Digitální knihovna | ČNR 1990 - 1992 - stenoprotokoly

Česká národní rada
1990 - 1992

Pořad 38. schůze

Zahájení schůze

I. Návrh předsednictva České národní rady, kterým se navrhuje Federálnímu shromáždění vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky podle sněmovního tisku 785

Projednávání (12. května 1992)

II. Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 53/1966 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 75/1976 Sb., podle sněmovních tisků 638 a 783

Projednávání (12. května 1992)

V. Zpráva o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 28. dubna do 12. května 1992 podle sněmovního tisku 791

Projednávání (12. května 1992)Přihlásit/registrovat se do ISP