Digitální knihovna

Česká národní rada
1992 - 1992


Tisky

1   2   3

č. 201Interpelace poslance ČNR Oldřicha Vrchy na ministra hospodářství České republiky Karla Dybu ve věci porušování § 7 odst. 4 zákona ČNR č. 36/1986 Sb. v platném znění, o poslancích opatřením Správy pošt a telekomunikací ...
č. 202Interpelace na ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Petra Piťhu ve věci udělení názvu Českoslovanské akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše škole v Praze 2, Resslova 8
č. 203Interpelace poslance ČNR Karla Hrdého na předsedu vlády České republiky Václava Klause a ministra vnitra České republiky Jana Rumla ve věci odvolání přednosty Okresního úřadu v Jablonci nad Nisou, ing. Lubomíra Hanče
č. 204Interpelace poslance ČNR Tomáše Štěrby na předsedu vlády České republiky Václava Klause ve věci postupu při privatizaci pražského hotelu Golf
č. 205ÚSTAVA ĆESKÉ REPUBLIKY (NÁVRH)
č. 206Vládní návrh zákona ČNR, kterým se mění a doplňují některé zákony v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti, a o opatřeních s tím souvisejících.
č. 207Zpráva k vládnímu návrhu zákona ČNR, kterým se mění a doplňují některé zákony v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti, a o opatřeních s tím souvisejících /tisk 206/.
č. 208Vládní návrh zákona ČNR, o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky
č. 209Zpráva výboru ČNR petičního, pro lidská práva a národnosti k vládnímu návrhu České národní rady o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky (tisk 208).
č. 210Vládní návrh ústavního zákona ČNR o ustavení Prozatímního senátu Parlamentu
č. 211Interpelace na místopředsedu vlády a ministra financí České republiky Ivana Kočárníka a ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Petra Piťhu ve věci havarijního stavu základní školy v Pohořelicích
č. 212Interpelace na místopředsedu vlády a ministra financí České republiky Ivana Kočárníka ve věci kritického stavu v zásobování obyvatelstva pitnou vodou v oblasti Letovicka, Drahanské vrchoviny a části Vyškovska
č. 213Podnět na generálního prokurátora České republiky Jiřího Šetinu ve věci žádosti o přezkoumání skutečností, týkajících se objasnění spolupráce vedoucích pracovníků Pacovských strojíren a.s. v Pacově s bývalou StB.
č. 214Vládní návrh zákona ČNR o změnách v nemocenském a sociálním zabezpečení a některých pracovněprávních předpisů
č. 215Interpelace poslance ČNR Vítězslava Sochorana ministra vnitra České republiky Jana Rumla ve věci vyhledávání a vyšetřování trestných činů
č. 215aOdpověď na interpelaci poslance ČNR Vítězslava Sochora na ministra vnitra České republiky Jana Rumla ve věci vyhledávání a vyšetřování trestných činů
č. 216Vládní návrh zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 91/1991 Sb., o platových poměrech soudců, státních notářů, justičních a notářských čekatelů.
č. 217Společná zpráva výborů ČNR k vládnímu návrhu zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 391/1991 Sb., o platových poměrech soudců, státní notářů, justičních a notářských čekatelů (tisk 216).
č. 218Zpráva výboru ČNR pro sociální politiku a zdravotnictví k vládnímu návrhu zákona ČNR o změnách v nemocenském a sociálním zabezpečení a některých pracovněprávních předpisů (tisk 214).
č. 219Návrh Usnesení ČNR, kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR vládní návrh na vydání zákona ČNR, kterým se mění a doplňují některé zákony v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti, a o opatřeních s tím souvisejících (tisk 206).
č. 220Návrh Usnesení ČNR, kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR vládní návrh na vydání zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 39/1969 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů (tisk 208).
č. 221Návrh Usnesení ČNR, kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR vládní návrh na vydání zákona ČNR o změnách v nemocenském a sociálním zabezpečení a některých pracovně právních předpisů (tisk 214).
č. 222Návrh Usnesení ČNR, kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR vládní návrh na vydání zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 391/1991 Sb., o platových poměrech soudců, státních notářů, justičních a notářských čekatelů (tisk 216).
č. 223Návrh zahraničního výboru o Prohlášení ČNR k parlamentům a národům světa
č. 224Vládní návrh zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí.
č. 225Vládní návrh zákona ČNR o dani silniční
č. 226Vládní návrh na úpravu rozpočtu Fondu národního majetku České republiky na 2. pololetí 1992.
č. 227Vládní návrh zákona ČNR o Armádě České republiky a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
č. 228Zpráva ústavně právního výboru ČNR k vládnímu návrhu ústavního zákona ČNR o ustavení Prozatímního senátu Parlamentu (tisk 210).
č. 229Návrh Usnesení ČNR, kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR vládní návrh na vydání ústavního zákona ČNR o ustavení Prozatímního senátu Parlamentu (tisk 210).
č. 230Návrh Usnesení ČNR, kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR vládní návrh na vydání zákona ČNR, kterým se mění zákon ČNR č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání (tisk 236).
č. 231Návrh Usnesení ČNR, kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR vládní návrh na vydání zákona ČNR o Armádě České republiky a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (tisk 227).
č. 232Vládní návrh zákona ČNR, kterým se mění a doplňují některé zákony na úseku všeobecné vnitřní správy.
č. 233Interpelace na místopředsedu vlády a ministra financí České republiky Ivana Kočárníka, ministra hospodářství České republiky Karla Dybu a ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Petra Piťhu ve věci - zda hospodářská činnost rozpočtových a příspěvkových organizací je živností či nikoliv.
č. 234Vládní návrh zákona ČNR o Českých dráhách
č. 235Zpráva výboru ČNR pro právní ochranu a bezpečnost k vládnímu návrhu zákona ČNR o Armádě České republiky a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů /tisk 227/.
č. 236Vládní návrh zákona ČNR, kterým se mění zákon ČNR č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání.
č. 237Vládní návrh zákona ČNR o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví.
č. 238Vládní návrh zákona ČNR o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví
č. 239Vládní návrh zákona ČNR kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se provádějí další opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky.
č. 240Vládní návrh zákon ČNR o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů ČNR se usnesla na tomto zákoně
č. 241Zpráva výboru ČNR k vládnímu návrhu zákona ČNR o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví (tisk 238).
č. 242Vládní návrh zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon č. 12/1991 Sb., o kárné odpovědnosti soudců.
č. 243Vládní návrh zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích, ve znění zákona č. 264/1992 Sb.
č. 244Vládní návrh zákona ČNR kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád
č. 245Vládní návrh zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje trestní řád.
č. 246Vládní návrh zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění zákona ČNR č. 80/1991 Sb.
č. 247Zpráva výboru ČNR k vládnímu návrhu zákona ČNR o Českých dráhách (tisk 234)
č. 248Zpráva výboru České národní rady k vládnímu návrhu zákona České národní rady o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví (tisk 237)
č. 249ZPRÁVA výboru ČNR k vládnímu návrhu zákona ČNR o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů (tisk 240)
č. 250Společná zpráva výborů ČNR k vládnímu návrhu zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 2/1969 Sb. (tisk 239).
č. 251Společná zpráva výborů ČNR k vládnímu návrhu zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon č. 412/1991 Sb., o kárné odpovědnosti soudců (tisk 242)
č. 252Společná zpráva výborů ČNR k vládnímu návrhu zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích, ve znění zákona č. 264/1992 Sb. (tisk 243)
č. 253Společná zpráva výborů ČNR k vládnímu návrhu zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád (tisk 244)
č. 254Společná zpráva výborů ČNR k vládnímu návrhu zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje trestní řád (tisk 245)
č. 255Společná zpráva výborů ČNR k vládnímu návrhu zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon č. 436/1991 Sb.
č. 256Návrh Usnesení ČNR, kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR vládní návrh na vydání zákona ČNR o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví (tisk 237).
č. 257Návrh Usnesení ČNR, kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR vládní návrh na vydání zákona ČNR o průmyslovém vlastnictví (tisk 238).
č. 258Návrh Usnesení ČNR, kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR vládní návrh na vydání zákona ČNR o Českých drahách (tisk 234).
č. 259Návrh Usnesení ČNR, kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR vládní návrh na vydání zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 2/1969 Sb.
č. 260Návrh Usnesení ČNR, kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR vládní návrh na vydání zákona ČNR o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů (tisk 240).
č. 261Návrh Usnesení ČNR, kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR vládní návrh na vydání zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích ve znění zákona č. 264/1992 Sb. (tisk 243).
č. 262Návrh Usnesení ČNR, kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR vládní návrh na vydání zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon č. 412/1991 Sb., o kárné odpovědnosti soudců (tisk 242).
č. 263Návrh Usnesení ČNR, kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR vládní návrh na vydání zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje trestní řád (tisk 245).
č. 264Návrh Usnesení ČNR, kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR vládní návrh na vydání zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád (tisk 244).
č. 265Návrh Usnesení ČNR, kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR vládní návrh na vydání zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky ve znění zákona ČNR č. 580/1991 Sb. (tisk 246).
č. 266Společná zpráva výborů ČNR k vládnímu návrhu zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí (tisk 224).
č. 267Společná zpráva výborů ČNR k vládnímu návrhu zákona ČNR o dani silniční (tisk 225).
č. 268Návrh Usnesení ČNR, kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR vládní návrh na vydání zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí (tisk 224).
č. 269Návrh Usnesení ČNR, kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR vládní návrh na vydání zákona ČNR o dani silniční (tisk 225).
č. 270Zásady zákona o protikomunistickém odboji
č. 271Návrh ústavně právního výboru ČNR na vydání ústavního zákona ČNR o některých dalších opatřeních souvisejících se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky
č. 272Společná zpráva výborů ČNR k návrhu ústavně právního výboru ČNR na vydání ústavního zákona ČNR o některých dalších opatřeních souvisejících se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky (tisk 271)
č. 273Návrh Usnesení ČNR, kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR návrh ústavně právního výboru ČNR na vydání ústavního zákona ČNR o některých dalších opatřeních souvisejících se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky (tisk 271).
č. 274Návrh poslanců ČNR Evy Novákové, Eduarda Zemana a Jiřího Vyvadila na vydání zákona ČNR o některých opatřeních v oblasti rozhlasového a televizního vysílání.
č. 275Zpráva výboru ČNR pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu k návrhu zákona ČNR o některých opatřeních v oblasti rozhlasového a televizního vysílání (tisk 274)
č. 276Návrh zásad zákona ČNR o obnově některých majetkových a jiných práv družstev a družstevních peněžních ústavů a podniků obcí a některých práv jejich členů nebo společníků a o právech některých dalších osob.
č. 277 Interpelace poslanců České národní rady J. Bláhy, K. Hrdého, V. Sochora, Z. Trojana a F. Brožíka na ministra vnitra J. Rumla ve věci nelegálního pobytu cizinců na území České republiky, jejich nezákonného podnikání a porušování dalších zákonů
č. 278Interpelace poslance České národní rady J. Šolera na min. vnitra J. Rumla ve věci působení zločineckých mafií
č. 279Interpelace poslance České národní rady J. Šolera na ministra práce a sociálních věcí J. Vodičku ve věci týrání mentálně postižených dětí v Ústavu sociální péče Lochovice
č. 280Interpelace poslance České národní rady J. Šolera na ministra zahraničních věcí J. Zielence ve věci odpovídajícího prostředí pro zastoupení Organizace spojených národů
č. 281Interpelace poslance České národní rady J. Valenty na ministra spravedlnosti pana Jiřího Nováka ve věci nefunkčnosti Nejvyššího soudu ČR a neřešení případu Petra Venshöfera
č. 282-289 čísla tisků neobsazena
č. 290Vládní návrh zákona ČNR o působnosti Správy státních hmotných rezerv.
č. 291Návrh poslanců ČNR na vydání zákona ČNR, kterým se mění a ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní zákona ČNR č. 249/1990 Sb., zákona ČNR č. 97/1991 ČNR č. 280/1991 Sb.
č. 292Společná zpráva výborů ČNR k návrhu poslanců ČNR na vydání zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu ČNR, ve znění zákona ČNR č. 249/1990 Sb., zákona ČNR č. 97/1991 Sb. a zákona ČNR č. 280/1991 Sb. (tisk 291)
č. 293Vládní návrh zákona ČNR o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady
č. 294Společná zpráva výborů ČNR k vládnímu návrhu zákona ČNR o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady (tisk 293)
č. 295Návrh na vydání ústavního zákona ČNR, kterým se zřizuje Prozatímní ústavní soud České republiky
č. 296Zpráva ústavně právního výboru ČNR k návrhu skupiny poslanců ČNR na vydání ústavního zákona ČNR, kterým se zřizuje Prozatímní ústavní soud České republiky (tisk 295)
č. 297Zpráva o činnosti předsednictva ČNR za dobu od 21. do 28. prosince 1992
č. 298Ústní interpelace, otázky a podněty přednesené na 6. schůzi ČNR dne 18. listopadu 1992
č. 299Ústní interpelace přednesená na 7. schůzi ČNR dne 19. listopadu 1992
č. 300Návrh poslanců ČNR na vydání ústavního zákona ČNR o ustanovení Prozatimního senátu Parlamentu
1   2   3


Přihlásit/registrovat se do ISP