14. - 30. května 1991

OBSAH

zprávy o 15. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů

1. den - úterý 14. května 1991


Zahájení jednání Sněmovny lidu a Sněmovny národů (první místopředseda FS Z. Jičínský)

Oznámení o ustavení poslaneckých klubů

Návrh poslance SL B. Hubálka

Návrh poslance SL E. Kříže

Poznámka poslance SL M. Malého

Sdělení poslance SN L. Rajczyho

Připomínka poslance SN V. Mikana

Poznámka poslance SL P. Konečného

Technická poznámka poslance SL P. Konečného

Poznámka poslance SN L. Kvasničky

Návrh poslance SL V. Bendy

Návrh poslance SN J. Skalického

Protinávrh poslance SN P. Dostála

Návrh poslance SL P. Konečného

Poznámka poslance SN L. Rajczyho

Připomínka poslance SN P. Kulana

Návrh poslance SL V. Bendy vzat zpět

Poznámka k návrhu poslance SL V. Bendy vzata zpět

Poznámka k návrhu poslance SL V. Bendy předsedou Sněmovny národů M. Šútovcem

Poznámka poslance SN K. Stomeho

Poznámka poslance SN J. Vilda

Připomínka poslance SL P. Konečného

Poznámka k návrhu poslance SL V. Bendy

Připomínka poslankyně SL E. Záležákové

Technická poznámka poslance SL B. Hubálka

Hlasování o návrhu poslance SL B. Hubálka

Hlasování o návrhu poslance SL E. Kříže

Návrh poslance SL E. Kříže byl přijat

Hlasování o návrhu poslance SL V. Bendy

Návrh poslance SL V. Bendy nebyl přijat

Hlasování o návrhu poslance SL P. Konečného

Návrh poslance SL P. Konečného byl přijat

Hlasování o návrhu poslance SN J. Skalického

Návrh poslance SN J. Skalického byl přijat

Hlasování o programu společné schůze SL a SN

Program jednání společné schůze SL a SN schválen

Usnesení Sněmovny lidu č. 202 k návrhu pořadu schůze

Usnesení Sněmovny národů č. 202 k návrhu č. 15

Hlasování ke schválení ověřovatelů společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů

Ověřovatelé Sněmovny lidu poslanci V. Benda a M. Pohanka schváleni

Ověřovatelé Sněmovny národů poslanci F. Houška a M. Sýkora schváleni

1. Projednání postupu ke sjednocení usnesení sněmoven Federálního shromáždění k vládnímu návrhu zákona o úpravě vlastnických vztahů k půdě (tisk 393) a k návrhu zákona o Československé tiskové kanceláři (tisk 234)

Návrh poslance SN P. Uhla

Poznámka poslance SN M. Tahy

Poznámka poslance SL M. Tyla

Připomínka poslance SL M. Tyla

Návrh poslance SL V. Filipa

Poznámka poslance SL O. Világi

Technická poznámka poslance SN J. Luxe

Poznámka poslance SL V. Humpála

Hlasování o návrhu poslance SL V. Filipa

Návrh poslance SL V. Filipa byl přijat

Hlasování o návrhu poslance SN P. Uhla

Návrh poslance SN P. Uhla byl přijat

Usnesení Sněmovny národů č. 203 k návrhu na projednání postupu projednávaného vládního návrhu zákona o půdě a Československé tiskové kanceláři

Usnesení Sněmovny lidu č. 203 k návrhu na projednání postupu projednávaného vládního návrhu zákona o půdě a Československé tiskové kanceláři

2. Vládní návrh zákona o odstupném poskytovaném při skončení pracovního poměru, tisk 515 a návrh usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů, tisk 605

Návrh odůvodňuje ministr práce a sociálních věcí ČSFR

P. Miller

Společný zpravodaj výborů SN poslanec K. Smržík

Společná zpravodajka výborů SL poslankyně S. Tarhoviská

Pozměňovací návrh poslance SL V. Bendy

Vystoupení poslance SN L. Rajczyho

Odpovědi ministra práce a sociálních věcí ČSFR P. Millera

Vystoupení poslance SN L. Rajczyho

Společný zpravodaj výborů SN poslanec K. Smržík

Společná zpravodajka výborů SL poslankyně S. Tarhoviská

Společný zpravodaj výborů SN poslanec K. Smržík

Poznámka poslance SL V. Bendy

Společná zpravodajka výborů SL poslankyně S. Tarhoviská

Hlasování o návrhu poslance SL V. Bendy

Návrh poslance SL V. Bendy nebyl přijat

Hlasování o návrhu zákona o odstupném poskytovaném při skončení pracovního poměru, tisk 515 ve znění zpravodajské zprávy

Zákon o odstupném poskytovaném při skončení pracovního poměru byl schválen

Jednání přerušeno

Jednání zahájeno

Souhlas s přítomností prvního náměstka ministra o pro strategické plánování Ing. M. Jurčeka na 15. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů udělen

Vystoupení poslance SN M. Zemana

Vystoupení místopředsedy SN poslance J. Sokola

Společný zpravodaj SN poslanec P. Kulan

Společný zpravodaj výborů SL poslanec J. Veverka

Pozměňovací návrh poslance SL V. Bendy

Hlasování o pozměňovacím návrhu poslance SL V. Bendy

Pozměňovací návrh poslance SL V. Bendy byl přijat

Společný zpravodaj SN poslanec P. Kulan

Hlasování o pozměňovacím návrhu poslance SN P. Bratinky

Pozměňovací návrh poslance SN P. Bratinky byl přijat

Připomínka poslance SL V. Bendy

Poznámky poslance SL J. Schneidera

Hlasování o 2. pozměňovacím návrhu poslance SL V. Bendy

Druhý pozměňovací návrh poslance SL V. Bendy nebyl přijat

Hlasování o zákonu o strategickém plánování (tisk 210)

Návrh zákona o strategickém plánování (tisk 210) nebyl schválen

Poznámka místopředsedy SN J. Sokola

Schůze přerušena

2. den jednání - středa 15. 5. 1991

(Řízení schůze místopředseda FS a předseda SN M. Šútovec.)

5. Vládní návrh zákona o cestování do zahraničí a cestovních dokladech (tisk 428)

Poznámka poslance SN L. Rajczyho

Vládní návrh odůvodňuje ministr vnitra ČSFR J. Langoš

Společný zpravodaj výborů SL poslanec P. Hrušovský

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Mišura

Vystoupení poslance SN M. Prokopa a pozměňovací návrh

Vystoupení poslance SN J. Mlynárika a dotaz ministru vnitra ČSFR J. Langošovi

Vystoupení poslance SN L. Rajczyho a dotaz ministru vnitra ČSFR J. Langošovi

Vystoupení poslance SN V. Morice a pozměňovací návrh

Vystoupení poslance SN J. Molnára

Vystoupení poslance SN J. Patočky a pozměňovací návrh

Závěrečně slovo ministra vnitra ČSFR J. Langoše a odpověď na dotaz poslance SN L. Rajczyho

Odpověď ministra vnitra ČSFR J. Langoše na dotaz poslance SN J. Mlynárika

Pozměňovací návrh poslance SN J. Mlynárika

Poznámka ministra vnitra ČSFR J. Langoše

Poznámka poslance SN L. Rajczyho

Poznámka ministra vnitra ČSFR J. Langoše

Společný zpravodaj výborů SL poslanec P. Hrušovský

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Mišura

Poznámka poslance SN M. Prokopa

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Mišura

Hlasování o pozměňovacím návrhu poslance SN M. Prokopa

Pozměňovací návrhy poslance SN M. Prokopa nebyly schváleny

Hlasování o pozměňovacím návrhu poslance SN J. Patočky

Pozměňovací návrh poslance SN J. Patočky nebyl schválen

Zákon o cestovních dokladech a o cestování do zahraničí schválen

6. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků (tisk 466) a návrh usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů (tisk 609)

Návrh odůvodňuje ministr obrany ČSFR L. Dobrovský

Společný zpravodaj výborů SN poslanec A. Haško

Společný zpravodaj výborů SL poslanec V. Deyl

Vystoupení poslance SL O. Világiho a pozměňovací návrh

Poznámka poslance SN J. Vosčeka

Vystoupení ministra obrany ČSFR L. Dobrovského

Společný zpravodaj výborů SN poslanec A. Haško

Poznámka poslance SL O. Világiho

Společný zpravodaj výborů SN poslanec A. Haško

Společný zpravodaj výborů SN poslanec A. Haško

Hlasování o pozměňovacím návrhu č. 1

Pozměňovací návrh č. 1 nebyl schválen

Hlasování o návrhu usnesení (tisk 609)

Tisk 609 schválen

Společný zpravodaj výborů SN poslanec A. Haško

Hlasování o pozměňovacím návrhu poslance SN A. Haška

Pozměňovací návrh poslance SN A. Haška schválen

Společný zpravodaj výborů SN poslanec A. Haško

Poznámka ministra obrany ČSFR J. Dobrovského

Hlasování o pozměňovacím návrhu poslance SL O. Világiho

Pozměňovací návrh poslance SL O. Világiho nebyl schválen

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků ve znění pozdějších předpisů schválen

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje branný zákon (tisk 467) a návrh usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů (tisk 610)

Návrh odůvodňuje ministr obrany ČSFR L. Dobrovský

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Klokner

Společný zpravodaj výborů SL poslanec Z. Jedinák

Vystoupení poslance SL P. Jégla

Závěrečné slovo ministra obrany ČSFR L. Dobrovského

Společný zpravodaj výborů SL poslanec Z. Jedinák

Hlasování o pozměňovacím návrhu poslance SL Z. Jedináka

Pozměňovací návrh poslance SL Z. Jedináka byl schválen

Hlasování o návrhu usnesení (tisk 610)

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1949 Sb., branný zákon ve znění pozdějších předpisů schválen

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 73/1973 Sb., o branné výchově (tisk 468) a návrh usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů (tisk 611)

Poznámka poslance SN L. Rajczyho

Návrh odůvodňuje ministr obrany ČSFR J. Dobrovský

Společný zpravodaj výborů Sněmovny lidu P. Jégl

Společný zpravodaj výborů Sněmovny národů K. Stome

Vystoupení poslance SN Z. Brůžka

Vystoupení poslance SL J. Musílka

Vystoupení ministra obrany ČSFR L. Dobrovského

Hlasování o usnesení SL a SN (tisk 611)

Zákon č. 73/1973 Sb., o branné výchově ve znění opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 17/1976 Sb., zrušen

Poznámka poslance SN M. Tahy

Jednání přerušeno

Jednání opět zahájeno

 1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1990 Sb., o státních svátcích, o dnech pracovního klidu a památných a významných dnech (tisk 300) a návrh usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů (tisk 620)

Návrh odůvodňuje poslanec SN M. Zeman

Společná zpravodajka výborů SL poslankyně Z. Tvrdá

Společný zpravodaj výborů SN poslanec M. Horský

Vystoupení poslance SL L. Žáčka a pozměňovací návrh

Vystoupení poslance SN B. Doležala

Vystoupení poslance SN L. Rajczyho a pozměňovací návrh

Vystoupení poslance SN P. Raševa

Vystoupení poslance SN J. Mlynárika

Vystoupení poslance SL M. Pohanky

Vystoupení poslance SN L. Kostyi

Vystoupení poslance SN J. Syče

Poznámka poslance SN J. Mlynárika

Poznámka poslankyně SL E. Záležákové

Poznámka poslance SL E. Kříže

Vystoupení poslance SL E. Mandlera

Vystoupení poslance SL J. Tomsy

Pozměňovací návrh poslance SN L. Romana

Vystoupení poslance SL P. Konečného

Poznámka poslance SL F. Michálka

Poznámka poslance SL P. Mornára

Závěrečné slovo poslance SN M. Zemana

Poznámka poslance SN K. Stomeho

Poznámka poslance SN J. Rajczyho

Společný zpravodaj výborů SN poslanec M. Horský

Společná zpravodajka výborů SL poslankyně Z. Tvrdá

Poznámka poslance SN M. Zemana

Poznámka poslance SL R. Battěka

Poznámka poslance SN L. Romana

Poznámka poslance SN L. Kostyi

Poznámka poslance SN L. Romana

Poznámka poslance SN L. Rajczyho

Společný zpravodaj výborů SN poslanec M. Horský

Poznámka poslance SN L. Rajczyho

Poznámka poslance SN L. Romana

Hlasování o pozměňovacím návrhu poslance SN L. Romana

Pozměňovací návrh poslance SN L. Romana nebyl schválen

Poznámka poslance SL O. Humla

Společný zpravodaj výborů SN poslanec M. Horský

Zákon, kterým se mění zákon č. 167/1990 Sb., o státních svátcích, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech schválen

Poznámka poslance SN M. Zemana

Poznámka poslance SN L. Rajczyho

10. Interpelace a otázky poslanců

Vystoupení poslance SL O. Humla

Vystoupení poslance SL B. Hubálka

Vystoupení ministra obrany ČSFR L. Dobrovského

Poznámka poslance SL B. Hubálka

Vystoupení poslance SL F. Magyara

Interpelace poslance SN J. Horníka ministru obrany ČSFR ve věci vojenského pásma Javorina

Částečná odpověď ministra obrany ČSFR L. Dobrovského

Interpelace poslance SN V. Valtra ve věci šikanování v armádě

Odpověď ministra obrany ČSFR L. Dobrovského na interpelaci poslance SN V. Valtra

Poznámka poslance SN L. Rajczyho

Poznámka poslance SN V. Mikana

Schůze přerušena

3. den jednání - čtvrtek 16. května 1991

(Jednání zahájil a řídil místopředseda FS a předseda SL R. Battěk.)

Sdělení předsedajícího předsedy SL R. Battěka

Vystoupení poslance SN L. Rajczyho

Hlasování k tisku 634

Usnesení SL a SN k projednání zprávy o hospodářské situaci v ČSFR a doplňujících zpráv a navrženého usnesení - tisk 634

9. Zpráva o hospodářské situaci v ČSFR a o sociální politice a o řešení ekologické situace v ČSFR

Zprávu zdůvodňuje místopředseda vlády ČSFR V. Valeš

Zpráva o sociální politice federální vlády

Zprávu odůvodňuje ministr práce a sociálních věcí ČSFR P. Miller

Zpráva o řešení ekologické situace v ČSFR

Zprávu odůvodňuje ministr - předseda Federálního výboru pro životní prostředí J. Vavroušek

Společný zpravodaj výborů SL poslanec L. Kudláček

Poznámka poslance SN L. Rajczyho

Společný zpravodaj výborů SN poslanec R. Ambros

Společný zpravodaj výborů sociálních a kulturních SL a SN poslanec M. Prokop

Společný zpravodaj výborů pro životní prostředí SL a SN poslanec I. Rynda

Vystoupení poslance SN M. Zemana a pozměňující návrh

Poznámka poslance SN L. Rajczyho

Jednání přerušeno

Jednání opět zahájeno

Vystoupení poslance SN M. Tahyho

Vystoupení poslance SN A. Ondrejkoviče

Vystoupení poslance SL V. Tomise a pozměňovací návrhy

Vystoupení poslance SL J. Kincla a doporučení vládě ČSFR a pozměňovací návrhy

Vystoupení poslance SN M. Kontry

Vystoupení poslance SL R. Zukala a návrh vládě ČSFR

Poznámka ministra hospodářství ČSFR V. Dlouhého

Vystoupení poslance SN M. Zemana

Poznámka poslankyně SL E. Záležákové

(Řízení schůze převzal místopředseda Federálního shromáždění K. Viktorín.)

Vystoupení poslance SN L. Rajczyho a otázky místopředsedovi vlády ČSFR V. Valešovi

Vystoupení poslance SN P. Dostála a otázky vládě ČSFR a pozměňovací návrhy

Vystoupení poslance SL V. Komárka

Vystoupení poslance SL M. Borguli a pozměňovací návrhy

Poznámka poslance SL B. Hubálka

Poznámka poslance SN P. Kulana

Vystoupení poslance SL J. Konečného

Vystoupení poslance SL O. Humla a otázky ministru práce a sociálních věcí ČSFR P. Millerovi

Vystoupení poslance SL B. Hubálka

Vystoupení poslance SL P. Kvačkaje

Vystoupení poslance SN H. Kočtúcha

Vystoupení poslance SN P. Gandaloviče

Dotaz poslance SN M. Roubala

Vystoupení poslance SN H. Kočtúcha

Vystoupení poslance SN J. Košnára a pozměňovací návrhy

Vystoupení poslance SN J. Mlynárika

Vystoupení poslance SL L. Žáčka

Vystoupení poslance SN V. Sochora a pozměňovací návrh

Vystoupení poslankyně SN M. Kaplanové a otázka ministru práce a sociálních věcí ČSFR P. Millerovi

Vystoupení poslance SN M. Ransdorfa

Schůze přerušena

4. den jednání - pátek 17. 5. 1991

(Jednání zahájil a řídil místopředseda Federálního shromáždění K. Viktorín.)

Poznámka poslance SN P. Dostála

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů (tisk 232) a návrh usnesení SL a SN (tisk 613)

Návrh odůvodňuje ministr hospodářství ČSFR V. Dlouhý486

Společný zpravodaj výborů SN poslanec V. Humpál491

Společný zpravodaj výborů SL poslanec M. Tyl

Vystoupení poslance SN J. Vosčeka a pozměňovací návrh

Vystoupení poslance SL Z. Jedináka

Vystoupení poslance SN L. Rajczyho

Společný zpravodaj výborů SL poslanec M. Tyl a pozměňovací návrhy

Vystoupení poslance SL L. Voleníka

Poznámka poslance SN J. Vosčeka a pozměňovací návrh

Vystoupení ministra hospodářství ČSFR V. Dlouhého

Společný zpravodaj výborů SN poslanec V. Humpál

Společný zpravodaj výborů SL poslanec M. Tyl

Společný zpravodaj výborů SN poslanec V. Humpál

Poznámka poslance SN J. Vosčeka a pozměňovací návrh

Společný zpravodaj výborů SN poslanec V. Humpál

Hlasování o pozměňovacím návrhu poslance SN J. Vosčeka

Pozměňovací návrh poslance SN J. Vosčeka byl schválen

Společný zpravodaj výborů SL poslanec M. Tyl

Hlasování o II. pozměňovacím návrhu

II. pozměňovací návrh byl schválen

Společný zpravodaj výborů SL poslanec M. Tyl

Hlasování o III. pozměňovacím návrhu

 1. pozměňovací návrh byl schválen

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů schválen

 1. Vládní návrh zákona o patentových zástupcích (tisk 526) a návrh usnesení SL a SN (tisk 607)

Poznámka poslance SL R. Sachera

Poznámka předsedy SL R. Battěka

Poznámka poslance SL O. Világiho

Poznámka poslance SL B. Hubálka

Poznámka poslance SN K. Stomeho

Návrh na rozšíření programu schůze nebyl schválen

Schválena účast Ing. L. Jakla - předsedy Federálního úřadu pro vynálezy na jednání

Návrh odůvodňuje ministr hospodářství ČSFR V. Dlouhý

Společný zpravodaj výborů SL poslanec F. Magyar

Společná zpravodajka výborů SN poslankyně K. Samková

Poznámka poslance SL M. Pohanky

Poznámka poslance SL K. Honnera a pozměňovací návrh

Poznámka poslance SN L. Rajczyho

Vystoupení poslance SL l. Ryndy

Vystoupení poslance SN K. Stomeho

Vystoupení poslance SL I. Ryndy

Vystoupení poslance SN K. Stomeho

Vystoupení předsedy Federálního úřadu pro vynálezy L. Jakla

Společný zpravodaj výborů SL poslanec F. Magyar

Poznámka poslance SN L. Rajczyho

Společný zpravodaj výborů SL poslanec F. Magyar

Hlasování o pozměňovacím návrhu poslance SL F. Magyara

Společná zpravodajka výborů SN poslankyně K. Samková

Hlasování o 1. pozměňovacím návrhu

1. pozměňovací návrh nebyl přijat

Společná zpravodajka výborů SN poslankyně K. Samková

Společný zpravodaj výborů SL poslanec F. Magyar

Poznámka poslance SL K. Honnera

Společný zpravodaj výborů SL poslanec F. Magyar

Společná zpravodajka výborů SN poslankyně K. Samková

Hlasování o pozměňovacím návrhu č. 2

2. pozměňovací návrh nebyl schválen

Společná zpravodajka výborů SN poslankyně K. Samková

Hlasování o 3. pozměňovacím návrhu

3. pozměňovací návrh nebyl schválen

Společná zpravodajka výborů SN poslankyně K. Samková

Poznámka poslance SN K. Stomeho

Společná zpravodajka výborů SN poslankyně K. Samková

Poznámka poslance SN K. Stomeho

Hlasování o 4. pozměňovacím návrhu

4. pozměňovací návrh nebyl schválen

Zákon o patentových zástupcích schválen

 1. Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění ČSFR na vyslovení souhlasu Dohoda mezi ČSFR a Italskou republikou o podpoře a ochraně investic, podepsaná v Benátkách dne 1. srpna 1990, Dohoda o vzájemné podpoře a ochraně investic mezi ČSFR a Francouzskou republikou, podepsaná v Praze dne 13. září 1990 - Dohoda mezi ČSFR a SRN

Dohoda mezi ČSFR a SRN o podpoře a vzájemně ochraně investic a Protokol k ní, podepsaná v Praze dne 2. října 1990, Dohoda mezi ČSFR a Švýcarskou konfederací o podpoře a vzájemné ochraně investic a Protokol k ní, podepsaná v Bernu 5. října 1990 a Dohoda mezi ČSFR a Rakouskou republikou o podpoře a ochraně investic, podepsaná ve Vídni dne 15. 10. 1990 (tisk 562)

Návrh odůvodňuje ministr financí ČSFR V. Klaus

Společný zpravodaj výborů SL poslanec J. Kos

Společný zpravodaj výborů SN poslanec M. Roubal

Poznámka poslance SN M. Zemana

Dohoda mezi ČSFR a SRN o podpoře a vzájemné ochraně investic a Protokol k ní, podepsaná v Praze dne 2. října 1990, Dohoda mezi ČSFR a Švýcarskou konfederací o podpoře a vzájemné ochraně investic a Protokol k ní, podepsaná v Bernu 5. října 1990 a Dohoda mezi ČSFR a Rakouskou republikou o podpoře a ochraně investic, podepsaná ve Vídni dne 15. 10. 1990

(tisk 562) schváleno

Vystoupení poslance SL Z. Jedináka

Poznámka poslance SN I. Fišery

Poznámka poslance SL V. Bendy

Poznámka poslance SL Z. Jedináka

Poznámka poslance SN P. Kulana

Poznámka poslance SL M. Malého

Poznámka poslance SN L. Rajczyho

Jednáni přerušeno

Jednání opět zahájeno

(Řízení schůze převzal místopředseda Federálního shromáždění J. Stank.)

9. Pokračování projednávání Zprávy vlády ČSFR o hospodářské situaci ČSFR (tisk 564), zprávy o sociální politice (tisk 592), Zprávy o ekologické situaci v ČSFR (tisk 614)

Vystoupení poslance SN J. Zlochy

Vystoupení poslance SL M. Pohanky

Vystoupení poslance SL J. Schneidera

Vystoupení poslance SN J. Luxe a pozměňovací návrhy

Vystoupení poslance SL J. Jurečky

Vystoupení místopředsedy SN J. Sokola

Vystoupení poslance SN P. Bratinky

Poznámka poslance SL R. Zukala

Vystoupení poslance SL E. Mandlera

Vystoupení poslance SN M. Roubala

Poznámka poslance SN M. Zemana

Závěrečné slovo místopředsedy vlády ČSFR V. Valeše

Závěrečné slovo ministra práce a sociálních věcí ČSFR P. Millera a odpovědi na dotazy poslanců

Společný zpravodaj výborů SL poslanec L. Kudláček

Poznámka společného zpravodaje výborů SN poslance R. Ambrose

Zpravodaj výborů pro sociální politiku poslanec M. Prokop

Poznámka místopředsedy SN J. Sokola

Schůze přerušena

5. den jednání - úterý 21. května 1991

(Jednání zahájil a řídil místopředseda FS J. Stank.)

Poznámka poslance SN L. Rajczyho

 1. Vládní návrh zákona o úpravě vlastnických vztahů k půdě (tisk 393)

Vystoupení poslance SN M. Tahyho

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Lux

Společný zpravodaj výborů SL poslanec O. Világi a návrh usnesení SL, SL zkrácení

Usnesení ke schválení zkrácení doby schváleno

Vystoupení poslance SN V. Váni a pozměňovací návrhy

Vystoupení poslance SN I. Fišery a pozměňovací návrhy

Poznámka poslance SN M. Kontry

Vystoupení poslance SN M. Grebeníčka a pozměňovací návrhy

Vystoupení poslance SN V. Humpála

Vystoupení poslankyně SL E. Sahligerové

Vystoupení poslance SL K. Novosáda a pozměňovací návrhy

Vystoupení poslance SN A. Anderka

Poznámka poslance SN I. Batty

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Lux

Poznámka poslance SL Z. Vysloužila

Vystoupení poslance SN J. Šedoviče a pozměňovací návrhy

Poznámka poslance SL J. Schneidera

Vystoupení ministra hospodářství ČSFR V. Dlouhého

Vystoupení poslance SL V. Bendy a pozměňovací návrh

Vystoupení poslance SN J. Vosčeka a pozměňovací návrh

Vystoupení poslance SL Z. Kesslera a pozměňovací návrh

Vystoupení poslankyně SN K. Samkové a pozměňovací návrh

Vystoupení poslance SL M. Benčíka a pozměňovací návrh

Poznámka poslance SL K. Novosáda

Vystoupení poslance SN P. Buriana

Společný zpravodaj výborů SL poslanec O. Világi

Vystoupení poslance SN L. Rajczyho a dotaz

Vystoupení poslance SL E. Kříže

Poznámka poslance SN J. Mlynárika

Vystoupení poslance SL V. Soboni a pozměňovací návrh

Vystoupení poslance SL B. Hubálka a pozměňovací návrh

Vystoupení poslance SL J. Laciny a pozměňovací návrh

Vystoupení poslance SL M. Šidíka a pozměňovací návrh

Vystoupení ministra hospodářství ČSFR V. Dlouhého

Poznámka poslance SL M. Benčíka

Poznámka ministra hospodářství ČSFR V. Dlouhého

Vystoupení místopředsedy SL E. Valka a pozměňovací návrhy

Poznámka poslance SN J. Vilda a dotaz místopředsedovi SL E. Valkovi

Odpověď místopředsedy SL E. Valka na dotaz poslance SN J. Vilda

Vystoupení poslance SN J. Hladíka a pozměňovací návrh

Vystoupení poslance SN A. Ondrejkoviče a pozměňovací návrh

Vystoupení poslance SN L. Romana a pozměňovací návrh

Vystoupení poslance SN B. Tichého a pozměňovací návrh

Vystoupení poslance SN J. Hladíka a pozměňovací návrh

Vystoupení poslance SL J. Tomsy a pozměňovací návrh

Vystoupení poslance SL J. Černého a pozměňovací návrh

Poznámka poslance SN M. Tahyho

Poznámka poslance SN J. Luxe

Jednání přerušeno.

Jednání opět zahájeno.

Organizační upozornění

Jednání přerušeno.

Jednání opět zahájeno.

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Lux

Poznámka poslance SN L. Rajczyho

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Lux

Hlasování o pozměňovacím návrhu poslankyně SN K. Samkové

Pozměňovací návrh poslankyně K. Samkové nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Lux

Hlasování o pozměňovacím návrhu poslance SL J. Tomsy

Pozměňovací návrh poslance SL J. Tomsy byl schválen

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Lux

Hlasování o pozměňovacím návrhu poslance SL Z. Kesslera

Pozměňovací návrh poslance SL Z. Kesslera nebyl schválen

Poznámka poslance SN M. Roubala

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Lux

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Lux

Hlasování o pozměňovacím návrhu poslankyně K. Samkové

Pozměňovací návrh poslankyně SN K. Samkové nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Lux

Hlasování o pozměňovacím návrhu poslance SN L. Romana

Pozměňovací návrh poslance SN L. Romana nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SL poslanec O. Világi

Hlasování o pozměňovacím návrhu poslance SN J. Šedoviče

Pozměňovací návrh poslance SN J. Šedoviče nebyl schválen

Hlasování o pozměňovacím návrhu poslankyně SN K. Samkové

Pozměňovací návrh poslankyně SN K. Samkové nebyl schválen

Poznámka poslance SL M. Pohanky

Společný zpravodaj výborů SL poslanec O. Világi

Hlasování o pozměňovacím návrhu poslance SN J. Vosčeka

Pozměňovací návrh poslance SN J. Vosčeka byl schválen

Společný zpravodaj výborů SL poslanec O. Világi

Hlasování o pozměňovacím návrhu poslance SN J. Vosčeka

Pozměňovací návrh poslance SN J. Vosčeka byl schválen

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Lux

Hlasování o pozměňovacím návrhu poslance SN M. Grebeníčka

Pozměňovací návrh poslance SN M. Grebeníčka nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Lux

Hlasování o pozměňovacím návrhu poslance SN J. Vosčeka

Pozměňovací návrh poslance SN J. Vosčeka byl schválen

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Lux

Hlasování o pozměňovacím návrhu poslance SL V. Bendy

Pozměňovací návrh poslance SL V. Bendy nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Lux

Poznámka poslance SL K. Novosáda

Hlasování o pozměňovacím návrhu poslance SL E. Valka

Pozměňovací návrh poslance SL E. Valka byl schválen

Společný zpravodaj výborů SL poslanec O. Világi

Hlasování o pozměňovacím návrhu poslance SN M. Grebeníčka

Pozměňovací návrh poslance SN M. Grebeníčka nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SL poslanec O. Világi

Hlasování o pozměňovacím návrhu poslance SN J. Vosčeka

Pozměňovací návrh poslance SN J. Vosčeka byl schválen

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Lux

Hlasování o pozměňovacím návrhu poslance SN J. Hladíka

Pozměňovací návrh poslance SN J. Hladíka byl schválen

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Lux

Poznámka poslance SN J. Hladíka

Společný zpravodaj výboru SN poslanec J. Lux

Hlasování o pozměňovacím návrhu poslance SN J. Hladíka

Pozměňovací návrh poslance SN J. Hladíka nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Lux

Hlasování o pozměňovacím návrhu poslance SN J. Hladíka

Pozměňovací návrh poslance SN J. Hladíka nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Lux

Hlasování o pozměňovacím návrhu poslance SN J. Vosčeka

Pozměňovací návrh poslance SN J. Vosčeka byl schválen

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Lux

Hlasování o pozměňovacím návrhu poslance SL J. Laciny

Pozměňovací návrh poslance SL J. Laciny byl přijat

Společný zpravodaj výborů SL poslanec o. Világi

Hlasování o pozměňovacím návrhu poslance SL K. Novosáda

Pozměňovací návrh poslance SL K. Novosáda byl schválen

Společný zpravodaj výborů SL poslanec O. Világi

Hlasování o pozměňovacím návrhu poslance SL O. Soboni

Pozměňovací návrh poslance SL V. Soboni nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SL poslanec O. Világi

Hlasování o pozměňovacím návrhu poslance SN A. Ondrejkoviče

Pozměňovací návrh poslance SN A. Ondrejkoviče byl schválen

Společný zpravodaj výborů SL poslanec O. Világi

Hlasování o pozměňovacím návrhu poslance SN J. Vosčeka

Pozměňovací návrh poslance SN J. Vosčeka byl schválen

Společný zpravodaj výborů SL poslanec O. Világi

Hlasování o pozměňovacím návrhu poslance SN J. Vosčeka

Pozměňovací návrh poslance SN J. Vosčeka byl schválen

Společný zpravodaj výborů SL poslanec O. Világi

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Lux

Poznámka poslance SN V. Váni

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Lux

Hlasování o pozměňovacím návrhu poslance SN V. Váni

Pozměňovací návrh poslance SN V. Váni nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Lux

Hlasování o pozměňovacím návrhu poslance SN M. Grebeníčka

Pozměňovací návrh poslance SN M. Grebeníčka nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Lux

Hlasování o pozměňovacím návrhu poslance SN B. Tichého

Pozměňovací návrh poslance SN B. Tichého nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Lux

Vystoupení ministra hospodářství ČSFR V. Dlouhého

Hlasování o pozměňovacím návrhu poslance SN I. Fišery

Pozměňovací návrh poslance SN I. Fišery nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SL poslanec O. Világi

Hlasování o pozměňovacím návrhu poslance SN J. Vosčeka

Pozměňovací návrh poslance SN J. Vosčeka byl schválen

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Lux

Hlasování o pozměňovacím návrhu

Pozměňovací návrh byl schválen

Poznámka poslance SL J. Černého

Poznámka poslance SN L. Romana

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Lux

Společný zpravodaj výborů SL poslanec O. Világi

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Lux

Zákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku schválen

Jednání přerušeno

Jednání opět zahájeno

9. Zpráva vlády o hospodářské situaci v ČSFR a o hospodářské politice federální vlády (tisk 554) a zpráva o sociální politice federální vlády (tisk 572) a zpráva o řešení ekologické situace ČSFR (tisk 614)

Zpravodaj výborů sociálních a kulturních SL a SN

poslanec M. Prokop

Hlasování o pozměňovacím návrhu poslance SN J. Luxe

Pozměňovací návrh poslance SN J. Luxe nebyl schválen

Zpravodaj výborů sociálních a kulturních SL a SN poslanec M. Prokop

Hlasování o pozměňovacím návrhu poslance SN J. Luxe

Společný zpravodaj výborů SL poslanec L. Kudláček

Poznámka poslance SN A. Ondrejkoviče

Hlasování o pozměňovacím návrhu na vypuštění bodu h)

Bod h) vypuštěn

Společný zpravodaj výborů SL poslanec L. Kudláček

Poznámka poslance SL M. Borguli

Společný zpravodaj výborů SL poslanec L. Kudláček

Hlasování o pozměňovacím návrhu

Pozměňovací návrh nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SL poslanec L. Kudláček

Společný zpravodaj výborů SN poslanec R. Ambros

Hlasování o pozměňovacím návrhu poslance SN M. Zemana

Pozměňovací návrh poslance SN M. Zemana nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SL poslanec L. Kudláček

Hlasování o pozměňovacím návrhu poslance SN M. Zemana

Pozměňovací návrh poslance SN M. Zemana nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SN poslanec R. Ambros

Hlasování o pozměňovacím návrhu poslance SN V. Tomise

Pozměňovací návrh poslance SN V. Tomise nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SN poslanec R. Ambros

Hlasování o pozměňovacím návrhu poslance SN V. Tomise

Společný zpravodaj výborů SN poslanec R. Ambros

Hlasování o pozměňovacím návrhu poslance SN V. Tomise

Pozměňovací návrh poslance SN V. Tomise nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SL poslanec L. Kudláček

Společný zpravodaj výborů SL poslanec L. Kudláček

Hlasování o pozměňovacím návrhu poslance SL J. Kincla

Pozměňovací návrh poslance SL J. Kincla nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SL poslanec L. Kudláček

Poznámka poslance SL J. Kincla

Společný zpravodaj výborů SL poslanec L. Kudláček

Hlasování o pozměňovacím návrhu poslance SL J. Kincla

Pozměňovací návrh poslance SL J. Kincla nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SL poslanec L. Kudláček

Hlasování o pozměňovacím návrhu poslance SL J. Kincla

Pozměňovací návrh poslance SL J. Kincla nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SL poslanec L. Kudláček

Hlasování o dalším pozměňovacím návrhu

Další pozměňovací návrh nebyl přijat

Společný zpravodaj výborů SL poslanec L. Kudláček

Hlasování o pozměňovacím návrhu poslance SL J. Kincla

Pozměňovací návrh poslance SL J. Kincla nebyl schválen

Poznámka poslance SL V. Soboni

Společný zpravodaj výborů SN poslanec R. Ambros

Hlasování o pozměňovacím návrhu poslance SN J. Luxe

Pozměňovací návrh poslance SN J. Luxe nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SL poslanec L. Kudláček

Hlasování o pozměňovacím návrhu poslance SL J. Borguli

Pozměňovací návrh poslance SL J. Borguli nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SL poslanec L. Kudláček

Hlasování o pozměňovacím návrhu poslance SL L. Kudláčka

Pozměňovací návrh poslance SL L. Kudláčka nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SL poslanec L. Kudláček

Hlasování o pozměňovacím návrhu poslance SN J. Košnára

Pozměňovací návrh poslance SN J. Košnára nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SL poslanec L. Kudláček

Poznámka poslance SN J. Košnára

Společný zpravodaj výborů SL poslanec L. Kudláček

Poznámka poslance SN J. Košnára

Společný zpravodaj výborů SL poslanec L. Kudláček

Hlasování o pozměňovacím návrhu poslance SN J. Košnára

Pozměňovací návrh poslance SN J. Košnára nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SL poslanec L. Kudláček

Hlasování o pozměňovacím návrhu poslance SN J. Košnára

Pozměňovací návrh poslance SN J. Košnára nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SL poslanec L. Kudláček

Zpravodaj výborů pro životní prostředí poslanec I. Rynda

Hlasování o pozměňovacím návrhu poslance SN V. Sochora

Pozměňovací návrh poslance SN V. Sochora nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SL poslanec L. Kudláček

Usnesení ke zprávě o hospodářské situaci ČSFR a hospodářské politice federální vlády, doplňující zprávě o sociální politice federální vlády a doplňující zprávě federální vlády o řešení ekologické situace schváleno

Schůze přerušena

6. den jednání - středa 22. 5. 1991

(Jednání zahájil a řídil první místopředseda Federálního shromáždění Z. Jičínský.)

Technická poznámka poslance SL B. Hubálka

 1. Zpráva vlády České a Slovenské Federativní Republiky o plnění státního rozpočtu federace a souhrn státních rozpočtů za I. čtvrtletí 1991 (tisk 630 a následné tisky)

Zprávu odůvodňuje ministr financí ČSFR V. Klaus

Společný zpravodaj výborů SL poslanec K. Ježek

Společný zpravodaj výborů SN poslanec B. Tichý

Připomínky poslance SL V. Komárka

Vystoupení poslance SL R. Richterka

Vystoupení poslance SN J. Šedoviče

Vystoupení poslance SN L. Rajczyho

Vystoupení poslance SL J. Piskoře

Vystoupení poslance SN M. Zemana a připomínky

Technická poznámka poslance SN H. Kočtúcha

Technická poznámka poslance SN M. Zemana

Vystoupení poslance SN M. Ransdrofa

Technická poznámka poslance SL J. Schneidera

Vystoupení poslance SL B. Hubálka

Vystoupení poslance SN M. Tahyho a jeho pozměňovací návrh

Vystoupení poslance SN L. Kostyi

Vystoupení poslance SL J. Jurečky

Vystoupení poslance SL E. Mandlera

Vystoupení poslance SN J. Moroviče

Vystoupení poslance SL M. Borguži

Vystoupení poslance SL K. Honnera

Vystoupení poslance SN J. Patočky

Poznámka poslance SL M. Pohanky

Technická poznámka poslance SL M. Borguži

Připomínka poslance SL Š. Gürtlera

Poznámka poslance SL M. Pohanky

Připomínka poslance SL V. Komárka

Otázka poslance SN K. Semana na ministra financí V. Klause

Poznámka poslance SN J. Patočky

Odpovědi na otázky poslanců ministra financí ČSFR V. Klause

Společný zpravodaj výborů SL poslanec K. Ježek

Poznámka poslance SN L. Rajczyho

Společný zpravodaj výborů SN poslanec B. Tichý

Pozměňovací návrh poslance SN M. Tahyho

Připomínka poslance SN M. Tahyho

Pozměňovací návrh poslance SN M. Tahyho byl přijat

Usnesení FS ke zprávě o plnění státního rozpočtu ČSFR a o souboru státních rozpočtů za I. čtvrtletí 1991 schváleno

Jednání přerušeno

Jednání opět zahájeno

(Řízení schůze převzal místopředseda Federálního shromáždění J. Stank.)

 1. Vládní návrh zákona o odpadech (tisk 590) a návrh usnesení SL a SN (tisk 628)

Vládní návrh zákona zdůvodnil ministr vlády ČSFR a předseda Federálního výboru pro životní prostředí J. Vavroušek 948 Společný zpravodaj výborů SL poslanec V. Savčinský

Společný zpravodaj výborů SN poslanec P. Gandalovič

Vystoupení poslance SN V. Mikana

Vystoupení poslance SL B. Hubálka a jeho pozměňovací návrh

Vystoupení poslance SN J. Zlochy

Vystoupení poslance SL L. Voleníka a jeho pozměňovací návrhy

Vystoupení poslance SL I. Pospíšila a jeho pozměňovací návrhy

Vystoupení poslance SL Z. Maliny a jeho pozměňovací návrh

Vystoupení poslance SL Z. Jedináka a jeho pozměňovací návrh

Vystoupení poslance SL S. Chýlka a jeho pozměňovací návrh

Připomínka poslance SL M. Soldáta

Vystoupení poslance SL S. Chýlka

Pozměňovací návrh poslance SN J. Mišury

Pozměňovací návrh poslance SN J. Syče

Pozměňovací návrh poslance SN A. Blažka

Poznámka poslance SL I. Ryndy

Odpovědi na dotazy poslanců ministra vlády ČSFR J. Vavrouška

Jednání přerušeno

Jednání opět zahájeno

Společný zpravodaj výborů SN poslanec P. Gandalovič

Společný zpravodaj výborů SL poslanec V. Savčinský

Připomínka poslance SN J. Syče

Poznámka poslance SN J. Zlochy

Společný zpravodaj výborů SL poslanec V. Savčinský

Připomínka poslance SN J. Syče

Poznámka ministra vlády ČSFR J. Vavrouška

Poznámka poslance SN L. Rajczyho

Poznámka poslance SL V. Bendy

Poznámka poslance SN R. Ambrose

Společný zpravodaj výborů SN poslanec P. Gandalovič

Pozměňovací návrh poslance SL B. Hubálka nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SN poslanec P. Gandalovič

Společný zpravodaj výborů SL poslanec V. Savčinský

Poznámka poslance SL I. Pospíšila

Pozměňovací návrh poslance SL I. Pospíšila nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SN poslanec P. Gandalovič

Poznámka poslance SL Z. Jedináka

Společný zpravodaj výborů SN poslanec P. Gandalovič

Poznámka poslance SL Z. Jedináka

Pozměňovací návrh poslance SL Z. Jedináka nebyl přijat

Společný zpravodaj výborů SN poslanec P. Gandalovič

Pozměňovací návrh poslance SL S. Chýlka nebyl přijat

Společný zpravodaj výborů SN poslanec P. Gandalovič

Pozměňovací návrh poslance SN J. Mišury nebyl přijat

Společný zpravodaj výborů SN poslanec P. Gandalovič

Pozměňovací návrh poslance SN J. Mišury nebyl přijat

Návrh poslance SN J. Šedoviče

Poznámka poslance SN V. Morice

Technická poznámka poslance SN J. Šedoviče

Připomínka poslance SN V. Morice

Připomínka poslance SN J. Šedoviče

Společný zpravodaj výborů SL poslanec V. Savčinský

Připomínka poslance SN J. Šedoviče

Poznámka poslance SN V. Morice

Poznámka poslance SN J. Syče

Společný zpravodaj výborů SN poslanec P. Gandalovič

Poznámka poslance SL O. Humla

Společný zpravodaj výborů SN poslanec P. Gandalovič

Poznámka ministra vlády ČSFR J. Vavrouška

Poznámka poslance SN A. Blažka

Společný zpravodaj výborů SN poslanec P. Gandalovič

Zákon o odpadech (tisk 560) schválen

(Řízení schůze převzal první místopředseda FS Z. Jičínský.)

Poznámka poslance SN V. Morice

Poznámka poslance SN P. Kulana

 1. Návrhy místopředsedy vlády ČSFR P. Rychetského na opětovnou volbu soudců Nejvyššího soudu ČSFR - tisk 527 - a na volbu soudce Nejvyššího soudu ČSFR - tisk 527 A

Návrhy odůvodňuje místopředseda vlády ČSFR P. Rychetský

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Patočka

Společný zpravodaj výborů SL poslanec M. Benčík

Poznámka poslance SN J. Mlčáka

Poznámka poslance SL V. Bendy

Připomínka poslance SN L. Rajczyho

Odpovědi místopředsedy vlády ČSFR P. Rychetského

Technická poznámka

Poznámka poslance SL M. Zavřela

Připomínka předsedy Nejvyššího soudu ČSFR O. Motejla

Soudci Nejvyššího soudu ČSFR zvoleni

 1. Zpráva o situaci na hraničních přechodech ČSFR (tisk 570) a usnesení č. 110 výborů branných a bezpečnostních obou sněmoven


Připomínka poslance SL P. Konečného

Vystoupení poslance SN T. Hradílka

Návrh poslance SL E. Kříže

Poznámka poslance SN T. Hradílka

Vystoupení poslance SN J. Cuhry

Poznámka poslankyně SN K. Samkové

Poznámka poslance SN J. Hladíka

Poznámka poslance SN T. Hradílka

Připomínka poslankyně SN K. Samkové

Poznámka poslance SN T. Hradílka

Poznámka poslance SL E. Kříže

Usnesení FS k situaci na hraničních přechodech schváleno

Schůze přerušena

7. den jednání - čtvrtek 23. 5. 1991

(Jednání zahájil a řídil místopředseda Federálního shromáždění a předseda Sněmovny lidu R. Battěk.)

Poznámka poslance SN P. Zapletala

Vystoupení místopředsedy FS J. Stanka

Poznámka poslance SL B. Hubálka

Poznámka poslance SL K. Novosáda

Poznámka poslance SN K. Semana

Uctění památky indického politika Rádživa Gándhího minutou ticha

Vystoupení poslance SN K. Gémesiho

Návrh na rozšíření programu 15. schůze FS o bod Návrh na vytvoření parlamentní komise pro lidská práva menšin schválen

 1. Návrh usnesení Federálního shromáždění ČSFR k hodnocení období od 25. února 1948 do 17. listopadu 1989 (tisk 525)

Vystoupení místopředsedy SN J. Sokola

Vystoupení poslance SN P. Dostála

Poznámka poslance SL J. Wagnera

Společný zpravodaj výborů SL poslanec L. Kudláček

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Cuhra

Poznámka poslance SN J. Mlynárika

Vystoupení poslance SN J. Mlynárika

Vystoupení poslance SL J. Minky

Vystoupení poslance SN M. Grebeníčka a pozměňovací návrhy

Vystoupení poslankyně SL E. Novákové

Vystoupení poslance SN J. Molnára a pozměňovací návrh

Vystoupení poslance SN A. Blažka a pozměňovací návrh

Vystoupení poslance SN V. Váni a pozměňovací návrh

Vystoupení poslance SN L. Kvasničky

Vystoupení poslance SN M. Zemana a pozměňovací návrh

Vystoupení poslance SL V. Bendy a pozměňovací návrh

Poznámka poslance SN V. Ševčíka

Vystoupení poslance SL V. Bendy

Vystoupení poslance SL J. Schneidera

Poznámka poslance SL A. Černého a pozměňovací návrh

Vystoupení poslance SL J. Tomsy

Jednání přerušeno

Jednání opět zahájeno

Vystoupení poslance SN P. Kulana

Vystoupení poslance SL M. Pohanky a pozměňovací návrh

Poznámka poslance SN P. Dostála

Poznámka poslance SL M. Pohanky

Vystoupení poslance SN I. Němce a návrh

Vystoupení poslance SL F. Michálka

Vystoupení poslance SL J. Jurečky

Poznámka poslance SN M. Grebeníčka

Vystoupení poslance SN B. Tichého

Vystoupení poslance SN I. Batty a pozměňovací návrh

Vystoupení poslance SN J. Svobody

Vystoupení poslance SL J. Tomsy

Poznámka poslankyně SN K. Samkové

Vystoupení poslance SN A. Anderka a pozměňovací návrh

Vystoupení poslance SN V. Morice a pozměňovací návrh

Poznámka poslance SL F. Magyara

Poznámka poslance SN V. Morice

Vystoupení poslance SN J. Šterna

Vystoupení poslance SL D. Kroupy

Vystoupení poslance SN H. Kočtúcha

Vystoupení poslance SL Š. Grtlera

Poznámka poslankyně SN K. Samkové

Vystoupení poslance SN A. Blažka

Poznámka poslance SN M. Roubala

Jednání přerušeno

Jednání opět zahájeno

Poznámka společného zpravodaje výborů SN poslance J. Cuhry

Hlasování o pozměňovacím návrhu poslance SN I. Němce

Pozměňovací návrh poslance SN I. Němce byl schválen

Hlasování o pozměňovacím návrhu zahraničních výborů

Pozměňovací návrh zahraničních výborů nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Cuhra

Poznámka poslance SN A. Haška

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Cuhra

Poznámka poslance SN A. Haška

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Cuhra

Poznámka poslance SN J. Vilda

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Cuhra

Hlasování o pozměňovacím návrhu VBB SL a SN

Pozměňovací návrh VBB SL a SN nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Cuhra

Hlasování o pozměňovacím návrhu VBB SL a SN

Pozměňovací návrh VBB nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Cuhra

Hlasování o pozměňovacím návrhu poslance SL A. Černého

Pozměňovací návrh poslance SL A. Černého byl schválen

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Cuhra

Hlasování o pozměňovacím návrhu VSK SL a SN

Pozměňovací návrh VSK SL a SN nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Cuhra

Hlasování o pozměňovacím návrhu poslance SN V. Morice

Pozměňovací návrh poslance SN V. Morice nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Cuhra

Hlasování o pozměňovacím návrhu VZ a VSK SL a SN

Pozměňovací návrh VZ a VSK SL a SN nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Cuhra

Hlasování o pozměňovacím návrhu poslance SL M. Pohanky

Pozměňovací návrh poslance SL M. Pohanky nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Cuhra

Hlasování o pozměňovacím návrhu poslance SL M. Pohanky

Pozměňovací návrh poslance SL M. Pohanky nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Cuhra

Hlasování o pozměňovacím návrhu VZ, VBB a VŽP SL a SN

Pozměňovací návrh VZ, VBB a VŽP nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Cuhra

Hlasování o pozměňovacím návrhu VH a VSK SL a SN

Pozměňovací návrh VH a VSK SL a SN nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Cuhra

Hlasování o pozměňovacím návrhu poslance SN I. Battky

Pozměňovací návrh poslance SN I. Battky byl schválen

Společný zpravodaj výborů SL poslanec L. Kudláček

Poznámka poslance SL M. Jansty

Poznámka poslance SL J. Pospíšila

Hlasování o pozměňovacím návrhu poslance SL V. Bendy

Pozměňovací návrh poslance SL V. Bendy nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SL poslanec L. Kudláček

Poznámka poslance SL M. Benčíka

Společný zpravodaj výborů SL poslanec L. Kudláček

Poznámka poslance SL O. Világiho

Hlasování o pozměňovacím návrhu poslance SL J. Schneidera

Pozměňovací návrh poslance SL J. Schneidera byl schválen

Společný zpravodaj výborů SL poslanec L. Kudláček

Hlasování o pozměňovacím návrhu poslance SN M. Grebeníčka

Pozměňovací návrh poslance SN M. Grebeníčka nebyl schválen

Poznámka poslance SL S. Chýlka

Společný zpravodaj výborů SL poslanec L. Kudláček

Hlasování o pozměňovacím návrh výborů hospodářských

Pozměňovací návrh výborů hospodářských nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SL poslanec L. Kudláček

Hlasování o pozměňovacím návrhu poslance SN V. Váni

Pozměňovací návrh poslance SN V. Váni nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SL poslanec L. Kudláček

Poznámka poslance SN J. Molnára

Poznámka poslance SN P. Zapletala

Poznámka poslance SN v. Morice

Hlasování o pozměňovacím návrhu poslance SN J. Molnára

Pozměňovací návrh poslance SN J. Molnára nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SL poslanec L. Kudláček

Poznámka poslance SL J. Rumla

Hlasování o pozměňovacím návrhu poslance SN M. Kočtúcha

Pozměňovací návrh poslance SN M. Kočtúcha nebyl schválen

Poznámka poslance SL O. Humla

Vystoupení poslance SL M. Benčíka

Poznámka poslance SL J. Schneidera

Poznámka poslance SL O. Világiho

Usnesení o době nesvobody schváleno

(Řízení schůze převzal místopředseda Federálního shromáždění J. Stank.)

 1. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1987 Sb., o veterinární péči (tisk 502) a návrh usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů (tisk 650)

Schváleno nedodržení lhůty 48 hodin k projednávání zákona

Souhlas SN se společným zpravodajem J. Součkem

Návrh odůvodňuje poslanec SL J. Lacina

Společný zpravodaj výborů SL poslanec V. Tolar

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Souček

Vystoupení poslance SN F. Petera a pozměňovací návrh

Vystoupení poslance SL M. Tejkla a pozměňovací návrh

Vystoupení poslance SL J. Musílka

Vystoupení poslance SN J. Luxe a pozměňovací návrh

Vystoupení ministra hospodářství ČSFR V. Dlouhého a pozměňovací návrhy

Vystoupení poslance SN B. Tichého

Závěrečně slovo poslance SL J. Laciny

Poznámka poslance SN F. Petera

Společný zpravodaj výborů SL poslanec V. Tolar

Hlasování o pozměňovacím návrhu poslance SN F. Petera

Pozměňovací návrh poslance SN F. Petera byl schválen

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Souček

Hlasování o pozměňovacím návrhu poslance SN J. Luxe

Společný zpravodaj výborů SL poslanec V. Tolar

Hlasování o pozměňovacím návrhu ministra hospodářství ČSFR V. Dlouhého

Pozměňovací návrh ministra hospodářství ČSFR v. Dlouhého byl schválen

Společný zpravodaj výborů SL poslanec V. Tolar

Hlasování o pozměňovacím návrhu ministra hospodářství ČSFR V. Dlouhého

Pozměňovací návrh ministra hospodářství ČSFR V. Dlouhého byl schválen

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1987 Sb., o veterinární péči schválen

 1. Návrh usnesení k iniciativnímu návrhu na ustanovení pravidel používání hlasovacího technického zařízení na vytvoření společné komise sněmoven

Návrh odůvodňuje poslanec SL P. Konečný

Vystoupení místopředsedy SN J. Sokola

Vystoupení poslance SL P. Konečného

Vystoupení poslance SN A. Blažka

vystoupení poslance SN B. Tichého

Vystoupení poslance SN A. Haška

Vystoupení poslance SN M. Roubala

Vystoupení poslance SN B. Tichého

Vystoupení poslance SL P. Konečného

Poznámka poslance SN B. Tichého

Poznámka poslance SN A. Blažka

Poznámka poslance SN J. Vilda

Poznámka poslance SL F. Magyara

Poznámka poslance SN R. Zelenaye

Poznámka poslance SN P. Dostála

Poznámka poslance SL O. Világiho

Schůze přerušena

8. den jednání - pátek 24. 5. 1991

(Jednání zahájil a řídil místopředseda Federálního shromáždění a předseda Sněmovny lidu R. Battěk.)

 1. Zpráva vyšetřovací komise Federálního shromáždění pro objasnění událostí ze dne 17. listopadu 1989, tisk 656, a návrh usnesení 15. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů - tisk 657

Poznámka poslance SN J. Svobody

Technická poznámka poslance SN L. Rajczy

Zprávu přednáší poslanec SN Š. Bačinský

Návrh usnesení ke zprávě přednáší poslanec SL J. Pospíšil

Stanovisko federální vlády přednáší předseda vlády ČSFR M. Čalfa

Pozměňovací návrhy poslance SN R. Ambrose

Vystoupení poslance SN J. Mlynárika

Vystoupení poslance SN N. Zemana

Vystoupení poslance SL F. Michálka

Vystoupení poslance SN P. Uhla

Technická poznámka poslance SL E. Kříže

Technická poznámka poslance SN B. Doležala

Návrh poslankyně SL E. Novákové na zkrácení vystoupení podle jednacího řádu

Poznámka poslance SN J. Vilda

Připomínky a pozměňující návrhy poslankyně SN J. Petrové

Návrh poslankyně SL E. Novákově byl schválen

Pozměňující návrhy poslance SN I. Fišery

Žádost poslance SL J. Kavana o prodloužení vystoupení

(Řízení schůze převzal předseda SN M. Šútovec.)

Dotazy poslankyně SL E. Novákové

Souhlas s prodloužením vystoupení poslance SL J. Kavana

Vystoupení poslance SL J. Kavana

Poznámka poslance SL J. Mlynárika

Poznámka poslance SL T. Kopřivy

Poznámka poslance SN L. Lédla

Poznámka poslance SL J. Wagnera

Pozměňovací návrhy poslankyně SN K. Samkové

Vystoupení místopředsedy SN J. Sokola

Vystoupení poslance SL A. Černého

Návrh doplňku poslance SL J. Dienstbiera ml

Vystoupení poslance SN J. Kvasničky

Vystoupení poslance SN P. Dostála

Vystoupení poslance SN F. Šamalíka

Vystoupení a pozměňovací návrhy poslance SL B. Bárty

Vystoupení poslance SL R. Sachra

Vystoupení poslance SL J. Suchánka

Poznámka poslance SN R. Senjuka

Vystoupení poslance SN A. Blažka

Technická poznámka poslance SN A. Blažka

Vystoupení poslance SL V. Bendy

Poznámka poslance SL E. Mandlera

Vystoupení a pozměňovací návrh poslance SN J. Šterna

Vystoupení a pozměňovací návrhy poslance SL E. Valka

Vystoupení poslance SN L. Romana

Vystoupení poslance SL J. Černého

Vystoupení poslance SL P. Kučery a jeho pozměňovací návrh

(Řízení schůze převzal předseda SL R. Battěk.)

Vystoupení poslance SN B. Doležala

Vystoupení poslance SN J. Luxe

Pozměňovací návrh poslance SL J. Soukupa

Vystoupení a návrh na přerušení schůze poslance SN J. Mlčáka

Technická poznámka poslance SL J. Dienstbiera ml.

Faktická poznámka poslance SN J. Mlčáka

Vystoupení poslance SN B. Tichého

Vystoupení poslance SN L. Kostyi

Poznámka poslance SL J. Rumla

Dotaz poslance SL F. Magyara

Technická poznámka poslance SN J. Mlynárika

Poznámka poslance SN P. Zapletala

Vystoupení poslance SN P. Buriana

Poznámka poslance SL O. Humla

Technická poznámka poslance SN P. Buriana

Vystoupení poslance SN P. Kulana

Technická poznámka poslance SN M. Kováče

Poznámka poslance SN J. Molnára

Pozměňovací návrh poslance SN J. Selnera

Schůze přerušena

9. den jednání - úterý 28. 5. 1991

(Jednání zahájil a řídil místopředseda Federálního shromáždění a předseda Sněmovny národů M. Šútovec.)

Organizační záležitosti

 1. Návrh zákona o Federální informační službě a o používání zpravodajských prostředků (tisk 471) a návrh usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů (tisk 654)


Poznámka poslance SN J. Oleje

Poznámka poslance SN P. Uhla

Účast ředitele Federální bezpečnostní a informační služby J. Novotného schválena

Návrh odůvodňuje poslankyně SN J. Petrová

Společný zpravodaj výborů SN poslanec P. Uhl

Společný zpravodaj výborů SL poslanec A. Černý

Vystoupení ministra vnitra ČSFR J. Langoše

Vystoupení poslance SL T. Kopřivy a pozměňovací návrhy

Jednání přerušeno

Jednání opět zahájeno

(Řízení schůze převzal místopředseda FS K. Viktorín.)

Vystoupení poslance SL R. Sachera a pozměňovací návrhy

Vystoupení poslance SN P. Buriana a pozměňovací návrhy

Vystoupení poslance SN M. Zemana a pozměňovací návrhy

Vystoupení poslance SN L. Kostyi a pozměňovací návrhy

Vystoupení poslance SN L. Rajczyho

Vystoupení poslance SL I. Šimka

Vystoupení poslance SL M. Kormana a pozměňovací návrh

Vystoupení poslance SN J. Mečla a pozměňovací návrhy

Vystoupení poslance SL Z. Jedináka a pozměňovací návrh

Vystoupení poslance SN J. Kloknera a pozměňovací návrh

Vystoupení poslance SN B. Doležala

Vystoupení místopředsedy SL E. Valka a pozměňovací návrh

Vystoupení poslance SN A. Blažka a pozměňovací návrh

Vystoupení poslance SN L. Kováče a pozměňovací návrh

Pozměňovací návrh poslance SL S. Hanáka

Vystoupení poslance SL O. Világiho a pozměňovací návrh

Vystoupení poslance SN L. Lise

Vystoupení poslance SN M. Kováče a pozměňovací návrh

Vystoupení poslance SN B. Tichého a pozměňovací návrhy

Vystoupení poslance SL J. Soukupa

Vystoupení poslance SL V. Bendy

Poznámka poslance SL L. Rajczyho

Závěrečné slovo poslankyně SN J. Petrové

Společný zpravodaj výborů SN poslanec P. Uhl

Poznámka poslance SL R. Sachera

Poznámka poslance SL J. Soukupa

Poznámka poslance SN J. Oleje

Schůze přerušena

10. den jednání - středa 29. 5. 1991

(Jednání zahájil a řídil místopředseda Federálního shromáždění J. Stank.)

Poznámka poslance SN L. Rajczyho

Poznámka poslance SN P. Uhla

Poznámka poslance SL O. Világiho

Návrh na rozšíření pořadu 15. společné schůze SL schválen

Pokračování projednávání bodu č. 17.

Společný zpravodaj výborů SN poslanec P. Uhl

Poznámka poslance SL J. Černého

Společný zpravodaj výborů SN poslanec P. Uhl

Vystoupení poslance SL M. Benčíka

Vystoupení poslance SL M. Čiče

Vystoupení místopředsedy SL E. Valka

Vystoupení poslankyně SN J. Petrové

Vystoupení poslance SN K. Stomeho

Společný zpravodaj výborů SL poslanec A. Černý

Poznámka poslance SN J. Mečla

Společný zpravodaj výborů SL poslanec A. Černý

Hlasování o pozměňovacím návrhu poslance SN J. Mečla

Pozměňovací návrh poslance SN J. Mečla nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SL poslanec A. Černý

Hlasování o druhém pozměňovacím návrhu poslance SN J. Mečla

Pozměňovací návrh poslance SN J. Mečla byl schválen

Společný zpravodaj výborů SN poslanec P. Uhl

Hlasování o pozměňovacím návrhu poslance SN A. Blažka

Pozměňovací návrh poslance SN A. Blažka nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SN poslanec P. Uhl

Hlasování o pozměňovacím návrhu poslance SN A. Blažka

Pozměňovací návrh poslance SN A. Blažka byl schválen

Společný zpravodaj výborů SL poslanec A. Černý

Poznámka poslankyně SN J. Petrové

Hlasování o pozměňovacím návrhu poslance SL R. Sachera

Pozměňovací návrh poslance SL R. Sachera nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SL poslanec A. Černý

Hlasování o pozměňovacím návrhu poslance SL R. Sachera

Pozměňovací návrh poslance SL R. Sachera nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SN poslanec P. Uhl

Poznámka poslance SL V. Bendy

Společný zpravodaj výborů SN poslanec P. Uhl

Vystoupení poslance SN J. Mečla

Hlasování o pozměňovacím návrhu poslance SN J. Mečla

Pozměňovací návrh poslance SN J. Mečla nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SN poslanec P. Uhl

Hlasování o pozměňovacím návrhu poslance SN J. Mečla

Pozměňovací návrh poslance SN J. Mečla nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SL poslanec A. Černý

Poznámka poslankyně SN J. Petrové

Vystoupení předsedy SN M. Šútovce

Hlasování o pozměňovacím návrhu poslance SL J. Kopřivy

Pozměňovací návrh poslance SL J. Kopřivy byl schválen

Poznámka poslance SN M. Kováče

Společný zpravodaj výborů SL poslanec A. Černý

Poznámka poslance SL M. Kormana

Společný zpravodaj výborů SN poslanec P. Uhl

Poznámka poslance SN B. Tichého

Společný zpravodaj výborů SN poslanec P. Uhl

Hlasování o druhé variantě

Druhá varianta nebyla schválena

Společný zpravodaj výborů SN poslanec P. Uhl

Společný zpravodaj výborů SN poslanec P. Uhl

Poznámka poslance SL R. Sachera

Poznámka poslance SN J. Luxe

Společný zpravodaj výborů SN poslanec P. Uhl

Poznámka poslance SN T. Hradílka

Společný zpravodaj výborů SL poslanec A. Černý

Hlasování o pozměňovacím návrhu poslance SL R. Sachera

Pozměňovací návrh poslance SL R. Sachera byl schválen

Společný zpravodaj výborů SL poslanec A. Černý

Hlasování o pozměňovacím návrhu poslance SL T. Kopřivy

Pozměňovací návrh poslance SL T. Kopřivy nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SL poslanec A. Černý

Hlasování o pozměňovacím návrhu poslance SN L. Kováče

Pozměňovací návrh poslance SN L. Kováče byl schválen

Společný zpravodaj výborů SL poslanec A. Černý

Hlasování o pozměňovacím návrhu poslance SN L. Kováče

Pozměňovací návrh poslance SN L. Kováče byl schválen

Společný zpravodaj výborů SN poslanec P. Uhl

Poznámka poslance SL T. Kopřivy

Společný zpravodaj výborů SN poslanec P. Uhl

Poznámka poslankyně SN J. Petrové

Hlasování o pozměňovacím návrhu poslance SL T. Kopřivy

Pozměňovací návrh poslance SL T. Kopřivy nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SL poslanec A. Černý

Poznámka poslance SL J. Soukupa

Společný zpravodaj výborů SL poslanec A. Černý

Poznámka poslance SL J. Soukupa

Společný zpravodaj výborů SN poslanec P. Uhl

Hlasování o pozměňovacím návrhu poslance SL J. Soukupa

Pozměňovací návrh poslance SL J. Soukupa nebyl přijat

Společný zpravodaj výborů SL poslanec A. Černý

Společný zpravodaj výborů SN poslanec P. Uhl

Vystoupení poslance SN B. Tichého

Společný zpravodaj výborů SN poslanec P. Uhl

Hlasování o pozměňovacím návrhu poslance SN J. Mečla

Pozměňovací návrh poslance SN J. Mečla byl přijat

Společný zpravodaj výborů SN poslanec P. Uhl

Hlasování o pozměňovacím návrhu poslance SL R. Sachera

Pozměňovací návrh poslance SL R. Sachera byl schválen

Společný zpravodaj výborů SN poslanec P. Uhl

Hlasování o pozměňovacím návrhu poslance SN M. Kováče

Pozměňovací návrh poslance SN M. Kováče nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SN poslanec P. Uhl

Hlasování o pozměňovacím návrhu poslance SN M. Kováče

Pozměňovací návrh poslance SN M. Kováče nebyl schválen

Jednání přerušeno.

Jednání opět zahájeno.

Společný zpravodaj výborů SL poslanec A. Černý

Společný zpravodaj výborů SN poslanec P. Uhl

Poznámka poslance SL V. Bendy

Společný zpravodaj výborů SN poslanec P. Uhl

Vystoupení poslankyně SN J. Petrové

Poznámka poslance SL R. Sachera

Vystoupení předsedy SN M. Šútovce

Vystoupení poslankyně SN J. Petrové

Poznámka poslance SL J. Schneidera

Společný zpravodaj výborů SN poslanec P. Uhl

Hlasování o pozměňovacím návrhu poslance SL R. Sachera

Společný zpravodaj výborů SL poslanec A. Černý

Pozměňovací návrh poslance SL R. Sachera nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SL poslanec A. Černý

Hlasování o pozměňovacím návrhu o úpravě § 6 odst. 3

Pozměňovací návrh nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SN poslanec P. Uhl

Společný zpravodaj výborů SN poslanec P. Uhl

Hlasování o pozměňovacím návrhu poslance SL S. Hanáka

Pozměňovací návrh poslance SL S. Hanáka nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SN poslanec P. Uhl

Poznámka poslance SN B. Tichého

Společný zpravodaj výborů SN poslanec P. Uhl

Hlasování o pozměňovacím návrhu poslance SN B. Tichého

Pozměňovací návrh poslance SN B. Tichého nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SL poslanec A. Černý

Hlasování o pozměňovacím návrhu poslance SN M. Kováče

Pozměňovací návrh poslance SN M. Kováče nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SL poslanec A. Černý

Hlasování o pozměňovacím návrhu poslance SN M. Kováče

Pozměňovací návrh poslance SN M. Kováče nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SL poslanec A. Černý

Společný zpravodaj výborů SN poslanec P. Uhl

Hlasování o pozměňovacím návrhu poslance SN J. Kloknera

Pozměňovací návrh poslance SN J. Kloknera byl schválen

Společný zpravodaj výborů SN poslanec P. Uhl

Hlasování o pozměňovacím návrhu poslance SL O. Világiho

Pozměňovací návrh poslance SL O. Világiho byl schválen

Společný zpravodaj výborů SN poslanec P. Uhl

Hlasování o variantě č. 2

Varianta č. 2 nebyla schválena

Společný zpravodaj výborů SN poslanec P. Uhl

Společný zpravodaj výborů SL poslanec A. Černý

Společný zpravodaj výborů SN poslanec P. Uhl

Vystoupení poslance SN J. Mečla

Hlasování o pozměňovacím návrhu poslance SN J. Mečla

Pozměňovací návrh poslance SN J. Mečla nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SL poslanec A. Černý

Poznámka poslance SN J. Sokola

Hlasování o pozměňovacím návrhu poslance SN J. Mečla

Pozměňovací návrh poslance SN J. Mečla nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SN poslanec P. Uhl

Poznámka poslankyně SN J. Petrové

Hlasování o pozměňovacím návrhu poslance SN M. Kováče

Pozměňovací návrh poslance SN M. Kováče nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SN poslanec P. Uhl

Poznámka poslance SL Z. Jedináka

Hlasování o pozměňovacím návrhu poslance SL Z. Jedináka

Pozměňovací návrh poslance SL Z. Jedináka nebyl. schválen

Společný zpravodaj výborů SN poslanec P. Uhl

Hlasování o pozměňovacím návrhu poslance SL Z. Jedináka

Pozměňovací návrh poslance SL Z. Jedináka nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SL poslanec A. Černý

Společný zpravodaj výborů SL poslanec A. Černý

Vystoupení poslankyně SN J. Petrové

Hlasování o pozměňovacím návrhu poslance SN M. Zemana

Pozměňovací návrh poslance SN M. Zemana nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SN poslanec P. Uhl

Hlasování o pozměňovacím návrhu poslance SN J. Mečla

Pozměňovací návrh poslance SN J. Mečla nebyl schválen

Hlasování o druhé variantě

Druhá varianta nebyla schválena

Poznámka poslance SL O. Világiho

Společný zpravodaj výborů SN poslanec P. Uhl

Poznámka poslance SL O. Világiho

Společný zpravodaj výborů SN poslanec P. Uhl

Poznámka poslance SL O. Világiho

Poznámka poslance SL J. Schneidera

Společný zpravodaj výborů SN poslanec P. Uhl

Společný zpravodaj výborů SN poslanec P. Uhl

Hlasování o pozměňovacím návrhu poslance SL O. Világiho

Pozměňovací návrh poslance SL O. Világiho nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SL poslanec A. Černý

Hlasování o pozměňovacím návrhu poslance SL E. Valka

Pozměňovací návrh poslance SL E. Valka nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SL poslanec A. Černý

Hlasování o pozměňovacím návrhu poslance SL O. Világiho

Společný zpravodaj výborů SN poslanec P. Uhl

Poznámka poslance SL Z. Masopusta

Společný zpravodaj výborů SN poslanec P. Uhl

Poznámka poslance SL Z. Masopusta

Poznámka poslance SL F. Magyara

Poznámka poslance SN J. Luxe

Poznámka poslance SL J. Schneidera

Poznámka poslance SN J. Hladíka

Jednání přerušeno

Jednání opět zahájeno

Poznámka poslance SN L. Rajczy

Vystoupení poslance SN J. Luxe

Společný zpravodaj výborů SN poslanec P. Uhl

Poznámka poslance SN J. Luxe

Společný zpravodaj výborů SN poslanec P. Uhl

Poznámka poslance SN J. Luxe

Společný zpravodaj výborů SN poslanec P. Uhl

Poznámka poslance SN P. Kulana

Vystoupení poslance SN A. Blažka

Vystoupení předsedy SN M. Šútovce

Vystoupení poslance SN L. Lise

Poznámka poslance SL O. Világiho

Poznámka poslance SN L. Rajczyho

Poznámka poslance SN J. Luxe

Poznámka poslance SN P. Kulana

Poznámka poslance SL J. Černého

Zákon o Federální bezpečnostní informační službě a o používání zpravodajských prostředků schválen

Poznámka poslance SN P. Raševa

Vystoupení poslance SL V. Bendy

Poznámka poslance SL D. Kroupy

Poznámka poslance SL O. Világiho

Poznámka poslance SL J. Černého

Poznámka poslance SN L. Lise

Poznámka poslance SN J. Luxe

Poznámka poslance SN R. Zelenaye

Vystoupení poslance SN P. Uhla

Usnesení k přeřazení projednávání návrhu výborů branných a bezpečnostních SL a SN na způsob volby a odvolání členů zvláštního kontrolního orgánu FS, který bude zřízen dle schváleného zákona o FIS schváleno

(Řízení schůze převzal místopředseda Federálního shromáždění a předseda Sněmovny národů M. Šútovec.)

 1. Pokračování projednávání zprávy vyšetřovací komise Federálního shromáždění pro objasnění událostí 17. listopadu 1989 (tisk 565) a návrh usnesení (tisk 567)

Vystoupení poslance SN F. Houšky

Souhlas s projednáváním tisku 567 A udělen

Vystoupení místopředsedy FS J. Stanka

Vystoupení poslankyně SN K. Samkové

Poznámka poslance SN M. Kontry

Vystoupení poslance SL V. Bendy

Poznámka poslance SN R. Zelenaye

Poznámka poslance SL J. Šlápoty

Vystoupení poslance SL J. Rumla

Vystoupení poslance SL J. Pospíšila

Poznámka poslance SL M. Soldáta

Poznámka poslance SL E. Mandlera

Vystoupení poslance SN P. Uhla

Poznámka poslance SL J. Pospíšila

Poznámka poslance SL M. Soldáta

Poznámka poslance SL J. Pospíšila

Poznámka poslance SL M. Soldáta

Poznámka poslance SL J. Pospíšila

Jednání přerušeno

Jednání opět zahájeno

Vystoupení poslance SL J. Pospíšila

Poznámka poslance SL P. Kučery

Poznámka poslance SN J. Selnera

Vystoupení předsedy FS A. Dubčeka

Poznámka poslance SL M. Soldáta

Vystoupení poslance SN J. Mlčáka

Poznámka poslance SN R. Senjuka

Poznámka poslance SL F. Magyara

Vystoupení poslance SL V. Bendy

Vystoupení předsedy FS A. Dubčeka

Poznámka poslance SN B. Tichého

Poznámka poslance SN P. Kučery

Poznámka poslance SL P. Konečného

Vystoupení poslance SL J. Pospíšila

Poznámka poslance SN R. Ambrose

Poznámka poslance SL J. Pospíšila

Hlasování o pozměňovacím návrhu poslance SL J. Pospíšila

Pozměňovací návrh nebyl schválen

Poslanec SL J. Pospíšil

Hlasování o pozměňovacím návrhu poslance SN R. Ambrose

Pozměňovací návrh poslance SL R. Ambrose byl schválen

Poslanec SL J. Pospíšil

Poznámka poslankyně SN J. Petrové

Poslanec SL J. Pospíšil

Poznámka poslance SN I. Fišery

Poznámka poslance SL J. Pospíšila

Poznámka poslance SN I. Fišery

Poslanec SL J. Pospíšil

Poslanec SL J. Pospíšil

Poslanec SL J. Pospíšil

Vystoupení poslance SL P. Kučery

Poznámka poslance SL M. Soldáta

Poslanec SL J. Pospíšil

Poznámka poslance SL P. Kučery

Poznámka poslance SL I. Mynáře

Poslanec SL J. Pospíšil

Poznámka poslance SN I. Fišery

Poznámka poslance SL V. Bendy

Poznámka poslance SL J. Soukupa

Hlasování o pozměňovacím návrhu poslance SL V. Bendy

Pozměňovací návrh Poslance SL V. Bendy byl schválen

Hlasování o pozměňovacím návrhu poslance SL J. Soukupa

Pozměňovací návrh byl schválen

Poznámka poslance SL J. Schneidera

11. Interpelace poslanců Federálního shromáždění

Interpelace poslance SL M. Kormana ministru obrany ČSFR ohledně redislokačních změn v Čs. armádě a předsedovi vlády ČSFR ohledně sociálních problémů

Interpelace poslance SN M. Ročka ministru vnitra ČSFR a ministru práce a sociálních věcí ČSFR ohledně soukromých bezpečnostních sborů

Interpelace poslance SN L. Kováče ministru spojů ČSFR ohledně provozu automatických telefonních ústředen

Doplnění poslance SN P. Kulana

Interpelace poslance SL G. Adama místopředsedovi vlády ČSFR J. Mikloškovi ohledně zřízení rómské konzervatoře

Interpelace poslance SN M. Farkaše ministru obrany ČSFR ohledně výcvikového prostoru Javorina

Interpelace poslance SL R. Sachera ministru vnitra ČSFR ohledně záležitosti FMV

Vystoupení ministra vnitra ČSFR J. Langoše

Poznámka poslance SL R. Sachera

Vystoupení poslance SL J. Soukupa

Interpelace poslance SN V. Tomise předsedovi vlády ČSFR ohledně Kovony Karviná

Interpelace poslance SN J. Šolce ministru zahraničního obchodu ČSFR ohledně akciových společnosti

Poznámka předsedy vlády ČSFR M. Čalfy

Vystoupení poslance SL K. Honnera a reakce na interpelaci (tisk 500) ministru dopravy ČSFR

Vystoupení poslance SN L. Romana

Připomínka poslance SL M. Malého

Připomínka poslance SN L. Romana

Interpelace poslance SL S. Kučery ministru zahraničního obchodu ČSFR ohledně povolení pracovních míst

12. odpovědi na interpelace

Vystoupení ministra dopravy ČSFR J. Nezvala

Připomínka poslankyně SL E. Novákové

Vystoupení místopředsedy vlády ČSFR J. Mikloška

Připomínka poslankyně SL E. Novákové

Vystoupení místopředsedy vlády ČSFR J. Mikloška

Poznámka poslance SN L. Kvasničky

Poznámka poslance SL V. Niedoby

Vystoupení poslance SL M. Pohanky

(Řízení schůze převzal místopředseda Federálního shromáždění J. Stank.)

Vystoupení místopředsedy vlády ČSFR J. Mikloška

Poznámka poslance SL M. Pohanky

Poznámka poslance SL G. Adama

Vystoupení místopředsedy vlády ČSFR J. Mikloška

Připomínka poslankyně SL E. Novákové

Vystoupení místopředsedy vlády ČSFR J. Mikloška

Připomínka poslankyně SL E. Novákové

Vystoupení poslance SN L. Kováče a interpelace ministru zahraničních věcí ČSFR J. Dienstbierovi

Odpověď místopředsedy vlády ČSFR J. Dienstbiera na interpelaci poslance SN L. Kováče

Poznámka poslance SN L. Kováče

Poznámka poslance SL F. Magyara

Poznámka poslankyně SN S. Matochové

Poznámka poslance SN R. Senjuka

Poznámka poslance SN M. Ransdorfa

Poznámka poslance SN I. Fišery

Poznámka poslankyně SL M. Buřivalové

Poznámka poslance SL J. Wagnera

Vystoupení poslance SL J. Wagnera

Vystoupení předsedy vlády ČSFR M. Čalfy

Vystoupení poslance SL J. Wagnera

Vystoupení poslance SN I. Němce

Vystoupení předsedy vlády ČSFR M. Čalfy

(Řízení schůze převzal předseda Sněmovny národů M. Šútovec.)

Poznámka poslance SN I. Němce

Poznámka předsedy vlády ČSFR M. Čalfy

Poznámka poslance SN I. Němce

Poznámka poslance SN L. Lédla

Vystoupení poslance SL Z. Vysloužila

Vystoupení předsedy vlády ČSFR M. Čalfy

Vystoupení poslance SN M. Ransdorfa

Odpovědi členů vlády na interpelace poslanců schváleny

 1. Informace o plnění ústavních zákonů č. 469 a 497/1990 Sb., o navrácení majetku KSČ a SSM lidu ČSFR a o vypořádání majetku bývalých společenských organizací (tisk 659)

Poznámka poslance SL F. Magyara

Návrh odůvodňuje ministryně kontroly ČSFR K. Kořínková

Vystoupení poslance SN K. Stome

Vystoupení poslance SL J. Jurečky

Vystoupení poslance SL P. Kučery

Vystoupení poslance SN I. Němce

Vystoupení poslance SL P. Kvačkaje

Schůze přerušena

11. den jednání - čtvrtek 30. 5. 1991

(Jednání zahájil a řídil místopředseda Federálního shromáždění J. Stank.)

 1. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 206/1990 Sb., o státním vyrovnávacím příspěvku (tisk 641)

Návrh odůvodňuje ministr práce a sociálních věcí ČSFR P. Miller

Společná zpravodajka výborů SL poslankyně D. Drešerová

Společná zpravodajka výborů SN poslankyně S. Hlávková

Vystoupení poslance SN V. Tomise

Vystoupení poslance SN L. Rajczyho

Závěrečné slovo ministra práce a sociálních věcí ČSFR P. Millera

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 206/1990 Sb., o státním vyrovnávacím příspěvku schválen

 1. Vládní návrh zákona o druhém zvýšení důchodů v roce 1991 (tisk 642)

Návrh odůvodňuje ministr práce a sociálních věcí ČSFR P. Miller

Společný zpravodaj výborů SN poslanec P. Rašev

Společný zpravodaj výborů SL poslanec I. Mynář

Zákon o druhém zvýšení důchodů schválen

(Řízení schůze převzal místopředseda Federálního shromáždění K. Viktorín.)

 1. Pokračování projednávání zprávy vyšetřovací komise pro objasnění událostí 17. listopadu 1989

Poslanec SL J. Pospíšil

Poznámka poslance SN I. Fišery

Hlasování o pozměňovacím návrhu poslance SN I. Fišery

Pozměňovací návrh poslance SN I. Fišery byl schválen

Vystoupení poslance SN I. Fišery

Poslanec SL J. Pospíšil

Vystoupení poslance SL V. Bendy

Vystoupení poslance SL P. Kučery

Poslanec SL J. Pospíšil

Poznámka poslance SL P. Kučery

Hlasování o pozměňovacím návrhu poslance SL P. Kučery

Pozměňovací návrh poslance SL P. Kučery byl schválen

Vystoupení poslance SL J. Pospíšila

Poznámka poslance SN I. Fišery

Poznámka poslance SL P. Kučery

Poznámka poslance SN M. Macka

Poznámka poslance SL V. Šilhána

Poznámka poslance SL P. Kučery

Vystoupení předsedy FS A. Dubčeka

Poznámka poslance SN R. Senjuka

Poznámka poslance SL J. Pospíšila

Poznámka poslance SL J. Soukupa

Vystoupení poslance SL V. Bendy

Poznámka poslance SL J. Dienstbiera ml.

Poznámka poslance SL P. Kučery

Poznámka poslance SN M. Macka

Poznámka poslance SL L. Kudláčka

Poznámka poslance SL P. Kučery

Poznámka poslance SL J. Pospíšila

Poznámka poslance SN I. Fišery

Poznámka poslance SL J. Pospíšila

Hlasování o návrhu poslance SN I. Fišery

Návrh poslance SN I. Fišery nebyl schválen

Poslanec SL J. Pospíšil

Hlasování o druhém návrhu poslance SN I. Fišery

2. návrh poslance I. Fišery nebyl schválen

Poslanec SL J. Pospíšil

Poznámka poslance SN R. Ambrose

Poznámka poslance SN P. Gandaloviče

Hlasování o návrhu poslance SN P. Gandaloviče

Návrh poslance SN P. Gandaloviče byl schválen

Poslanec SL J. Pospíšil

Hlasování o návrhu poslance SL J. Dienstbiera

Návrh poslance SL J. Dienstbiera byl schválen

Poslanec SL J. Pospíšil

Hlasování o návrhu poslance SL E. Valka

Návrh poslance SL E. Valka byl schválen

Poslanec SL J. Pospíšil

Poznámka poslance SL P. Kučery

Poznámka poslance SL O. Humla

Místopředseda SN J. Sokol

Poznámka poslance SL A. Černého

Poznámka poslance SL L. Kudláčka

Poslanec SL J. Pospíšil

Poznámka poslance SN J. Vilda

Poznámka poslance SN B. Tichého

Poznámka poslance SN R. Senjuka

Poslanec SL J. Pospíšil

Hlasování o návrhu poslance SN J. Šterna

Návrh poslance SN J. Šterna byl schválen

Poslanec SL J. Pospíšil

Poznámka poslance SN J. Luxe

Poslanec SL J. Pospíšil

Hlasování o návrhu poslance SN J. Selnera

Návrh nebyl schválen

Poznámka poslance SN R. Senjuka

Poznámka poslance SN P. Uhla

Hlasování o bodu 1

Bod 1 schválen

Poslanec SL J. Pospíšil

Poznámka poslance SL V. Bendy

Poznámka poslance SN M. Ransdorfa

Poznámka poslance SN P. Uhla

Poslanec SL J. Pospíšil

Hlasování o návrhu poslance SN P. Uhla

Poznámka poslankyně SN J. Petrové

Jednání přerušeno

Jednání opět zahájeno

Vystoupení poslance SL O. Humla

Poznámka poslance SN P. Dostála

Poznámka poslance SL O. Világiho

Poznámka poslance SL J. Soukupa

Poznámka poslance SL P. Kučery

Poslanec SL J. Pospíšil

Organizační hlasování

Poznámka místopředsedy SN J. Sokola

Hlasování o návrhu usnesení

Sněmovna lidu návrh usnesení neschválila

Sněmovna národů návrh usnesení schválila

Poznámka poslance SL V. Bendy

Poznámka poslance SL J. Soukupa

Poznámka poslance SL F. Magyara

Poznámka poslance SL O. Világiho

Poznámka poslance SL F. Magyara

(Řízení schůze převzal místopředseda Federálního shromáždění J. Stank.)

 1. Návrh na zřízení stálé společné komise sněmoven pro lidská práva a menšiny (tisk 658)

Poznámka poslance SL J. Černého

Návrh odůvodňuje poslanec SN K. Gemési

Poznámka poslance SN V. Tomise a návrh na doplnění

Poznámka poslankyně SN K. Samkové

Poznámka předsedy SN M. Šútovce

Poznámka poslance SN I. Fišery

Poznámka poslance SN J. Oleje a pozměňovací návrh

Vystoupení poslance SN K. Gémesiho

Hlasování o pozměňovacím návrhu poslance SN J. Oleje

Návrh poslance SN J. Oleje nebyl schválen

Usnesení ke zřízení společné komise SL a SN pro lidská práva a menšiny schváleno

 1. Návrh poslanců FS na vytvoření společné komise sněmoven pro nové organizační uspořádání a zlepšení činnosti Kanceláře Federálního shromáždění (tisk 644)

Návrh odůvodňuje poslanec SL P. Konečný

Vystoupení poslance SL J. Pospíšila a pozměňovací návrh

Poznámka poslance SN I. Fišery

Poznámka poslance SL J. Soukupa

Poznámka poslance SL A. Černého

Poznámka poslance SL F. Magyara

Poznámka poslance SL A. Černého

Poznámka poslance SL O. Világiho

Vystoupení poslance SL P. Konečného

Poznámka poslance SL O. Világiho

Poznámka poslance SL P. Konečného

Hlasování o pozměňovacích návrzích poslance SL J. Pospíšila

Pozměňovací návrhy poslance SL J. Pospíšila byly schváleny

Společná komise Federálního shromáždění pro nové organizační uspořádání a zlepšení činnosti Kanceláře Federálního shromáždění ustavena

 1. Dokončení projednávání bodu: Návrh usnesení k návrhům na stanovení pravidel používání hlasovacího a technického zařízení a na vytvoření společné komise sněmoven

Vystoupení poslance SL P. Konečného

(Řízení schůze převzal místopředseda Federálního shromáždění K. Viktorín.)

Poznámka poslance SN A. Blažka

Poznámka poslance SL P. Konečného

Poznámka poslance SN M. Zemana

Poznámka poslance SL P. Konečného

Hlasování o tisku č. 489

Tisk č. 489 nebyl schválen

Poznámka poslance SN A. Blažka

Vystoupení místopředsedy FS J. Stanka

Hlasování o tisku č. 586

Tisk č. 586 vzat jako základ pro jednání

Vystoupení poslance SL O. Konečného

Poznámka poslance SN A. Haška

Hlasování o pozměňovacím návrhu poslance SN A. Haška

Pozměňovací návrh poslance SN A. Haška nebyl schválen

Vystoupení poslance SL P. Konečného

Hlasování o pozměňovacím návrhu poslance SN M. Roubala

Pozměňovací návrh poslance SN M. Roubala nebyl schválen

Usnesení k provedení § 26 odst. 5 zákona č. 56/1991 Sb., o jednacím řádu, které se týká používání hlasovacího zařízení schváleno

Poznámka místopředsedy SN J. Sokola

Jednání přerušeno

Jednání opět zahájeno

(Řízení schůze převzal místopředseda Federálního shromáždění a předseda Sněmovny národů M. Šútovec.)

 1. Dokončení projednávání Informace o plnění ústavních zákonů č. 469 a 497/1990 Sb., o navrácení majetku KSČ a SSM lidu ČSFR a o vypořádání majetku vybraných bývalých společenských organizací (tisk 659)

Závěrečné slovo ministryně kontroly ČSFR K. Kořínkové

Vystoupení Poslance SN I. Němce

Poznámka poslance SL P. Kučery

Poznámka poslance SN I. Němce a pozměňovací návrh

Poznámka poslance SL P. Kučery

Hlasování o pozměňovacím návrhu poslance SN I. Němce

Pozměňovací návrh poslance SN I. Němce nebyl schválen

Usnesení k informaci ministryně kontroly ČSFR K. Kořínkové schváleno

Poznámka poslance SN K. Stomeho

 1. Zpráva o činnosti poslanců k přípravě nově Ústavy České a Slovenské Federativní Republiky (tisk 655)

Zprávu přednáší předseda FS A. Dubček

Poznámka poslance SN M. Tahyho

Vystoupení poslankyně SN S. Matochové

Poznámka poslance SN J. Mlynárika

Vystoupení poslance SN M. Poslúcha

Vystoupení poslance SN V. Tomise

Poznámka poslance SL P. Kučery

Vystoupení poslance SN M. Zemana

Poznámka poslance SN M. Tahyho

Vystoupení poslance SN V. Slámy

Poznámka poslance SL B. Bárty

Poznámka poslance SN V. Slámy

Poznámka poslance SL B. Bárty

Vystoupení poslance SN F. Pernici

(Řízení schůze převzal místopředseda Federálního shromáždění K. Viktorín.)

Vystoupení poslance SN A. Blažka

Poznámka poslance SL B. Bárty

Poznámka poslance SN B. Tichého

Poznámka poslance SN J. Mlčáka

Vystoupení poslance SL L. Kudláčka

Vystoupení poslance SL J. Tomsy

Vystoupení poslance SN V. Tomise

Poznámka poslance SL J. Tomsy

Vystoupení poslance SL Š. Grtlera

Vystoupení poslance SN J. Mlynárika

Vystoupení poslance SN P. Dostála

Vystoupení poslance SL P. Kučery

Závěrečné slovo předsedy FS A. Dubčeka

Vystoupení poslance SN M. Poslúcha

Poznámka poslance SN M. Ransdorfa

Poznámka poslance SN A. Blažka

Poznámka poslance SN V. Tomise

Poznámka poslance SL A. Černého

Usnesení ke Zprávě o činnosti komise pro přípravu nové Ústavy ČSFR schváleno

(Řízení schůze převzal místopředseda Federálního shromáždění J. Stank.)

 1. Volba předsedy a místopředsedy iniciativního a petičního výboru sněmoven

Poznámka poslance SN A. Blažka

Poznámka poslance SL F. Magyara

Komise pro zjišťování výsledků voleb ve Sněmovně národů zvolena

Komise pro zjišťování výsledků voleb ve Sněmovně lidu zvolena

Probíhá tajná volba

Jednání přerušeno

Jednání opět zahájeno

Vystoupení poslance SL J. Bobovnického

Poznámka poslance SN J. Sokola

Vystoupení poslance SN R. Ambrose

Předsedou iniciativního a petičního výboru FS zvolen K. Stome

Poznámka poslance SN J. Vosčeka

Poznámka poslance SN J. Vosčeka

Poznámka poslance SL P. Kučery

Poznámka poslance SN J. Vosčeka

Místopředseda iniciativního a petičního výboru FS nezvolen

Poznámka poslance SL M. Čiče

Poznámka poslance SN F. Šedivého

Poznámka poslance SN M. Zemana

Poznámka poslance SL F. Magyara

Poznámka poslance SL J. Šlápoty

Poznámka poslance SN P. Kulana

Poznámka poslance SL J. Šlápoty

Poznámka poslance SN V. Sochora

Poznámka poslance SL F. Magyara

Poznámka poslance SN J. Vosčeka

Schůze přerušena

12. den jednání - pátek 31. 5. 1991

(Řízení schůze převzal místopředseda Federálního shromáždění J. Stank.)

Poznámka poslance SL B. Janči a pozměňující návrh

Poznámka poslance SN M. Pohanky

Poznámka poslance SN F. Šedivého

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 173/1990 Sb., kterým se zrušuje zákon č. 68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy a kterým se upravují některé další vztahy týkající se dobrovolných tělovýchovných organizací (tisk 664 A)

Schváleno projednávání tisku 664 A.

Návrh odůvodňuje poslanec SN F. Šedivý

Společný zpravodaj výborů SL poslanec M. Pohanka

Společný zpravodaj výborů SN poslanec M. Horský

Vystoupení poslance SN L. Motyčky a pozměňující návrh

Vystoupení poslance SL J. Laciny a pozměňující návrh

Vystoupení poslance SL B. Janči a pozměňující návrh

Poznámka poslance SL B. Janči

Vystoupení poslance SN V. Mikana

Poznámka poslance SL A. Černého

Poznámka poslance SN V. Filipa

Poznámka poslance SL J. Laciny

Společný zpravodaj výborů SL poslanec M. Pohanka

Poznámka poslance SL B. Janči

Společný zpravodaj výborů SN poslanec M. Horský

Hlasování o pozměňovacím návrhu poslance SN L. Motyčky

Pozměňovací návrh poslance SN L. Motyčky byl schválen

Společný zpravodaj výborů SN poslanec M. Horský

Poznámka poslance SL J. Laciny

Společný zpravodaj výborů SN poslanec M. Horský

Poznámka poslance SN F. Šedivého

Hlasování o pozměňovacím návrhu poslance SL J. Laciny

Pozměňovací návrh poslance SL J. Laciny nebyl schválen

Společný zpravodaj výborů SN poslanec M. Horský

Hlasování o pozměňovacím návrhu poslance SL B. Janči

Pozměňovací návrh poslance SL B. Janči byl schválen

Společný zpravodaj výborů SL poslanec M. Pohanka

Společný zpravodaj výborů SN poslanec M. Horský

Poznámka poslance SL J. Černého

Společný zpravodaj výborů SL poslanec M. Pohanka

Hlasování o pozměňovacím návrhu poslance SL J. Černého

Poznámka poslance SL J. Schneidera

Poznámka poslance SL M. Soldáta

Pozměňovací návrh poslance SL J. Černého nebyl schválen

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 173/1990 Sb., kterým se ruší zákon č. 68/1956 Sb., o organizacích tělesné výchovy a kterým se upravují i některé další vztahy týkající se dobrovolných tělovýchovných organizací schválen

Návrh usnesení poslance SN L. Kováče schválen

Vystoupení předsedy SN M. Šútovce

Vystoupení poslance SL Z. Kesslera

Poznámka poslance SN V. Valtra

Poznámka poslance SN V. Mikana

Schůze skončena

Seznam usnesení

- Usnesení Sněmovny lidu č. 202 k návrhu předsednictva Sněmovny lidu na konání společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů

- Usnesení Sněmovny národů č. 202 k návrhu předsednictva Sněmovny národů na konání společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů

- Usnesení Sněmovny lidu č. 204 k návrhu na volbu ověřovatelů zápisu

- Usnesení Sněmovny národů č. 205 k návrhu na volbu ověřovatelů zápisu

- Usnesení Sněmovny lidu č. 203 k návrhu na opětovné projednávání vládního návrhu zákona o úpravě vlastnických vztahů k půdě a návrhu zákona o ČTK

- Usnesení Sněmovny národů č. 203 k návrhu na opětovné projednávání vládního návrhu zákona o úpravě vlastnických vztahů k půdě a návrhu zákona o ČTK

- Usnesení Federálního shromáždění č. 130 k odpovědím ministra obrany ČSFR na interpelace podané poslanci Sněmovny lidu a Sněmovny národů

- Usnesení Sněmovny lidu č. 209 k odpovědím ministra obrany ČSFR L. Dobrovského na interpelace podané poslanci Sněmovny lidu

- Usnesení Sněmovny národů č. 209 k odpovědím ministra obrany ČSFR L. Dobrovského na interpelace podané poslanci Sněmovny národů

- Usnesení Sněmovny lidu č. 211 k návrhu na účast Ing. L. Jakla - předsedy FÚV na 15. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů

- Usnesení Sněmovny národů č. 211 k návrhu na účast Ing. L. Jakla - předsedy FÚV na 15. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů

- Usnesení Federálního shromáždění č. 131 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění ČSFR k vyslovení souhlasu Dohoda mezi ČSFR a Italskou republikou o podpoře a ochraně investic, podepsaná v Benátkách dne 1. 8. 1990, Dohoda o vzájemné podpoře a ochraně investic mezi ČSFR a Francouzskou republikou, podepsaná v Praze dne 13. 9. 1990, Dohoda mezi ČSFR a SRN o podpoře a vzájemné ochraně investic a Protokol k ní, podepsané v Praze dne 2. 10. 1990, Dohoda mezi ČSFR a Švýcarskou konfederací o podpoře a vzájemné ochraně investic a Protokol k ní, podepsané v Bernu dne 5. 10. 1990 a Dohoda mezi ČSFR a Rakouskou republikou o podpoře a ochraně investic, podepsaná ve Vídni dne 15. 10. 1990 (tisk 562)

- Usnesení Sněmovny lidu č. 216 k návrhu na zkrácení řečnické doby při projednávání vládního návrhu zákona o úpravě vlastnických vztahů k půdě (tisk 393)

- Usnesení Sněmovny národů č. 216 k návrhu na zkrácení řečnické doby při projednávání vládního návrhu zákona o úpravě vlastnických vztahů k půdě (tisk 393)

- Usnesení Federálního shromáždění č. 136 ke Zprávě o hospodářské situaci ČSFR a hospodářské politice federální vlády (tisk 554), doplňující zprávě o sociální politice federální vlády (tisk 592) a doplňující zprávě federální vlády o řešení ekologické situace v ČSFR (tisk 614)

- Usnesení Federálního shromáždění č. 138 ke Zprávě o plnění státního rozpočtu ČSFR a souhrnu státních rozpočtů za 1. čtvrtletí 1991

- Usnesení Federálního shromáždění č. 139 k návrhu místopředsedy vlády ČSFR JUDr. Pavla Rychetského na volbu soudců Nejvyššího soudu ČSFR (tisky 527 a 527 A)

- Usnesení Federálního shromáždění č. 140 k návrhu na rozšíření programu 15. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů

- Usnesení Sněmovny národů č. 222 k návrhu na rozšíření programu 15. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů

- Usnesení Federálního shromáždění č. 142 o době nesvobody ze dne 23. 5. 1991

- Usnesení Sněmovny lidu č. 226 k účasti ředitele Federální bezpečnostní a informační služby J. Novotného

- Usnesení Sněmovny národů č. 226 k účasti ředitele Federální bezpečnostní a informační služby J. Novotného

- Usnesení Sněmovny lidu č. 227 k návrhu na rozšíření pořadu 15. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů

- Usnesení Sněmovny národů č. 227 k návrhu na rozšíření pořadu 15. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů

- Usnesení Sněmovny lidu č. 228 k návrhu na přeřazení projednávání návrhů VBB Sněmovny lidu a Sněmovny národů na způsob volby a odvolání členů zvláštního kontrolního orgánu Federálního shromáždění, který bude zřízen dle schváleného zákona o FIS (tisk 660).

- Usnesení Sněmovny národů č. 228 k návrhu na přeřazení projednávání návrhů VBB Sněmovny lidu a Sněmovny národů na způsob volby a odvolání členů zvláštního kontrolního orgánu Federálního shromáždění, který bude zřízen dle schváleného zákona o FIS (tisk 660).

- Usnesení Federálního shromáždění č. 148 k návrhu na ustavení stálé společné parlamentní komise Sněmovny lidu a Sněmovny národů pro lidská práva a menšiny

- Usnesení Federálního shromáždění č. 149 k návrhu na vytvoření Společné komise sněmoven Federálního shromáždění pro nové organizační uspořádání a zlepšení činnosti Kanceláře Federálního shromáždění (tisk 644)

- Usnesení Federálního shromáždění č. 150 k návrhu na stanovení pravidel používání hlasovacího technického zařízení a na vytvoření společné komise sněmoven (tisk 586).

- Usnesení Federálního shromáždění č. 152 ke Zprávě o činnosti komise poslanců pro přípravu nové Ústavy ČSFR (tisk 655)

- Usnesení Sněmovny lidu č. 238 k návrhu na volbu komise poslanců pro zjišťování výsledků voleb

- Usnesení Sněmovny národů č. 239 k návrhu na volbu komise poslanců pro zjišťováni výsledků voleb

- Usnesení Sněmovny lidu č. 239 k návrhu na volbu předsedy výboru iniciativního a petičního Federálního shromáždění

- Usnesení Sněmovny národů č. 240 k návrhu na volbu předsedy výboru iniciativního a petičního Federálního shromáždění

- Zápis o volbě předsedy iniciativního a petičního Sněmovny lidu

- Zápis o volbě místopředsedy iniciativního a petičního Sněmovny lidu

- Zápis o volbě předsedy iniciativního a petičního Sněmovny národů

- Zápis o volbě místopředsedy iniciativního a petičního Sněmovny národů

- Usnesení Federálního shromáždění č. 151 k Informaci o plnění ústavních zákonů č. 496 a 497/1990 Sb., o navrácení majetku KSČ a SSM lidu ČSFR a o vypořádání majetku vybraných bývalých společenských organizací

- Usnesení Sněmovny lidu č. 244 k návrhu na zařazení tisku 664 A

- Usnesení Sněmovny národů č. 241 k návrhu na zařazení tisku 664 A

- Usnesení Sněmovny národů č. 238 k návrhu poslance Sněmovny národů L. Kováče

- Usnesení Federálního shromáždění č. 153 k odpovědím členů vlády ČSFR na interpelace podané poslanci Federálního shromáždění

- Usnesení Sněmovny lidu č. 245 k odpovědím členů vlády na interpelace podané poslanci Sněmovny lidu

- Usnesení Sněmovny národů č. 250 k odpovědím členů vlády na interpelace podané poslanci Sněmovny národů


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP