USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 9

k návrhu politických hnutí a politických stran zastoupených ve Sněmovně národů Federálního shromáždění na volbu místopředsedy Sněmovny národů a dalších členů předsednictva Sněmovny národů (tisk 5)

Sněmovna národů na své 1. (ustavující) schůzi dne 27. června 1990 podle § 5 odst. 2 a 3 zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění

I.

stanovila,

aby předsednictvo Sněmovny národů bylo šestičlenné v tomto složení:

předseda
místopředseda
čtyři členové předsednictva

II.
zvolila
poslance Jana Sokola
místopředsedou Sněmovny národů

III.
zvolila
poslance Jána Horníka
členem předsednictva Sněmovny národů
poslance Vladimíra Mikule
členem předsednictva Sněmovny národů
poslance Pavola Suchána
členem předsednictva Sněmovny národů
poslance Miloše Zemana
členem předsednictva Sněmovny národů


Lux v. r., Kulan v. r.
Šútovec v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národů

Přihlásit/registrovat se do ISP