ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1992

VII. volební období

25 C

ODPOVĚĎ NA INTERPELACI

poslance ČNR Jaroslava Sourala

na ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Petra Piťhu

ve věci "dočasného vnitřního platového předpisu" školského úřadu Mladá Boleslav

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Petr Piťha zaslal odpověď na interpelaci poslance ČNR Jaroslava Sourala dopisem ze dne 19. 5. 1992.

Podle § 89 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, předkládám České národní radě odpověď ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Petra Piťhy na interpelaci poslance Jaroslava Sourala. Odpověď je přílohou tohoto sněmovního tisku.

V Praze dne 21. května 1992

Milan Uhde v. r.

Příloha: 2 listy

Vážený pane poslanče,

k Vaší interpelaci, týkající se věci "dočasného vnitřního platového předpisu" školského úřadu Mladá Boleslav, čj.: 42/92, ze dne 19. 5. 1992, si Vám dovoluji sdělit, že po obdržení upozornění anonymního pisatele na rozpornost shora uvedeného platového předpisu školského úřadu Mladá Boleslav jsme učinili toto opatření: Okamžitě jsme se spojili prostřednictvím odboru pro správu školství v Čechách ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR s ředitelem školského úřadu Mladá Boleslav p. Ing. Kavanem a upozornili jej na nepochopení smyslu pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR čj.: 1360/92 ze dne 30. 4. 1992, který omezil množství možností přiznání vyšší platové třídy doporučenou 33% hranicí. Tyto skutečnosti, týkající se obecně vnitřního platového předpisu, jsou obsaženy v našem písemném sdělení řediteli školského úřadu p. Ing. Kavanovi.

V souladu se stanoviskem odboru pro správu školství v Čechách, postupoval ve stejné věci i odbor resortní kontroly MŠMT ČR ve své informaci z 31. 8. 1992. V témž smyslu reagoval již dne 31. 7. 1992, v mém zastoupení I. náměstek ministra prof. RNDr. Pátý, CSc. v dopise adresovaném PaedDr. Kozlovi, předsedovi výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu ČNR.

Abychom předešli obdobným nedorozuměním, budou o této skutečnosti informováni ředitelé školských úřadů na pracovní poradě v měsíci září 1992 a rovněž bude uveřejněna informace k dané problematice v Bulletinu MŠMT ČR v měsíci září - říjen.

Ředitel školského úřadu Ing. Kavan dodržel přijaté opatření odboru pro správu školství v Čechách MŠMT ČR a dne 1. 9. 1992 vstoupil v platnost nový vnitřní platový předpis školského úřadu Mladá Boleslav. Tento předpis již respektuje příslušné zákonné normy.

Z výše uvedených důvodů považuji případ za uzavřený. V této době je zrušeno i inkriminované 33% omezení doporučené v pokynu ministra čj.: 1360/92, a to mým pokynem k zahájení školního roku 1992/1993 čj.: 21.966/92-20 z 19. 8. 1992. Z tohoto důvodu je bezpředmětné připisovat "dočasnému vnitřnímu platovému předpisu" školského úřadu v Mladé Boleslavi jiné poslání, než chtěl vyjádřit, neboť se nejedná o omezování postupu zaměstnanců do vyššího platového stupně, jak bylo mylně uváděno vesměs ve všech negativních podáních, ale šlo o snahu jednorázově ve smyslu bývalého pokynu ministra /nenárokově/ zařadit některé pracovníky do 9. platové třídy.

V Praze dne 10. září 1992 Petr Piťha v. r.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP