Úterý 3. prosince 1991

OBSAH

Obsah zprávy o 7. schůzi Sněmovny lidu a 12. schůzi

Sněmovny národů

Úterý - 3. 12. 1991


Obě schůze zahájil a z pověření předsedů SL a SN řídil místopředseda FS J. Stank ...

Předsedající místopředseda FS J. Stank seznámil obě sněmovny s body jednání...

Zpráva předsedy mandátového a imunitního výboru SL Z. Kesslera ...

Zpráva předsedy mandátového a imunitního výboru SN J. Horníka ...

Hlasování (14.05)

o ověření platnosti volby poslance SL Slavoje Marka

a poslankyně SN Anny Gajdošové

- návrh byl schválen...

(Usnesení SL č. 369, SN č. 390)

Místopředseda SN J. Sokol předčítá text poslaneckého slibu ...

Slib poslankyně A. Gajdošové a poslance S. Marka ...

Předsedající místopředseda FS J. Stank blahopřeje zvoleným poslancům...

Hlasování (14.09)

o volbě poslanců do výborů sněmoven (S. Marek do

výboru branného a bezpečnostního, A. Gajdošová do výboru sociálního a kulturního)

- návrh byl schválen...

(Usnesení SL č. 375, SN č. 396)

Schůze ukončena ve14.10 hodin.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP