Federální shromáždění
1990 - 1992

Vláda

9. vláda (10. 12. 1989 - 27. 6. 1990)
10. vláda (27. 6. 1990 - 26. 9. 1990)
11. vláda (29. 6. 1990 - )

9. vláda ČSFRJmenována dne: 10.12.1989

Demise podána dne: 27.6.1990
(čl. 71 odst. 3 úst. zákona)
Oznámeno dne: 2.FS , 29.6.1990; 5


Zpráva pro ČTK, kterou jsme dnes dali k dispozici tisku: "Vláda národního porozumění podala do rukou prezidenta ČSFR demisi v závěru první společné schůze obou sněmoven Federálního shromáždění dne 27. 6. 1990 kolem 20.30 hodin. Podle článků 71 odst. 3 ústavního zákona o čs. federaci je federální vláda povinna učinit tento krok "vždy po ustanovující schůzi nově zvoleného Federálního shromáždění". Nová federální vláda byla jmenována po 21.00 hod. stejného dne, tedy v době, kdy ještě nebyla zcela ukončena ustavující schůze nejvyššího zákonodárného sboru. Vzhledem k tomu, že vznikla právní pochybnost o správném určení okamžiku povinné demise vlády, předvídaném platnou Ústavou, a aby se předešlo jakýmkoli pochybnostem o dodržení všech Ústavních předepsaných procedur, rozhodla se nově jmenovaná vlády České a Slovenské federativní republiky podat dne 29. června 1990 demisi do rukou prezidenta republiky. V ranních hodinách dne 29. června 1990 jmenoval prezident republiky předepsaným způsobem vládu České a Slovenské Federativní Republiky ve stejném složení. Tímto krokem se dosahuje plného a nepochybného souladu s ustanoveními ústaního zákona o československé federaci."

Tolik z ranní zprávy pro Československou tiskovou kancelář.

Současně bych vás seznámil s listem prezidenta republiky, který mi byl dnes doručen.

Vláda Národního porozumění

Jmenována dne: 10.12.1989
Oznámeno dne: 17.FS , 12.-13-12-1989; 5

Demise: 27.6.1990
Oznámeno dne: 2.FS , 29.6.1990; 7


ČALFA Marián, JUDr.
Předseda vlády ČSFR
Jmenován dne 10.12.1989
Oznámeno dne 17.FS , 12.-13-12-1989; 5

KOMÁREK Valtr, doc. Ing. DrSc.
Místopředseda vlády ČSFR
Jmenován dne 10.12.1989
Oznámeno dne 17.FS , 12.-13-12-1989; 5

ČARNOGURSKÝ Ján, JUDr.
Místopředseda vlády ČSFR
Jmenován dne 10.12.1989
Oznámeno dne 17.FS , 12.-13-12-1989; 5

ČIČ Milan, akad.
Místopředseda vlády ČSFR
Jmenován dne 10.12.1989
Oznámeno dne 17.FS , 12.-13-12-1989; 5

PITHART Petr, JUDr.
Místopředseda vlády ČSFR
Jmenován dne 10.12.1989
Oznámeno dne 17.FS , 12.-13-12-1989; 5

DLOUHÝ Vladimír, Ing. CSc.
Místopředseda vlády ČSFR a předseda SPK
Jmenován dne 10.12.1989
Oznámeno dne 17.FS , 12.-13-12-1989; 5

Hromádka Josef, ThDr.
Místopředseda vlády ČSFR
Jmenován dne 10.12.1989
Oznámeno dne 17.FS , 12.-13-12-1989; 5

Vláda NP

VACEK Miroslav, arm. gen. Ing.
Ministr národní obrany ČSFR
Jmenován dne 10.12.1989
Oznámeno dne 17.FS , 12.-13-12-1989; 5

KOŘÍNKOVÁ Květoslava, Ing. CSc.
Ministryně - předsedkyně VLK ČSFR
Jmenována dne 10.12.1989
Oznámeno dne 17.FS , 12.-13-12-1989; 5

BARČÁK Andrej, Ing.
Ministr zahraničního obchodu ČSFR
Jmenován dne 10.12.1989
Oznámeno dne 17.FS , 12.-13-12-1989; 5

DVOŘÁK Ladislav, Ing.
Ministr - pověřený řízením FCÚ
Jmenován dne 10.12.1989
Oznámeno dne 17.FS , 12.-13-12-1989; 5

PODLENA František, Ing.
Ministr dopravy ČSFR
Jmenován dne 10.12.1989
Oznámeno dne 17.FS , 12.-13-12-1989; 5

DIENSTBIER Jiří
Ministr zahraničních věcí ČSFR a místopředseda vlády ČSFR
Jmenován dne 10.12.1989
Oznámeno dne 17.FS , 12.-13-12-1989; 5

KLAUS Václav, Ing. CSc.
Ministr financí ČSFR
Jmenován dne 10.12.1989
Oznámeno dne 17.FS , 12.-13-12-1989; 5

MILLER Petr
Ministr práce a sociálních věcí ČSFR
Jmenován dne 10.12.1989
Oznámeno dne 17.FS , 12.-13-12-1989; 5

STRAČÁR Slavomír, Ing
Ministr hutnictví, strojírenství a elektrotechniky ČSFR
Jmenován dne 10.12.1989
Oznámeno dne 17.FS , 12.-13-12-1989; 5
SŮVA Jaroslav, prof. Ing. CSc.
Ministr paliv a energetiky ČSFR
Jmenován dne 10.12.1989
Oznámeno dne 17.FS , 12.-13-12-1989; 5

PRÍKAZSKÝ Vladimír
Ministr vlády ČSFR
Jmenován dne 10.12.1989
Oznámeno dne 17.FS , 12.-13-12-1989; 5

MARTÍNKO Robert, Ing.
Ministr spojů ČSFR
Jmenován dne 10.12.1989
Oznámeno dne 17.FS , 12.-13-12-1989; 5

SACHER Richard, JUDr.
Ministr vnitra ČSFR
Jmenován dne 10.12.1989
Oznámeno dne 17.FS , 12.-13-12-1989; 5

DELONG Armín, akad.
Místopředseda vlády a předseda SKVTIR - ČSFR
Jmenován dne 10.12.1989
Oznámeno dne 17.FS , 12.-13-12-1989; 5

Vd
ALEŠ Václav, Ing.
Místopředseda vlády ČSFR
Jmenován dne 10.12.1989
Oznámeno dne 17.FS , 12.-13-12-1989; 5

KUTNAR Rudolf, JUDr. Ing
Ministr zemědělství a výživy ČSFR
Jmenován dne 10.12.1989
Oznámeno dne 17.FS , 12.-13-12-1989; 5

HAVLÍK Karel, Ing.
Ministr vlády ČSFR
Jmenován dne 10.12.1989
Oznámeno dne 17.FS , 12.-13-12-1989; 5

10. vláda ČSFRJmenována dne: 27.6.1990
Oznámeno dne: 2.FS , 29.6.1990; 7

Demise: 26.9.1990
Oznámeno dne: 2.FS , 29.6.1990; 7


ČALFA Marián, JUDr.
Předseda vlády ČSFR
Jmenován 27.6.1990
Oznámeno 2.FS , 29.6.1990; 7

VALEŠ Václav, Ing.
Místopředseda vlády ČSFR
Jmenován 27.6.1990
Oznámeno 2.FS , 29.6.1990; 7

RYCHETSKÝ Pavel, JUDr.
Místopředseda vlády ČSFR
Jmenován 27.6.1990
Oznámeno 2.FS , 29.6.1990; 7

MIKLOŠKO Jozef, RNDr. DrSc.
Místopředseda vlády ČSFR
Jmenován 27.6.1990
Oznámeno 2.FS , 29.6.1990; 7

DIENSTBIER Jiří
Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČSFR
Jmenován 27.6.1990
Oznámeno 2.FS , 29.6.1990; 7

VACEK Miroslav, arm. gen. Ing.
Ministr národní obrany ČSFR
Jmenován 27.6.1990
Oznámeno 2.FS , 29.6.1990; 7

LANGOŠ Ján, Ing.
Ministr vnitra ČSFR
Jmenován 27.6.1990
Oznámeno 2.FS , 29.6.1990; 7KLAUS Václav, Ing. CSc.
Ministr financí ČSFR
Jmenován 27.6.1990
Oznámeno 2.FS , 29.6.1990; 7

STRAČÁR Slavomír, Ing.
Ministr zahraničního obchodu ČSFR
Jmenován 27.6.1990
Oznámeno 2.FS , 29.6.1990; 7

DLOUHÝ Vladimír, Ing. CSc.
Ministr vlády ČSFR
Jmenován 27.6.1990
Oznámeno 2.FS , 29.6.1990; 7

HOFFMANN Pavel, Ing. DrSc.
Ministr vlády ČSFR
Jmenován 27.6.1990
Oznámeno 2.FS , 29.6.1990; 7

MILLER Petr
Ministr práce a sociálních věcí ČSFR
Jmenován 27.6.1990
Oznámeno 2.FS , 29.6.1990; 7

NEZVAL Jiří, Ing
Ministr dopravy ČSFR
Jmenován 27.6.1990
Oznámeno 2.FS , 29.6.1990; 7

PETRÍK Theodor, prof. Ing. CSc.
Ministr spojů ČSFR
Jmenován 27.6.1990
Oznámeno 2.FS , 29.6.1990; 7

VAVROUŠEK Josef, Ing. CSc.
Ministr vlády ČSFR
Jmenován 27.6.1990
Oznámeno 2.FS , 29.6.1990; 7

KOŘÍNKOVÁ Květoslava, Ing. CSc.
Ministryně vlády ČSFR
Jmenována 27.6.1990
Oznámeno 2.FS , 29.6.1990; 7

11. vláda ČSFRJmenována dne: 29.6.1990
Oznámeno dne: 2.FS , 29.6.1990; 8

ČALFA Marián, JUDr.
Předseda vlády ČSFR
Jmenován dne: 29. 6. 1990
Oznámeno dne: 2.FS , 29.6.1990; 8

Narozen 7.5.1946 v Trebišově, národnost slovenská, poslanec SN FS za VPK . Maturoval v Michalovcích, právnickou fakultu vystudoval roku 1970 na UK v Praze. Po dvou letech právnické praxe v ČTK přišel do Úřadu předsednictva vlády ČSSR, kde se stal roku 1983 vedoucím oddělení hospodářského práva a o pět let později vedoucím legislativního odboru. V dubnu roku 1988 byl jmenován ministrem federální vlády a předsedou její Legislativní rady. V "týdenní vládě" ze 3. prosince 1989, která byla pokusem o rekonstrukci kabinetu po listopadové revoluci, mu byla svěřena funkce prvního místopředsedy a 10. prosince 1989 stanul v čele vlády národního porozumění. Je předsedou Rady obrany státu.

Vystoupení:

FS 2.FS, 3.7.1990, 2; 38-60 programové prohlášení vlády ČSFR
4.FS, 10.-11.7.1990, 1; 175 závěrečné slovo k programovému prohlášení vlády ČSFR
193 k textu návrhu T.33
5.FS , 18.-20.7.1990; 11 k projednání záležitosti "Tiso - pamětní deska"
20.7.1990, 18; 228 odpověď na interpelaci posl. Prokopa č. 35
6.FS , 17.9.1990, 5; 53 vystoupení k výsledkům jednání představitelů 3 vlád v Trenčianských Teplicích a k realizaci ekonomické reformy
1.10.1990, 24; 600 poznámka k dotazu p. Jansty
607 poznámka k dotazu p. Devátého
612 odpověď na část interpelace p. Kanise
614 poznámka ke zkrácení lhůty na interpelaci p. Kulana
9.FS , 11.12.1990, 17; 932 k T.315,316,369 - kompetence čs. federace
10.FS , 19.12.1990, 4; 27 k zákonu o strategickém plánování
13.FS , 5. 2. 1991; 414 k návrhům poslanců
19.2.1991, 9; 439 odůvodnění vl. návrhu zák. T.442 - mimosoudní rehabilitace
20.2.1991, 9; 871 pozměňovací návrh k T.442
14.FS , 19.3.1991, 1; 72 odpověď na interpelaci p. Němce
27.3.1991, 20; 764 zpráva o současném stavu NH
15.FS , 24.5.1991, 23; 1340 stanovisko vlády ČSFR k T.656,657 - K-17 - lustrace
29.5.1991, 11; 1856 odpověď na interpelaci p. Šolce
10; 1896 odpověď p. Wagnerovi
1906,1908 odpověď p. Němcovi
1911 odpověď p. Vysloužilovi
16.FS , 2.8.1991; 24 souhlas s rozšířením programu o ratifikaci zrušení NS
32 k návrhu p. Jenerála (majetek KSČ)
12.7.1991, DP; 1347 odůvodnění T.753 (vypovězení Smlouvy o přátelské spolupráci)
27; 1462 odpověď p. Šidíkovi
1501 odpověď p. Gandalovičovi
1505 odpověď p. Cuhrovi
18.7.1991, DP; 2122 PN - k novele malé privatizace odložení na 17.FS
17.FS , 8.10.1991, 18; 1422,1482 zpráva vlády o stavu realizace úst. zák. č. 496/1990 Sb. o vrácení majetku KSČ a SSM lidu ČSFR
18.FS , 1.11.1991, 16; 585 P - ke stanovisku p. Piskoře
591 P - k interpelaci p. Šedivého a Soldáta
21.FS , 11.3.1992, 37; 834,835 k T.1224 (interpelace p. M.Kováče)
837 k T.1333 (interpelace p. Hubálka)


VALEŠ Václav, Ing.
Místopředseda vlády ČSFR
Jmenován dne: 29. 6. 1990
Oznámeno dne: 2.FS , 29.6.1990; 8
Rezignace 17.9.1991

Narozen 7.4.1922 ve Smečně, okr. Kladno, národnost česká, bez politické příslušnosti. Jako student obchodní akademie byl v roce 1941 zatčen, dva roky vězněn v koncentračním táboře Terezín. Po propuštění z ochranné vazby až do osvobození republiky v roce 1945 pracoval jako horník na dole Mayrau ve Vinařicích. Od roku 1945 do roku 1955 pracoval v řadě provozních funkcí v Chemických závodech Litvínov. V roce 1965 - 1967 vykonával funkci ministra chemického průmyslu. V roce 1968 byl pověřen funkcí ministra zahraničního obchodu a v roce 1969 funkcí místopředsedy federální vlády a předsedy Hospodářské rady. Po násilném přerušení reformního procesu byl zbaven všech funkcí a musel nastoupit jako výzkumný pracovník v n. p. Benzina Praha. V roce 1980 byl po zinscenovaném procesu uvězněn. Po třech letech věznění v Plzni byl propuštěn a odešel do důchodu. V dubnu 1990 byl jmenován místopředsedou vlády národního porozumění a převzal odpovědnost za koordinaci skupiny ekonomických ministrů.

Vystoupení:

FS 7.FS , 24.10.1990, 3; 70,82 žádost o možnost písemné odpovědi na interpelaci p. Jansty aj.
84 odpověď p. Kulanovi
87,85 odpověď p. Humlovi
88 odpověď na dotaz p. Wangera
89 odpověď p. Kováčovi
90 odpověď p. Volejníkovi
8.FS , 16.11.1990, 1; 14,21 odůvodnění T.255 (Dohoda s USA)
13.FS , 29.1.1991; 17 k návrhu p. Stomeho
27.2.1991, 14; 1417 odpověď p. Pánisovi ve věci ceny hliníku
15; 1429 odpověď p. Humpálovi ve věci zemědělské výroby
1456 Odpověď p. Luxovi - podrobněji písemně
14.FS , 20.3.1991, 11; 272 odůvodnění vl. návrhu úst. zákona T.417,524 (Rada obrany státu)
15.FS , 16.5.1991, 9; 279 odůvodnění T.554 - Zpráva o
17.5.1991, 9; 604 hospodářské situaci v ČSFR
16.FS , 2.7.1991, 1; 61 odůvodnění T.698 (Protokol o zrušení RVHP)


RYCHETSKÝ Pavel, JUDr.
Místopředseda vlády ČSFR
Jmenován dne: 29. 6. 1990
Oznámeno dne: 2.FS , 29.6.1990; 8
Narozen 17.8.1943 v Praze, národnost česká, bez politické příslušnosti. V letech 1961-66 absolvoval právnickou fakultu UK v Praze. V období let 1966 a 1967 působil u městského soudu v Praze jako soudní čekatel, v letech 1967 až 1970 pracoval jako odborný asistent na katedře občanského práva právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V polovině roku 1970 musel fakultu opustit. Zpočátku pracoval v reklamních agenturách Fortuna a IRA, od roku 1974 do konce roku 1989 byl zaměstnán jako hospodářský právník ve stavebním bytovém družstvu Pokrok. 8.1.1990 byl jmenován generálním prokutártorem České republiky. Od ledna 1977 je signatářem Charty 77, od listopadu 1989 je členem KC OF v Čechách a na Moravě.

Vystoupení:

FS 5.FS
, 18.,19.7.1990 5,6,7; 66,98 Odůvodnění vl. návrhu T.16,17,18 - Ústavní zák., st. ústř. orgány, čs. federace
6.FS , 17.9.1990, 5; 137 ke scénáři ekonomické reformy
18.9.1990, 15; 220 odůvodnění vl. návrhu T.12, Smlouva s Rakouskem
20.9.1990, 24; 549 k interpelacím ohledně pohraničních styků
555,558 odpověď na dotaz p. Malého
560 odpověď na interpelaci p. Grebeníčka, Pohanky
563 odpověď na dotaz p. Dostála
7.FS , 24.10.1990, 3; 32,33 odpověď na podnět p. Zemana
8.FS , 16.11.1990, 7; 73,89 odůvodnění vl. návrhu úst. zákona T204 (vrácení majetku KSČ)
9.FS , 27.11.1990, 5; 185,222 odpověď p. Janstovi - ke smlouvě s Německem k T.333
6; 246,248 odpověď na dotaz p. Lédla ve věci ukončení činnosti MSS
251 odpověď na dozat p. Vrchovského ve věci drobných odběratelů uhlí
255 odpověď na dotaz p. Pohanky ve věci důchodů
12.12.1990, 17; 1135,1226 k T.315,316,369 - čs. federace - reakce na projev p. Vosčeka
13.FS , 30.1.1991, 6; 271 k T.299 (soudní rehabilitace)
5.2.1991; 420 k programu FS, Ústavní soud
19.2.1991, 9; 457 k T.442 (mimosoudní rehabilitace)
484 odpověď p. Dostálovi
20.2.1991, 9; 718 odpověď na dotazy poslanců k T.442
27.2.1991, 11; 1270,1335,1380 odůvodnění úst. zákona T.378 (Ústavní soud ČSFR)

14; 1404,1408 odpovědi p. Hubálkovi, Konečnému
15; 1465 odpověď p. M.Kováčovi
14.FS , 19.3.1991; 63 odpověď p. Tomisovi ohledně postoje vlády ČSFR k programu
10; 138,146 odůvodnění návrhu zák. T.229 (KPR)
15.FS , 22.5.1991, 21; 1038,1045 odůvodnění návrhu T.527,527A - volba soudců Nejvyššího soudu ČSFR
16.FS , 8.,9.7.1991, 16; 644 odůvodnění n. z. 678 (zákon o soudech a soudcích)
17; 644,932,955 odůvodnění úst. zák. 677 (změna Ústavy)
11.7.1991, 28-32; 1270 odůvodnění vl. návrhu T.593,594,595,596,579 - Dohody obchodní Albánie, Bulharsko, Maďarsko, Polsko, Korea
33; 1289 odůvodnění T.670 (vypovězení smlouvy a Dohody - vynálezy)
12.7.1991, 27; 1535 odpověď p. Novosádovi
1529 odpověď p. Ransdorfovi
16.7.1991, pokr. 17; 1625 k T.769, (změny-Ústava-soudnictví)
16.,17.7.1991, 23; 1776,1900 odůvodnění T.372 (referendum)
17.FS , 26.9.1991; 194,201 odpověď p. Bratinkovi k mimosoudním rehabilitacím
5; 217 odůvodnění T.827 (Smlouva s Italskou republikou)
6; 225 odův. T.833 (Evropská smlouva o pomoci ve věcech trestních)
7; 231 odův. T.834 (Úmluva o předávání odsouzených osob)
8; 231 odův. T.835 (Úmluva o předávání trestního řízení)
9; 231 odův. T.836 (Evropská úmluva o vydávání)
10; 241 odův. T.837 (Evropská úmluva o potlačování terorismu)
27.9.1991, 11; 448 odův. T.742 (kárná odpovědnost soudců)
1.10.1991, 21; 523,672,703 odův. T.761 (živnostenský zákon)
2.10.1991, 21; 751 souhlas vlády se společnou zprávou zpravodajů k T.761
18.FS , 30.,31.10.1991, 4; 296,459,509, odův. T.685 - občanský zákoník
528,547,549, (vyjádření k PN)
559,572,574
31.10.1991, 6; 386,424,42 odův. T.684 - obchodní zákoník
1.11.1991, 16; 514 ke stanovisku p. Špačka
5.11.1991, 5; 686,679,786 odův. T.679 (obč. soudní řád a notářský řád)
pokr. 6; 728 obchodní zákoník
6.11.1991, 9; 838,863,875,924 odův. T.853 (způsob provedení referenda)
19.FS , 10.12.1991, 12; 552,721,736, odův. T.1002 (trestní zákon)
737,751,762,
773
13; 647 odův. T.984 (trestní řád, st. tajemství)
14; 681 odův. T.898 (nájem a pronájem nebytových prostor)
11.12.1991, pokr. 13; 872,881 trestní řád, státní tajemství
2.12.1991, 25; 1921,1935,1937 transformační zákon
20.FS , 21.1.1992, 7; 365,368, vysvětlení k interpelacím p. Zemana,
372,376 Jansty a Dostála; ke smlouvě se SRN, Kočtúcha
17.2.1992, 5; 1472,1478 čs. federace - změny úst. zák.
22.FS , 24.4.1992, 34; 1388,1414 odův. T.1404 (nemovitosti - zápisy)
33; 1425,1431 odůt. T.1405 (občanský zákoník, zrušení státního notářství, notářský řád)
27.4.1992, 30; 1513 odův. T.1399 (občanský soudní řád)
1544 odpověď na dotaz p. Hubálka
28.,29.4.1992, 27; 1693,2022, odpovědi p. Vrchovskému a
2027 Novosádovi - vlastnictví k bytům


MIKLOŠKO Jozef, RNDr. DrSc.
Místopředseda vlády ČSFR
Jmenován dne: 29. 6. 1990
Oznámeno dne: 2.FS , 29.6.1990; 8

Narozen 31.3.1939 v Nitře, národnost slovenská, poslanec SNR za KDH. V roce 1960 vystudoval matematiku a chemii na Vysoké škole pedagogické. Poté rok učil jako profesor v Nových Zámcích. Od roku 1963 v Ústavu působil technické kybernetiky SAV v Bratislavě v různých vedoucích a řídících funkcích. Od roku 1969 přednášel na matematicko-fyzikální fakultě UK v Bratislavě. Až do současné doby pracoval jako vedoucí mezinárodní Bázové laboratoře SAV pro umělou inteligenci. Je místopředsedou Křesťaskodemokratického hnutí (KDH) pro zahraniční vztahy. Od roku 1990 působí ve Výboru pro lidská práva.


Vystoupení:

FS 4.FS , 10.-11.7.1990, 1; 168 k programovému prohlášení vlády ČSFR + k výboru vlády pro národnosti ČSFR
189 k T.33 (sdělovací prostředky)
5.FS , 19.7.1990, 8; 109,142 odův. vl. návrhu zák. T.11 "úprava majetkových vztahů řeholních řádů"
6.FS , 20.9.1990, 24; 564 vystoupení k námětům poslanců a problematice čs. televize + odpověď na interpelaci ohledně polit. azylu T.47,57,58,77
565 odpověď na dotaz p. Kulana
615 odpověď na dotaz p. Gémesiho
2.10.1990, 13; 687,709 odův. návrhu zák. T.114 "o státních vyznamenáních"
25; 717,718 odpověď na dotazy (k T.161)
722 odpověď k T.78
724 k interpelacím ohl. čsl. televize
7.FS , 24.10.1990, 3; 74 odpověď na interpelaci p. Kaplanové
93 k ČSTV, ČS rozhlasu - materiály
8.FS , 16.11.1990; 10 k programu FS a upřesnění situace s T.204,236
2; 22,31 odův. vl. návrhu - T.140 (práva dítěte)
8; 99,105 odův. vl. návrhu - T.236 (SSM - znárodnění majetku)
9.FS , 27.11.1990, 5; 192,194 odpověď p. Prokopovi - NF - upřesnění - k T.335 - upřesnění p. Hanákovi
198,220 odpověď p. Durayovi - Holandsko,
- k Volyni - Češi - přistěhovalci
6; 243 odpověď na interpelaci p. Mlynárika ve věci výuky dějepisu
257 odpověď na dotaz p. Wagnera ohledně daně z obratu z tisku
11.FS , 8,1,1991, 1; 102 k T.330,331 - Listina zákl. lidských práv
14.FS , 20.3.1991, 9; 222,252 odův. vl. návrhu zák. T.256,456 (rozdělení působnosti)
15.FS , 29.5.1991, 10; 1865,1867 odpovědi na interpelace p. Novákové
1870 odpovědi na interpelace p. Pohanky
1872 odpovědi na interpelace p. Adama
1874 odpovědi na interpelace p. Novákové
16.FS , 3.7.1991, 6;287,370 odův. vl. návrhu T.649,719 (svoboda náboženské víry)
7; 385,438,533 odův. vl. návrhu T.676,723 (dopl. zák. č.298/1990 Sb., majetkové vztahy - církve)
451 odpověď na interpelaci posl. Kříze ohledně namibijských dětí
27; 1455 poznámka k interpelaci p. Kvasničky
1515 odpověď posl. Mikanovi
18.7.1991, 7; 2167 poděkování poslancům FS
18.FS , 29.10.1991, 2; 114,195,232, odův. T.847 (rozhlasové a TV vysílání)
212,235,247,291
1.11.1991, 16; 604 ke stanovisku p. Mikana
608 ke stanovisku p. Ransdorfa
609 k interpelaci p. Haška - T.804
611 ke stanovisku p. Kormana
17; 646 odpověď p. M.Bláhovi ohledně povídky p. Kasardy
19.FS , 6.12.1991, 11; 523 odpověď na dotaz p. Hubálka
534 odpověď na dotaz p. Adama (rómská problematika)
537 odpověď na dotaz p. Sándorové
11.,12.12.1991, 7; 784,1198 odův. T.848 (civilní služba)
1241,1246
20.,21.12.1991, 31; 1734, STR 92 - k p. Doksanskému
1828 k rozpočtu ČSFR
20.FS , 24.1.1992, 7; 393 k T.1104 a ke své odpovědi p. Sándorové
8; 459 rozpočet na problematiku zdravotnictví
9; 472 odův. T.1111 - Zpráva o dodržování lidských práv
547,550 k jednání s p. Marečkem
30.1.1992, 9; 1126,1139, ochrana lidských práv
1148,1141,1151
1162 k výběru kandidátů na členy Mezinárodního soudu
21.FS , 4.3.1992, 6; 234 odův. T.1340 (volba členů Rady federace pro rozuhl. a TV vysílání)
11.3.1992, 37; 829 k interpelaci p. Branné
832 k poznámce p. Niedoby
838 k interpelaci p. Kvasničky
13.3.1992, 32; 1278 rehabilitace a restituce církví
22.FS , 14.4.1992; 79 k zákonu o masověkomunikačních prostředcích

DIENSTBIER Jiří
Místopředseda vlády ČSFRa ministr vlády pověřený řízením FMZV
Jmenován dne: 29. 6. 1990
Oznámeno dne: 2.FS , 29.6.1990; 8

Narozen 20.4.1937 v Kladně; národnost česká, poslanec SN FS za OF . Vystudoval filozofickou fakultu UK v Praze. V letech 1958-1969 pracoval jako zahraničně politický komentátor Čs. rozhlasu. Po roce 1969 pracoval jako dokumentátor, noční hlídač a topič. Členem KSČ byl v letech 1958-1969. V době listopadové revoluce byl tiskovým mluvčím KC OF. Od prosince 1989 je ministrem zahraničních věcí vlády Národního porozumění, v dubnu 1990 byl současně jmenován místopředsedou federální vlády. Jako šéf čs. diplomacie se zasloužil o obnovu státní suverenity a návrat ČSFR do Evropy.

Vystoupení:

FS 8.FS , 16.11.1990, 3; 32 odův. T.200 (odvolání výhrad - Mezinárodní soudní dvůr)
10.FS , 19.12.1990, 3; 21 odův. T.279 (opční protokol k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech)
11.FS , 8.1.1991; 16 k náv. p. Kroupy ohl.situace v SSSR
10.1.1991, 3; 455 expoze k zahr. politice ČSFR
488 odpověď na interpelaci p. Bratinky ve vězi FMZV, dipl. mravů
493 odpověď na dotaz p. Kostyi ohledně čs. jednotek v Saudské Arábii
497 odpověď na dotaz p. Sychry ve věci škod sovět. vojsk a k odsunu
513 odpověď na dotaz poslanců Suchánka, Sachera, Pobežala a Černého
12.FS , 16.1.1991, 1,2; 6,30,33, odův. stanoviska k setrvání ve VS
38,39,40 a k situaci v Litvě
13.FS , 31.1.1991, 7; 303 odův. vl. návrhu T.432 (Statut Rady Evropy)
14.FS , 19.3.1991, 7; 96,116,122 odův. vl. návrhu T.440 (Smlouva o ozbrojených silách v Evropě)
8; 126 odův. vl. návrhu T.357 (omamné látky)
9; 126 odův. vl. návrhu T.358 (obchod s omamnými látkami)
15.FS , 29.5.1991, 10; 1883 reakce na interpelaci p. L.Kováče ve věci čs. občanů zavlečených do SSSR a celé problematiky okolo archivů a odškodnění
16.FS , 2.7.1991, 3; 143 k T.720 (Severoatlantické shromáždění)
17.FS , 9.10.1991, 27; 1613 k situaci v Chorvatsku
29; 1622 upřesnění odpovědi na interpelaci - T.775
18.FS , 13.11.1991, 13; 1488 k zahraniční politice ČSFR
1519 k návrhu p. Luxe (Jugoslávie)
19.FS 5.12.1991, 5; 180,345 k zahraniční politice ČSFR
6.12.1991, 10; 514 odpověď p. Battovi
515,516 odpověď p. Ransdorfovi
21.FS , 5.3.1992, 18; 417 odův. T.1232 (Dohoda KES - zastoupení v ČSFR)
17; 424 odův. T.1137 (Smlouva se Španělskom)
16; 432,448 odův. T.1084 (Smlouva s Polskem)
15; 450 odův. T.1072 (Smlouva s Francií)
14; 455,467 odův. T.1267 (KBSE - zřízení sekretariátu)
22.FS , 22.4.1992, 20; 917,935 odův. T.1303 (Evropská dohoda)
21; 948,1111, odův. T.1373 (Smlouva se SRN)
1123,1173,
1189


LANGOŠ Ján, Ing.
Ministr vlády pověřený řízením FMV
Jmenován dne: 29. 6. 1990
Oznámeno dne: 2.FS , 29.6.1990; 8

Narozen 2.8.1946 v Banské Bystrici; národnost slovenská, poslanec SL za VPN . V letech 1964-69 absolvoval studium na SVŠT v Bratislavě v oboru fyzika pevných látek; poté pracoval na Správě dálkových kabelů v Bratislavě a v Tesle, n.p. Piešťany. Od roku 1975 se podílel na vývoji technologie počítačového systému v Ústavu technické kybernetiky SAV. Od konce sedmdesátých let pracoval v redakcích slovenských samizdatových časopisů. Od ledna 1990 byl členm Komise SNR pro občanskou kontrolu výkonu trestu odnětí svobody a Komise SNR pro posouzení situace v NVÚ na Slovensku. Inicioval vznik expertních skupin na vypracování projektu reformy vezeňství.

Vystoupení:

FS 6.FS , 19.9.1990, 8; 291,374,384, zpráva o bezpečnostní situaci
390,393 v ČSFR, odpovědi na dotazy
7; 407,412 odův. vl. návrhu zák. T.25 - ochrana státního tajemství + letecký zákon

9; 413,423,428 odův. vl. návrhu zák. T.14 - působnost ČSFR ve věcech vnitřního pořádku
10; 432 odův. vl. návrhu zák. T.26 - SNB - vyřizování přestupků
7.FS , 24.10.1990, 3; 60 k lustracím
8.FS , 16.11.1990, 4; 36,47 odův. vl. návrhu T.239 (zákon o uprchlících)
10.FS , 19.12.1990, 7; 83 odpověď na podnět p. Pohanky (zbrojní pasy)
86 odpověď na dotaz p. Kostyi ohledně bezpečnostní doktríny
14.FS , 22.3.1990, 22; 477,479 ke K-17
15.FS , 15.5.1991, 5; 100,124 odův. vl. návrhu T.428 - cestování do zahraničí - doklady
126,128 odpovědi na dotazy p. Rajczyho, Mlynárika
28.5.1991, 17; 1538 k T.471,654 (FBIS)
29.5.1991, 11; 1847 odpověď na interpelaci p. Sachera ve věci FMV
16.FS , 8.7.1991, 13; 787 zpráva - T.694 (stav kriminalistiky)
10.7.1991, 24; 965,1024 odův. vl. návrhu T.701 (Policejní sbory)
25; 1026,1046 odův. vl. návrhu T.702 (služební poměr policistů)
20; 1052,1064 odův. vl. návrhu T.666 (uprchlíci)
10.7.1991, pokr. 13; 1176 kriminalistika - vývoj
12.7.1991, 26; 1428 odpověď p. Pohankovi
1430 odpověď p. Sacherovi (T.537)
1436 odpověď p. Sacherovi a Dostálovi
1440 ke zbraním a střelivu
17.FS , 2.,3.10.1991, 16; 825,1119, odův. T.841 (lustrační zákon)
1330,1334,
1342,1391
18.FS , 1.11.1991, 16; 630 ke stanovisku p. Dostála
17; 664 k interpelaci p. Molnára ve věci autohavárie min. Bakšaye
20.FS , 24.1.1992, 7; 406-408 k odpovědi na interpelaci p. Wagnera
21.FS , 4.3.1992, 10; 255,273,280 odův. T.1037 (pobyt cizinců na území ČSFR)
22.FS , 23.4.1992, 23; 1215 odův. T.1300 (Dohoda s Rakouskem -pohraniční odbavení)
27.4.1992, 39; 1596,1617 odův. T.1375 (Policejní vysoká škola Policejní akakdemie)

VACEK Miroslav, arm. generál, Ing.
Ministr vlády pověřený řízením FMNO
Jmenován dne: 29. 6. 1990
Oznámeno dne: 2.FS , 29.6.1990; 8
17.10.1990 odvolán prezidentem ČSFR
22.10.1990 odvolán prezidentem ČSFR dle úst. zákona č. 10/1969 Sb., § 5 z funkce člena Rady obrany státu

Narozen 29.8.1935 v Kolíně; národnost česká. V roce 1967 ukončil studia na Vojenské akademii A. Zápotockého a v letech 1974-1976 absolvoval Vojenskou akademii generálního štábu ozbrojených sil SSSR. V Československé lidové armádě postupně působil na všech stupních velení a má bohaté zkušenosti z činnosti u vojsk a ve štábech. Byl velitelem Západního vojenského okruhu a od roku 1987 vykonával funkci náčelníka generálního štábu ČSLA spojenou s funkcí 1. zástupce ministra národní obrany. Dne 3.12.1989 se stal ministrem národní obrany federální vlády a v této funkci působil i ve vládě národního porozumění.

Vystoupení:

FS 6.FS , 1.10.1990 24; 588 odpověď posl. Kováčovi Jiřímu na 1. část interpelace
604 odpověď posl. Dostálovi na část interpelace
608 omluva posl. Uhlovi


DOBROVSKÝ Luboš
Ministr vlády pověřený řízením FMNO
Jmenován dne: 29. 6. 1990
Oznámeno dne: 2.FS , 29.6.1990; 8
Dne 22.10.1990 jmenován prezidentem ČSFR podle § 5 úst. zákona č. 10/1969 Sb.,
Členem Rady obrany státu

Praha (LN) - Ve čtvrtek odpoledne jmenoval prezident republiky Václav Havel do funkce ministra obrany současného náměstka a tiskového mluvčího FMZV Luboše Dobrovského.
Luboš Dobrovský se narodil 3. dubna v Kolíně . Z kolínského gymnásia přestoupil v roce 1949 na Vojenskou školu Jana Žižky v Moravské Třebové, odkud byl z kádrových důvodů, pro které se nemohl stát důstojníkem ČSLA po necelém roce vyloučen. Maturoval v roce 1950 na gymnáziu v Moravské Třebové. Po maturitě byl učitelem v pohraničí. V roce 1960 absolvoval filozofickou fakultu UK, obor ruština a čeština. Od roku 1959 byl redaktorem Čs. rozhlasu a v letech 1967-1968 je stálým dopisovatelem v Moskvě. V roce 1969 nastoupil do redakce Listů a po jejich zrušení se stal redaktorem měsíčníku Plamen. Od roku 1988 do jmenování tiskovým mluvčím

FMZV byl topičem v nomicnici Motol.
Luboš Dobrovský je jedním ze základních signatářů Charty 77. Po Chartě 77 byl degradován na vojína v zál. V samizdatu redigoval časopis Kritickýá sborník a překládal politologické texty z ruštiny a z polštiny. Podílel se na vydávání samizdatových Lidových novin, především v době věznění Jiřího Rumla a Rudolfa Zemana.
Ministr obrany ČSFR Luboš Dobrovský svým rozkazem ze dne 18. října 1990 s okamžitou platností dočasně zastavil činnost Svobodné legie v rámci celé Československé armády. Činností Svobodné legie se bude zabývat Úřad pro ochranu ústavy a demokracie.

Vystoupení:

FS 7.FS , 24.10.1990, 3; 54 odpověď na dotaz p. Kudláčka ve věci sdružení Svobodné legie
9.FS , 27.11.1990, 6; 227 odpověď na dotaz p. Dostála ohledně vojenských objektů
7,8; 295 odův. vl. návrhu T.181,182 - volba soudců, vojenských soudů
10.FS , 20.12.1990, 6; 149 k rozpočtu FMNO
12.FS , 16.1.1991, 3; 49,53 k čs. jednotce v Saudské Arábii k ratifikaci smlouvy
4; 58,61,63,64 odův. vl. návrhu T.488 - Dohoda se Saudskou Arábií
13.FS , 31.1.1991, 13; 318,366 odův. T.366 (Vojenská doktrína)
375,379
14.FS , 20.3.1991, 14; 285,289 odův. vl. návrhu T.478 (zproštění vojenských soudců funkcí)
15; 292,336,363 odův. vl. návrhu T.366 (vojenská doktrína)
15.FS , 15.5.1991, 6; 134,149,157 odův. vl. návrhu T.466 (služební poměr vojáků)
7; 160,175 odův. vl. návrhu T.467 (branný zákon)
8; 182,193 odův. vl. návrhu T.468 (branná výchova)
10; 254 odpověď p. Hubálkovi
257,258 odpověď p. Magyárovi
11; 260 odpověď p. Horníkovi
262 odpověď p. Valtrovi
16.FS , 12.7.1991, 26; 1403,1408 odpověď p. Malému k interpelaci - vyjádření
1414 k otázkám p. Novosáda
1416 k odpovědi na T.629 (p. Horník)
1421 odpověď p. Jéglovi

27; 1468 odpověď p. Haškovi
1518-1520 odpověď p. Devátému
18.FS , 1.11.1991, 16; 586 P - připravuje písemnou odpověď p. Lisovi
19.FS , 21.12.1991, 31; 1835 k rozpočtu FMNO
20.FS , 29.1.1992, 11; 756,799 odův. T.1038 (vojenské obranné zpravodajství)
21.FS , 4.3.1992, 11; 250 odův. T.1264 (vojenské soudy)
5.3.1992, 13; 405 odův. T.1036 (Vojenská policie)
10.3.1992, 26; 664,691 odův. T.1265 (branný zákon)
11.3.1992, 25; 770 odův. T.1322 (účast ČSFR pod OSN v Jugoslávii)
37; 840 k interpelaci p. Kvasničky
855 k interpelaci p. Hrivíka
22.FS , 23.4.1992, 28; 1237,1259 odův. T.1378 (služební poměry vojáků)


KLAUS Václav, Ing. CSc.
Ministr vlády pověřený řízením FMV
Jmenován dne: 29. 6. 1990
Oznámeno dne: 2.FS , 29.6.1990; 8
Podle čl. 61 odst. 1 písm. g) úst. zákona o čs. federaci pověřen dočasným řízením FCÚ
Oznámeno dne: 2.FS , 3.7.1990, 36

Narozen 19.6.1941 v Praze; národnost česká, poslanec SL FS za OF . V roce 1963 obsolvoval VŠE v Praze, obor zahraniční obchod. Do roku 1970 byl vědeckým pracovníkem Ekonomického ústavu ČSAV v Praze, v závěru roku 1970 s ním ČSAV rozvázala pracovní poměr. V letech 1971-1986 pracoval v různých funkcích ve Státní bance československé a od roku 1988 byl vedoucím vědeckým pracovníkem Prognostického ústavu ČSAV. Studoval také v Itálii (1966) a v USA (1969). Patřil k vedoucím osobnostem hnutí Občanské fórum. V prosinci 1989 se stal členem vlády národního porozumění ve funkci ministra financí. Je zastáncem koncepce radikální hospodářské reformy.

Vystoupení:

FS 4.FS , 10.-11.7.1990, 1; 169 k programovému prohlášení vlády - finanční záležitosti
6.FS , 13.9.1990, 4; 20,24 odův. vl. návrhu T.63, Dohody měnových fondů
18.9.1990, 13; 230,272 odův. vl. návrhu T.66, daň z příjmu
279,256 obyvatelstva


17; 281,284 odův. vl. návrhu T.56, Dohoda s Hospodářskou Unií
7.FS , 24.10.1990, 6; 105,121,130 odův. vl. návrhu zákona T.159
156,217 - Malá privatizace
9.FS , 26.11.1990, 1; 25,39 odův. vl. návrhu zák. T.238 (dluhopisy)
27.11.1990, 3; 106,109, odův. vl. návrhu zák. T.234,310
121,130 (ceny)
28.11.1990, 10; 323,348, odův. vl. návrhu zák. T.237
350,351 (devizový zákon)
12.12.1990, 17; 1128 k T.315,316,369 a návrhu p. M. Kováče
13.13.1990, 18; 1297, odův. vl. návrhu zákona T.231 (rozpočtová pravidla)
1329 odpověď na dotazy poslanců
10.FS , 19.12.1990, 5; 65,70,71 odův. T.19 (STZÚ - 1989)
7; 73,76 odpověď na dotaz p. Němce a na interpelaci p. Kováče
20.12.1990, 6; 94,155,162 odův. vl. návrhu zák. T.365
166,170,172 (STR - 1991)
13.FS , 30.1.1991, č; 186,214 odův. vl. návrhu zák. T.235 (protimonopolní zákon)
5; 224 odův. vl. návrhu T.298 (Smlouva s Kanadou)
20.2.1991, 9; 715 odpověď na dotazy poslanců k T.442
863 k hlasovacímu zařízení
21.2.1991, 10; 917 odův. vl. návrhu zák. T.257 (velká privatizace)
22.2.1991, 10; 1086,1096, k velké privatizaci - odpovědi
1111,1113
14.FS , 20.3.1991, 12; 204 odův. vl. návrhu T.474 (Smlouva s Anglií)
13; 204 odův. vl. návrhu T.476 (Smlouva s Tunisem)
28.3.1991; 829 k doplnění programu - T.538
831 odův. vl. návrhu T.538 (Dohoda o založení Evropské banky)
15.FS , 17.5.1991, 19; 554 odův. vl. návrhu T.562 (Dohody o ochraně investic)
22.5.1991, 20; 853,931 odův. vl. návrhu T.630 (plnění STR - 1.Q 1991)
16.FS , 4.7.1991, 9; 544,550 odův. vl. návrhu T.667 (Dohoda - změna - Mezinárodní banka pro hosp. spolupráci)
10; 544,550 odův. vl. návrhu T.668 (Dohoda o změně - Mezinárodní invest. banka)
11; 551 odův. vl. návrhu T.669 (Smlouva s Lucemburskem)
12; 556 odův. vl. návrhu T.669 (Dohody - ochrana investic)
8; 568,610 odův. vl. návrhu T.691 (SZÚ - 1990)
8.7.1991, 18; 716 odův. vl. návrhu T.675 (zákon o bankrotu)
11.7.1991, 34; 1226,1233 odův. vl. návrhu T.716 (půjčka ES)
12.7.1991, 26; 1382 odpověď p. Humlovi (T.652)
1388 odpověď p. Petrové (T.661)
17.FS , 26.9.1991, 4; 210 odův. T.721 (MMF - 3.dodatek)
27.9.1991, 15; 327,430 odův. T.822 (STR - 1.pol. 91 - kontrola)
8.10.1990, 18; 1479 vrácení majetku KSČ a SSM lidu ČSFR)
18.FS , 30.10.1991, 3; 205 odův. T.820 (Úmluva - investice -spory)
8.11.1991, 14; 1103 odův. T.961 (hospodářství)
12.11.1991, 19; 1312,1318 odův. T.975 (FFNM - volba členů a dozorčí rady)
19.FS , 3.12.1991; 56,59 k dotazu p. Wagnera ke státním rozpočtům
2; 73 odův. T.962 (Dohoda s Evropskou invest. bankou)
5.12.1991, 6; 426 odův. T.985 (dovozní daň)
6.12.1991, 8; 451,463 odův. T.975 (FFNM - dozorčí rada)
11; 527 odpověď na interpelaci p. Zemana
530 odpověď na interpelaci p. Vidíma
12.12.1991, 20; 955,1003,1088 odův. T.1024 (Státní banka čs.)
21; 1008,1061, odův. T.1023 (banky - zákon)
1140,1178
22; 1107,1122 odův. T.1025 (zákon o účetnictví)
17.12.1991, 23; 1261,1285 odův. T.1026 (rozpočtová pravidla federace)
24; 1290 odův. T.1087 (STR - zpráva o plnění I. - III. Q.)
18.12.1991, pokr. 23; 1325 k projednávání STR - čs. federace
20.,21.12.1991, 31; 1575 odův. T.1118 (STR - 1992)
1628,1778


20.FS , 17.2.1992, 18; 1501,1531, odův. T.1248 (zpráva vlády ke
1592,1601, kuponové privatizaci)
1602)
21.FS , 10.3.1992, 29; 713 odův. T.1296 (zpráva vlády k STR - I. - III. Q. 1991)
11.3.1992, 37; 824,825 k interpelaci p. Magyára
829 k interpelaci p. Branné
12.3.1992, pokr. 29; 939 Zpráva vlády o STR - 1991
31; 949,957 odův. T.1220 (Dohody - ochrana investic)
13.3.1992, 30; 1166 odův. T.842 (soustava daní)
22.FS , 15.4.1992, 5; 219,236,240 odův. T.1410,1491 (daň z přidané hodnoty)
6; 289,296 soustava daní
7; 303,349 odův. T.1407 (daň z přidané hodnoty)
8; 356,383,385 odův. T.1418 (spotřební daň)
9; 386 odův. T.1408 (daň z příjmu)
16.4.1992, pokr. 9; 500,504, daň z příjmů
507,574,577
588,621,681
21.4.1992, 11; 682,730 odův. T.1412 (invest. společnosti a invest. fondy)
12; 732 odův. T.1307 (burza cenných papírů)
13; 813,877,886 odův. T.1448 (užití přebytku STR 1991)
15; 838 odův. T.1320 (Dohoda s Anglií)
28.4.1992, pokr. 9; 1832 daň z příjmu
29.4.1992, 40; 1910 odův. T.1397 (soudní poplatky)


STRČÁR Slavomír, Ing.
Ministr vlády pověřený řízením FMZO
Jmenován dne: 29. 6. 1990
Oznámeno dne: 2.FS , 29.6.1990; 8
6.FS , 13.9.1990; 7
Zemřel: 21.8.1990

Narozen 7.2.1928 v Chtelnici, okres Trnava; národnost slovenská, poslanec SN FS za VPN. Po maturitě na gymnáziu v Trnavě studoval na VŠU v Ostravě a na jedné z nejvýznamnějších sovětských vysokých škol technického směru, v uralském polytechnickém institutu ve Sverdlovsku, který zakončil v roce 1959 s vyznamenáním. V šedesátých letech pracoval ve VSŽ Košice, kde vedl nejprve ocelárnu, později největší výrobní závod železáren - válcovnu. Po prověrkách v lednu 1970 byl vyloučen z KSČ a až do listopadu loňského roku pracoval jako samostatný metalurg VSŽ. Je uznávaným čs. odborníkem, autorem a spoluautorem více než deseti vynálezů. Od ledna letošního roku působil ve funkci generálního ředitele VSŽ. V únoru se stal členem vlády národního porozumění ve funkci ministra hutnictví, strojírenství a elektrotechniky.


BAKŠAY Jozef, Ing.
Člen vlády ČSFR pověřený řízením federálního ministerstva zahraničního obchodu
Jmenován dne: 25. 1. 1991
Oznámeno dne: 13.FS , 29.1.1991;

Vystoupení:

FS 21.FS , 6.3.1992, 36; 535 odův. T.1083 (Dohoda s Rumunskem)
3; 557 změna úst. zákona č. 143/1968 Sb., ve věci zahraničního obchodu
22.FS , 15.4.1992, 10; 263 odův. T.1493 (ukončení obchodní smlouvy s Japonskem)


DLOUHÝ Vladimír, Ing. CSc.
Ministr vlády ČSFR
Jmenován dne: 29. 6. 1990
Oznámeno dne: 2.FS , 29.6.1990; 8

Podle čl. 61 odst. 1 písm. g) úst. zákona o čs. federaci byl pověren dočasným řízením - federálního ministrestva hutnictví, strojírenství a elektrotechniky
- federálního ministerstva paliv a energetiky
- federálního ministerstva zemědělství a výživy
Oznámeno dne: 2.FS , 3.7.1990, 36

Narozen 31.7.1953 v Praze; národnost česká, poslanec SL FS. Studoval na VŠE v Praze, na matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze, a na Katolické univerzitě v Lovani v Belgii. Působil jako vysokoškolský učitel na VŠE v Praze, od roku 1983 jako vědecký pracovník ČSAV, později jako zástupce ředitele Prognostického ústavu ČSAV. V prosinci 1989 byl jmenován místopředsedou vlády národního porozumění a předsedou Státní plánovací komise. Jako stálý představitel ČSFR v RVHP byl jedním z hlavních iniciátorů rekonstrukce tohoto integračního seskupení. Je spolutvůrcem projektu radikální hospodářské reformy v ČSFR.

Vystoupení:

FS 4.FS , 10.-11.7.1990, 1; 167 odpověď na dotaz p. Gandaloviče program. prohlášení vlády ČSFR,
205 k T.33

7.FS , 24.10.1990, 3; 79 odpověď na interpelaci p. Zlochy
8.FS , 16.11.1990, 5; 49,54,58 odův. vl. návrhu T.258 (přepočet devizových aktiv a pasiv)
9.FS , 12.12.1990, 17; 1176 k T.315,316 - vysvětlení některých nejasností a kompetencí
14.FS , 28.3.1991, 17; 852,1097 odův. vl. návrhu zákona T.393
3.-5.4.1991; 1161,1187 (o půdě)
1199,1282,
1306,1387
1404,1406,1453
15.FS , 16.5.1991, 9; 394 k hospodářské situaci
17.5.1991, 3; 486,504 odův. vl. návrhu T.232 (soukromé podnikání občanů)
12; 521 odův. vl. návrhu T.526 (patentní zástupce)
21.5.1991, 16; 676,709 k T.393,643 (zákon o půdě)
712,792
23.5.1991, 18; 1283 k T.502 (veterinární péče + pozměňvoací návrh)
18.FS , 1.11.1991, 16; 618 ke stanovisku p. Borose
7.11.1991, 12; 994,1023 odův. T.948 (změna soustavy federálních orgánů st. sp.)
8.11.1991, 25; 1114 odův. T.961 (hospodářství)
19.FS , 18.12.1991, 25; 1364,1395 k transformačnímu zákonu
1371 odův. T.1097 (transformační zákon)
19.12.1991, 35; 1407,1432 k transformačnímu zákonu
21.12.1991; 1434,1436,1867
1861,1902,1959
1996,1006,2012
21.FS , 11.3.1992, 37; 846 k T.1241 (interpelace)
847,851 k T.1278 (interpelace)


HOFFMANN Pavel, Ing. DrSc.
Ministr vlády ČSFR, ministr pro strategické plánování ČSFR
Jmenován dne: 29. 6. 1990
Oznámeno dne: 2.FS , 29.6.1990; 8
Podle čl. 61 odst. 1 písm. g) úst. zákona o čs. federaci pověřen dočasným řízením - SK VTIR
Oznámeno dne: 2.FS , 3.7.1990, 36
Narozen 17.7.1931 v Šumiaci, okres Banská Bystrica; národnost slovenská, bez politické příslušnosti. Po maturitě na gymnáziu v Kežmarku v roce 1951 studoval do roku 1956 na Vysoké škole ekonomické v Bratislavě na národohospodářské fakultě. Do roku 1966 působil v Ekonomickém ústavu SAV, kde se zabýval zejména problematikou optimalizace zaměstnanosti a jejími oblastními aspekty. Potom přešel pracovat do nově založeného Výzkumného ústavu oblastního plánování. V roce 1983 se vrátil do Ekonomického ústavu SAV, kde měl až do konce roku 1989 na starosti odbor teorie a prognózování národohospodářského rozvoje. V prosinci 1989 byl zvolen do Rady vědců SAV. Od začátku roku 1990 působil jako první místopředseda Státní plánovací komise. V této funkci spolupracoval na tvorbě koncepce radikální hospodářské reformy a koncepčně usměrňoval přípravu nového zákona o tvorbě národohospodářské strategie.

Vystoupení:

FS 5.FS , 19.7.1990, 67; 104 k T.17 (Min. strategického plánování)
6.FS , 17.9.1990, 5; 129,137 ke scénáři ekonomické reformy, k vystoupení p. Benčíka
9.FS , 5.12.1990, 20; 771,787 odův. vl. návrhu zák. T.270 (celní zákon)
14; 803,811 odův. vl. návrhu zákona T.246 (kontrola zboží a technologie)
10.FS , 19.12.1990, 4; 28,48 k zákonu o strategickém plánování
13.FS , 27.2.1991, 14; 1418 odpověď p. Novitzkému
18.FS , 1.11.1991, 16; 621 ke stanoviskům p. Wagnera, Sedláka a Šamalíka
8.11.1991, 14; 1107,1229 odův. T.961 (hospodářství)
1234,1256,1257
12.11.1991, pokr. 14; 1267
19.FS , 6.12.1991, 10; 503 k odpovědi na interpelaci p. Kvačkaje
11; 530 k interpelaci p. Vidíma
10.12.1991, 15; 688,707 odův. T.1011 (mzda)
22.FS , 15.4.1992, 9; 457 vysvětluje své pověření zastupovat odvolaného ministra Klause
23.4.1992, 16; 1221 odův. T.1413 (komoditní burzy)


MILLER Petr
Ministr vlády pověřený řízením FMPSV
Jmenován dne: 29. 6. 1990
Oznámeno dne: 2.FS , 29.6.1990; 8


Narozen 27.6.1941 v Praze; národnost česká, poslanec SL FS za OF . Vyučil se v oboru strojní kovář, v letech 1955-1958 pracoval v závodě Tatra Smíchov. Po absolvování vojenské základní služby nastoupil v ČKD Praha ve Vysočanech. V letech 1967-1968 studoval při zaměstnání a dosáhl středoškolského vzdělání s maturitou. V roce 1969 byl přijat na VŠE, obor zahraniční obchod, ale s nástupem normalizacebyl přinucen ze studia odejít. Do prosince 1989 pracoval jako přední kovář v ČKD Praha, závod Elektrotechnika. Během listopadové revoluce byl zástupcem stávkového výboru ČKD Praha - kombinát v KC OF. V prosinci se stal ministrem práce a sociálních věcí vlády národního porozumění.

Vystoupení:

FS 4.FS , 10.-11.7.1990, 1; 172 k programovému prohlášení vlády - odpověď na dotaz p. Danihela - rómská otázka
5.FS , 19.7.1990, 13; 161 odův. vl. návrhu T.161 "MOP - texty úmluv - 74. zasedání
6.FS , 18.9.1990, 14; 180,226 odův. vl. návrhu zákona T.59 (Rodičovský příspěvek)
1.10.1990, 24; 597,598 odpověď p. Mlynárikovi a Samkové
9.FS , 4.12.1990, 13; 338,454 odův. vl. návrhu zákona T.215 (zákon
465,466 o zaměstnanosti)
468,485 odpověď p. Novosádovi, dotaz na p. M.Kováče - závěrečné slovo
11; 507,557 odův. vl. návrhu zákona T.260 (kolektivní vyjednávání)
564,565 odpovědi na dotazy
4.,5.12.1990, 12; 580,702 odův. vl. návrhu zákona T.261 (zákoník práce)
10.FS , 20.12.1990, 6; 152 k T.365 (STR - 91)
13.FS , 29.1.1991, 1; 29,62,79 odův. vl. návrhu zákona T.424 (zvyšování důchodů)
20.2.1991, 9; 855,881 k T.442 k PN + DN
14.FS , 19.3.1991, 4; 81,91 odův. vl. návrhu zákona T.469 (změny v nemoc. zabezpečení)
15.FS , 14.5.1991, 2; 46,64 odův. vl. návrhu zákona T.515 (odstupné)
16.,17.5.1991, 9; 292,613 odův. T.592 (sociální politika vlády ČSFR)
odpovědi na dotazy
30.5.1991, 29; 1953,1960 odův. T.641 (státní vyrovnávací příspěvek)
30; 1965 odův. T.642 (zvýšení důchodů)
16.FS , 2.7.1991, 4; 148,195 odův. vl. návrhu T.640 (sociální zabezpečení)
3.7.1991, 5; 236 odův. vl. návrhu T.689 (úhrady při pracovní neschopnosti)
12.7.1991, 27; 1494 k tripartitnímu jednání
15.7.1991, 4; 1552,1561 k T.762 (sociální zabezpečení)
18.FS , 29.10.1991; 30 k programu schůze - k vánočnímu příspěvku dětem
1; 50,82,91 odův. T.839 (životní minimum)
96,110
1.11.1991, 16; 635 ke stanovisku pana Hubálka
8.11.1991, 14; 1222 nezaměstnanost v ČSFR
12.,13.11.1991, 23; 1354,1358, vánoční příspěvek dětem
1363,1376,
1394,1412,
1417,1420,
1422,1424,
1525
20.FS , 24.1.1992, 8; 447 k valorizaci hornických důchodů - odpověď p. Žáčkovi
21.FS , 3.3.1992, 2; 93,121,130,134 odův. T.1231 - důchody - zvýšení v roce 1992
4.3.1992, 7; 196,205 odův. T.1086 - cestovní náhrady
8; 207 odův. T.1161 (pěstounská péče)
9; 217,226 odův. T.1189 (rodičovský příspěvek)
11.3.1992, 37; 841 k interpelaci p. Kvasničky
12.3.1992, 34; 1048,1087 odův. T.1309 (platy)
22.FS , 23.4.1992, 24; 1262 odův. T.1400 (zrušení pracovních kategorií)
25; 1287,1361 odův. T.1402 (novela zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti)


NEZVAL Jiří
Ministr vlády pověřený řízením FMD
Jmenován dne: 29. 6. 1990
Oznámeno dne: 2.FS , 29.6.1990; 8

Narozen 5.4.1991 v Brně; národnost česká, bez politické příslušnosti. Vystudoval v roce 1963 VŠD v Žilině, později absolvoval ještě postgraduální studium na VUT v Brně a VŠDS v Žilině. V letech 1963-1967 pracoval jako mistr a stavbyvedoucí v brněnském závodě n. p. Automatizace železniční dopravy, funkci stavbyvedoucího zastával rovněž v olomouckém závodě tohoto podniku. V letech 1972 až 1990 byl projektantem, vedoucím pracoviště technického rozvoje a ředitelem závodu Projekce v podniku Automatizace železniční dopravy Praha.Vystoupení:

FS 7.FS , 24.10.1990, 3; 93 k odpovědi interpelace p. Svobody - T.39,T.73
9.FS , 27.11.1990, 6; 235 odpověď na dotaz p. Kukačky
237 odpověď na dotaz p. Samkové
239 odpověď na dotaz p. Zlochy
13.FS , 27.2.1991, 15; 1423 odpověď p. Tomisovi a Vysloužilovi ve věci "Vagónky Studénka"
15.FS , 29.5.1991, 10; 1863 odpověď p. Honnerovi - T.500,501
16.FS , 12.7.1991, 27; 1499 odpověď posl. Gandalovičovi
20.FS , 24.1.1992, 7; 412 k interpelaci p. S. Glezga
8; 463,443 k situaci v železniční dopravě a k poznámce p. M. Kováče
21.FS , 5.3.1992, 22; 476,491 odův. T.1321 (prac. kategorie FMD)
23; 494 odův. T.1117 (Úmluva o civilním mezinárodním letectví)
24; 501 odův. T.1226 (Úmluva o mezinárodní železniční dopravě)
22.FS , 21.4.1992, 17; 893 odův. T.1266 (celní zákon)
22; 957 odův. T.1305 (Úmluva - nezákonné činy - námořní plavba)
19; 864 odův. T.1455 (Dohoda o volném obchodě - ESVO)
23.4.1992, 29; 1337,1340 Federální železniční policie - odpověď na dotaz M. Kováče
30.4.1992, 47; 2118,2145 Československé dráhy


PETRÍK Theodor, prof. Ing. CSc.
Ministr vlády pověřený řízením FMS
Jmenován dne: 29. 6. 1990
Oznámeno dne: 2.FS , 29.6.1990;
Demise: 18.4.1991

Narozen 23.10.1925 v Košicích; národnost slovenská, bez politické příslušnosti . Vysokoškolské studium na SVŠT v Bratislavě ukončil v roce 1949 a od té doby působí pedagogicky i výzkumně v oblasti telekomunikací na elektrotechnické fakultě SVŠT v Bratislavě. V letech 1964-1078 vykonával funkci vedoucího katedry na elektrotechnické fakultě SVŠT v Bratislavě. V období od 1.července 1968 do 30.června 1970 působil na základě pozvání na Chartúmské univerzitě v Súdánu, kde vytvořil podmínky pro založení studijního oboru telekomunikace. Veřejně pracoval v odborech,, na základě důvěry studentů byl 20. listopadu 1989 postaven do čela Akademického fóra na fakultě i na celé SVŠT a výrazně se podílel na zásadních změnách ve vedení fakulty i SVŠT.


EHRENBERGER Emil, Ing.
Člen vlády ČSFR pověřený řízením federálního ministerstva spojů
Jmenován dne: 19.4.1991
Oznámeno dne: 15.FS , 14.5.1991;

Prezident Václav Havel jmenoval v pátek na návrh předsedy federální vlády Mariána Čalfy Ing. Emila Ehrenbergera novým členem vlády ČSFR a pověřil ho řízením federálního ministerstva spojů. Předseda federální vlády informoval novináře, že jmenování nového ministra spojů není ničím překvapivým, protože bývalý ministr Theodor Petrík je dlouhodobě nemocný. Ve čtvrtek 18. dubna podal demisi. Nového ministra navrh předseda KDH Ján Čarnogurský, protože podle koaličních dohod má místo federálního ministra spojů obsazovat KDH. Nový ministr spojů Emil Ehrenberger se narodil 31.7.1946 v Borském Juru , je odborníkem v oboru radiokomunikací a nikdy nebyl organizován v žádné politické straně . Při vstupu do ministerské funkce uvedl, že vzhledem k významu spojů je třeba věnovat tomuto resortu více pozornosti a že spoje podle jeho názoru nejsou dlužné reformě.

Vystoupení:

FS 16.FS , 12.7.1991, 26; 1392 odpověď p. Prokopovi
1434,1437 k T.537 - vysvětlení, odpověď p. Sychrovi
27; 1483 odpověď posl. L. Kováčovi
21.FS , 12.3.1991, 21; 1007,1026, odův. T.1276 (telekomunikace)
1042


VAVROUŠEK Josef, Ing. CSC.
Ministr vlády ČSFR
Jmenován dne: 29. 6. 1990
Oznámeno dne: 2.FS , 29.6.1990;

Narozen 15.9.1944 v Praze; národnost česká, bez politické příslušnosti . Po ukončení střední průmyslové školy strojní v Praze v roce 1962 studoval ekonomickou specializaci s matimatickým zaměřením na strojní fakultě ČVUT. V průběhu studia (1962-1967) se aktivně zapojil do studentského hnutí, zejména jako šéfredaktor časopisu Buchar. Po roční vojenské službě pracoval do roku 1974 jako výzkumný pracovník v Ústavu ekonomiky průmyslu a stavebnictví v Praze, po jeho urušení v Institutu poradenství. Od počátku roku 1975 do března 1990 působil v Ústavu pro ekonomiku a řízení VTR (později přejmenovaném na Výzkumný ústav pro VTR), a to nejprve v oblasti řízení s vazbou na biologii a teorii systémů, později plně v oblasti životního prostředí. Byl členem exekutivy Kruhu nezávislé knteligence, založeného v září 1989, jedním ze zakládajících členů Občanského fóra a členem rady jeho KC v Praze. Od dubna 1990 pracuje jako místopředseda Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj zodpovědný za úsek životního prostředí.

Vystoupení:

FS 7.FS , 24.10.1990, 3; 100 vystoupení k tématu životní prostředí
13.FS , 27.2.1991, 15; 1433 odpověď p. Čejkové ve věci životního prostředí severních Čech
1446 odpověď p. Voleníkovi - dtto
15.FS , 16.5.1991, 9; 309 odův. T.614 (zpráva o řešení ekologické situace ČSFR)
22.5.1991, 15; 948,993, odův. T.590 (zákon o odpadech)
1006,1034
16.FS , 2.7.1991, 2; 109 k T.737 (odsun sovětských vojsk)
9.7.1991, 19; 822,889,911 odův. vl. návrhu T.695 (ochrana ovzduší)
19.7.1991; 2293 přidnáší zprávu o životním prostředí
19.FS , 3.12.1991, 3; 151 životní prostředí
5.12.1991, 5; 339 k zahraniční politice ČSFR
22.FS , 24.4.1992, 31; 1467,1485 odův. T.1235 (stavební zákon)
27.4.1992, 37; 1561,1570 zákon o ovzduší


KOŘÍNKOVÁ Květoslava
Ministryně vlády ČSFR
Jmenována dne: 29.6.1990
Oznámeno dne: 2.FS , 29.6.1990; 8
Podle čl. 61 odst. 1 písm. g) úst. zákona o čs. federaci byla pověřena dočasným řízením VLK ČSFR
Oznámeno dne: 2.FS , 3.7.1990; 36

Narozena 10.7.1940 v Českém Brodě; národnost česká, bez politické příslušnosti. Po absolvování střední školy nastopila jako tranzitérka v železniční stanici Český Brod. V roce 1967 dokončila studium při zaměstnání na VŠD v Žilině a poté pracovala jako výzkumná pracovnice ve federálním ministerstvu pro technický a investiční rozvoj, v následujícím roce pak nastoupila do federálního ministerstva dopravy a spojů. Dne 3. prosince 1989 byla jmenována ministryní federální vlády a pověřena funkcí předsedkyně VLK ČSFR. Ve stejné funkci působila i ve vládě národního porozumění. Aktivně od roku 1964 pracuje v ČSVTS. V letech 1974 až 1985 byla členem pléna ÚV NF ČSR.

Vystoupení:

FS 6.FS , 20.9.1990, 24; 566 odpověď na dotazy p. J.Černého, Malého, Tomise
2.10.1990, 25; 721 k T.143 (odpověď na interpelaci, T.84 - doplnění)
10.FS , 19.12.1990, 7; 85 odpověď na interpelaci p. Tomise ve věci sovětských staveb
13.FS , 27.2.1991, 14; 1412 odpověď p. Malinovi ve věci SČSP
15.FS , 29.,30.5.1991, 24; 1915,2063 odův. T.659 (informace o plnění úst. zákona č. 496,497/1990 Sb.)
17.FS , 24.9.1992, 1; 66,95 odův. T.751 (zákon o kontrole)
8.10.1991, 18; 1475 vrácení majetku KSČ a SSM lidu ČSFR
20.FS , 17.2.1992, 18; 1582 kuponová privatizace
21.FS , 5.3.1992, 28; 511,518,522 odův. T.1251,1358 (Plán kontrolní činnosti FMK v I. pololetí 1992)


FLASSIK Imrich, JUDr. Ing.
Člen vlády ČSFR pověřený řízením Federálního úřadu pro hospodářskou soutěž
Jmenován dne: 18.1.1991
Oznámeno dne: 13.FS , 29.1.1991; 8

Narozen dne 12.8.1924 v Banské Bystrici; bez politické příslušnosti. Dětství strávil v rodině bankovního úředníka, nejdříve v Banské Bystrici, potom ve Dvoře Králové nad Labem a v Žilině. V roce 1933 začal navštěvovat gymnázium v Ružomberku, studium na právnické fakultě skončil v roce 1948. Později učil v Hospodářské škole v Pezinku. Po vojně nastoupil do Stavoprojektu Bratislava, od listopadu 1980 do odboru výstavby Úřadu předsednictva SAV. V arbitrážní soustavě začal pracovat v roce 1967. Jako člen pracovní skupiny expertů při Federálním shromáždění se podílel na vypracování nového Obchodního zákoníku.

Vystoupení:

FS 13.FS , 30.1.1991, 4; 211 k T.235 (protimonopolní zákon)
16.FS , 12.7.1991, 27; 1536 odpověď posl. Petrové
18.FS , 12.11.1991, 14; 1281 hospodářství - vývoj ekonomiky
19.FS , 3.12.1991, 4; 166 odův. T.945 (ochrana topografie polovodičkových výrobků)Přihlásit/registrovat se do ISP