Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky

VI. v. o.

920

Odpověď

ministra spojů ČSFR Ing. Emila Ehrenbergera na interpelaci podanou poslancem Sněmovny lidu Františkem Magyarem (tisk 706)

MINISTER SPOJOV

ČESKEJ A SLOVENSKEJ FEDERATÍVNEJ REPUBLIKY

 

V Praze dne 10. 7. 1991

 

č. j.: SM 843/91

Vážený pane,

k Vaší interpelaci ve věci nemožnosti příjmu programu OK 3 Československé televize v obci Velké Slemence a celkově v odlehlých částech východního Slovenska, po prošetření situace u státního podniku Správa radiokomunikací Bratislava, jenž zajišťuje výstavbu a provoz televizních vysílačů na území Slovenské republiky, sděluji:

Vysílání programu Československé televize OK 3 bylo zahájeno v květnu 1990 na základě usnesení vlády ČSFR č. 39 z 13. dubna 1990 Pro vysílání byly využity televizní vysílače středního a malého výkonu, které do té doby, v souladu s usnesením vlády ČSFR č. 5/1984, šířily program ÚPST (ústřední program sovětské televize) v hlavních a krajských městech a v dalších vybraných městech a důležitých aglomeracích. Modulační signál pro jednotlivé vysílače šířící program ÚPST byl získáván přímým příjmem (družicový přijímač) ze sovětské telekomunikační družice "Stacionár - 4". Po zrušení vysílání programu ÚPST a zahájení vysílání programu OK 3 vyplynula nutnost zřízení modulačních cest pro dopravu signálu programu OK 3 z televizního studia Československé televize Praha, kde je tento mezinárodní program vyráběn, na jednotlivé vysílače. Vzhledem k tomu, že to technicky nebylo možné všude zajistit, i v dnešní době existuje část vysílačů nadále šířících program ÚPST.

Z uvedeného vyplývá, že program OK 3 nebyl koncipován jako státní program s celoplošným pokrytím území ČSFR, jak je tomu u programu F1 a republikových programů ČTV a Sl. Tato skutečnost je rovněž uvedena v návrhu "Zákona o rozhlasovém a televizním vysílání", který vláda ČSFR v brzké době hodlá předložit Federálnímu shromáždění ke schválení. Uvedený návrh zákona předpokládá pro státní vysílání využívat pouze dva programy, t. j. jeden federální a po jednom republikovém programu v Čechách a na Slovensku. O dalším osudu programu OK 3 má do konce letošního roku rozhodnout Federální rada pro rozhlas a televizi, jako nový orgán, jenž má být konstituován na základě uvedeného zákona.

Pokud se týká vysílání programu OK 3 na Slovensku, v současné době tento program (označovaný i jako TA3) je vysílán v sedmi městech (Bratislava, B.Bystrica, Košice, B. Štiavnica, Poprad, Prešov, Ružomberok) a má jej možnost přijímat cca 23% obyvatel Slovenska. Pro pokrytí východního Slovenska je v současné době ve stadiu přípravy výstavba vysílače velkého výkonu (20 kW) na vysílacím středisku Dubník, čeká se pouze na potvrzení využívání tohoto vysílače ze strany Slovenské televize. Další rozšíření vysílání programu OK 3 (TA3), po přijetí příslušného rozhodnutí ze strany kompetentního orgánu - Federální rady pro rozhlas a televizi, popř. jiného kompetentního orgánu, bude vyžadovat především vyřešení otázek placení spojům za vysílání tohoto programu a technické vyřešení distribuce modulace z televizního studia k vysílačům. V neposlední řadě to bude záviset i na objemu investičních prostředků, které bude mít Správa radiokomunikací Bratislava, s. p. k dispozici na výstavbu nových vysílačů a příslušné distribuční sítě.

Věřím, vážený pane poslanče, že jsem Vám tímto dopisem dal alespoň částečné vysvětlení na předmět Vaší interpelace, jehož komplexní posouzení závisí na více vstupních faktorech, které v současné době nejsou ze strany nespojových orgánů jednoznačně definovány a nezávisí pouze na rozhodnutích resortu spojů.

S pozdravem

Vážený pan

František Magyar

poslanec Sněmovny lidu FS

Kancelář FS ČSFR

Vinohradská 1

110 02 Praha 1 


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP