ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1992

VII. volební období

4

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ

předsednictva České národní rady

ze dne 4. června 1992,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České republiky ve zněni pozdějších předpisů

Předsednictvo České národní rady se usneslo podle čl. 121 odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci na tomto zákonném opatření:

Čl. I

Zákon České národní rady č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České republiky ve znění zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 25/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 437/1991 Sb., se mění a doplňuje takto:

V § 9 odst. 1 písm. n) se na konci připojují slova "je-li zřízena".

Čl. II

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Burešová v.r.

Pithart v.r.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP