Středa 16. prosince 1992

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Volákovi, to bylo vystoupení posledního zástupce poslaneckých klubů v České národní radě. Dámy a pánové, nyní ve smyslu našeho rozhodnutí o proceduře hlasování přistoupíme k závěrečnému hlasování po jménech. Schválili jsme tento procedurální návrh, musím v tomto okamžiku konstatovat několik skutečností. Česká národní rada má deset ověřovatelů, jejich jména nyní přečtu, a prosím, aby ohlásili svou přítomnost. Pan poslanec Josef Effenberger - ODA, děkuji. Pan poslanec Alfred Frommer - LSU, děkuji. Paní poslankyně Marta Hubová - HSD-SMS, děkuji. Pan poslanec Robert Kolář - ODS, děkuji. Poslankyně Eva Matoušková - NK, děkuji. Poslanec Ludvík Motyčka - KDU-ČSL, děkuji. Poslanec Ladislav Rymeš - LB, děkuji. Poslanec Tomáš Svoboda - KDS, děkuji. Poslanec Oldřich Vrcha - SPR-RSČ, děkuji. Poslanec Eduard Zeman - ČSSD, děkuji.

Doporučuji pokračovat v zavedeném systému kontroly výsledků hlasování, tj., že zároveň se mnou kontrolují výsledky hlasování dva ověřovatelé České národní rady u stolků zpravodajů. Zůstali bychom tak u osvědčené skutečnosti, že jeden ověřovatel je z koaličních klubů a jeden z opozičních klubů. Ostatní přítomní ověřovatelé si mohou na svých místech značit počet hlasů proto, aby kontrola byla dokonalejší. Ověřovatelem dnešní schůze je poslanec Robert Kolář. K němu doporučuji poslankyni Martu Hubovou z klubu HSD-SMS. Prosím, není-li námitek proti postupu, aby se tito dva kolegové odebrali ke stolku zpravodajů. Budu nyní číst poslance podle jmen.

Prosím, aby ověřovatelé obdrželi seznamy. Stalo se, děkuji. Nebude-li námitek, budeme respektovat postup, že kolegové budou sedět zde nahoře, vzhledem k tomu, že je zde lépe slyšet hlasy, které zazní ve sněmovně, pokud nezní na mikrofon. Budeme nyní hlasovat o celém návrhu ústavního zákona. Budu se ptát, kdo souhlasí s vládním návrhem ústavního zákona ČNR, Ústava České republiky podle sněmovního tisku 152 ve znění společné zprávy výborů České národní rady podle sněmovního tisku 154 a schválených pozměňovacích návrhů.

Pan poslanec Petr Bachna - pro

Pan poslanec lvan Bečvář - pro

Pan poslanec Josef Bejček - pro

Pan poslanec Marek Benda - pro

Pan poslanec Stanislav Bělehrádek - pro

Pan poslanec Jiří Bílý - pro

Pan poslanec Ladislav Blažek - pro

Pan poslanec Jan Bláha -

Pan poslanec Ladislav Body - pro

Pan poslanec Petr Brodský - pro

Pan poslanec Jaroslav Broulík - pro

Pan poslanec František Brožík - pro

Pan poslanec Vladimír Budinský - pro

Paní poslankyně Stanislava Bumbová - pro

Pan poslanec Eduard Bureš - pro

Paní poslankyně Petra Buzková - pro

Pan poslanec Miroslav Čapek - pro

Pan poslanec Vojtěch Čechák - pro

Paní poslankyně Květoslava Čelišová - pro

Pan poslanec Miroslav Čerbák - pro

Pan poslanec Petr Čermák - pro

Pan poslanec Jan Černý - pro

Pan poslanec Josef Červinka - pro

Pan poslanec Václav Čundrle - pro

Pan poslanec Viktor Dobal - pro

Pan poslanec Robert Dostál - pro

Pan poslanec Vlastimil Doubrava - pro

Pan poslanec Jiří Drápela - pro

Pan poslanec Josef Effenberger - pro

Pan poslanec Václav Exner - pro

Pan poslanec Jiří Faifr - pro

Pan poslanec Ota Fejfar - pro

Pan poslanec Tomáš Fejfar - pro

Paní poslankyně Eva Fischerová - pro

Pan poslanec Václav Frank - pro

Pan poslanec Alfred Frommer - pro

Pan poslanec Andrej Gjurič - pro

Pan poslanec Stanislav Gross - pro

Pan poslanec Václav Grulich - pro

Pan poslanec Jiří Haringer - pro

Pan poslanec René Hába - pro

Pan poslanec Jiří Hájek - pro

Pan poslanec Josef Hájek - pro

Pan poslanec Pavel Hirš - pro

Pan poslanec Čestmír Hofhanzl - pro

Pan poslanec Josef Holub - pro

Pan poslanec Jiří Honajzer - pro

Pan poslanec Antonín Hrazdíra - pro

Pan poslanec Karel Hrdý - pro

Paní poslankyně Marta Hubová - pro

Pan poslanec Josef Hurta - pro

Pan poslanec Martin Chudoba - pro

Pan poslanec Josef Janeček - pro

Paní poslankyně lvana Janů - pro

Pan poslanec Emil Jaroš - pro

Pan poslanec Jan Jegla - zdržuji se

Pan poslanec Josef Ježek - pro

Pan poslanec Tomáš Ježek - pro

Pan poslanec František Kačenka - zdržuji se

Pan poslanec Jaromír Kalus - pro

Pan poslanec Jan Kalvoda - pro

Pan poslanec Jiří Karas - pro

Pan poslanec Jan Kasal - pro

Pan poslanec Miroslav Kašpárek - proti

Pan poslanec Petr Kavan - proti

Pan poslanec Jan Klas - pro

Pan poslanec Václav Klučka - pro

Pan poslanec Petr Koháček - pro

Pan poslanec Pavel Kolář - pro

Pan poslanec Robert Kolář - pro

Paní poslankyně Milena Kolářová - pro

Pan poslanec Vladimír Koronthály - pro

Pan poslanec Jan Koucký - pro

Pan poslanec Stanislav Kozák - pro

Pan poslanec František Kozel - pro

Pan poslanec Michal Kraus - pro

Pan poslanec Jan Krámek - pro

Pan poslanec Václav Krása - pro

Pan poslanec Josef Krupík - pro

Pan poslanec Jan Kryčer - zdržuji se

Pan poslanec Josef Křížek - pro

Pan poslanec Bohuslav Kuba - nepřítomen

Pan poslanec Josef Kubiš - pro

Pan poslanec Vlastislav Kuchař - pro

Pan poslanec Pavel Kulička - pro

Pan poslanec Oldřich Kužílek - pro

Paní poslankyně Hana Lagová - pro

Pan poslanec Karel Ledvinka - pro

Pan poslanec Jan Litomiský - pro

Pan poslanec Michal Lobkowicz - pro

Paní poslankyně Kateřina Lojdová - pro

Pan poslanec Petr Lom - pro

Pan poslanec Milan Loukota - proti

Pan poslanec Věnceslav Lukáš - pro

Pan poslanec Karel Mach - pro

Pan poslanec Jiří Machalík - pro

Pan poslanec Jiří Macháček - zdržuji se

Pan poslanec Richard Mandelík - pro

Pan poslanec Josef Mandík - pro

Paní poslankyně Hana Marvanová - pro

Pan poslanec Jiří Maryt - pro

Pan poslanec lvan Mašek - pro

Pan poslanec Jaroslav Matějka - pro

Paní poslankyně Eva Matoušková - pro

Pan poslanec Dalibor Matulka - zdržuji se

Paní poslankyně Gerta Mazalová - proti

Pan poslanec Jaroslav Melichar - pro

Pan poslanec Ludvík Motyčka - pro

Pan poslanec Jan Navrátil - zdržuji se

Pan poslanec Václav Nájemník - pro

Pan poslanec Petr Nečas - pro

Pan poslanec Ladislav Nedorost - proti

Pan poslanec Jindřich Němčík - pro

Pan poslanec Luboš Němec - pro

Pan poslanec Jaroslav Novák - proti

Pan poslanec Jiří Novák - pro

Pan poslanec Libor Novák (1958) - pro

Pan poslanec Libor Novák (1962) -

Paní poslankyně Eva Nováková - pro

Pan poslanec Miroslav Novotný - pro

Pan poslanec Rudolf Opatřil - zdržuji se

Paní poslankyně Hana Orgoníková - pro

Pan poslanec Jaroslav Ortman - pro

Pan poslanec Jaroslav Palas - pro

Pan poslanec Josef Pavela - pro

Paní poslankyně Jiřina Pavlíková - pro

Pan poslanec Jiří Payne - pro

Pan poslanec Tomáš Páv - pro

Pan poslanec Pavel Pešek - pro

Pan poslanec Pavel Petržílek - pro

Pan poslanec Stanislav Pěnička - pro

Pan poslanec František Pluhař - pro

Pan poslanec Vladimír Procházka - pro

Pan poslanec Martin Přibáň - pro

(Potlesk - přehoupli jsme se přes hranici 120 hlasů.)

Pan poslanec Miroslav Raška - pro

Pan poslanec Svatomír Recman - pro

Paní poslankyně Anna Röschová - pro

Pan poslanec Luděk Rubáš - pro

Pan poslanec Ladislav Rymeš - pro

Pan poslanec Vladimír Řezáč - pro

Pan poslanec Miroslav Řezníček - nepřítomen (v nemocničním ošetření)

Pan poslanec Pavel Seifer (s přáním mnoha úspěchů v nové republice a s hlubokým smutkem jsem proti) - proti

Pan poslanec Pavel Severa - pro

Pan poslanec Miloš Skočovský - zdržuje se

Pan poslanec Vítězslav Sochor - pro

Pan poslanec Tomáš Sojka - pro

Pan poslanec Jaroslav Soural - pro

Pan poslanec Jiří Stadler - pro

Paní poslankyně Marie Stiborová - pro

Pan poslanec Zbyšek Stodůlka - proti

Pan poslanec Jan Stráský - pro

Pan poslanec Tomáš Svoboda - pro

Pan poslanec Martin Syka - pro

Pan poslanec Jaroslav Sýkora - pro

Pan poslanec Pavel Šafařík - pro

Pan poslanec Jaromír Šimánek - pro

Pan poslanec Jiří Šoler - proti

Pan poslanec Radim Špaček - pro

Pan poslanec Dalibor Štambera - zdržuje se

Pan poslanec Tomáš Štěrba - pro

Pan poslanec Jaroslav Štrait - pro

Pan poslanec Vladimír Šuman - pro

Pan poslanec Vlastimil Tlustý - pro

Pan poslanec Pavel Tollner - pro

Pan poslanec Hana Tomanová - pro

Pan poslanec František Trnka - pro

Pan poslanec Václav Trojan - pro

Pan poslanec Zdeněk Trojan - pro,

Pan poslanec Jan Třebický - pro

Pan poslanec Milan Uhde - pro

Pan poslanec Josef Ullmann - pro

Pan poslanec Jaroslav Unger - proti

Pan poslanec Jiří Uřičář - pro

Pan poslanec Jiří Vačkář - pro

Pan poslanec Vítězslav Valach - pro

Pan poslanec Josef Valenta - proti

Pan poslanec Oldřich Váca - pro

Pan poslanec Anna Váchalová - pro

Pan poslanec Jan Vik - proti

Pan poslanec Jiří Vlach - pro

Pan poslanec Jaroslav Vlček - zdržuje se

Pan poslanec Vlastimil Vlček - pro

Pan poslanec Zdeněk Vlček - proti

Pan poslanec Stanislav Volák - pro

Pan poslanec Zdeněk Vorlíček - pro

Pan poslanec Vratislav Votava - proti

Pan poslanec Jan Vraný - pro

Pan poslanec Oldřich Vrcha - proti

Pan poslanec lvan Vrzal - pro

Pan poslanec Otakar Vychodil - pro

Pan poslanec Jiří Vyvadil - pro

Pan poslanec Miloslav Výborný - pro

Pan poslanec Josef Wagner - pro

Pan poslanec Jan Zahradníček - pro

Pan poslanec Eduard Zeman - pro

Pan poslanec Ondřej Zemina - pro

Pan poslanec Anton Zima - pro

Pan poslanec Leopold Zubek - pro

Pan poslanec Jaroslav Žižka - pro.

Dámy a pánové, já vám děkuji, tím jsme dokončili hlasování o Ústavě České republiky. V tomto okamžiku prosím, abyste setrvali na svých místech, přestože z průběhu hlasování je evidentní, že ústava byla schválena. Vyčkáme výsledků, které nám sdělí ověřovatelé prostřednictvím předsedy České národní rady.

Dámy a pánové, prosím o klid, prosím také o pochopení, že bychom rádi ještě pokračovali v proceduře, i zástupce tisku bych požádal, aby dali šanci těm, kteří se budou chystat k řečništi. Děkuji. Dámy a pánové, prosím o klid, za několik okamžiků budeme seznámeni s oficiálními výsledky hlasování o Ústavě České republiky. Vážené kolegyně, vážení kolegové, prosím o klid, předávám slovo předsedovi České národní rady panu Milanu Uhdemu a prosím ho, aby nás seznámil s výsledky hlasování.

Předseda ČNR Milan Uhde: Vážení členové vlády, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení hosté. Oznamuji vám, že ze 198 přítomných poslankyň a poslanců, kteří se účastnili hlasování, 16 hlasovalo proti, 10 poslankyň a poslanců se zdrželo hlasování a 172 kladnými hlasy byla Ústava České republiky přijata. (Shromáždění povstává. Spontánní dlouhotrvající potlesk. Česká hymna.)

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Dámy a pánové, jsem velmi rád, že mohu opět předat slovo předsedovi České národní rady, kolegovi Milanovi Uhdemu.

Předseda ČNR Milan Uhde: Dámy a pánové, přátelé, jsem poněkud v rozpacích, mám-li najít pár stručných slov k ocenění okamžiku, který prožíváme. Slov již totiž zaznělo dost.

Chci připomenout staré slovanské balady, ve kterých se vyskytoval zvláštní obraz. Aby pevnost nebo hrad byly nedobytné, muselo se do jejich základů zabudovat něco vzácného a drahého. Protože časy byly barbarské, byla zpravidla do základů zazděna lidská bytost, drahá někomu z těch, komu stavěná pevnost nebo hrad patřil.

My jsme v době, která je kulturní nebo alespoň o kulturnost usiluje, vložili do základů České republiky netoliko literu ústavy, kterou jsme právě schválili, ale něco daleko cennějšího, živoucího a věrného: souhlas, kterého jsme se v této sněmovně po dlouhých měsících zápasů nakonec dobrali. Tento souhlas má všechny atributy lidskosti. l to, že není a nemůže být dokonalý, ale dosahovali jsme ho ve vzájemném hledání; nebylo lehké, ale jinou cestou se k souhlasu mezi lidmi v demokratické společnosti ani dospět nedá.

Jsem přesvědčen, že česká politická scéna absolvovala dnešního večera svou skutečnou velkou premiéru. Chci vás vyzvat, abyste byli a vytrvali při rodící se České republice tak, jako jste při ní každý po svém byli v těch týdnech a dnech, kdy jsme společně pracovali na české ústavě. Děkuji vám, že jste mě vyslechli. (Potlesk.)

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Dámy a pánové, je mou milou povinností, abych dospěl k závěru dnešní schůze. Zítra začínáme normálním pracovním programem v 10.00 hod. Po ukončení dnešního jednání se sejde ke krátké schůzi předsednictvo České národní rady, aby vyhlásilo Ústavu České republiky. Dále mi dovolte, abych vás jménem pana předsedy pozval za patnáct minut do prostoru státních aktů k slavnostímu přípitku. Dnešní jednání končím.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP