rada, bude i návrh na realizaci konkrétních rozpočtových opatření zaměřených na zabezpečení rovnováhy rozpočtového hospodaření v tomto roce. Současně by měla Česká národní rada rozhodnout o nezbytnosti uplatnění restriktivních rozpočtových opatření ve vztahu k místním rozpočtům.

V Praze dne 18. září 1992 Ivan Kočárník v. r.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP