Středa 16. ledna 1991

OBSAH

zprávy o 12. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů, konané dne 16. ledna 1991

Zahájení jednání Sněmovny lidu a Sněmovny národů

(předseda FS A. Dubček)

Prezidiální sdělení

Pořad společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů schválen

1. Stanovisko Federálního shromáždění České a Slovenské Republiky k situaci v Litvě a v ostatních pobaltských republikách SSSR

2. Stanovisko Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky k dalšímu setrvání České a Slovenské Federativní Republiky ve Varšavské smlouvě

Stanoviska odůvodňuje ministr zahraničních věcí ČSFR J. Dienstbier

Vystoupení poslance SN L. Lise

Vystoupení poslance SN P. Suchána

Vystoupení prvního místopředsedy FS Z. Jičínského

Souhlas s účastí poslance litevského parlamentu pana Okenčiče na 12. společné schůzi SL a SN udělen

Vystoupení poslance SL V. Komárka

Vystoupení poslance SL P. Uhla

Vystoupení poslance SL J. Suchánka

Vystoupení poslance SN J. Kloknera

Vystoupení poslance SN F. Šebeje

Vystoupení místopředsedy SN J. Sokola

Vystoupení poslance SN J. Luxe

Vystoupení poslance SN A. Haška

Poznámka poslance SL. J. Kakačky

Vystoupení poslance litevského parlamentu pane Okenčiče

Vystoupení poslance SN V. Tomise

Poznámka poslance SL. Z. Vysloužila

Vystoupení poslance SN M. Grebeníčka

Vystoupení poslance SL F. Magyara

Vystoupení poslankyně SL D. Němcové

Vystoupení poslance SN J. Mlynárika

Vystoupení poslance SL M. Sychry

Vystoupení poslance SL V. Soboni

Vystoupení poslance SL A. Černého

Vystoupení poslance SL R. Sachera

Vystoupení poslance SN J. Syče

Vystoupení poslance J. Jurečky

Vystoupení poslankyně SL D. Branné

Poznámka poslance SN I. Němce

Vystoupení poslance SN I. Fišery

Vystoupení ministra zahraničních věcí ČSFR J. Dienstbiera

Vystoupení poslance SL M. Pohanky

Poznámka poslance SN J. Šolce

Uctění památky J. Palacha

Poznámka poslance SL F. Magyara

Poznámka poslance SN J. Horníka

Vystoupení ministra zahraničních věcí ČSFR J. Dienstbiera

Poznámka prvního místopředsedy SN J. Sokola

Pozměňovací návrh nebyl schválen

Usnesení FS ke stanovisku Federální shromáždění k dalšímu setrvání ČSFR ve Varšavské smlouvě schváleno

Poznámka poslance SN P. Uhla

Poznámka poslance SN P. Suchána

Poznámka místopředsedy SN J. Sokola

Návrh na doplnění usnesení FS schválen

Poznámka poslance SN P. Suchána

Poznámka ministra zahraničních věcí ČSFR J. Dienstbiera

Poznámka poslance SN P. Raševa

Poznámka poslance SN P. Suchána

Usnesení FS ke stanovisku Federálního shromáždění k situaci v Litvě a v ostatních pobaltských republikách SSSR schváleno

Závěrečné slovo poslance litevského parlamentu pane Okenčiče

Vystoupení poslance SN P. Uhla a návrh usnesení

Vystoupení ministra zahraničních věcí ČSFR J. Diensbiera

3. Informace parlamentní komise pro dohled na odsun sovětských vojsk z ČSFR

Informaci předkládá poslanec SL M. Sychra

Informace poslance SL M. Kocába o návštěvě poslanců Nejvyššího sovětu v Praze

Informace poslance SL M. Kocába o návštěvě poslanců FS u naší čs. protichemické jednotky v Saúdské Arábii

Vystoupení poslance SN S. Pánise

Poznámka poslance SL M. Malého

Poznámka poslance SN P. Kulana

Vystoupení ministra obrany ČSFR L. Dobrovského

Vystoupení poslance SN L. Kostyi

Vystoupení poslance SN A. Haška

Poznámka poslance F. Michálka

Poznámka ministra obrany ČSFR L. Dobrovského

Poznámka poslance SL F. Michálka

Poznámka ministra obrany ČSFR L. Dobrovského

Poznámka poslance SL M. Malého

Poznámka místopředsedy SN J. Sokola

Poznámka poslance SL M. Malého

Poznámka poslance SL R. Sachera

Poznámka poslance SL O. Világiho

Poznámka poslance SN P. Kulana

Poznámka předsedy SN M. Šútovce

Vystoupení prvního místopředsedy FS Z. Jičínského

Poznámka poslance SN L. Kostyi

Návrh na doplnění pořadu 12. společné schůze SL a SN schválen

Poznámka poslance SL J. Suchánka

Poznámka poslance SN J. Oleje

Jednání přerušeno

Jednání opět zahájeno

(Řízení schůze převzal místopředseda FS a předseda SN M. Šútovec)

4. Vládní návrh, kterým se předkládá FS ČSFR k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou ČSFR a vládou Království Saúdské Arábie o činnosti a podmínkách pobytu čs. vojenských specialistů na území Saúdské Arábie, podepsaná v Praze dne 19. listopadu 1990 a v Rijádu dne 22. listopadu 1990 (tisk 408)

Návrh odůvodňuje ministr obrany ČSFR J. Dobrovský

Vystoupení poslance SL M. Čiče

Poznámka poslance SN J. Šolce

Poznámka poslance SN L. Lédla

Poznámka ministra obrany ČSFR L. Dobrovského

Poznámka poslance SL M. Čiče

Poznámka poslance SN L. Lédla

Poznámka poslance SN F. Šebeje

Poznámka poslance SN J. Oleje

Vystoupení ministra obrany ČSFR L. Dobrovského

Poznámka poslance SL O. Világiho

Závěrečné slovo ministra obrany ČSFR L. Dobrovského

Poznámka poslance SL M. Čiče

Poznámka poslance SL K. Novosáda

Poznámka poslance SN L. Lédla

Jednání přerušeno

Jednání opět zahájeno

Vystoupení poslance SN L. Lédla

Poznámka poslance SL K. Novosáda

Poznámka poslance SN L. Romana

Poznámka poslance SL M. Číče

Poznámka poslance SN S. Pánise

Poznámka poslance SL V. Bendy

Poznámka poslance SN L. Kostyi

Dohoda mezi vládou ČSFR a vládou Království Saúdské Arábie o činnosti a podmínkách pobytu čs. vojenských specialistů na území Království Saúdské Arábie včetně dodatku schválena

Schůze skončena

Seznam příloh

- Usnesení Sněmovny lidu č. 145 k návrhu předsednictva Sněmovny lidu a předsednictva Sněmovny národů na konání společné schůze SL a SN

- Usnesení Sněmovny národů č. 145 k návrhu předsednictva Sněmovny lidu a předsednictva Sněmovny národů na konání společné schůze SL a SN

- Usnesení Sněmovny lidu č. 147 k návrhu na souhlas s účastí poslance litevského parlamentu pana Okenčiče

- Usnesení Sněmovny národů č. 147 k návrhu na souhlas s účastí poslance litevského parlamentu pana Okenčiče

- Usnesení Federálního shromáždění č. 95 ke stanovisku k dalšímu setrvání ČSFR ve Varšavské smlouvě

- Usnesení Federálního shromáždění č. 96 k návrhu stanoviska FS ČSFR k situaci v Litvě a v ostatních pobaltských republikách

- Usnesení Sněmovny lidu č. 149 k návrhu na doplnění pořadu jednání 12. společné schůze SL a SN dne 16.1.1991

- Usnesení Sněmovny národů č. 149 k návrhu na doplnění pořadu jednání 12. společné schůze SL a SN dne 16.1.1991

- Usnesení Federální shromáždění č. 97 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu FS ČSFR Dohoda mezi vládou ČSFR a vládou Království Saúdské Arábie o činnosti a podmínkách pobytu čs. vojenských specialistů na území Království Saúdské Arábie, podepsaná v Praze dne 19. listopadu 1990 a v Rijádu dne 22. listopadu 1990 (tisk 408)

- Vystoupení poslance SN L. Lise


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP