Neprošlo opravou po digitalizaci !

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský

str.

226

Poslanec R. Szabó

str.

227

Poslanec V. Sládek

str.

228

Poslanec M. Pollák

str.

229

Predseda SNR F. Mikloško

str.

230

Poslanec V. Čečetka

str.

231

Poslanec R. Hamerlík

str.

235

Poslanec Ľ. Fogaš

str.

236

Poslanec D. Dobrovodský

str.

242

Poslanec M. Krajčovič

str.

243

Poslanec J. Zselenák Poslanec M. Strýko

str. str.

244 245

Poslanec R. Hofbauer

str.

246

Poslanec J. Paučo

str.

247

Poslanec I. Hudec

str.

248

Poslanec D. Dobrovodský

str.

250

Hlasovanie o pripomienkach k návrhu uznesenia

str.

251

Hlasovanie o návrhu uznesenia

str.

270

10. Správa o činnosti Predsedníctva SNR za obdobie od 24. mája do 18. júna 1991 str. 271

Poslanec R. Brestenský

str.

271

Poslanec J. Varjú

str.

272

Predseda SNR F. Mikloško

str.

272

Poslanec I. Ľupták

str.

273

Poslanec M. Géci

str.

274

Poslanec J. Varjú

str.

274

Predseda SNR F. Mikloško

str.

275

Poslanec L. Ásványi

str.

276

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová

str.

277

Poslanec J. Zselenák

str.

277

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský

str.

278

Poslanec E. Bárány

str.

279

7

Predseda SNR F. Mikloško

str.

279

Poslanec P. Tatár

str.

280

Poslanec J. Masarik

str.

280

Poslanec J. Plesník

str.

281

Poslanec J. Varjú

str.

281

Predseda SNR F. Mikloško

str.

283

Poslankyňa D. Urámová

str.

283

Poslanec M. Géci

str.

283

Poslanec J. Gašpar

str.

284

Poslanec J. Zselenák

str.

284

Poslanec A. Kerti

str.

285

Predseda SNR F. Mikloško

str.

286

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský

str.

286

Poslanec J. Pokorný

str.

287

Predseda SNR F. Mikloško

str.

287

Poslanec M. Huba

str.

287

Hlasovanie o správe o činnosti

str.

288

11. Interpelácie a otázky poslancov

str.

290

Minister kultúry SR L. Snopko

str.

291

Minister priemyslu SR J. Holčík

str.

292

Poslanec F. Baláž

str.

294

Poslanec G. Agárdy

str.

301

Poslanec I. Brndiar

str.

302

Minister kultúry SR L. Snopko

str.

303

Poslankyňa Š. Homolová

str.

304

Poslankyňa D. K m e t o v á

str.

307

Podpredseda vlády SR G. Zászlós

str.

311

Poslanec A. Hajduk

str.

317

Poslankyňa B. Badálová

str.

320

Minister vnútra SR L. Pittner

str.

324

Poslanec C. Ivan

str.

326

Minister školstva, mládeže a športu SR

  

8

J. Pišút

str.

329

Poslanec V. Horváth

str.

331

Poslanec M. Géci

str.

334

Poslankyňa H. Zelinová

str.

335

Poslanec E. Lacko

str.

336

Poslanec P. Markotán

str.

339

Poslanec M. Krajčovič

str.

341

Poslanec L. Kliman

str.

348

Poslanec P. Haťapka

str.

351

Minister kultúry SR L. Snopko

str.

353

Poslanec A. Kaňa

str.

354

Poslanec R. Hofbauer

str.

357

Prvý podpredseda vlády SR M. Porubjak

str.

359

Minister vnútra SR L. Pittner

str.

360

Poslanec K. Dubovan

str.

362

Poslanec I. Dianiška

str.

365

Minister kultúry SR L. Snopko

str.

368

Poslanec J. Gašpar

str.

369

Poslanec J. Plesník

str.

370

Poslanec M. Hirjak

str.

372

Poslankyňa Z. Tóthová

str.

375

Poslanec I. Hudec

str.

379

Poslanec V. Sládek

str.

380

Poslanec I. J a r o š

str.

382

Predseda SNR F. Mikloško

str.

383

Poslanec M. Strýko

str.

383

Poslanec V. Komár

str.

386

Poslanec A. Hykisch

str.

387

Poslanec J. Prokeš

str.

390

Poslanec J. P e t k o

str.

392

Podpredseda vlády SR A. Vavro

str.

394

Poslanec L. Doboš

str.

398

Poslanec P. W e i s s

str.

398

Poslanec J. J a k u š

str.

402

9

12. Odpovede členov vlády SR na interpelácie a otázky poslancov SNR z predchádzajúcich schôdzi SNR a z 15. schôdze SNR

str.

407

Ministerka práce a sociálnych veci SR

  

H. Woleková Minister pre správu a privatizáciu národného

str.

407

majetku SR I. Mikloš

str.

411

Poslanec J. Trepáč

str.

414

Poslanec J. H ú b e 1

str.

415

Poslanec J. Pokorný

str.

416

Poslanec E. Rózsa

str.

417

Poslanec J. Pokorný

str.

418

Poslanec J. Dobrovolný

str.

419

Hlasovanie o zriadení lustračnej komisie

str.

421

Poslankyňa Z. Mistríková

str.

428

Poslanec M. Andel

str.

428

Hlasovanie o preložení rozpravy k aktuálnym

  

spoločenským otázkam na 16. schôdzu SNR

str.

429

Poslanec M. Ftáčnik

str.

429

Poslanec F. Balún

430

Prílohy

  

Uznesenia prijaté na 15. schôdzi SNR

  

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP