ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1992

VII. volební období

6

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ

předsednictva České národní rady

ze dne 4. června 1992,

kterým se mění zákon České národní rady č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona České národní rady č. 544/1991 Sb.

Předsednictvo České národní rady se usneslo podle čl. 121 odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, na tomto zákonném opatření:

Čl. I

Zákon České národní rady č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona České národní rady č. 541/1991 Sb., se mění takto:

V § 16 se vypouští odstavec 2.

Čl. II

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Burešová v.r.

Pithart v.r.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP