JUDr. Miloš Holeček

nar. 26. 5. 1950 v Brně

bytem: Bayerova 7, Brno

navrhovatel: ing. Jiří Müller - poslanec ČNR

Školy

V letech 1956 - 1965 navštěvoval ZDŠ, v letech 1965 - 1968 studoval SVVŠ, kterou ukončil maturitní zkouškou.

V roce 1968 byl přijat na právnickou fakultu UK v Praze. Studium dokončil státní závěrečnou zkouškou v roce 1975. Rigorózní zkoušku v oboru ústavní právo a občanské právo procesní složil v roce 1982.

Praxe

V roce 1975 nastoupil jako justiční čekatel ke krajského soudu v Brně po složení justiční zkoušky byl v roce 1976 zvolen soudcem městského soudu v Brně, kde pracoval jako předseda senátu. Od roku 1990 je na témže soudu ve funkci předsedy soudu.

Osobní poměry

Svobodný, bezdětný.

Politická příslušnost

Nebyl nikdy členem žádné politické strany ani politického hnutí.

doc. JUDr. Vladimír Klokočka, DrSc.

narodil se 23. 4. 1929

bytem: trvalé: 8085 Geltendorf, Berstrasse 14 d, SRN

přechodné: Korunní 38 u pí. Klípové, Praha 2

navrhovatel: JUDr. Antonín Mokrý - předseda Nejvyššího soudu ČR

Školy

V roce 1948 maturoval na reálném gymnáziu v Praze.

V letech 1948 - 1952 studoval na právnické fakultě UK v Praze, kterou ukončil doktorskou zkouškou. V roce 1962 mu byla udělena hodnost kandidáta věd, v roce 1966 po úspěšné habilitaci byl jmenován docentem ústavního práva a v roce 1969 mu byl udělen titul doktora věd.

Praxe

Od roku 1952 pracoval na právnické fakultě UK v Praze jako asistent, později jako odborný asistent až do roku 1971, kdy byl nucen z fakulty odejít.

Od roku 1971 do roku 1977 pracoval v České státní pojišťovně v Praze. Po podpisu Charty 77 v lednu 1977 dostal výpověď z pracovního poměru a v listopadu téhož roku emigroval s rodinou do Rakouska.

Od roku 1978 pracuje jako docent v Institutu politických věd Technické university v Mnichově.

Osobní poměry

Ženatý podruhé, z prvého manželství 2 děti, z druhého manželství 1 dítě.

Politická příslušnost

Od roku 1948 do roku 1969 člen KSČ. V roce 1968 předsedou ZO KSČ na právnické fakultě UK Praha.

Nyní není členem žádné politické strany ani politického hnutí.

JUDr. Cyril Svoboda

narodil se 24. 11. 1956 v Praze

bytem: Praha 6, Bělohorská 181/517

navrhovatelé: členové vlády ČR doc. ing. Antonín Baudyš, CSc., PhDr. Milan Uhde, RNDr. Igor Němec

Školy

Po skončení ZDŠ v roce 1972 začal studovat na gymnáziu v Praze, které ukončil v roce 1976 maturitní zkouškou.

Od roku 1976 do roku 1980 studoval na právnické fakultě UK v Praze, které ukončil státní závěrečnou zkouškou. V roce 1982 vykonal rigorózní zkoušku ve studijním oboru právo.

Praxe

Od 1. srpna 1980 do června 1983 pracoval jako právník na občanskoprávním oddělení v Tranzitním plynovodu o. z. Praha.

Od července 1983 do června 1985 pracoval jako notářský čekatel, po složení notářské zkoušky do ledna 1990 pracoval jako státní notář u Státního notářství pro Prahu 10.

Od února 1990 nastoupil do funkce právního poradce Úřadu předsednictva vlády ČSFR a od 1. září 1991 pracuje jako ředitel odboru - legislativní sekce české vlády.

Osobní poměry

Ženatý 1x, 4 děti, manželka je lékařka - nyní na mateřské dovolené.

Politická příslušnost

Nebyl nikdy členem žádné politické strany ani politického hnutí.

JUDr. Pavel Rychetský

nar. 17. 8. 1943 v Praze

bytem: Machovcova 16, Praha 4

navrhovatel: JUDr. Otakar Motejl - předseda Nejvyššího soudu ČSFR

Školy

V roce 1960 ukončil studium na jedenáctileté střední škole v Praze maturitní zkouškou.

V letech 1961 - 1965 studoval na právnické fakultě UK v Praze. Studia ukončil státní závěrečnou zkouškou v roce 1966. V roce 1967 složil rigorózní zkoušku.

Praxe

V roce 1966 nastoupil jako soudní čekatel u městského soudu v Praze.

V letech 1967 - 1970 pracoval na katedře občanského práva právnické fakulty UK v Praze zprvu jako asistent, později jako odborný asistent.

V roce 1970 pracoval u reklamní agentury Fortuna jako právník.

Od 1. 1. 1971 do 23. 8. 1974 pracoval u inzertní a reklamní agentury Mladé fronty jako právník.

Od 24. 8. 1974 do konce roku 1990 pracoval u SBD Pokrok - Praha jako vedoucí právního úseku.

Od 7. 1. 1990 do 26. 6. 1990 vykonával funkci generálního prokurátora České republiky.

27. 6. 1990 byl jmenován prezidentem ČSFR místopředsedou vlády ČSFR.

Osobní poměry

Ženatý 2x, z prvního manželství 1 dítě, z druhého manželství 2 děti.

Politická příslušnost

Od roku 1966 do dubna 1969 členem KSČ, kde nevykonával žádné funkce. V současné době je místopředsedou Občanského hnutí.

JUDr. Pavel Zářecký, CSc.

narozen 21. 4. 1940 v Mělníku

bytem: Jiráskova 1252, Roztoky u Prahy

navrhovatel: JUDr. Jan Kalvoda - místopředseda ČNR

Školy

V roce 1957 absolvoval jedenáctiletou střední školu, kterou ukončil maturitní zkouškou.

V roce 1959 byl přijat na právnickou fakultu UK v Praze, kterou ukončil v roce 1964 státní závěrečnou zkouškou. Rigorózní zkoušku v oboru správní právo složil v roce 1968. V roce 1990 byl jmenován kandidátem věd.

Praxe

Po absolvování právnické fakulty pracoval jako právní čekatel prokuratury v Praze.

V roce 1966 byl přijat do funkce vědeckého pracovníka ve Vojenské politické akademii Klementa Gottwalda v Praze. Po necelých čtyřech letech na vlastní žádost odešel.

Na základě konkursu byl přijat do funkce odborného pracovníka Ústavu státu a práva ČSAV. Od roku 1971 do roku 1979 pracoval v Institutu průmyslové výchovy v Praze a od února 1979 pracoval v Ústavu státní správy v Praze.

Od 9. 7. 1990 byl jmenován do funkce náměstka ministra vnitra České republiky.

Osobní poměry

Ženatý 1x, 1 dítě

Politická příslušnost

Od roku 1965 do roku 1969 byl členem KSČ, kde zastával funkce na úrovni malé základní organizace, např. pokladník. Žádné jiné významnější funkce nezastával. Nyní není členem žádné politické strany ani politického hnutí.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP