ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1992

VII. volební období

3

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ

předsednictva České národní rady

ze dne 4. června 1992,

kterým se mění zákon České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Předsednictvo České národní rady se usneslo podle čl. 121 odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, na tomto zákonném opatření:

Čl. I

Zákon České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, se mění takto:

1. § 76 odst. 5 zní:

"(5) Na území hlavního města Prahy vykonávají státní správu v ochraně přírody a krajiny

a) Magistrátní úřad hlavního města Prahy 39) s působností okresního úřadu podle § 77,

b) orgány městských částí 39) s působností obecních úřadů a pověřených obecních úřadů podle tohoto zákona kromě působnosti podle § 76 odst. 2 písm. a) až d)."

2. Poznámka č. 39) pod čarou zní:

"39) Zákon ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona ČNR č. 439/1991 Sb."

Čl. II

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Burešová v.r.

Pithart v.r.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP