Neprošlo opravou po digitalizaci !

Úterý 26. června 1990

Výbor SNR pre obchod a služby

1. Dubjel Karol VPN

2. Szokol Karol VPN

3. Zoričák Alfonz VPN

4. Homolova Štefánia KDH

5. Ivan Jaroslav KDH

6. Pollák Miroslav KDH

7. Prokeš Jozef SNS 8. Oravcová Marta KSČS

9. Trepáč Jozef KSČS

10. Ásványi László MKDH-ES

Výbor SNR pre štátnu správu a územnú samosprávu

1. Jaroš Ivan VPN

2. Német Jozef VPN

3. Varga Alexander VPN

4. Andráš Anton KDH

5. Baláž František; KDH

6. Lacko Emil KDH

7. Černák Dušan SNS

8. Hrnko Anton SNS

9. Ivan Cyril SNS

10. Zselenák Jozef KSČS

11. Marhulíková Oľga KSČS

12. Agárdy Gábor MKDH-ES

13. Rózsa Ernö MKDH-ES H. Buday Marián SZ

Výbor SNR pre národnosti, etnické skupiny a pre ľudské práva

1. Dziak-Košický Miroslav VPN

2. Kopcová Anna VPN

3. Markotán Peter VPN

4. Sokol Jozef VPN

5. Strýko Marcel VPN

6. Blažko Vincent KDH

7. Hamerlík Rudolf KDH

8. Adamica Alfonz SNS

9. Balážik Vojtech SNS

10. Deáková Etela SNS

11. Ivan Jozef SNS

12. Paulický Peter KSČS

13. Bruncko Ján KSČS

14. Hudec Ivan KSČS

15. Dobos László MKDH-KS

16. Hirjak Mikuláš MKDH-ES

17. Janics Koloman MKDH-ES

Branno-bezpečnotný výbor SNR

1. Čečetka Vladimír VPN

2. Homola Pavol VPN

3. Okres Pavol VPN

4. Seják Ladislav VPN

5. Hatapka Peter KDH

6. Komár Vladimír KDH

7. Géci Michal DS

8. Januš Marián SNS

9. Bárány Eduard KSČS

Výbor SNR pre životne prostredie a ochrana prírody

1. Dianiška Ivan VPN

2. Hübel Jozef VPN

3. Ondruš Vladimír VPN

4. Hajduk Andrej KDH

5. Kružliak Štefan KDH

6. Macko Štefan KDH

7. Badálová Božena DS

8. Gašpar Juraj SNS

9. Dobrovolný Jozef KSČS

10. Plesnite Juraj KSČS

11. Bartakovics István MKDH-KS

Výbor SNR pre sociálnu politiku, zdravotníctvo a sociálne vzťahy

1. Kačmár Bohumil VPN

2. Kerti Anton VPN

3. Košťál Pavol VPN

4. Ondruš Miroslav VPN

5. Dubovan Karol KDH

6. Kmeťo Ján KDH

7. Olejár Milan KDH

8. Kaňa Anton SNS

9. Miškovský Vladimír SNS

10. Vilčeková Anna SNS

11. Jakuš Jozef KSČS

12. Uramová Daniela KSČS

13. Görcsös Michal MKDH-KS

14. Mikó Eugen MKDH-KS

15. Pokorný Jozef SZ

Výbor SNR pre vzdelanie, vedu, kultúru a_šport

1. Findra Ján VPN

2. Mistríková Zuzana VPN

3. Snopko Ladislav VPN

4. Balún František KDH

5. Dobrovodský Dušan KDH

6. Rozinajová Helena KDH

7. Zelinová - Havlátová Hana DS

8. Filipp Jozef SNS

9. Kvietik Štefan SNS

10. Ftáčnik Milan KSČS

11. Nižňanský Štefan KSČS

12. Novák Igor KSČS

13. Bauerova Edita MKDH-ES

14. Tóthová Zdena SZ

Zahraničný výbor SNR

1. Huba Martin VPN

2. Hofbauer Roman VPN

3. Krajčovič Martin VPN

4. Kusý Miroslav VPN

5. Mikloško Jozef KDH

6. Laciak Igor SNS

7. Peťko Ján SNS a. Weiss Peter KSČS

9. Tirinda Peter MKDH-ES

Predseda

Slovenskej národnej rady: František M i k l o š k o , v.r.

Overovatelia:

Ján P a u č o , v.r.

Andrej H a j d u k , v.r.


O b s a h

Otvorenie a procedurálne otázky str. l

Reč predsedajúceho Rudolfa Schustera str. l

1. Zloženie sľubu poslancov SNR str. 2

2. Voľba komisie poslancov SNR na zisťovanie výsledkov hlasovania na ústavujúcej schôdzi SNR str. B

3. Návrh volebného poriadku pre tajné hlasovanie na ústavujúcej schôdzi SNR str. 9

4. Návrh a voľba predsedu Mandátového a imunitného výboru SNR str. 10

Poslanec J. Paučo - oznámenie výsledku voľby str. 11

5. Návrh a voľba členov Mandátového d imunitného

výboru SNR str. 12

Poslanec J. Majer str. 13

Poslanec Mikuláš Huba str. 13

6. Overenie platnosti voľby poslancov SNR str. 14 Poslankyňa K. Kondášová str. 15 Poslanec O. Agárdy str. 18

7. Správa o činnosti Predsedníctva SNR za obdobie od 18. mája do 26. júna 199O str. 19

8. Návrh na voľbu predsedu Slovenskej národnej

rady str. 2O

Poslanec J. Majer - predneseniu návrhu str. 20

9. voľba predsedu Slovenskej národnej rady str. 21 Poslanec J. Paučo - oznámenie výsledku voľby str. 22

10. Určenie počtu členov Predsedníctva SNR, počtu podpredsedov SNR a počtu overovateľov SNR str. 24 Poslanec K. Janica str. 24 Poslanec M. Andel str. 25 Poslanec M. Dobrovodský str. 28 Poslanec L. Dobos str. 28 Poslanec J. Majer str. 29 Poslanec E. Rózsa str. 29 Poslanec A. Hrnko str. 29 Poslanec M. Dziak-Košický str. 3O Poslanec R. Hofbauer str. 31

11. Návrh na zriadenie ďalších výborov SNR str. 32

12. Návrh na voľbu podpredsedov SNR, predsedov výborov SNR a ďalších členov Predsedníctva Slovenskej národnej rady str. 33 Poslanec J. Majer - prednesenie návrhu str. 34 Poslanec R. Hrnko str. 38 Poslanec J. Majer str. 41 Poslanec M. Ftáčnik str. 41 Poslanec J. Majer alt. 44 Poslanec P. Csáky str. 44 Poslanec J. Majer str. 45 Poslanec M. Kusý str. 45 Poslanec A. Hrnko str. 46 Poslanec J. Prokeš str. 46 Poslanec C. Ivan str. 47 Poslanec J. Ľupták str. 47 Poslanec J. Zselenák str. 48 Poslanec M. Kusý str. 49 Poslanec E. Bárány str. 49 Poslanec J. Majer str. SO Poslanec M. Géci str. SO Poslanec D. Dobrovodský str. 51

Poslanec M. Andel str. 52

Poslanec V. Miškovský str. 52

Poslanec L. Ásványi str. 53

Poslanec I. Čarnogurský str. 54

Poslanec C. Ivan str. 55

Poslanec J. Majer str. 56

Vykonanie voľby prvého podpredsedu SNR str. 58 Poslanec J. Paučo - oznámenie výsledku voľby

prvého podpredsedu SNR str. 59

Poslanec J. Majer str. 60

Poslanec M. Ftáčnik str. 6l

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský str. 62

Poslanec P. Csáky str. 63

Poslanec M. Ftáčnik str. 63

Poslanec L. Ásványi str. 64

Poslanec J. Hübel str. 65

Poslanec P. Csáky str. 65

Poslanec J. Majer str. 66

Poslanec v. Sládek str. 66

Poslanec R. Hrnko str. 67

Poslanec R. Hofbauer str. 67

Poslanec E. Bárány str. 6B

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský str. 69

Poslanec M. Dziak-Košický str. 69

Poslanec Ľ. Fogaš str. 70

Poslanec J. Majer str. 7O

Poslanec L. Ásványi str. 7O

Poslanec J. Prokeš str. 71

Poslanec M. Ftáčnik str. 73

Poslanec V. Čečetka str. 74

Poslanec P. Csáky str. 76

Poslanec J. Majer str. 76

Poslanec J. Bruncko str. 77

Poslanec J. Majer str. 77

Poslanec P. Sabo str. 78

Voľba podpredsedov SNR str. 78 Poslanec J. Paučo - oznámenie výsledku voľby str. 79 Poslanec J. Majer - prednesenie návrhu na voľbu predsedov výborov SNR str. 81 Vykonanie voľby str. 83 Poslanec J. Paučo - oznámenie výsledku voľby str. 84 Poslanec J. Majer str. 89 Poslanec R. Kerti str. 91 Poslanec J. Paučo str. 92 Poslanec R. Hamerlík str. 93 Poslanec J. Paučo str. 93 Vykonanie volieb ďalších členov Predsedníctva SNR str. 94 Poslanec J. Paučo - oznámenie výsledku voľby str. 95 Poslanec J. Majer str. 97 Vykonanie voľby ďalšieho člena Predsedníctva SNR str. 98 Prvý podpredseda vlády SR J. Markuš str. 98 Poslanec J. Paučo - oznámenie výsledku voľby str. 99

13. Návrh a voľba overovateľov Slovenskej národnej rady str. 1O1

14. Návrh a voľba členov výborov Slovanskej národnej rady str. 1O2

Prihovor predsedu Slovenskej národnej rady

Františka Miklošku str. 1O3

Usnesenia prijaté na 1. schôdzi SNRSouvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP