29. října - 13. listopadu 1991

Zápis

o volbě kandidátů na funkce soudců Ústavního soudu ČSFR

Komise poslanců Federálního shromáždění, kterou Sněmovna lidu zvolila pro tajnou volbu kandidátů na funkce soudců Ústavního soudu ČSFR oznamuje, že poslancům Sněmovny lidu bylo ve II. kole odevzdáno 110 hlasovacích lístků.

Po skončení hlasování komise zjistila:

- hlasování se zúčastnilo 93 poslanců

- hlasování se zdrželo poslanců v SR 5

v ČR 1

- odevzdaných bylo celkem 93

92 platných hlasovacích lístků pro ČR

88 platných hlasovacích lístků pro SR

Pro JUDr. Zdeňka Kesslera

bylo odevzdáno 63 hlasů 63

JUDr. Františka Houšku

bylo odevzdáno 48 hlasů 48

doc. JUDr. Václava Pavlíčka

bylo odevzdáno 48 hlasů 48

prof. JUDr. Josefa Mečla, CSc.

bylo odevzdáno 35 hlasů 35

JUDr. Ernesta Valko

bylo odevzdáno 59 hlasů 59

JUDr. Dušana Nikodýma

bylo odevzdáno 39 hlasů

Volební komise zjistila, že kandidáty na funkce soudců Ústavního soudu ČSFR byli zvoleni

za ČR

JUDr. Zdeněk Kessler

za SR JUDr. Ernest Valko

V Praze dne 7. listopadu 1991

Předseda komise: J. Kakačka v.r.

Členové komise: A. Kladivo v.r. D. Němcová v.r. Z. Tvrdá v.r. L. Molnár v.r.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP