Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky

VI. v. o.

1225

Interpelace

poslance Sněmovny lidu M. Malého na ministryni kontroly ČSFR Ing. Květoslavu Kořínkovou, CSc. ve věci evidence LM

 

Michal Malý

poslanec FS ČSFR

Vinohradská 1

Praha 1

Praha, 20. 1. 1992

Vážená paní ministryně,

na 6. společné schůzi SL a SN ČSFR jsem Vám, panu ministru Langošovi a ministru Vackovi položil několik otázek. Dovolím si je připomenout.

- Je znám počet zbraní, munice a vojenské techniky, kterou disponovaly LM do konce roku 1989?

- Byl mezi výzbrojí i Semtex či jiná plastická trhavina?

- Odpovídá evidenční stav počtu skutečně odevzdaných zbraní?

- Kdo rozhodl, že arsenál LM převezme armáda?

- Je pod kontrolou vojenský arsenál CO a je zajištěn proti zneužití?

- Byly LM vyzbrojeny částečně i zbraněmi bez jakékoli evidence, předanými přímo z výrobních závodů?

- Je pravda, že FMO či FMV před listopadem 1989 přímo dodávalo zbraně LM?

Mé tehdejší interpelaci předcházelo následující, co ji také vyvolalo: S ohledem na vnitropolitickou situaci koncem roku 1989 projednal tehdejší tajemník ÚV KSČ Karel Urbánek s bývalým ministrem národní obrany Milanem Václavíkem možnost rychlého stažení zbraní a munice od jednotek LM a jejich uložení do skladů ČSA. Hlavní štáb LM tuto záležitost 1. 12. 1989 projednal s funkcionáři generálního štábu ČSA. od tohoto dne začal být plněn rozkaz generála Václavíka a v období 1. - 8. 12. 1989 proběhl odběr zbraní, od 11. do 20. prosince odběr ostatního materiálu. ČSA založila vlastní účetní evidenci skutečně převzatých zbraní a ta byla porovnána s evidencí HŠ LM. Armáda obdržela i operativní evidenci zbraní a munice, kterou vedly krajské štáby LM, aby mohly být zjišťovány případné disproporce mezi evidencí a skutečnými počty. Čs. armáda převzala tyto zbraně a munici LM:

- 20.067 ks pistolí

- 4.005 ks signálních pistolí

- 71.054 ks samopalů

- 6.890 ks kulometů

- 130 ks PL kulometů

- 149 ks bezzákluzových kanonů

- 358 ks minometů

- 4.414.652 ks nábojů do pistolí

- 62.896.128 ks nábojů do kulometů

- 1.082.767 ks nábojů do PL kulometů

- 2.031 ks ručních granátů

- 59.962 ks výbušek

- 13.328,4 kg plastické trhaviny

- 7.589 kg náloží TNT

- 1.360 ks táhlé náloži UTN

Při porovnání účetní evidence LM s evidencí pořízenou ČSA byly zjištěny určité rozdíly, zejména přebytky. Vedle přebytků nábojů byl zjištěn přebytek u plastických trhavin ve výši 298,4 kg, chybí 26 souprav rozněcovadel a 276 ks náloží TNT. Tyto rozdíly jsou více než alarmující!

Vážená paní ministryně, otázka arsenálu LM je stále aktuální z několika důvodů. Stále je ve veřejnosti - ale nejen tam - diskutována otázka údajného černého obchodu se zbraněmi, je zde nebezpečí zneužití zbraní, které by případně zůstaly zatajeny a neodevzdány k trestné činnosti teroristického charakteru.

Neznáme počet členů LM před listopadem 1989. Výrobní čísla na účetních dokladech mohou být proto zavádějící. Nebyla porovnána evidence arsenálu LM s fakturami, dodacími listy v archívu ÚV KSČ, ani nebyla porovnána s evidencí zbrojních závodů.

Dovolte mi tedy, vážená paní ministryně, položit několik otázek:

- Jakým způsobem byly dořešeny přebytky a schodky mezi evidencí LM a evidencí pořízenou ČSA? Bylo v této věci proti někomu zahájeno trestní řízení?

- Byla porovnána předaná evidence LM s evidencí a materiály v archívu ÚV KSČ a s evidencí zbrojních závodů? Jestliže ano, s jakým výsledkem, jestliže ne, proč?

- Byla obdobná prověrka provedena u arsenálu CO a SVAZARMu? Jestliže ano, s jakým výsledkem, jestliže ne, proč?

- Byly obdobné kontroly provedeny u FMV a republikových MV?

Vážená paní ministryně, na 6. společné schůzi jsem Vám položil otázky, které jsem si dovolil ve své interpelaci připomenout a rozšířit. Zajímá mne především to, co Vaše ministerstvo od doby, kdy jsem Vám a Vašim kolegům své dotazy položil, ve věci podniklo.

S úctou

Michal Malý

poslanec SL FS ČSFR

Vážená paní

ing. Květoslava Kořínková, CSc.

ministryně kontroly ČSFR

Jankovcova 63

Praha 7


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP