13. září - 2. října 1990

OBSAH

zprávy o 6. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů, konané ve dnech 13., 17. - 20. září 1990 a 1. a 2. října 1990

1. den - čtvrtek dne 13. září 1990

Zahájení jednání Sněmovny lidu a Sněmovny národů (místopředseda FS

a předseda SL R. Battěk)

Prezidiální sdělení

Pořad společné schůze SL a SN schválen

Vystoupení poslance SN M. Tahy

Vystoupení poslance SL I. Laluhy

Připomínka poslance SV M. Prokopa

1. Slib poslanců Federálního shromáždění

Vystoupení předsedy mandátového a imunitního výboru SN

J. Horníka

Slib skládá poslanec SL P. Balgavý

Poslanec SL J. Dienstbier ml

Poslanec SL J. Pobežal

Poslanec SL J. Vidím

Poslankyně SN S. Hlávková

Poslankyně SN J. Petrová

Poslanec SN J. Selner

2. Volba poslanců do výborů sněmoven FS

Poznámka poslance SL J. Veverky

Poznámka předsedy SN M. Šútovce

Poslanci FS do výborů zařazeni

3. Návrh stanoviska Sněmovny národů v imunitní věci

Návrh odůvodňuje předseda mandátového a imunitního výboru SN

J. Horník

Stanovisko SN schváleno

4. Vládní návrh, kterým se předkládají FS ČSFR k vyslovení souhlasu Dohoda o mezinárodním měnovém fondu sjednaná dne 22. 7. 1944 ve Washingtonu, Dohoda o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj sjednaná dne 22. 7.1944 ve Washingtonu, Dohoda o Mezinárodní finanční korporaci sjednaná dne 25. 5. 1955 ve Washingtonu, Dohoda o Mnohostranné agentuře pro rozvoj investiční záruky sjednaná dne 11. 10. 1985 ve Washingtonu a Dohoda o Mezinárodním sdružení pro rozvoj sjednaná dne 26. 1. 1960 ve Washingtonu (tisk 63)

Návrh odůvodňuje ministr financí ČSFR V.Klaus

Společný zpravodaj výborů SL poslanec J. Šlápota

Společný zpravodaj výborů SN poslanec M. Kontra

Závěrečné slovo ministra financí ČSFR V. Klause

Dohoda o Mezinárodním měnovém fondu sjednaná dne 22. 7. 1944 ve Washingtonu, Dohoda o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj sjednaná dne 22. 7. 1944 ve Washingtonu, Dohoda o Mezinárodní finanční korporaci sjednaná dne 25. 5. 1955 ve Washingtonu, Dohoda o Mnohostranné agentuře pro rozvoj investiční záruky sjednaná dne 11. 10.1985 ve Washingtonu a Dohoda o Mezinárodním sdružení pro rozvoj

sjednaná dne 26. 1. 1960 ve Washingtonu schválena

Jednání přerušeno

Jednání opět zahájeno

(Řízení schůze převzal předseda FS A. Dubček)

Vystoupení francouzského prezidenta F. Mitterranda

(Řízení schůze převzal místopředseda FS a předseda SL R. Battěk)

Poznámka poslance SN J. Šterna

Schůze přerušena

2. den - pondělí dne 17. září 199

(Jednání zahájil předseda FS A. Dubček)

Vystoupení prezidenta ČSFR V. Havla

Jednání přerušeno

Jednání opět zahájeno

5. Vystoupení předsedy vlády ČSFR M. Čalfy k výsledkům jednání představitelů vlád v Trenčianských Teplicích k realizaci ekonomické reformy

Zprávu přednáší předseda vlády ČSFR M. Čalfa

Poznámka poslance SL V. Bendy

Poznámka poslance SN P. Kulana

Poznámka poslance SL J. Pospíšila

Jednání přerušeno

Jednání opět zahájeno

(Řízení schůze převzal první místopředseda FS Z. Jičínský)

Společný zpravodaj výborů SN poslanec M. Zeman

Společný zpravodaj výborů SL poslanec J. Bakšay

Poznámka poslance SN M. Macka

Poznámka poslance SN J. Němce

Poznámka poslance SN J. Šterna

Poznámka poslance SL J. Jurečky

Poznámka poslance SN M. Zemana

Vystoupení ministra financí ČSFR V. Klause

Vystoupení poslance SN R. Senjuka

Poznámka poslance SL V. Bendy

Vystoupení poslance SL V. Filipa

Vystoupení poslance SN A. Anderka

Vystoupení poslance SL E. Mandlera

Vystoupení poslance SL R. Zukala

Vystoupení poslance SN V. Tomise

Vystoupení poslance SN M. Ransdorfa

Vystoupení poslance SN P. Dostála

Jednání přerušeno

Jednání opět zahájeno

Vystoupení poslance SN M. Kováče

Vystoupení poslance SL V. Bendy

Vystoupení poslance SN R. Senjuka

Vystoupení poslance SN P. Bratinky

Vystoupení poslance SL R. Hrušínského

Vystoupení poslance SL J. Černého

Vystoupení poslance SL M. Čiče

Vystoupení poslance SL M. Kováře

Vystoupení poslance SN J. Mlynárika

Vystoupení poslance SN L. Romana

Vystoupení poslance SN V. Morice

Vystoupení poslance SN S. Pánise

Vystoupení poslance SN K. Stome

Poznámka poslankyně SL E. Záležákové

Poznámka poslance SL O. Világiho

Poznámka poslance SN J. Mlynárika

Poznámka poslance SN P. Bratinky

Poznámka poslance SN V. Morice

Poznámka poslance SL J. Rumla

Poznámka poslance SN J. Šedoviče

Poznámka poslance SL V. Bendy

Vystoupení poslance SL M. Borgužy

Poznámka poslance SN L. Romana

Poznámka poslance SL M. Malého

(Řízení schůze převzal místopředseda FS a předseda SN M. Šútovec)

Vystoupení prvního místopředsedy FS Z. Jičínského

Vystoupení ministra pro strategické plánování ČSFR P. Hoffmana

(Řízení schůze převzal první místopředseda FS a Z. Jičínský)

Vystoupení poslance SL M. Benčíka

Vystoupení poslance SN B. Doležala

Vystoupení poslance SN V. Tomise

Poznámka poslance SL R. Sachera

Poznámka ministra pro strategické plánování ČSFR P. Hoffmana

Vystoupení místopředsedy vlády ČSFR P. Rychetského

Předseda návrhové komise poslanec SL D. Kroupa

Komise pro přípravu usnesení ke zprávě J. Langoše schválena

Jednání přerušeno

Jednání opět zahájeno

Předseda návrhové komise poslanec SL D. Kroupa

Poznámka poslance SL J. Pospíšila

Hlasy ze sálu

Poznámka poslance SL J. Rumla

Poznámka poslance SN P. Suchána

Pozměňovací návrh poslance SN M. Ransdorfa

Pozměňovací návrh poslance SL M. Pohanky

Poznámka poslance SN R. Zelenaye

Poznámka poslance SN J. Luxe

Poznámka poslance SL J. Vrchovského

Pozměňovací návrh poslance SN J. Kloknera

Pozměňovací návrh poslance SN J. Svobody

Pozměňovací návrhy nebyly schváleny

Poznámka poslance SL V. Bendy

Poznámka poslance SN P. Suchána

Usnesení ke scénáři ekonomické reformy schváleno.

Schůze přerušena

3. den - úterý 18. září 1990

(Jednání zahájil místopředseda FS a předseda SL R. Battěk)

Poznámka poslance SN P. Suchána

Vystoupení poslance SN M. Prokopa

20. Zpráva o přípravě Ústavy a návrh na vytvoření ústavní komise

poslanců (tisk 95)

Návrh odůvodňuje první místopředseda FS Z. Jičínský

Poznámka poslance SN S. Devátého

Poznámka poslance SN M. Tahy

Poznámka poslance SN P. Tomana

Poznámka poslance SN L. Romana

Poznámka poslance SL K. Novosáda

Poznámka poslance SN R. Zelenaye

Poznámka poslance SL J. Piskoře

Poznámka poslance SL J. Laciny

Poznámka poslance SL Z. Vysloužila

Poznámka poslance SL K. Novosáda

Poznámka poslance SN P. Pánise

Jednání přerušeno

Jednání opět zahájeno

(Řízení schůze převzal předseda FS A. Dubček)

Vystoupení ministerské předsedkyně Velké Británie M. Thatcherové

(Řízení schůze převzal místopředseda FS a předseda SL R. Battěk)

Jednání přerušeno

Jednání opět zahájeno

Vystoupení poslance SN K. Stome

Poznámka poslance SL K. Novosáda

Komise poslanců pro přípravu Ústavy ČSFR schválena

14. Vládní návrh zákona o rodičovském příspěvku (tisk 59)

Návrh odůvodňuje ministr práce a sociálních věcí ČSFR P. Miller

Společný zpravodaj výborů SN poslanec M. Farkaš

Společná zpravodajka výborů SL poslankyně M. Čejková

Vystoupení poslance SL V. Bendy a pozměňovací návrh

Vystoupení poslance SN J. Šolce a pozměňovací návrh

Vystoupení poslankyně SL R. Šormové a pozměňovací návrh

Vystoupení poslance SL P. Balgavého

Vystoupení poslankyně SL E. Záležákové

Vystoupení poslance SL Z. Vysloužila pozměňovací návrh

Vystoupení poslance SL P. Mornára

Vystoupení poslance SL J. Pobežala a pozměňovací návrh

Vystoupení poslance SN J. Molnára a pozměňovací návrh

Poznámka poslance SL R. Richtera 96

Vystoupení poslance SN M. Kováče

Poznámka poslance SL J. Rumla

Vystoupení poslankyně SL D. Drešerové a pozměňovací návrh.

Vystoupení poslance SN J. Kvasničky

Poznámka poslankyně SL R. Šormové

Vystoupení poslance SN M. Kováče

Poznámka poslance SN M. Ransdorfa

Vystoupení poslance SL J. Kakačky

Vystoupení poslance SN P. Raševa

Poznámka poslance SN P. Kulana

Vystoupení poslance SN M. Prokopa

Vystoupení poslance SL J. Černého

Vystoupení poslance SL B. Bárty

Poznámka poslance SL A. Černého

Vystoupení poslance SL M. Čiče

Jednání přerušeno

Jednání opět zahájeno

(Řízení schůze převzal místopředseda FS J. Stank)

Vystoupení místopředsedy SN J. Sokola

Vystoupení poslance SN J. Šolce

Vystoupení poslance SN P. Kulana

Vystoupení prvního místopředsedy FS Z. Jičínského

Vystoupení poslance SN R. Zelenaye

Poznámka poslance SN P. Kulana

Vystoupení poslance SN M. Čiče

Vystoupení poslance SN V. Tomise

Vystoupení poslance SN I. Fišery

Poznámka poslance SN M. Zemana

Poznámka poslankyně SN J. Petrové

Poznámka poslance SL P. Kučery

Vystoupení poslance SL I. Šimko

Poznámka poslance SN I. Fišery

Poznámka poslance SN I. Němce

Poznámka poslance SL E. Mandlera

Vystoupení předsedy FS A. Dubčeka

Vystoupení poslance SN L. Kostyi

Vystoupení poslance SL I. Fišery

Poznámka poslance SN I. Němce

Poznámka poslance SL J. Pospíšila

Poznámka poslance FS A. Dubčeka

Poznámka poslance SL B. Hubálka

Vystoupení poslance SN R. Zelenaye.

Vystoupení poslance SL J. Wagnera

Vystoupení poslance SN M. Ransdorfa

Vládní návrh, kterým se předkládá FS ČSFR k souhlasu Smlouva mezi

ČSFR a Rakouskou republikou o vzájemném výkonu soudních rozhodnutí

ve věcech trestních, podepsaná ve Vídni dne 20. května 1990 (tisk 12) 20

Návrh odůvodňuje místopředseda vlády ČSFR P. Rychetský.

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Patočka

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Jenerál

Smlouva mezi ČSFR a Rakouskou republikou o vzájemném výkonu

soudních rozhodnutí ve věcech trestních, podepsaná ve Vídni dne

 1. května 1990 schválena.


14. Vládní návrh zákona o rodičovském příspěvku (tisk 59)

Společný zpravodaj výborů SN poslanec M. Farkaš

Společná zpravodajka výborů SL poslankyně M. Čejková

Vystoupení poslance SL J. Černého

Společný zpravodaj výborů SN poslanec M. Farkaš

Závěrečné slovo ministra práce a sociálních věcí ČSFR P. Millera.

Poznámka poslankyně SL E. Záležákové

Hlasování o pozměňovacích návrzích

Zákon o rodičovském příspěvku schválen

13. Vládní návrh zákona o dani z příjmu obyvatelstva (tisk 66)

Návrh odůvodňuje ministr financí ČSFR V. Klaus

Společná zpravodajka výborů SN poslankyně S. Matochová

Společný zpravodaj výborů SL poslanec J. Wagner

Vystoupení poslance SL V. Bendy

Vystoupení poslance SN M. Prokopa

Vystoupení poslance SL M. Sychry

Vystoupení poslance SL J. Bakšaye

Vystoupení poslance SN M. Kontry.

Vystoupení poslance SL O. Humla

Poznámka poslance SN M. Prokopa

Poznámka poslance SL O. Humla

Vystoupení poslance SN P. Uhla

Pozměňovací návrh poslance SN M. Macka

Pozměňovací návrh poslance SN Š. Bačínského

Pozměňovací návrh poslance SN J. Bureše

Pozměňovací návrh poslance SN O. Batty a doplňovací návrh

Vystoupení poslance SL Z. Masopusta

Poznámka poslance SN O. Batty

Vystoupení poslance SN L. Kostyi

Vystoupení poslance SN K. Stome

Vystoupení poslance SN M. Kováče

Vystoupení místopředsedy SL E. Valka

Poznámka poslance SN K. Stome

Vystoupení poslance SN S. Pánise

Vystoupení ministra financí ČSFR V. Klause

Poznámka poslance SL V. Bendy

Poznámka poslance SL O. Humla

Poznámka poslance SL Z. Masopusta

Společný zpravodaj výborů SL poslanec J. Wagner

Společná zpravodajka výborů SN poslankyně S. Matochová

Poznámka poslance SN K. Stome

Poznámka poslance SL J. Pospíšila

Hlasování o pozměňovacích návrzích

Dotaz poslance SN M. Roubala

Hlasování o pozměňovacích návrzích

Poznámka poslance SN J. Bureše

Poznámka poslance SN P. Uhla

Poznámka poslance SN J. Bureše

Hlasování o pozměňovacích návrzích.

Poznámka poslance SL M. Soldáta

Poznámka poslance SN Š. Bačínského

Hlasování o pozměňovacích návrzích.

Poznámka poslance SN K. Stome

Poznámka poslance SL V. Bendy

Poznámka poslance SN M. Ransdorfa

Vystoupení předsedy SL R. Battěka

Vystoupení ministra financí ČSFR V. Klause

Poznámka poslance SN L. Kostyi

Poznámka poslance SL M. Soldáta

Poznámka poslance SL E. Mandlera

Vystoupení místopředsedy SL E. Valka

Vystoupení předsedy SN M. Šútovce

Vystoupení poslance SL K. Novosáda

Připomínka poslance SL A. Humla

Poznámka poslance SN I. Fišery

Poznámka poslance SL J. Pospíšila

Poznámka poslance SL P. Kučery

Poznámka předsedy SN M. Šútovce

Komise pro dohodovací řízení schválena

Jednání přerušeno

Jednání opět zahájeno

Vystoupení poslance SL M. Čiče

Poznámka poslance SN M. Šútovce

Společný zpravodaj výborů SL poslanec J. Wagner

Poznámka poslance SL V. Bendy

Poznámka poslance SN M. Kováče

Vystoupení ministra financí ČSFR V. Klause

Poznámka poslance SL F. Magyara

Poznámka poslance SN M. Kováče

Zákon o dani z příjmů obyvatelstva schválen

17. Vládní návrh, kterým se předkládá FS ČSFR k souhlasu Dohoda mezi ČSFR a Hospodářskou unií belgicko-lucemburskou o vzájemné podpoře a ochraně investic a Protokol k ní, podepsaný v Bruselu dne 24. dubna 1989 (tisk 56)

Návrh odůvodňuje ministr financí ČSFR V. Klaus

Společný zpravodaj výborů SN poslanec P. Hrivík

Společný zpravodaj výborů SL poslanec F. Magyar

Vystoupení poslance SN L. Lédla

Závěrečné slovo ministra financí ČSFR V. Klause

Dohoda mezi ČSFR a Hospodářskou unií belgicko-lucemburskou o

vzájemné podoře a ochraně investic a Protokol k ní schválena

Schůze přerušena

4. den jednání - středa 19. září 1990

(Jednání zahájil místopředseda FS K. Viktorín)

8. Zpráva ministra vnitra o bezpečnostní situaci s České a Slovenské Federativní Republice

Zprávu přednáší ministr vnitra ČSFR J. Langoš

Společný zpravodaj výborů SN poslanec L. Lis

Společný zpravodaj výborů SL poslanec I. Šimko

Poznámka poslance SL J. Bakšaye

Poznámka poslance SL V. Bendy

Nové složení komise pro přípravu usnesení ke zprávě ministra vnitra

ČSFR ze Sněmovny lidu schváleno

Vystoupení poslance SN P. Buriana

Vystoupení poslance SN M. Zemana

Vystoupení poslance SL M. Čiče.

Vystoupení poslance SL M. Vrchovského

Vystoupení poslance SN V. Valtra

Vystoupení poslance SN P. Dostála

Vystoupení poslance SL E. Kříže

Vystoupení poslance SN K. Stome

Vystoupení poslance SL V. Šilhána

Jednání přerušeno

Jednání opět zahájeno

Vystoupení poslance SN J. Šolce

Vystoupení poslance SN A. Blažka

Vystoupení poslance SN V. Slámy

Vystoupení poslance SL J. Rumla a otázky ministra vnitra ČSFR

Vystoupení poslankyně SN E. Sándorové

Vystoupení poslance SL V. Tomsy

Vystoupení poslance SN M. Kováče

Vystoupení poslance SL F. Magyara

Vystoupení poslance SM M. Ransdorfa

Vystoupení poslance SN L. Kostyi

Vystoupení poslance SL R. Sachera

Vystoupení poslance SL L. Žáčka

Poznámka poslance SN P. Kulana

Poznámka poslance SN V. Valtra

Jednání přerušeno

Jednání opět zahájeno

(Řízení schůze převzal místopředseda FS a předseda SN M. Šútovec)

Vystoupení poslance SN L. Kostyi

Vystoupení poslance SL S. Gürtlera

Vystoupení poslance SL G. Adama

Vystoupení poslance SL F. Michálka

Vystoupení poslankyně SL E. Novákové

Vystoupení poslance SL S. Chýlka

Vystoupení poslance SN J. Kobylky

Vystoupení poslance SN M. Prokopa

Vystoupení poslance SL J. Minky

Vystoupení poslance SL M. Tejkla

Vystoupení poslance SN K. Horníka

Vystoupení poslankyně SN J. Petrové

Vystoupení poslance SN A. Haška

Vystoupení poslance SL J. Jégla

Vystoupení poslance SL J. Černého

Vystoupení poslance SL M. Malého

Vystoupení poslance SN V. Tomise

Vystoupení předsedy FS A. Dubčeka

Poznámka poslance SL B. Hubálka

Poznámka poslance SN P. Kulana

Poznámka poslance SN V. Valtra

Vystoupení poslance SN I. Batty.

Vystoupení poslance SN L. Kvasničky

Vystoupení poslance SL E. Mandlera

Poznámka poslance SN V. Sochora

Odpovědi na otázky ministra vnitra ČSFR J. Langoše

Vystoupení 1. náměstka generálního prokurátora ČSFR L. Velety

Otázka poslance SN M. Kováče 1. náměstkovi generálního prokurátora

 1. Veletovi
 2. Odpověď 1. náměstka generálního prokurátora ČSFR L. Velety na

otázku poslance SN M. Kováče

Dotaz poslance SN M. Zemana ministrovi vnitra ČSFR J. Langošovi.3 Odpověď ministra vnitra ČSFR J. Langoše na dotaz poslance SN

M. Zemana

Společný zpravodaj výborů SN poslanec L. Lis

Předseda návrhové komise poslanec SL J. Pospíšil

Připomínky poslance SN P. Dostála

Poznámka poslance SL R. Sachera

Poznámka poslance SL A. Černého

Poznámka poslance SL R. Sachera

Pozměňovací návrhy poslance SL V. Šilhána

Pozměňovací návrhy poslance SN P. Bratinky

Předseda návrhové komise poslanec SL J. Pospíšil

Poznámka ministra vnitra ČSFR J. Langoše

Společný zpravodaj výborů SL poslanec I. Šimko

Společný zpravodaj výborů SN poslanec L. Lis

Poznámka poslance SL B. Hubálka

Pozměňovací návrh poslance SL E. Kříže

Poznámka poslance SN P. Buriana

Vystoupení poslance SL F. Michálka

Poznámka ministra vnitra ČSFR J. Langoše

Předseda návrhové komise poslanec SL J. Pospíšil

Hlasování o pozměňovacích návrzích

Poznámka poslance SN K. Stome

Poznámka poslance SL L. Vrchovského.

Předseda návrhové komise poslanec SL J. Pospíšil

Poznámka poslance SL L. Vrchovského.

Poznámka poslance SN L. Lise

Poznámka poslance SN M. Pohanky

Vystoupení poslance SN K. Stome

Předseda návrhové komise poslanec SL J. Pospíšil

Připomínka poslance SN L. Lise

Poznámka poslankyně SN J. Petrové

Předseda návrhové komise poslanec SL J. Pospíšil

Poznámka poslance SN A. Blažka

Poznámka poslance SN J. Šterna

Poznámka poslance SL V. Bendy

Poznámka poslance SN J. Syče

Poznámka poslance SL R. Sachera.01 Poznámka poslance SL J. Šlápoty

Poznámka poslance SN P. Kulana

Poznámka poslance SL S. Chýlka

Jednání přerušeno

Jednání opět zahájeno

Společný zpravodaj výborů SL poslanec I. Šimko

Společný zpravodaj výborů SN poslanec L. Lis

Předseda návrhové komise poslanec SL J. Pospíšil

Oprava poslance SL V. Bendy

Předseda návrhové komise poslanec SL J. Pospíšil

Usnesení Federálního shromáždění ke zprávě ministra vnitra ČSFR schváleno

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 102/1971 Sb., o ochraně státního tajemství, a zákon č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (letecký zákon), ve znění zákona č. 43/1976 Sb. (tisk 25) a společná zpráva výborů SL a výborů SN (tisk 112).

Návrh odůvodňuje ministr vnitra ČSFR J. Langoš

Společný zpravodaj výborů SL poslanec A. Černý

Společný zpravodaj výborů SN poslanec L. Roman

Vystoupení poslance SL K. Ježka

Závěrečné slovo ministra vnitra ČSFR J. Langoše

Společný zpravodaj výborů SL poslanec A. Černý

Zákon č. 102/1971 Sb., o ochraně státního tajemství, a zákon č. 47/1956

Sb., o civilním letectví (letecký zákon), ve znění zákona č. 43/1976 Sb. schválen

9. Vládní návrh zákona o vymezení působnosti ČSFR ve věcech

vnitřního pořádku a bezpečnosti (tisk 14) a společná zpráva

výborů SL a výborů SN (tisk 116)

Návrh odůvodňuje ministr vnitra ČSFR J. Langoš

Společný zpravodaj výborů SN poslanec M. Kurťák

Společný zpravodaj výborů SL poslanec J. Pospíšil

Poznámka poslankyně SN K. Samkové

Vystoupení poslance SL O. Világiho

Vystoupení poslance SN M. Prokopa

Vystoupení poslance SL V. Bendy

Poznámka poslance SL M. Čiče

Poznámka poslance SL S. Chýlka

Společný zpravodaj výborů SL poslanec J. Pospíšil

Poznámka poslance SL S. Chýlka

Společný zpravodaj výborů SL poslanec J. Pospíšil

Společný zpravodaj výborů SN poslanec M. Kurťák

Poznámka poslance SL M. Čiče

Poznámka ministra vnitra ČSFR J. Langoše

Poznámka poslance SL O. Világiho

Společný zpravodaj výborů SL poslanec J. Pospíšil

Poznámka poslance SN A. Blažka

Poznámka poslance SN M. Kováče

Poznámka poslance SL M. Malého

Společný zpravodaj výborů SL poslanec J. Pospíšil

Vystoupení poslance SL M. Čiče

Vystoupení poslance SL O. Világiho

Společný zpravodaj výborů SL poslanec J. Pospíšil

Poznámka poslance SL M. Soldáta

Hlasování o pozměňovacích návrzích

Poznámka poslance SN M. Prokopa

Závěrečné slovo ministra vnitra ČSFR J. Langoše

Poznámka místopředsedy SL E. Valka

Poznámka poslance SL V. Bendy

Pozměňovací návrhy poslance SL M. Soldáta

Zákon o vymezení působnosti ČSFR ve věcech vnitřního pořádku

schválen

Sdělení o dopise předsedy vlády ČSFR ohledně stažení bodu č.12 (vládní návrh zákona o cestování do zahraničí) z programu 6. Společné schůze SL

a SN

Připomínka poslance SL V. Deyla

10. Vládní návrh zákona, kterým se doplňuje zákon č. 40/1974 Sb., o SNB

ve znění zákona č. 74/1990 Sb., o některých opatřeních k zabezpečení vyřizování přestupků v oboru působnosti ČSFR (tisk 26) a společná zpráva výborů SL a výborů SN (tisk 109)

Návrh odůvodňuje ministr vnitra ČSFR J. Langoš

Společný zpravodaj výborů SN poslanec M. Ševčík

Společný zpravodaj výborů SL poslanec M. Pohanka

Vystoupení poslankyně SN O. Šimečkové

Vystoupení poslance SN V. Tomise

Vystoupení poslance SL J. Mornára

Vystoupení poslance SN K. Stome

Vystoupení poslance SL V. Soboni

Vystoupení poslance SN K. Stome

Vystoupení poslance SL V. Soboni

Poznámka poslance SL V. Filipa

Poznámka místopředsedy SN J. Sokola

Poznámka poslance SL M. Čiče

Poznámka poslankyně SN O. Šimečkové

Společný zpravodaj výborů SN poslanec M. Ševčík

Poznámka poslance SN L. Kvasničky

Společný zpravodaj výborů SL poslanec M. Pohanka

Společný zpravodaj výborů SN poslanec M. Ševčík

Společný zpravodaj výborů SL poslanec M. Pohanka

Společný zpravodaj výborů SN poslanec M. Ševčík

Poznámka poslance SL V. Soboni 444 Poznámka poslankyně SN O. Šimečkové

Zákon kterým se doplňuje zákon č. 40/1974 Sb., o SNB ve znění zákona

č. 74/1990 Sb., o některých opatřeních k zabezpečení vyřizování přestupků

v oboru působnosti ČSFR schválen

Schůze přerušena

5. den jednání - čtvrtek 20. září 1990

(Jednání zahájil a řídil místopředseda FS a předseda SL R. Battěk)

Vystoupení místopředsedy FS J. Stanka

Vystoupení poslance SL L. Fišery

Vystoupení poslance SN K. Stome

Doplnění programu o volbu poslance SL do výboru SL

Poznámka poslance SL M. Malého

Olivér Varga zvolen do výboru branného a bezpečnostního

Doplnění programu o volbu člena předsednictva FS

Návrh zdůvodňuje poslanec SL G. Adam

Zpráva předsedy komise pro zjišťování výsledků voleb poslance SL J. Bobovnického

(Tajná volba člena předsednictva FS)

6. Návrh ústavního zákona, kterým se mnění a doplňuje ústavní zákon č.100/1960 Sb., Ústava ČSFR ve znění ústavního zákona č. 135/1989 Sb.

(tisk 65) a společná zpráva výborů SL a výborů SN (tisk 115)

Návrh odůvodňuje poslanec SN V. Mikule

Společný zpravodaj výborů SL poslanec V. Benda

Společný zpravodaj výborů SN poslanec P. Toman

Vystoupení poslance SN M. Grebeníčka

Vystoupení místopředsedy SN J. Sokola

Společný zpravodaj výborů SL poslanec V. Benda

Vystoupení poslance SL Š. Gürtlera

Vystoupení poslance SN J. Šterna

Vystoupení poslance SN S. Devátého

Vystoupení poslance SL V. Filipa

Společný zpravodaj výborů SN poslanec P. Toman

Společný zpravodaj výborů SL poslanec V. Benda

Poznámka poslance SL M. Čiče

Poznámka poslance SN V. Mikule

Poznámka místopředsedy SN J. Sokola

Poznámka poslance SN S. Devátého

Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava

ČSFR schválen

Zpráva předsedy komise pro zjišťování výsledků voleb poslance SL J. Bobovnického

Jozef Bakšay zvolen členem předsednictva FS

17. Zpráva předsedy FS o zákonném opatření předsednictva FS o

rozšíření okruhu vedoucích funkcí obsazených jmenováním (tisk 91)

Vystoupení poslance SL J. Jenerála

Poznámka poslance SN K. Stome

Poznámka místopředsedy SN J. Sokola

Dotaz poslance SN L. Kostyi

Vystoupení místopředsedy SL E. Valka

Zákonné opatření předsednictva FS z 30. srpna 1990 o rozšíření okruhu vedoucích funkcí obsazovaných jmenováním schváleno

Poznámka poslance SN B. Doležala

18. Zpráva předsedy FS o zákonném opatření předsednictva FS o

nakládání s majetkem svěřeným státnímu podniku (tisk 93)

Zákonné opatření o nakládání s majetkem svěřeným státnímu podniku schváleno

19. Zpráva předsedy FS o zákonném opatření předsednictva FS o prodloužení účinnosti zákonného opatření FS č. 177/1990 Sb., o

některých opatřeních, týkajících se majetku politických stran, politických

hnutí a společenských organizací (tisk 92)

Zákonné opatření předsednictva FS o prodloužení účinnosti zákonného opatření FS č. 177/1990 Sb., o některých opatřeních, týkajících se

majetku politických stran, politických hnutí a společenských organizací schváleno

21. Návrh výborů branných a bezpečnostních SL a SN na zřízení

parlamentní komise pro dohled nad vyšetřováním událostí ze dne

17. listopadu 1989 v Praze (tisk 29)

Poznámka poslance SN L. Lise

Jednání přerušeno

Jednání opět zahájeno

23. Návrh hospodářského výboru SL a SN na zřízení stálé zemědělské komise (tisk 40)

Návrh odůvodňuje poslanec SN V. Humpál

Poznámka poslance SL F. Magyara

Poznámka poslance SN V. Humpála

Poznámka poslance SL M. Malého

Zemědělská komise SL a SN zřízena

Poznámka poslance SL R. Zukala

21. Návrh výborů branných a bezpečnostních SL a SN na zřízení

parlamentní komise pro dohled nad vyšetřováním událostí ze dne

17. listopadu 1989 v Praze (tisk 29)

Návrh odůvodňuje poslanec SN L. Lis

Poznámka poslankyně SL E. Záležákové

Poznámka poslance SL B. Hubálka

Vystoupení poslance SL J. Pospíšila

Vystoupení poslance SL J. Vidíma

Vystoupení poslance SL J. Hubálka

Vystoupení poslance SN L. Lise

Vystoupení poslance SN J. Šolce

Vystoupení poslance SN A. Haška

Vystoupení poslance SL D. Kroupy

Vystoupení poslance SL J. Jurečky

Vystoupení poslance SN P. Kanise

Vystoupení poslance SN J. Šolce

Vystoupení poslance SN J. Šterna

Vystoupení poslance SL B. Hubálka

Vystoupení poslance SN J. Svobody

Vystoupení místopředsedy SL E. Valka

Poznámka poslance SL J. Pospíšila

Poznámka poslance SN M. Kováče

Poznámka poslance SL J. Wagnera

Vystoupení místopředsedy SN J. Sokola

Vystoupení poslance SN M. Zemana

Vystoupení poslance SL F. Magyara

Poznámka poslance SN L. Luxe

Jednání přerušeno

Jednání opět zahájeno

Vystoupení poslankyně SL G. Rothmayerové

Vystoupení poslance SL M. Jansty

Poznámky poslance SN L. Lise

Dotaz poslance SN J. Šterna na poslance SN L. Lise

Odpověď poslance SN L. Lise na dotaz poslance SN J. Šterna.

Poznámka poslance SL J. Dienstbiera

Poznámka poslance SN L. Lise

Poznámka poslance SL J. Pospíšila

Poznámka poslance SN L. Lise

Hlasování o pozměňovacích návrzích.

Vystoupení poslance SN L. Lise

Poznámka poslance SL J. Špačka

Poznámka poslance SL J. Tomsy

Vystoupení poslance SL R. Sachera

Poznámka poslance SN L. Lise

Poznámka poslance SN V. Mikuleho

Poznámka poslance SN L. Lise

Hlasování o pozměňovacích návrzích.

Dotaz poslance SN V. Mikuleho na poslance SN L. Lise

Odpověď poslance SN L. Lise na dotaz poslance SN V. Mikuleho.

Protinávrh poslance SN P. Bratinky

Poznámka poslance SL Z. Masopusta

Poznámka poslance SL J. Černého

Poznámka poslance SN L. Lise

Poznámka poslance SN V. Mikuleho

Poznámka poslance SN L. Lise

Vyšetřovací komise pro vyšetření událostí ze dne 17. listopadu 1998 v

Praze zřízena

(Řízení schůze převzal místopředseda FS J. Stank)

22. Návrh výborů branných a bezpečnostních SL a SN a výborů

zahraničních SL a SN na zřízení parlamentní komise pro dohled na

odsun sovětských vojsk z ČSFR

Návrh odůvodňuje poslanec SN L. Lis

Poznámka poslance SN A. Blažka

Parlamentní komise pro dohled na odsun sovětských vojsk z ČSFR zřízena.

24. Interpelace, podněty a připomínky

Připomínka poslance SL J. Černého

Připomínka poslance SN A. Blažka

Připomínka poslance SL J. Černého

Poznámka poslance SN J. Mlynárika

Poznámka poslance SN A. Blažka

Poznámka poslance SN J. Vilda

Připomínka poslance SN V. Tomise ohledně odpovědi vlády ČSFR

Interpelace poslance SN P. Uhla ohledně stanoviska vlády k lustracím

Vystoupení poslance SL M. Malého k práci aparátu KFS, k cenám

Favorita, k výši důchodů, k zákonu o adopci, k zákonu o střelivu,

k bývalým prominentům, ke zbraním LM, ke kontrole vojenského

materiálu CO

Interpelace poslankyně SL D. Němcové k pohraničnímu styku

s Polskem

Vystoupení poslance SN V. Tomise

Vystoupení poslance SL J. Suchánka

Vystoupení poslankyně SL D. Branné

Poznámka poslankyně SN E. Sándorové

Vystoupení poslance SL J. Kakačky

Interpelace poslance SL Z. Maliny k informačním systémům

Vystoupení poslance SL M. Pohanky

Dotaz poslance SL J. Černého ministryni kontroly ČSFR

K. Kořínkové

Interpelace poslance SN J. Kloknera ohledně zásobování palivy, kriminality

Poznámka poslance SL B. Hubálka

Jednání přerušeno

Jednání opět zahájeno

Poznámka předsedy SL R. Battěka

Poznámka poslance SL J. Piskoře

Vystoupení poslance SN M. Grebeníčka a otázky vlády ČSFR

Poznámka poslance SL K. Novosáda.

Odpověď poslance SN J. Hladíka na dotaz poslance SN

 1. Grebeníčka
 2. Poznámka poslance SL E. Kříže.
 3. Vystoupení poslance SN V. Sochora ohledně malého pohraničního

styku

Poznámka poslance SN R. Zelenaye

Vystoupení místopředsedy vlády ČSFR P. Rychetského

Připomínka poslance SN V. Tomise

FS odhlasovalo zkrácení termínu odpovědí na interpelace týkajícího se malého pohraničního styku s Polskem do 1. 10. 1990

Interpelace poslance M. Mušky k samosprávě měst a obcí

Interpelace poslance SL J. Piskoře na generálního prokurátora ČSFR .52

Vystoupení poslance SN P. Bratinky

Návrh usnesení VBB SL a VZ SL a SN k situaci v Kuvajtu schválen

Vystoupení místopředsedy vlády ČSFR P. Rychetského a odpovědi na dotazy poslance SL M. Malého

Poznámka poslance SL M. Malého

Odpověď místopředsedy vlády ČSFR P. Rychetského

Poznámka poslance SL J. Suchánka

Vystoupení místopředsedy vlády ČSFR P. Rychetského a odpovědi na dotazy poslance SN M. Grebeníčka

Dotaz poslance SN P. Dostála na místopředsedu vlády ČSFR

 1. Rychetského
 2. Odpověď místopředsedy vlády ČSFR P. Rychetského na dotaz poslance

SN P. Dostála

Vystoupení místopředsedy vlády ČSFR J. Mikloška

Otázka poslance SN P. Kulana místopředsedovi vlády ČSFR

J. Mikloškovi

Odpověď místopředsedy vlády ČSFR J. Mikloška

Vystoupení ministryně kontroly ČSFR K. Kořínkové a odpověď na otázky poslance SL J. Černého a poslance SL M. Malého

Schůze přerušena

6. den jednání - pondělí 1. října 1990

(Jednání zahájil první místopředseda FS Z. Jičínský)

Prezidiální sdělení

25. Odpovědi na interpelace, otázky, podněty a připomínky poslanců

(Řízení schůze převzal místopředseda FS a předseda SN M. Šútovec)

Odpověď předsedy vlády ČSFR M. Čalfy na interpelaci skupiny poslanců

(tisk 136)

Vystoupení poslankyně SL D. Branné

Vystoupení poslance SN V. Tomise a interpelace na předsedu vlády

ČSFR

Vystoupení poslance SN M. Kováče

Vystoupení poslance SN V. Sochora

Vystoupení poslance SL J. Kakačky

Vystoupení poslance SL J. Piskoře

Vystoupení poslance SN P. Kulana

Odpověď předsedy vlády ČSFR na interpelaci skupiny poslanců vzata

na vědomí pouze SN

Poznámka poslance SN R. Zelenaye

24. Interpelace, otázky a připomínky poslanců


Interpelace poslance SL J. Kováře týkající se ČSA

Odpověď ministra obrany ČSFR M. Vacka na část interpelace poslance

SL J. Kováře

Vystoupení poslance SL M. Richtera ohledně občanů ČSFR v lráku..3 Poznámka předsedy vlády ČSFR M. Čalfy

Vystoupení poslance SL M. Kormana.

Vystoupení poslance SN J. Mlynárika a podnět ministru vnitra ČSFR

ohledně Rómů

Vystoupení poslankyně SN K. Samkové a podnět předsednictvu FS

ohledně komise poslanců

Vystoupení ministra práce a sociálních věcí ČSFR P. Millera k podnětům poslanců J. Mlynárika a K. Samkové

Vystoupení poslankyně SN K. Samkové a připomínka k vystoupení ministra práce a sociálních věcí ČSFR P. Millera

Poznámka poslankyně SN K. Samkové

Interpelace poslance SL M. Jansty ohledně sjednocení Německa

Poznámka předsedy vlády ČSFR M. Čalfy

Interpelace poslance SL J. Konečného ve věci 3. odboje

Interpelace poslance SN S. Devátého

1. ohledně občanských práv (FMV)

2. ohledně Vojenské akademie A. Zápotockého v Brně

3. ohledně prohlášení KCOF ve Zlíně (ÚPV)

Odpověď ministra obrany ČSFR M. Vacka na část interpelace poslance

SN S. Devátého

Připomínka předsedy vlády ČSFR M. Čalfy k interpelaci poslance SN

 1. Devátého.
 2. Poznámka poslance SN V. Tomise
 3. Poznámka poslance SN P. Brodského
 4. Poznámka poslance SN P. Uhla
 5. Poznámka ministra obrany ČSFR M. Vacka
 6. Interpelace poslance SL E. Kříže týkající se západních hranic

(FMV, FMD)

Poznámka poslance SL P. Konečného

Interpelace poslance SN P. Kanise ohledně práce parlamentu

na předsedu vlády a FMPSV

Odpověď předsedy vlády ČSFR M. Čalfy na část interpelace poslance

SN P. Kanise

Připomínka poslance SN J. Sokola

Interpelace poslance SN P. Kulana ohledně smrti Ing. Stračára,

LM (FMZV a FMV)

Poznámka předsedy vlády ČSFR M. Čalfy

Otázky poslance SN K. Gémesiho na mpř. vlády ČSFR J. Mikloška

a ministra zahraničních věcí ČSFR J. Dienstbiera

Odpověď místopředsedy vlády ČSFR J. Mikloška na otázku poslance

SN P. Kulana

Jednání přerušeno

Jednání opět zahájeno

Organizační otázky

Dodatek k bodu č. 21: Návrh VBB na zřízení parlamentní komise

pro dohled nad vyšetřováním událostí ze dne 17. 11. 1989 v Praze .7

Komise pro dohled nad vyšetřováním událostí ze dne 17. 11. 1989

v Praze doplněna

Poznámka poslance SL J. Pospíšila

Poznámka poslance SL O. Világiho

Poznámka poslance SN L. Lise

Poznámka poslance SL V. Bendy

Vystoupení poslance SN A. Ondrejkoviče

Poznámka poslance SL G. Adama

Poznámka poslance SN S. Pánise

Poznámka poslance SN M. Tahy

Schůze přerušena

7. den jednání - úterý 2. října 1990

(Jednání zahájil místopředseda FS a předseda SL R. Battěk)

 1. Návrh zákona o zmírnění následků některých majetkových křivd

(tisk 88) a společná zpráva výborů SL a výborů SN (tisk 152) a

dodatek ke společné zprávě

Návrh odůvodňuje poslanec SL M. Čič

Společný zpravodaj výborů SL poslanec J. Kovář

Společný zpravodaj výborů SN poslanec R. Senjuk

Vystoupení poslance SN M. Horského

Vystoupení poslance SL V. Bendy

Společný zpravodaj výborů SN poslanec R. Senjuk

Společný zpravodaj výborů SL poslanec J. Kovář

Vystoupení poslance SL M. Soldáta a pozměňovací návrh

Vystoupení poslance SL F. Szöcze

Vystoupení poslance SL L. Kudláčka a pozměňovací návrh

Vystoupení poslance SN M. Ransdorfa

Vystoupení místopředsedy SL E. Valka

Vystoupení poslance SN M. Kontry a pozměňovací návrhy

Vystoupení poslance SL I. Ryndy

Vystoupení poslance SL R. Sachera a pozměňovací návrh

Pozměňovací návrh poslance SN R. Senjuka

Vystoupení poslance SN J. Mlynárika.

Vystoupení poslance SN V. Mi kule a pozměňovací návrhy

Vystoupení poslance SL J. Gyimesi

Připomínka poslance SL J. Kováře

Vystoupení poslance SN L. Romana

Vystoupení poslance SL J. Jurečky

Vystoupení poslance SL O. Világiho

Vystoupení poslance SN J. Vosčeka

Vystoupení poslance SL I. Šimko

Vystoupení poslance SL K. Novosáda

Vystoupení poslance SN A. Blažka

Vystoupení poslance SL P. Kučery.

Vystoupení poslance SN P. Kulana

Poznámka poslance SL F. Michálka

Jednání přerušeno

Jednání opět zahájeno

(Řízení schůze převzal místopředseda FS J. Stank)

Vystoupení místopředsedy SL E. Valka

Poznámka poslance SN L. Kostyi

Společný zpravodaj výborů SN poslanec R. Senjuk

Poznámka poslance SL V. Bendy

Společný zpravodaj výborů SN poslanec R. Senjuk

Společný zpravodaj výborů SL poslanec J. Kovář

Společný zpravodaj výborů SN poslanec R. Senjuk

Společný zpravodaj výborů SL poslanec J. Kovář

Vystoupení poslance SL V. Bendy

Poznámka poslance SL M. Tyla

Společný zpravodaj výborů SN poslanec R. Senjuk

Společný zpravodaj výborů SL poslanec J. Kovář

Hlasování o pozměňovacích návrzích.

Poznámka místopředsedy SL E. Valko

Společný zpravodaj výborů SL poslanec J. Kovář

Společný zpravodaj výborů SN poslanec R. Senjuk

Vystoupení poslance SN P. Tomana

Poznámka poslance SL L. Kudláčka

Společný zpravodaj výborů SN poslanec R. Senjuk

Hlasování o pozměňovacích návrzích.

Poznámka poslance SN O. Humla

Společný zpravodaj výborů SN poslanec R. Senjuk

Hlasování o pozměňovacích návrzích.

Společný zpravodaj výborů SN poslanec R. Senjuk

Společný zpravodaj výborů SL poslanec J. Kovář

Poznámka poslance SL M. Soldáta

Hlasování o pozměňovacích návrzích.

Poznámka poslance SN O. Humla

Společný zpravodaj výborů SN poslanec R. Senjuk

Společný zpravodaj výborů SL poslanec J. Kovář

Společný zpravodaj výborů SN poslanec R. Senjuk

Jednání přerušeno

Jednání opět zahájeno

Společný zpravodaj výborů SN poslanec R. Senjuk

Hlasování o pozměňovacích návrzích.

Společný zpravodaj výborů SL poslanec J. Kovář

Poznámka poslance SN J. Lédla

Společný zpravodaj výborů SL poslanec J. Kovář

Poznámka poslance SL Z. Masopusta

Poznámka místopředsedy SL E. Valka

Poznámka poslance SN J. Mečla

Zákon o zmírnění následků některých majetkových křivd schválen ..5

13. Návrh zákona o státních vyznamenáních (tisk 114) a společná

zpráva výborů SL a výborů SN (tisk 144)

Poznámka poslance SL J. Černého

Poznámka poslance SL J. Wagnera

Návrh odůvodňuje místopředseda vlády ČSFR J. Mikloško

Zpravodaj výboru ústavně právního SL poslanec E. Mandler

Zpravodaj výboru ústavně právního SN poslanec S. Bačinský

Vystoupení poslance SN M. Prokopa

Vystoupení poslankyně SN O. Pavúkové

Vystoupení poslance SN M. Macka

Vystoupení poslance SN V. Mináče

Vystoupení prvního místopředsedy FS Z. Jičínského

Vystoupení poslance SN M. Zemana

Vystoupení poslance SL R. Hrušínského

Vystoupení poslance SL F. Michálka

Vystoupení poslance SL I. Laluhy

Vystoupení poslance SN V. Morice

Vystoupení poslance SL B. Hubálka

Vystoupení poslance SN J. Mlynárika.

Poznámka poslance SN L. Kostyi

Poznámka poslance SN J. Mlynárika

Vystoupení poslance SN P. Buriana

Poznámka poslance SN P. Kanise

Pozměňovací návrh poslance SL J. Pospíšila

Poznámka poslance SN A. Blažka

Závěrečné slovo místopředsedy vlády ČSFR J. Mikloška

Zpravodaj výboru ústavně právního SN poslanec S. Bačinský

Pozměňovací návrh poslance SL M. Pohanky

Zpravodaj výboru ústavně právního SL poslanec E. Mandler

Poznámka poslance SN P. Raševa

Vystoupení poslance SN V. Mikule

Zákon o státních vyznamenáních ČSFR schválen

25. Odpovědi na interpelace, otázky, podněty a připomínky poslanců4

Vystoupení poslance SN J. Svobody

Jednání přerušeno

Jednání opět zahájeno

Vystoupení poslankyně SL R. Šormové

Odpověď místopředsedy vlády ČSFR J. Mikloška (tisk 161) vzata na

vědomí

Vystoupení místopředsedy vlády ČSFR J. Mikloška

Vystoupení poslance SN M. Prokopa

Vystoupení ministryně kontroly ČSFR K. Kořínkové

Vystoupení poslance SN M. Macka

Vystoupení místopředsedy vlády ČSFR J. Mikloška

Vystoupení poslance SN M. Prokopa

Poznámka poslance SM M. Prokopa

Vystoupení místopředsedy vlády ČSFR J. Mikloška

Vystoupení poslance SN M. Prokopa

Vystoupení poslance SL D. Kroupy

Vystoupení poslance SL E. Kříže

Vystoupení poslance SN L. Kvasničky

Odpověď místopředsedy vlády ČSFR J. Mikloška (tisk 78) FS

nepřijalo, žádá, aby do 22. 10. 1990 vláda oznámila konkrétní opatření

k dané problematice

Vystoupení poslance SN M. Kováče

Poznámka poslance SL J. Šlápoty

Organizační poznámky

Poznámka poslance SL M. Malého

Vystoupení předsedy SL R. Battěka

Poznámka poslance SL P. Kučery

Schůze skončena

Seznam příloh:

- Vystoupení předsedy FS A. Dubčeka

- Usnesení SL č. 42 k návrhu předsednictva SL na konání společné

schůze SL a SN ve dnech 13., 17.- 20.9. a 1. a 2. 10. 1990

- Usnesení SN č. 43 k návrhu předsednictva SN na konání společné

schůze SL a SN ve dnech 13., 17.- 20.9. a 1. a 2. 10. 1990

- Usnesení SN č. 65 k návrhu výboru mandátového a imunitního SN na ověření platnosti volby poslanců SN

- Usnesení SN č. 45 k návrhu výboru mandátového a imunitního SN v imunitní věci

- Usnesení SL č. 44 k návrhu na volbu poslanců SL do výborů SL

- Usnesení SN č. 44 k návrhu na volbu poslanců SN do výborů SN ..1

- Usnesení FS č. 19 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá FS ČSFR k vyslovení souhlasu Dohoda o mezinárodním měnovém fondu sjednaná dne 22. 7. 1944 ve Washingtonu, Dohoda o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj sjednaná dne 22. července 1944 ve Washingtonu, Dohoda o Mezinárodní finanční korporaci sjednaná dne 25. května 1955 ve Washingtonu, Dohoda o Mnohostranné agentuře pro investiční záruky sjednaná dne 11. 10. 1985 ve Washingtonu a Dohoda o Mezinárodním sdružení pro rozvoj sjednaná dne 26. ledna 1960 ve Washingtonu

(tisk 63)

- Usnesení SL č. 43 k návrhu předsednictva SL na složení komise

k přípravě usnesení FS k vystoupení předsedy vlády ČSFR M. Čalfy k výsledkům jednání představitelů tří vlád v Trenčianských Teplicích a v Piešťanech a k realizaci ekonomické reformy

- Usnesení SN č. 67 k návrhu předsednictva SL na složení komise

k přípravě usnesení FS k vystoupení předsedy vlády ČSFR M. Čalfy, k výsledkům jednání představitelů tří vlád v Trenčianských Teplicích a Piešťanech a k realizaci ekonomické reformy . 754

- Usnesení FS č. 20 ke scénáři ekonomické reformy

- Usnesení SL č. 64 k návrhu předsednictva SL na složení komise

k přípravě usnesení FS ke zprávě ministra vnitra ČSFR J. Langoše o bezpečnostní situaci v ČSFR

- Usnesení SN č. 68 návrhu předsednictva SN na složení komise

k přípravě usnesení FS ke zprávě ministra vnitra ČSFR J. Langoše o bezpečnostní situaci v ČSFR

- Usnesení FS č. 33 k návrhu na ustanovení komise poslanců pro přípravu návrhu Ústavy ČSFR

- Usnesení SL č. 66 ke zřízení společného výboru pro dohodovací řízení k vládnímu návrhu zákona o dani z příjmu obyvatelstva

- Usnesení SN č. 66 k návrhu na dohodovací řízení a na volbu zástupců

do společného výboru k doplnění vládního návrhu zákona o dani

z příjmu obyvatelstva

- Usnesení FS č. 28 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá FS ČSFR

k vyslovení souhlasu Smlouva mezi ČSFR a Rakouskou republikou o vzájemném výkonu soudních rozhodnutí ve věcech trestních,

podepsaná ve Vídni dne 20. května 1990 (tisk 12)

- Usnesení FS č. 29 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu FS ČSFR Dohoda mezi ČSFR a Hospodářskou unií belgicko-lucemburskou o vzájemné podpoře a ochraně investic a Protokol k ní podepsané v Bruselu dne 24. dubna 1989 (tisk 56)

- Usnesení SL č. 69 k návrhu na nové složení komise k přípravě usnesení

FS ke zprávě ministra vnitra ČSFR J. Langoše o bezpečnostní situaci

v ČSFR

- Usnesení FS č. 38 ke zprávě ministra vnitra ČSFR J. Langoše o bezpečnostní situaci v ČSFR

- Usnesení SL č. 70 k návrhu na doplnění programu 6. společné schůze

SL a SN

- Usnesení SN č. 70 k návrhu na doplnění programu 6. společné schůze

SL a SN

- Usnesení SL č. 67 k návrhu na volbu poslance SL do výboru SL.

- Zápis o volbě poslance SL členem předsednictva FS

- Usnesení SL č. 68 k volbě člena předsednictva FS

- Usnesení FS č. 36 k návrhu na zřízení stálé zemědělské komise SL

a SN

- Usnesení FS č. 39 k návrhu poslanců výborů branných a bezpečnostních

SL a SN a výborů zahraničních SL a SN

- Usnesení FS č. 34 k návrhu branných a bezpečnostních výborů SL a SN

na zřízení parlamentní komise pro vyšetření událostí ze dne 17. listopadu1989 v Praze

- Usnesení FS č. 35 k návrhu VBB SL a SN a VZ SL a SN na zřízení parlamentní komise pro dohled na odsun sovětských vosk z ČSFR

- Usnesení FS č. 40 k návrhu poslanců SL a SN, aby interpelace vlády

ČSFR ve věci otevření hranic z Polskem byla prohlášena za naléhavou,

a aby na ní vláda ČSFR odpověděla ještě na 6. společné schůzi SL

a SN

- Usnesení FS č. 37 k odpovědi předsedy vlády ČSFR M. Čalfy

na interpelaci skupiny poslanců SL a SN (tisk 136)

- Usnesení FS č. 41 k odpovědím místopředsedy vlády ČSFR J. Mikloška (tisk 161 a 78) na interpelace poslanců SL a SN

- Usnesení FS č. 74 k odpovědi K. Kořínkové na interpelaci podanou poslancem SN M. Prokopem (tisk 84)

Redakční sdělení:

- zákon o rodičovském příspěvku je uveřejněn ve Sbírce zákonů ČSFR z roku 1990 pod č. 389 částka 65;

- zákon o dani z příjmu obyvatelstva je uveřejněn ve Sbírce zákonů ČSFR z roku 1990, pod číslem 389, částka 66;

- zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 102/1971 Sb., o ochraně státního tajemství, a zákon č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (letecký zákon), ve znění zákona č. 43/1976 SB., je uveřejněn ve Sbírce zákonů ČSFR z roku 1990, pod číslem 383, částka 65;

- zákon o vymezení působnosti ČSFR ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti je uveřejněn ve Sbírce zákonů ČSFR z roku 1990 pod číslem 384, částka 65;

- zákon, kterým se doplňuje zákon č. 40/1974 Sb., o SNB ve znění zákona č. 74/1990 Sb., o některých opatřeních k zabezpečení vyřizování přestupků v oboru působnosti ČSFR je uveřejněn ve Sbírce zákonů ČSFR z roku 1990, pod číslem 385, částka 65;

- ústavní zákon, kterým se mění Ústava ČSFR, ve znění ústavního zákona č. 135/1989 Sb., je uveřejněn ve Sbírce zákonů ČSFR z roku 1990, pod číslem 376, částka 65;

- zákon o zmírnění následků některých majetkových křivd je uveřejněn ve Sbírce zákonů ČSFR z roku 1990, pod číslem 403, částka 69;

- zákon o státních vyznamenáních ČSFR je uveřejněn ve Sbírce zákonů ČSFR z roku 1990, pod číslem 404, částka 69;

- usnesení FS o zákonném opatření předsednictva FS o rozšíření okruhu vedoucích funkcí obsazovaných jmenováním je uveřejněno ve Sbírce zákonů ČSFR z roku 1990, částka 64;

- usnesení FS o zákonném opatření předsednictva FS o prodloužení účinnosti zákonného opatření předsednictva FS č. 177/1990 Sb., o některých opatřeních týkajících se majetku politických stran, politických hnutí a společenských organizací je uveřejněno ve Sbírce zákonů ČSFR z roku 1990, částka 64;

- usnesení FS o zákonném opatření předsednictva FS o nakládání s majetkem svěřeným státnímu podniku je uveřejněno ve Sbírce zákonů ČSFR z roku 1990, částka 64;


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP