FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

VI. v. o.

č. 863

Návrhy kandidátů

na předsedu zvláštního kontrolního orgánu Federálního shromáždění ČSFR pro Federální bezpečnostní informační službu

MUDr. Július Bobovnický

Nar. 12. 7. 1935 v Nemčiňanoch, okr. Nitra

Maturita na Gymnáziu v Zlatých Moravciach v r. 1953.

Od 1953 až do 1959 štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Od r. 1959, po ukončení štúdia na LF pracoval ako lakár na viacerých oddelenicha Nemocnice s poliklinikou v Skalici. V r. 1965 bol vymenovaný za primára neurologického oddelenia tamtieš.

Odvtedy napriek tomu, že nebol príslušníkom žiadnej politickej strany, iba vďaka svojim odborným schopnostiam a istým osobnostným a morálným kvalitam si túto funkciu udržal až do pádu totality.

O politickú situáciu se zaujímal už veža rokov pred revolúciou a najma otázkou organizácie spoločnosti v demokratických pomeroch Po revolúcii sa angažoval od začiatku v rámci kresťanskodemokratických aktivít.

Bol jednym z organizátorov KDH vo svojom regióne.

Vo vožbách v júni 1990 bol KDH navrhnutý na kandidátku Hnutia v západoslovenskom kraji a potom i zvolený do Sź FZ.

VO FZ pracuje ve výboroch pre plán a rozpočet, pozdejšie v Komisii 17. novembra a v rámci ne j sa zúčastnil i lustrácií poslancov a vymenovaných funkcionárov.

Na 16. plenárnej schodzi bol tajnou volbou (najvyšším počtom hlasov) zvolený do zvláštného kontrolného orgánu FZ pre Federálnu bezpečnostnú informačnú službu.

 

Albert Černý

Narozen: 4. 2. 1937 v Bratislavě

1955 maturita na SVVŠ

Do r. 1971 herec a inspicient, naposledy ve Státním divadle v Brně.

Od r. 1963 aktivní v odborářské politice

1968 spoluzakladatel KAN, organizuje činnost v Ostraně a Opavě.

Za své postoje z divadla propuštěn s následným zákazem (neoficiálním) jakékoli kulturní činnosti. Zaměstnán jako řidič.

1977 březen - podpis Charty 77, aktivní činnost v Brně

1978 - člen VONS, zakládající člen skupiny soc. dem. Ch:77

1979 zatčen a odsouzen za podvrácení republiky na 3 a půl roku.

Po propuštění dál činný v brněnském disidentském hnutí, spoluautor a signatář důležitých politických dokumentů disentu.

V listopadu 1989 spoluzakladatel OF ve Zlíně, od ledna 1990 poslancem FS, členem VBB se zaměřením na vnitřní bezpečnost sátu, člen komise VBB pro kontrolu FBIS.

 

Ing. Ladislav KOVÁČ

Narodený 24. 9. 1935 v Humennom

Maturita na gymnáziu v roku 1953.

Vysoké učení technické v Brně, 1958 - promovaný za stavebného inžiniera.

Funkcie od asistenta až po výrobno - technického námestníka OSP v Spišskej Novej Vsi.

Od roku 1968 prenasledovaný za svoje postoje a bol mi odobraný pas.

Preto venoval som sa športu. Bol som autorom umelej ližiarskej dráhy a cez výsledky v zjazdovom lyžovaní stal som sa vedúcim národnej súťaže od žiakov až po dorastencov a zároveň aj trenérom.

V tomto období až po 1989 vykonávam iba referentské miesta. Po něžnej revolúcii bol som menovaný za riaditež technických služieb mesta Spišská Nová Ves.

Bol som tajomníkom OKV VPN a členom výboru od druhého dňa revolúcie.

Za výsledky tejto práce a za predchádzajúce postoje bol som navrhnutý za kandidáta na poslanca.

Od júna 1990 poslanec Federálneho zhromaždenia, člen branno bezpečnostného výboru zo zameraním na vnútornú bezpečnosť štátu, člen krízového štábu pri FMV a člen komisie na šetrenie interpelácie R. Sachera.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP