Neprošlo opravou po digitalizaci !

Poslanec A. Hrnko

str.

301

Minister spravodlivosti SR M. Posluch

str.

303

Poslanec Š. Harna

str.

303

23. mája 1991

Minister kultúry SR L. Snopko

str.

309

Poslanec E. Bárány

str.

311

Poslanec L. Seják

str.

313

Poslanec Cyril Ivan

str.

316

Poslanec M. Strýko

str.

321

Poslanec J. K m e t o

str.

324

Poslankyňa M. Oravcová

str.

334

Poslanec J. Prokeš

str.

336

Poslanec J. Moravčík

str.

338

Poslankyňa B. Badálová Poslanec I. Hudec

str. str.

352 359

Poslanec L. Porubec

str.

362

Poslanec J. P e t k o

str.

367

Poslanec P. Brňák

str.

375

Poslanec P. Haťapka

str.

392

Poslanec M. Sečánský

str.

398

Poslanec R. Ž i n g o r

str.

405

Poslanec V. Ondruš

str.

407

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogur-

  

ský

str.

410

Predseda SNR F. Mikloško

str.

413

Poslanec P. Boroň

str.

415

Poslanec V. Blažko

str.

418

Poslanec V. Sládek

str.

420

Poslanec F. Javorský

str.

422

Poslanec R. Hamerlík

str.

423

Poslanec J. Gašpar

str.

427

Poslanec J. Dobrovolný

str.

430

Poslanec Jozef Ivan

str.

431

Poslanec R. Brestenský

str.

433

4

Hlasovanie o pokračovaní schôdze

str.

438

Hlasovanie o ukončení rozpravy

str.

446

Hlasovanie o odvolaní členov Predsedníc-

  

tva Slovenskej národnej rady

str.

446

5. Stanovisko Predsedníctva SNR k lustráciám

  

v Slovenskej republike

str.

459

Poslanec E. Bárány

str.

460

Poslanec L. Pirovits

str.

464

Poslanec I. Ľupták

str.

469

Poslanec V. Sládek

str.

470

Poslanec R. Ž i n g o r

str.

479

Poslanec M. Pollák

str.

480

Poslanec M. Dziak-Košický

str.

483

Poslanec P. Tatár

str.

485

Predseda vlády SR J. Čarnogurský

str.

486

Poslanec R. Brestenský

str.

487

Minister vnútra SR L. Pittner

str.

491

Predseda SNR F. Mikloško

str.

494

Poslanec F. Javorský

str.

501

Hlasovanie o prístupe k lustráciám

str.

517

Hlasovanie o vytvorení komisie na prípravu

  

uznesenia SNR k lustráciám

str.

521

Hlasovanie o predložení uznesenia k lustrá-

  

ciám do konca 14. schôdze SNR

str.

523

24. mája 1991

  

6. Vládny návrh zákona SNR o pôsobnosti orgánov

  

Slovenskej republiky vo veciach prevodov ma-

  

jetku štátu na iné osoby a o Fonde národného

  

majetku Slovenskej republiky

str.

524

5

Minister pre správu a privatizáciu národného

  

majetku SR I. Mikloš

str.

524

Spoločný spravodajca výborov SNR

  

poslanec K. Szokol

str.

528

Rozprava

str.

530

Poslanec J. Plesník

str.

530

Poslanec V. Sládek

str.

540

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová

str.

541

Poslanec J. P e t k o

str.

542

Poslanec P. Haťapka

str.

546

Minister lesného a vodného hospodárstva SR

  

V. Oberhauser

str.

549

Minister pre správu a privatizáciu národného

  

majetku SR I. Mikloš

str.

553

Hlasovanie o pripomienkach k návrhu zákona

str.

559

Hlasovanie o vládnom návrhu zákona

str.

575

7. Vládny návrh zákona SNR o Slovenskej televízii

str.

577

Minister kultúry SR L. Snopko

str.

577

Spoločný spravodajca výborov SNR

  

poslanec M. Ftáčnik

str.

581

Rozprava

str.

589

Poslanec L. Ásványi

str.

589

Poslanec P. Haťapka

str.

591

Poslanec F. Balún

str.

593

Poslanec M. Dziak-Košický

str.

594

Poslanec Cyril Ivan

str.

595

Poslanec V. Kmeť

str.

597

Poslanec I. Hudec

str.

599

Poslanec M. Ftáčnik

str.

601

6

Poslanec R. Hamerlík

str.

602

Poslanec Š. Nižňanský

str.

603

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová

str.

604

Minister kultúry SR L. Snopko

str.

607

Spoločný spravodajca výborov SNR

  

poslanec M. Ftáčnik

str.

608

Hlasovanie o pripomienkach k návrhu zákona

str.

611

Hlasovanie o návrhu zákona

str.

627

8. Vládny návrh zákona SNR o Slovenskom rozhlase

str.

628

Minister kultúry SR L. Snopko

str.

628

Spoločný spravodajca výborov SNR poslanec M. Ftáčnik

str.

631

Rozprava

str.

636

Poslanec I. Brndiar

str.

636

Poslanec L. Seják

str.

638

Poslanec M. Kusý

str.

640

Poslanec J. K m e t o

str.

640

Minister kultúry SR L. Snopko

str.

642

Hlasovanie o pripomienkach k návrhu zákona

str.

643

Hlasovanie o návrhu zákona

str.

655

Podpredseda vlády SR M. Porubjak

str.

655

9. Vládny návrh zákona SNR, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 110/1972 Zb. o plemenitbe hospodárskych zvierat

str.

657

Minister poľnohospodárstva a výživy SR J. K r š e k Spoločný spravodajca výborov SNR

str.

657

7

poslanec J. Varjú

str.

660

Rozprava

str.

662

Poslanec J. Pokorný

str.

662

Poslanec B. Kačmár

str.

664

Poslanec Š. Bartakovics

str.

666

Poslanec M. Sečánský

str.

666

Spoločný spravodajca výborov SNR

  

poslanec J. Varjú

str.

668

Hlasovanie o pripomienkach k návrhu zákona

str.

668

Hlasovanie o vládnom návrhu zákona

str.

673

10. Návrh na uvolnenie a voľbu sudcov z povolania súdov Slovenskej republiky

str.

675

Minister spravodlivosti SR M. Posluch

str.

675

Hlasovanie o návrhoch

str.

676

11. Návrh na zaradenie niektorých poslancov do výborov Slovenskej národnej rady

str.

677

Poslanec Jaroslav Ivan

str.

677

Poslanec A. M. Húska

str.

678

Poslanec R. Hofbauer

str.

678

Poslanec R. Ž i n g o r

str.

679

Hlasovanie o návrhu

str.

679

12. Správa o činnosti Predsedníctva Slovenskej národnej rady za obdobie od 29. apríla do 21. mája 1991

str.

680

Poslanec R. Hofbauer

str.

680

Poslanec M. Sečánský

str.

684

8

Poslanec V. Miškovský Hlasovanie o návrhu uznesenia

str. str.

690 697

Návrh uznesenia Slovenskej národnej rady k lustráciám v SIovenskej republike

str.

697

Poslanec L. Pirovits

str.

697

Poslanec R. Hamerlík

str.

701

Poslanec R. Szabó

str.

701

Predseda SNR F. Mikloško

str.

703

Poslanec Ľ. Fogaš

str.

703

Poslanec A. Kerti

str.

706

Poslanec I. Hudec

str.

707

Poslanec F. Javorský

str.

709

Poslanec M. Ondruš

str.

712

Poslanec V. Čečetka

str.

713

Predseda SNR F. Mikloško

str.

716

Poslanec A. Andráš

str.

717

Poslanec E. Bárány

str.

718

Poslanec M. Ondruš

str.

720

Minister vnútra SR L. Pittner

str.

720

Poslanec R. Hamerlík

str.

722

Poslanec R. Ž i n g o r

str.

723

Hlasovanie o ukončení rozpravy

str.

724

Hlasovanie o postupe prípravy návrhu uznesenia

str.

738

Ukončenie 14. schôdze SNR

str.

741

Prílohy

  

Uznesenia prijaté na 14. schôdzi SNR

  

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP