ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1991

VI. volební období

výbor pro vědu, vzdělání a kulturu

Usnesení č. 136/1991

ze dne 11. července 1991

 

k návrhu znaku a praporu obce KYJOV

 

Výbor ČNR pro vědu, vzdělání a kulturu po úvodním výkladu předsedkyně heraldické komise posl. PhDr. Jiřiny PAVLÍKOVÉ a po rozpravě

I. vyslovuje souhlas s návrhem praporu obce KYJOV

II. doporučuje předsednictvu České národní rady, aby ve smyslu § 5 zákona České národní rady č. 367/1991 Sb., o obcích udělilo obci KYJOV právou užívat prapor

III. zmocňuje posl. PhDr. Jiřinu PAVLÍKOVOU, aby odůvodnila návrh na udělení praporu obce KYJOV na schůzi předsednictva České národní rady

 

Helena NĚMCOVÁ v.r.

MUDr. Jaroslava MOSEROVÁ, DrSc.,v.r.

ověřovatelka

předsedkyně

výboru ČNR pro vědu,

výboru ČNR pro vědu,

vzdělání a kulturu

vzdělání a kulturu

 Přihlásit/registrovat se do ISP