ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1992

VII. volební období

19A

ODPOVĚĎ NA INTERPELACI

poslance ČNR Vladimíra Řezáče

na ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Petra Piťhu

ve věci učitele 7. ZŠ v Lounech PhDr. Ivo Honického

Ministr školství mládeže a tělovýchovy České republiky Petr Piťha zaslal odpověď na interpelaci poslance ČNR Vladimíra Řezáče dopisem ze dne 1. 9. 1992.

Podle § 89 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, předkládám České národní radě odpověď ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Petra Piťhy na interpelaci poslance Vladimíra Řezáče, která je přílohou tohoto sněmovního tisku.

V Praze dne 10. září 1992

Milan Uhde v. r.

Příloha: 9 listů

Vážený pane poslanče,

Obdržel jsem Vaši interpelaci ve věci učitele 7 ZŠ v Lounech PhDr. Ivo Honického.

Na základě šetření předmětu interpelace a po prostudování vyžádaných podkladů /viz přílohy/ konstatuji, že Vaše interpelace byla vznesena bez plné znalosti zásadních skutečností. Vzhledem k tomu se mi jeví forma vyslovení stížnosti jako forma nepřiměřená.

Podle Vaší interpelace bylo učiteli Honickému zakázáno učit dějepis včetně omezení dalšího aprobovaného předmětu český jazyk a přiděleno učit pěstitelské práce. Ve skutečnosti úvazek dr. Honického ve školním roce 1992/93 činí 9 vyučovacích hodin českého jazyka, 8 vyučovacích hodin zeměpisu a 5 vyučovacích hodin pěstitelských prací. Toto opatření je plně v kompetenci představitele školy s právní subjektivitou a je činěno dle možností a potřeb školy, v žádném případě není protiprávní /ve škole je celkem 6 vyučujících s aprobací dějepisu, kteří právě v této aprobaci převyšují potřebu výuky tohoto předmětu ve škole; učitel Honický má z těchto vyučujících nejkratší pedagogickou praxi - 5 let, z toho 2 roka a 4 měsíce ve funkci asistenta na katedře marxismu-leninismu pedagogické fakulty v Ústí nad Labem, viz příloha č.8 - osobní list pedagoga, příloha č.9 - třídnictví a přidělení předmětů, příloha č.10 - seznam pedagogů pro jednotlivé aprobace/. Vyučování dějepisu dr. Honickému zakázáno nebylo, může ho vyučovat na jiné škola, vyskytne-li se potřeba.

Vedoucí školní inspektor České školní inspekce v Lounech se nejmenuje Stanislav, ale Vlastimil Řebec a proti dr. Honickému nevede kampaň s průhlednou šikanou, jak se píše v interpelaci. Reagoval ovšem odezvou na články dr.Honického v tisku /viz příloha č.4 - Otevřený dopis PhDr. Ivo Honickému/.

Názory dr. Honického úzce zaměřené na ideologii bývalé KSČ a jeho pojetí vyučování s trváním na prosazování politických názorů ve škole včetně využívání žáků základní školy k předvolební agitaci /viz. např. příloha č.5 vyučovací hodina ze dne 18.4.1991 Svobodný Hlas z 26.6.1992, příloha č.6 a 7 článek do redakce LN a kopie obrázku/ nedávají řediteli školy, který usiluje o co nejvyšší kvalitu personálního zajištění výuky na škole, záruku objektivní přípravy žáků.

V Praze dne 1. září 1992 Petr Piťha v. r.

Příloha č. 6

Redakce LN

Louny 29.5. 1990

Václavské náměstí 47, PS 845

Přátelé,

zasílám Vám ke zvážení případné otisknutí následujícího příspěvku. Podotýkám, že tento příspěvek výjde rovněž 1.6. v týdeníku okresu Louny "Hlas". Pokud uznáte jeho otisknutí za vhodné a sami jej nebudete moci otisknout, poskytněte jej,prosím,jinému deníku.

TO SNAD NE!

Když přišly koncem minulého týdne děti ze 3.C domů ze školy, nevěřili jejich rodiče doslova svým očím. Paní učitelka jim totiž rozdala černobílý obrázek, který si děti mohly pastelkami vybarvit. Na obrázku je copatá holčička s košíčkem plným třešniček. Třešničky se usmívají také z obrázku na její sukýnce, nechybí dokonce ani za oběma oušky oné holčičky. Děti se pustily do vybarvování typické ukázky kýče a také si přečetly, o je tam černé na bílém napsáno: MÁMO, TÁTO VOLTE 10.

Musím přiznat, že stejné jako většině rodičů se také mně podlomila kolena. Všem nám jde přece o renesanci školství, k čemuž je apolitičnost této instituce nezbytná. Vždyť učitel se nejlépe projevuje silou své profese, svojí prací. Je zcela nepochopitelné, že jsou žáci základní školy využíváni k předvolební agitaci. To je přece nedůstojné a nemorální, Nemyslíte?

Zbývá dodat, že roztomilé obrázky do školy přinesl osobně kandidát do České národní rady PhDr. Ivo Honický, shodou okolností také učitel.

Za správnost Jiří Richter, učitel 4. ZŠ Louny

Petra Obrovce 2252

410 01 LOUNY

/tel: 7114/

Příloha č. 8

PROHLÍŽENÍ EVIDENCE PEDAGOGŮ
1dne 31.08.92

OSOBNÍ LIST PEDAGOGA
Os. číslo 07741Jméno, příjmení; titul IvoHonický PhDr.
Datum narození: 09.12. 63 Rodné číslo: 6312091104
Místo narození: OlomoucOkres: Olomouc
Národnostčeská Státní příslušnost: ČSFR
Rodinný stav: svobodný
Bydliště -
Ulice a číslo: Přemyslovců 2033 Obec: Louny
Telefon byt: 4612
Vzdělání: Škola: FF UP Olomouc
Aprobace (5x2zn)Čj De Třídnictví v:
Poznámka: délka praxe 5 let
Shift+F1 - Předchozí zaměstnání ESC - Odchod
PROHLÍŽENÍ EVIDENCE PEDAGOGŮ
1dne 31.08.92

OSOBNÍ LIST PEDAGOGA

Předchozí zaměstnání
Os. číslo 07741Titul, jméno příjmení PhDr. Ivo Honický
Datum nástupu předchozího zaměstnání (měsíc/rok): 10/88
Název předchozího zaměstnavatele: PF kat. MxLen
Sídlo předchozího zaměstnavatele: Ústí n. L.
Datum ukončení (měsíc/rok): 01/90
Doba zaměstnání (měsíců/roků): 04/02

Poznámka: asistent-8.89-1.90 Un Kijev politologie

PgDn - Další PgUp - Předchozí ESC - Odchod
PROHLÍŽENÍ EVIDENCE PEDAGOGŮ
2dne 31.08.92

OSOBNÍ LIST PEDAGOGA

Předchozí zaměstnání
Os číslo 07741Titul, jméno příjmení PhDr. Ivo Honický
Datum nástupu předchozího zaměstnání (měsíc/rok): 02/90
Název předchozího zaměstnavatele: 4.ZŠ
Sídlo předchozího zaměstnavatele: Louny

Příloha č. 9

Třídnictví a přidělení předmětů

1. stupeň:

Balcarová4.C 22+tř+1 24
Brunková2.A22+ tř+1 (4.C)24
Dinková1.A20+ tř+1 (2.A)x23
Francová3.A22+ tř+1 24
Gálová2.B 22+ tř+1(4.A) 24
Konopásková1.B 20+ tř+1(2.B) x23
Krausová4.A22+ tř+1 24
Mazánková3.D 22+ tř+1 24
Merunková3.B 22+ tř+1 24
Richterová1.C 20+ tř+1(2.C)x 23
Šejnohová3.C 22+ tř+1 24
Šnebergerová4.B 22+ tř+1 24
Urbanová2.C22+ tř+1 (4.B)24
x/třídní v 1.tř. započ. 2 hod. Práce přesčas.................10h

2. stupeň:

Burešová5.A (Ma, Tp)22
M5A, 5B, Tp5A,5C,Rv8B,9D
7+5+2+2+2+22+tř
Bušák9.A (Dě,Ze)22
D9A,Z8ABCD,Z9A,Tp6AB,8AD,9A
2+2+2+2+2+2+2+2+1+2+2+tř
Dvořák--- (Nj,Tv)22
Nj5,6,7,8,9,Tv7AC,BD,ZdTv
3+3+3+3+2+2+2+4
Čapková--- (Nj, Aj, Hv)22
Nj5,Aj6,7,8,9,Hv7ABCD,6CD,4AC
3+3+3+3+2+1+1+1+1+1+1+1+1
Hermanová6.A (Ma,Fy)22
M6A7B,CvMa7B,Z6ABCD
7+5+1+2+2+2+2+tř
Vacurová8.D(Ma,Fy) 22
M6D8D9,CvM8D,F6B8BD
5+5+4+1+2+2+2+tř
Hniličková--- (Ch)23
Ch7CD,8CD,Př5BD,8ABCD,Pp5ABC,Rv9
2+1+2+2+2+2+1+1+1+1+2+2+2+2
Honický---(Čj,Dě) 22
Čj5C,9A,Ze5CD,ZABCD,Pp6BD,8B
5+4+2+2+1+1+1+1+2+2+1
Hromádková8.B (1.st,Vv)22
Vv3A,5AB,7ABCD,8ABCD,Aj3B,5,8
2+2+1+1+1+1+2+1+1+1+1+1+3+3+tř
Iskalčuková6.C (Čj,Vv)23
Čj5A,6AC,Vv5D,6ABCD,9
5+5+5+2+1+1+1+1+1+tř
Jirkovská7.C (Čj,On)23
Čj7C,8CD, On6ABCD,9
5+6+6+1+1+1+1+1+tř
Jelínková5.B (Tv)23
Tv5ABCD,6CD,7ABCD,8ABCD,Z5AB
4+2+2+2+2+2+2+2+2+2+tř
Karasovávých.p. (Ma,Fy)22
Ma8AB,CvMa8B,F6D,8A
7+5+1+2+4+v.p.
Krtičková5.C (Ch,Př)23
Ch7AB,8AB,9,Př5AC,6AB
4+2+4+2+2+2+2+2+2+tř
Pávek5.D(Fy,Tp) 22
Fy6A,7BC,8C,9,Ma5D,Tp5D,8BC
2+2+2+2+5+2+2+2+2+tř
Petržilková7.A (Ma,Fy)23
Ma7AC,8C,CvMa7A,8C,Fy7A
6+5+5+1+1+4+tř
Pehrová---(Př,Ch) 23
Nj5,6,8,Př6CD,7C,Pp6AC,7C,5D
3+3+3+2+2+2+2+1+1+2+2
Plincnerová--- (Rj,Dě)22
Čj5D,Rj8,Dě6CD,7D,8D,On7CD,Rv7AB,8CD
5+3+2+2+2+2+1+1+2+2
Růžičková7.D (Př,Pp)22
Př7ABD,9,Fy6C,Pp4,7ABD,8CD,9
2+2+2+2+2+1+2+2+2+1+1+2+tř
Rychtrová Jana6.B (Rj,Dě)22
Dě6AB,8BC,Vv3BC,5C,Čj6B,Rv7CD
2+2+2+2+2+2+2+5+2+tř
Rychtrová Jar.7.B (Čj,Dě)23
Čj7ABD,Dě7ABC,Dě5CD
4+5+5+2+2+2+1+1+tř
Schránilová8.C (Rj,Hv)23
Nj5,6,7,8,Hv5AB,CD,6AB,8BC,D8A
3+3+3+3+2+2+2+2+1+1+tř
Staněk---(1.st,Tr) 22
Tv5CD,6AB,6CD,T22p7AB,7CD,plavání
2+2+2+2+2+12
Vojtěchová8.A (Rj,Ov)22
Aj5,6,7,8,Dě8A(třídní),On7AB,8ABCD,Rv8A
3+3+3+3+2+7+tř
Ekrtová6.D(Čj,Tv) 23
Čj5B,6D,8B,Tv5AB,6AB
5+5+6+4+2+tř
Doušová (Ma,Tp)22
Ma5C,6B,6C,CvMa7C,Fy7D,Tp6C,6D
5+5+5+1+2+2+2
BartošŘŠ (Ma,Fy,ZdTv)6
Ma7D+Cv,Rý8A
4+1+1
DovalaZŘŠ (1.st,Tv)8x
Tv8AB,8C,8D,9
2+2+2+2
DrápalováZŘŠ (Čj,Dě)7
Čj8A,Dě5A,5B
5+1+1
Práce přesčas na 2. st.....10
celkem na škole..............20 h

x Dovala 1h zdarma

Příloha č. 10

SEZNAM PEDAGOGŮ PRO JEDNOTLIVÉ APROBACE ke dni 30.08.92 str.: 1
Aprobace (Předmět) Jméno
Osobní číslo
Anglický jazyk(AJ) Ing. Daniela Čapková 06515
Chemie(CH) Ing. Dagmar Hniličková 08376
Venuše Krtičková 00829
Ing. Eva Pehrová 04965
Dějepis(DE) Ladislav Bušák00820
Marta Drápalová 00902
PhDr. Ivo Honický 07741
Marie Plincnerová 00833
Jana Rychtrová 01045
Jaroslava Rychtrová 04167
Fyzika(FY) Eduard Bartoš00819
Zdeňka Hermanová 00783
Alena Karasová 00789
Jitka Petržílková 00962
Jaroslav Pávek 00868
Helena Vacurová 00877
Hudební výchova (HV) Jaroslava Schránilová 00641
Hudební výchova(HV) Renata Gálová 06767
Jarmila Mazánková 00792
Ing. Daniela Čapková 06515
Matematika (MA) Eduard Bartoš00819
Marcela Burešová 00780
Vratislava Doušová 06780
Zdeňka Hermanová 00783
Alena Karasová 00789
Jitka Petržílková 00962
Helena Vacurová 00877
Mateř. škola (MŠ) Ilona Raisová00327
Německý jazyk (NJ) Bohumil Dvořák 08034
Ing. Daniela Čapková 06515
1. stupeň (NŠ) Iveta Brunková04960
Radka Dinková 04168
Pavel Dovala 00551
Renata Gálová 06767
Marie Konopásková 00790
Jarmila Mazánková 00792
PedDr Věra Merunková 02695
Věra Richterová 01911
Soňa Součková 01767
Vladimír Staněk 04523
Jitka Urbanová 04151
Miloslava Šejnohová 00575
Jana Šnebergrová 01820
1. stupeň(NŠ) Dana Hromádková 00827
Občanská výchova (ON)Lenka Jirkovská 00787
Zdeňka Vojtěchová 06746
Práce na pozemku (Pp) Ing. Ludmila Růžičková 06212
Přírodopis(Př) Venuše Krtičková 00829
Ing. Eva Pehrová 04965
Ing. Ludmila Růžičková 06212
Marie Plincnerová 00833
Jana Rychtrová 01045
jaroslava Schránilová 00641
Zdeňka Vojtěchová 06746
Technické práce (Tp) Marcela Burešová 00780
Vratislava Doušová 06780
jaroslav Pávek 00868
Trenér III.tř.(Tr) Vladimír Staněk 04523
Tělesná výchova(TV) Bohumil Dvořák 08034
Marie Ekrtová 01020
Jana Jelínková 00935
PedDr Věra Merunková 02695
Výtvarná výchova (VV)Dana Hromádková 00827
Venuše Iskalčuková 00786
Zdrav.v.při NŠ(Vý) Radka Dinková04168
Věra Richterová 01911
Soňa Součková 01767
Jana Šnebergrová 01820
Zdravotní TV(Zd) Eduard Bartoš00819
Pavel Dovala 00551
Zeměpis(ZE) Ladislav Bušák00820
Český jazyk a literatura (Čj)Marta Drápalová 00902
Marie Ekrtová 01020
PhDr. Ivo Honický 07741
Venuše Iskalčuková 00786
Lenka Jirkovská 00787
Marie Konopásková 00790
Jaroslava Rychtrová 04167
Družina(Šd) Lenka Balcarová04939
Eva Fišerová 00841
Blanka Kalkusová 03890
Dana Krauzová 07374
Družina(Šd) Ivana Němcová 05331
Vladislava Serafínová 07910
Anna Studená 03602

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP