14. - 30. května 1991

ZPRÁVA

o 15. společné schůzi

Sněmovny lidu a Sněmovny národů

Návrh pořadu:

1. Projednání postupu ke sjednocení usnesení sněmoven Federálního shromáždění k vládnímu návrhu zákona o úpravě vlastnických vztahů k půdě (tisk 393) a k návrhu zákona o Československé tiskové kanceláři (tisk 244)

2. Vládní návrh zákona o odstupném poskytovaném při skončení pracovního poměru (tisk 515)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů (tisk 232)

4. Návrh zákona o strategickém plánování (tisk 210)

5. Vládní návrh zákona o cestování do zahraničí a o cestovních dokladech (tisk 428)

6. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 76/1955 Sb., o některých služebních poměrech vojáků (tisk 466)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje branný zákon č. 92/1949 Sb., ve znění pozdějších předpisů (tisk 467)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 73/1973 Sb., o branné výchově (tisk 468)

9. Zpráva vlády o hospodářské situaci v ČSFR a hospodářské politice federální vlády (tisk 554)

Doplňující zpráva o sociální politice federální vlády (tisk 592)

Doplňující zpráva federální vlády o řešení ekologické situace v ČSFR (tisk 614)

10. Odpovědi na interpelace poslanců

11. Interpelace a otázky poslanců

12. Vládní návrh zákona o patentových zástupcích (tisk 526)

13. Návrh usnesení k hodnocení období od 25. února 1948 do 17. listopadu 1989 (tisky 525, 535, 536)

14. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1990 Sb., o státních svátcích (tisk 300)

15. Vládní návrh zákona o odpadech (tisk 590)

16. Vládní návrh zákona o úpravě vlastnických vztahů k půdě (tisk 393)

17. Návrh zákona o Federální bezpečnostní informační službě a o používání zpravodajských prostředků (tisk 471)

18. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1987 Sb., o veterinární péči (tisk 502)

19. Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění ČSFR k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Spolkovou republikou Německo o podpoře a vzájemné ochraně investic a Protokol k ní, Dohoda mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Švýcarskou konfederací o podpoře a vzájemné ochraně investic a Protokol k ní a Dohoda mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Rakouskou republikou o podpoře a ochraně investic (tisk 562)

20. Zpráva vlády ČSFR o plnění státního rozpočtu federace a souhrnu státních rozpočtů za 1. čtvrtletí 1991

21. Návrh místopředsedy vlády ČSFR JUDr. P. Rychetského na opětovnou volbu soudců Nejvyššího soudu ČSFR (tisky 527, 527 A)

22. Volba předsedy a místopředsedy iniciativního a petičního výboru sněmoven

23. Zpráva vyšetřovací komise Federálního shromáždění pro objasnění událostí 17. listopadu 1989

24. Informace o plnění ústavních zákonů č. 496 a 497/1990 Sb., o navrácení majetku KSČ a SSM lidu České a Slovenské Federativní Republiky a o vypořádání majetku vybraných bývalých společenských organizací

25. Návrh usnesení k iniciativním návrhům na stanovení pravidel používání hlasovacího technického zařízení a na vytvoření společné komise sněmoven (tisky 489, 586)

26. Zpráva o situaci na hraničních přechodech České a Slovenské Federativní Republiky (tisk 570)

27. Návrh na zřízení komise pro sledování práce Kanceláře Federálního shromáždění

28. Zpráva komise poslanců pro přípravu Ústavy ČSFR o stavu přípravy Ústavy České a Slovenské Federativní Republiky


Praha 1991


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP