Digitální knihovna | ČNR 1990 - 1992 - stenoprotokoly

Česká národní rada
1990 - 1992

Pořad 36. schůze

Zahájení schůze

I. Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické osoby, ve znění zákona České národní rady č. 438/1991 Sb., a zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a Fondu národního majetku České republiky, ve znění zákonů České národní rady č. 285/1991 Sb. a č. 438/1991 Sb., podle sněmovních tisků 693 a 781

Projednávání (5. května 1992)

II. Návrh poslanců Jana Kasala a dalších na vydání zákona České národní rady o Hospodářské komoře podle sněmovních tisků 484 a 782

Projednávání (5. května 1992)

III. Návrh poslance Pavla Popoviče na usnesení České národní rady k zákonu o hospodářské komoře a Agrární komoře

Projednávání (5. května 1992)

IV. Návrh poslanců České národní rady Čestmíra Hofhanzla a dalších na vydání zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 35/1979 Sb., o úplatách ve vodním hospodářství, ve znění nařízení vlády ČSSR č. 91/1988 Sb., podle sněmovních tisků 670 a 746

Projednávání (5. května 1992)

V. Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona České národní rady č. 439/1991 Sb., zákona České národní rady č. 485/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 553/1991 Sb., podle sněmovních tisků 673 a 758

Projednávání (6. května 1992)

VI. Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, podle sněmovních tisků 676 a 759

Projednávání (6. května 1992)

VII. Zpráva výboru České národní rady pro sociální politiku a zdravotnictví o výsledcích dosavadní činnosti jeho komise pro postavení ženy ve společnosti

Projednávání, část č. 1 (6. května 1992)
Projednávání, část č. 2 (7. května 1992)

VIII. Informace ke zprávě Federální bezpečnostní informační služby

Projednávání (6. května 1992)

IX. Návrh výboru České národní rady pro vědu, vzdělání a kulturu na vydání zákona České národní rady o České akademii věd podle sněmovních tisků 667 a 761

Projednávání (6. května 1992)

X. Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a o působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění zákona České národní rady č. 64/1991 Sb., podle sněmovních tisků 741 a 768

Projednávání (6. května 1992)

XI. Odpovědi členů vlády České republiky na naléhavé interpelace poslankyň Daniely Kolářové a Gerty Mazalové

Projednávání (6. května 1992)Přihlásit/registrovat se do ISP